Hlavní navigace

WebTop100 v roce 2005

20. 6. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V letošním roce poběží již čtvrtý ročník projektu WebTop100, jehož cílem je hodnotit weby různých společností podle různých kritérií. Kromě srovnání všech webů bude probíhat také hodnocení podle oboru podnikání. Kromě vizuálního dojmu a použitého řešení webu bude též hodnocena informační a marketingová hodnota daného webu.

Projekt WebTop100, pod nímž jsou podepsáni Dobrý Web, Tuesday Business Network a časopis BIZ, vstoupil v tomto roce do svého čtvrtého ročníku s řadou změn a novinek. Ačkoliv základní prvky projektu, jako je žebříček webů či odborná konference, zůstaly při starém, letos přišli organizátoři s řadou novinek. Protože patřím k organizátorům tohoto projektu, rád bych vám cíle a obsah letošního ročníku blíže představil.

Hodnocení kvality webů

Značka WebTop100 se za těch několik let, co projekt funguje, již poměrně dobře vžila a reprezentuje jednotné komplexní zhodnocení kvality webových prezentací velkých firem. Toto hodnocení, které vždy vyústilo v žebříček, vnímáme i nadále jako stěžejní část projektu. Stejně jako vloni jsme si pro hodnocení vybrali weby, které se umístily v žebříčku CzechTop100 obdivovaných. Tento výběrový vzorek považujeme za velmi užitečný, protože reprezentuje tu část českých firem, které dbají o svou image, o dobrou pověst a pěstují si svoji značku. Internetová prezentace pak logicky bývá ve středu jejich zájmu.

Oborové žebříčky

Novinkou oproti předchozím ročníkům je zapojení tzv. oborových žebříčků, ve kterých se spolu v rámci jednotlivých oborů činnosti utkají firmy z hlavního žebříčku, avšak mohou zde figurovat i jiné firmy, pokud se do oborového žebříčku přihlásí (uzávěrka přihlášek je 15. července 2005). Oborové žebříčky tak budou na rozdíl od žebříčku hlavního zcela otevřeny pro všechny firmy, které o to budou mít zájem.

Oborové žebříčky byly rozděleny takto:

 • WebTop Telekomunikace – telekomunikační firmy a ISP,
 • WebTop IT – IT firmy,
 • WebTop Finance – banky a ostatní finanční instituce,
 • WebTop Průmysl – výrobní a zpracovatelské firmy,
 • WebTop Auto-moto – automobilky, automobilový průmysl,
 • WebTop Utility – energetické a plynárenské společnosti,
 • WebTop Služby – ostatní poskytovatelé služeb,
 • WebTop Veřejná správa a neziskové organizace – instituce veřejné správy a neziskové organizace.

Osobně mi oborové žebříčky přijdou jako velmi zajímavý způsob, jak mohou i menší firmy poměřit své webové prezentace s velkými a známými hráči na trhu. O tom, že to není nemožné, svědčí i loňští držitelé zlaté a stříbrné pozice v hlavním žebříčku, firmy Ravak a Linet.

Způsob hodnocení

Hodnocení v rámci letošního ročníku bude probíhat během července a provede jej porota ve složení: Michal Čížek, Jakub Dittrich, Petr Štěpánek, Roman Smělý, Tomáš Nielsen a já.

36 kritérií, podle kterých se budou jednotlivé www prezentace posuzovat, je stejně jako vloni rozděleno do pěti skupin, přičemž každé kritérium má přisouzenu svoji váhu. Skupiny byly zvoleny takto:

 • vizuální dojem (celková váha 15 procent),
 • informační hodnota (celková váha 25 procent),
 • použitelnost (celková váha 25 procent),
 • technické řešení (celková váha 10 procent),
 • marketingová hodnota (celková váha 25 procent).

Kritéria jsme volili s největší pečlivostí a podle našeho názoru skutečně reprezentují body, které by dobře fungující firemní web měl splňovat.

Výsledky hlavního žebříčků i všech oborových žebříčků budou vyhlášeny 22. září v rámci akce WebTop100 Awards, která bude volně navazovat na odbornou konferenci.

Klub WebTop100


Další novinkou letošního ročníku je i založení Klubu WebTop100, ve kterém jsme chtěli dát zástupcům firem prostor k výměně svých zkušenosti z prostředí správy webových stránek, internetového marketingu a podnikání na Internetu vůbec. V tuto chvíli má Klub již řadu zajímavých členů, jako je Česká spořitelna, Český Telecom, ČEZ, Linet, Ravak, T-Mobile a další.

Do Klubu WebTop100, který se schází čtyřikrát ročně a obsahuje ještě celou řadu jiných výhod, je pochopitelně možné se přihlásit.

Tipy C

WebTop100 jako příležitost

Osobně vnímám celý projekt WebTop100 jako obrovskou příležitost. Příležitost pro ty, kdo se chtějí více dozvědět o tom, co dělá web kvalitním nástrojem pro podnikání, nebo pro ty, kteří chtějí kvality svého webu porovnat s jinými weby.

Největší přínos projektu WebTop100 vidím v tom, že se veřejně hovoří o kvalitativních měřítcích webu. Dnes už zkrátka nestačí web mít. Je nutné ho mít takový, aby přinášel firmě kýžený efekt, aby plnil jasně definované cíle. Pokud firma neví, co od své webové prezentace čekat, nebo neumí svůj web pro plnění cílů uzpůsobit, může jí pomoci právě projekt WebTop100. A protože vím, že takových firem je značné množství, považuji práci na WebTop100 za smysluplnou.

Zúčastní se vaše společnost letos WebTop100?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

David se tvorbě webových stránek se zvláštním zřetelem na přístupnost se věnuje na svém weblogu Přístupnost.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).