Hlavní navigace

Cenové srovnání ADSL

20. 6. 2005
Doba čtení: 12 minut

Sdílet

Zajímáte se o aktuální ceny ADSL připojení? V poslední době je nabídka nepřeberná nejen proto, že v ČR působí mnoho alternativních operátorů, ale také proto, že kromě přeprodávaného ADSL od Českého Telecomu, které bylo v minulosti jedinou možnou variantou, funguje nyní i zpřístupnění místní smyčky. Kdo má tedy dnes nejvýhodnější smlouvy?

Dubnová rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) způsobila revoluci nejen v cenových tarifech Českého Telecomu (ČTc), ale také ovlivnila situaci v oblasti ADSL připojení. ČTc byl donucen přehodnotit svou dosavadní strategii a z cenových programů vypustit volné minuty, jež byly trnem v oku alternativním operátorům, kteří si u ČTÚ stěžovali, že ČTc tak víceméně nastavuje na telekomunikačním trhu nerovné podmínky. ČTÚ jejich opakovaným stížnostem nakonec vyhověl. Volné minuty zmizely a zákazníci se pak v rámci zlevnění měsíčních paušálů dočkali poněkud nízké kompenzace. Alternativní operátoři tedy mohou mít radost, zákazník, který s nimi může a nemusí soucítit, je spíše naštvaný, protože musí sáhnout zase o něco hlouběji do peněženky. Chvíli bude nadávat, ale nakonec se s tím smíří. Řada lidí si totiž jistě pevnou linku drží nejen z důvodu posedlosti dlouhými hovory. Tak tomu bylo i u klientů ČTc, kteří měli tarif Home Mini. Většina z nich telefonovala minimálně a pravým důvodem, proč se ještě pevné linky nezbavili, byla možnost využít ji k vysokorychlos­tnímu internetovému připojení. Dubnové rozhodnutí ČTÚ tuto možnost u nejlevnějšího cenového programu zakázalo. Klienti se mohou cítit podvedeni. Aby si mohli dál nerušeně užívat výhod ADSL připojení, budou muset přejít na jiný, dražší cenový program. Někteří jsou drženi ve dvou kleštích: na jedné straně je ČTc a na straně druhé alternativní operátor, který jim připojení poskytuje a jemuž se upsali na nějakou určitou dobu. Smlouvu sice před jejím vypršením mohou vypovědět, ovšem jen za určitých podmínek, které jsou pochopitelně výhodné pro poskytovatele a ne pro zákazníka.

Tato rozhodnutí zase potvrdila fakt, že komunikace a spolupráce státních institucí trochu pokulhává. Ministerstvo informatiky má svoji dlouhodobou strategii, jejímiž plody by měl být nárůst uživatelů vysokorychlostního internetu a jeho dostupnost téměř pro každého. Před lety neuspělo se svým návrhem zařadit telekomunikační služby spojené s poskytováním internetového připojení do snížené sazby DPH. To mělo a dodnes má neblahý vliv na rychlejší a masivnější rozšíření zejména vysokorychlostního připojení k Internetu. Zrušení možnosti kombinace tarifu Home Mini a vysokorychlostního připojení lze vnímat také spíše negativně. ČTÚ své rozhodnutí obhajuje tím, že tarif Home Mini byl už od svého vzniku koncipován jako tarif sociální. Přijmeme-li tuto interpretaci, nezbývá nám než konstatovat, že, ten, kdo si tarif Home Mini pořídil, učinil tak pouze z pohnutek ekonomických. A pokud tedy někdo nemá na volání, nemůže mít ani na vysokorychlostní Internet. Otázkou ovšem zůstává, zda máme být trestáni za to, že toužíme po kvalitních informacích, které k nám a od nás budou proudit přijatelnou rychlostí, ale už netoužíme tolik telefonovat.

Dalším a celkem zásadním rozhodnutím ČTÚ bylo značné snížení cen za pronájem a zpřístupnění místních smyček. To nepotěšilo ČTc, kterému tak z pronájmu místních smyček klesnou zisky a zároveň bude muset čelit alternativním operátorům poskytujícím připojení přes zpřístupnění místní smyčky, kteří jistě budou chtít urychlit pokrytí všech lukrativnějších oblastí na celém území České republiky. Nextra, Bluetone a možná v průběhu roku i Czech On Line (COL) se budou snažit ČTc ukousnout mnohem větší krajíc zákazníků, než se jim dařilo dosud.

Na rozhodnutí ČTÚ zareagovala nejrychleji Nextra, která již na konci dubna kompletně změnila svoji nabídku. U tarifů Fun, které provozuje na vlastní platformě mateřské společnosti Telenor Networks (TN), zvýšila přístupovou rychlost na dvojnásobek, ale měsíční paušály ponechala na stejné výši. Zkrátka nepřišli ani stávající zákazníci, kterým byly tarify bezplatně převedeny. Co je ovšem může mrzet, je fakt, že kdyby počkali s rozhodnutím pořídit si připojení právě až na konec dubna, ušetřili by za zřízení služby i za samoinstalační balíček. Dnes je totiž aktivace při uzavření smlouvy na 12 měsíců za 1,19 Kč, první měsíční paušál za 1,19 Kč, stejně tak i samoinstalační balíček obsahující modem ZyXEL Prestige 650R-33. Od 1.června poskytuje Nextra služby Start 512, Fun 1M a 2M jak na své vlastní platformě Telenor Networks, tak na platformě ČTc. Pokud jsou pro danou telefonní přípojku dostupné obě technologie, je vždy nabídnuta přednostně služba provozovaná na platformě TN, která je ve všech variantách výrazně levnější.

Další změny na sebe nenechaly dlouho čekat a přišly zejména s uvedením nové velkoobchodní nabídky ČTc na konci května.

ČTc se vydal cestou nabídky dosud nejnižší rychlosti na českém trhu (128/64 kbit/s). Zavedení této služby souvisí se snahou přimět co nejvíce uživatelů využívajících dial-up připojení k Internetu k přechodu na vysokorychlostní připojení. Pokud uvážíme, že takových uživatelů je kolem 640.000, není to špatná strategie. Faktor, který ale bude mnoho přechodů komplikovat, je cena. Ještě před rokem by cena nižší než 400 korun včetně DPH za nepřetržité připojení k internetu rychlostí 128/64 kbit/s zněla jako sci-fi. Dnes už ale tomu tak není. Pokud si totiž srovnáme například službu Fun 1M od Nextry s rychlostí 1024/256 kbit/s a agregací 1:40 za 821 korun a Sky FlexiDSL Natural s rychlostí 128/64 kbit/s a agregací 1:50 za 396 korun a nebudeme uvažovat rozdíly v platformách a agregacích, zjistíme, že za cenu 396 korun bychom měli dostat rychlost 493/? kbit/s. Pokud srovnání učiníme pro Fun provozovanou na platformě ČTc, bude výsledná rychlost nižší, něco kolem 344/? kbit/s, což je ovšem rychlost více než dvojnásobná oproti současné nejlevnější nabídce.

ČTc 1. června rovněž představil nové ADSL tarify. Kromě nových názvů přidal ještě nejnižší a nejvyšší rychlost a zároveň vypustil rychlost 256/64 kbit/s.

Při výběru ADSL připojení se vyplatí řídit dle starého osvědčeného přísloví: dvakrát měř a jednou řež. To, co se totiž na první pohled tváří velmi výhodně, nakonec až tak výhodné není.

Většina operátorů láká své potenciální zákazníky nejrůznějšími slevami a promo akcemi. Zřízení služby zdarma či za symbolickou jednu korunu, dočasné neuplatňování datových limitů, výhodné samoinstalační balíčky, tím vším se snaží odvést vaši pozornost od délky trvání smlouvy. Ta bývá u takto výhodných nabídek zpravidla rok, a to je v oblasti vysokorychlostního Internetu doba velice dlouhá. U tarifů společnosti Contactel, které nejsou žádným způsobem omezeny, co se týče objemu přijatých a odeslaných dat, je délka trvání smlouvy dokonce roky dva. Ve většině případů smlouvu sice vypovědět lze, ale sankce jsou tak vysoké, že raději zatnete zuby a vydržíte, než za vás problémy vyřeší sám čas. Pár minut, které věnujete důkladnému prostudování všech smluv a dodatků, které podepisujete, vám ušetří řadu zbytečných nepříjemností, které by eventuálně mohly nastat. Pokud máte pochybnosti, raději se poraďte se svým právníkem. Stojí to opravdu zato.

K běžnému standardu patří získání doplňkových služeb v ceně měsíčního paušálu. Samozřejmostí je tak e-mailová schránka až s deseti aliasy a velikostí 100 MB, volný prostor pro webovou prezentaci o velikosti až 100 MB. Pevná IP adresa a online zákaznický systém již takovou samozřejmostí nejsou. Stejně tak ne každý poskytovatel disponuje nepřetržitou technickou podporou. Vše je ovšem jen otázkou přístupu poskytovatele k zákazníkovi. Pokud si například pořídíte některou ze služeb společnosti GTS Novera a rozhodnete se pro samoinstalační balíček, musíte doufat, že nenastanou při instalaci žádné komplikace. V případě neúspěšné samoinstalace jste totiž nuceni volat pro odbornou konzultaci na telefonní linku, která je v provozu pouze v pracovní dny od 9 do 16 hodin a je zpoplatněna 20 korunami za minutu. Přitom Bluetone, Nextra, dokonce i ČTc a další vám poskytnou informace na lince zpoplatněné běžným tarifem, či dokonce na zelené lince.

Nyní již k samotnému porovnání nabídek společností Bluetone, Nextra, Český Telecom, Contactel, GTS Novera, Tiscali, Czech On Line (Volný) a SkyNet. Do srovnání jsou zařazeny služby s agregací 1:50 a 1:40 s měsíčním poplatkem do 2000 korun.

Rychlost 128/64 kbit/s s datovým limitem 2 GB

Nejlevnější připojení poskytují SkyNet a Tiscali shodně za 396 korun. Tiscali láká na zřizovací poplatek 1,19 Kč, který ovšem zavazuje k uzavření smlouvy na 12 měsíců. Cena 396 korun je pouze akční do 31. července 2005. Aktivace u SkyNetu přijde na 1189 korun a oproti Tiscali má výhodnější zpoplatnění přenesených dat nad limit. Každý započatý GB stojí 46 korun, u Tiscali je nutno zaplatit za každých 0,1 GB 12 korun.

Naopak nejdražší připojení poskytují Bluetone za 536 korun a Contactel dokonce za 594 korun. Aktivace u Contactelu přijde na 1178 korun, Bluetone nabízí aktivaci za 1,19 Kč. Bluetone váže poskytování ADSL připojení na dvanáctiměsíční smlouvu a nadlimitní data 1 GB/48 korun. Při uzavření smlouvy na 12 měsíců nabízí Contactel samoinstalační balíček za zvýhodněnou cenu 1,19 Kč, každé započaté 2 GB přijdou na 214 korun, přičemž je možno dokoupit za výhodnější cenu dodatečný datový kredit, pouze však na začátku zúčtovacího období.

COL se svou cenou 415 korun patří k těm levnějším. Při uzavření smlouvy na 12 měsíců přijde aktivace na symbolických 1,19 Kč, stejně tak jako u ČTc. Služba Expres Impuls však trochu vybočuje, co se týče datového limitu. U služby je uplatňována Fair Usage Policy, a to tak, že týdně (Pá-Čt) je datový limit 250 MB. Po překročení tohoto limitu dojde k poklesu rychlosti na 64/64 kbit/s.

128/64 kbit/s
1686

Rychlost 256/64 kbit/s s datovým limitem 2 GB (agregace 1:50)

Nejlevnější je opět SkyNet, který nabízí připojení za 464 korun. Nejdražší je opět Bluetone a Contactel. Jejich cena se liší o pouhou korunu a blíží se k hranici 600 korun. GTS Novera s cenou 589 korun patří k těm dražším. Do 30. června 2005 však ke všem službám s datovým limitem nabízí v rámci promo akce dalších 10 GB zdarma. Při uzavření smlouvy na 12 měsíců je aktivace za symbolických 1,19 Kč.

256/64 kbit/s
1687

Rychlost 512/128 kbit/s s datovým limitem 3 GB (agregace 1:50)

SkyNet nabízí připojení za 666 korun. Je o 47 korun levnější než připojení od Tiscali. Tiscali na rozdíl od služeb 128/64 kbit/s a 256/64 kbit/s uplatňuje počínaje touto rychlostí odlišné zpoplatnění nadlimitních dat. Za každých 5 GB zaplatíte 357 korun. Contactel je se svými 774 korunami nejdražší.

512/128 kbit/s, 3 GB
1688

Rychlost 512/128 kbit/s s datovým limitem 5 GB

Poprvé do srovnání zasahuje Nextra. Se svým tarifem Start 512 drží nejlevnější i nejdražší příčku zároveň. Jak je to možné? Jak již bylo řečeno, Nextra nabízí své služby provozované na dvou platformách. Start 512 provozovaná na platformě TN stojí 702 korun, na platformě ČTc pak 821 korun. Nextra rovněž nabízí dvě délky trvání smlouvy. Aktivace dvouměsíční přijde na 1178 korun, dvanáctiměsíční pak pouhou 1,19 Kč. Data přenesená nad rámec datového limitu jsou zpoplatněna 42 korunami za každý GB.

512/128 kbit/s, 5 GB
1689

Rychlost 512/128 kbit/s s datovým limitem 10 GB

Pevný datový limit u svých služeb nabízí pouze SkyNet a Contactel. První za 785 korun, druhý za 1131 korun. Nadlimitní data u SkyNetu jsou zpoplatněna 475 korunami za 10 GB. Všichni ostatní na své služby aplikují Fair Usage Policy (FUP). Po stažení 10 GB poklesne rychlost na úroveň srovnatelnou s dial-up připojením. ČTc aplikuje u služby Internet Expres Ideal svou specifickou FUP. Týdenní datový limit je 2 GB. Po vyčerpání 1 GB poklesne rychlost na 256/128 kbit/s, po vyčerpání dalšího 1 GB poklesne rychlost na 64/64 kbit/s.

512/128 kbit/s, 8–10 GB
1690

Rychlost 1024/256 kbit/s s datovým limitem 6 GB

Nabídka SkyNetu je opět nejnižší. Nadlimitní data pouze za 46 korun. Pokud bychom se řídili dosavadními výsledky, předpokládali bychom, že nejdražší bude Contactel. Contactel však překvapil a se svými 1131 korunami se nachází spíše mezi levnějšími. Nejdražší je COL s 1367 korunami. Překročení datového limitu je zpoplatněno 237 korunami za 3 GB.

1024/256 kbit/s, 6 GB
1691

Rychlost 1024/256 kbit/s s datovým limitem 10 GB

Nextra a SkyNet nabízí tuto službu jak s agregací 1:40, tak s 1:50. Ostatní společnosti s agregací 1:50. Nextra navíc u služby Fun 1M uplatňuje FUP, ovšem s možností dokoupit dodatečný datový kredit kdykoliv během zúčtovacího období (cena 60 korun za 2 GB).

1024/256 kbit/s, 10 GB
1692

Rychlost 1024/256 kbit/s s datovým limitem 20 GB

Tuto službu poskytují pouze tři společnosti a aplikují na ni FUP, přičemž datový limit ČTc plných 20 GB nedosahuje. Po vyčerpání 2 GB poklesne rychlost na 512/128 kbit/s, po vyčerpání dalších 2 GB na 256/64 kbit/s. Týdenní limit je tedy 4 GB, cena 951 korun. Tiscali nabízí službu za 1427 korun a GTS Novera za 1958 korun.

Rychlost 1024/256 kbit/s bez datového limitu (agregace 1:40)

V rámci promo akce nabízí Tiscali ADSL připojení rychlostí 1024/256 kbit/s bez datového limitu a aplikace FUP pouze za 713 korun s aktivací za 1,19 Kč. Contactel tuto službu poskytuje pouze se smlouvou na 24 měsíců. Nejdražší je SkyNet, který však při uzavření smlouvy na 12 měsíců do 30. června 2005 nabízí aktivaci za 1,19 Kč.

1024/256 kbit/s, bez omezení
1693

Rychlost 2048/256 kbit/s s datovým limitem 20 GB

Poskytovatel Cena s DPH Objem dat
SkyNet 1034 Kč 10 GB
Nextra by TN 1178 Kč FUP 20 GB
Český Telecom 1665 Kč FUP 24 GB
Bluetone 1666 Kč 15 GB
SkyNet 1773 Kč 15 GB
GTS Novera 1779 Kč 15 GB+10 GB
Nextra by ČTc 1892 Kč FUP 20 GB
Contactel 2499 Kč 15 GB

Rychlost 2048/256 kbit/s bez datového limitu

Služba je u všech společností poskytována s agregací 1:40 a provozována na platformě TN.

2048/256 kbit/s, bez omezení
1694

Rychlost 4096/384 kbit/s

Poskytovatel Cena s DPH Objem dat
Nextra 1416 Kč FUP 40 GB
Contactel 1416 Kč Neomezeno
SkyNet 1416 Kč 20 GB
SkyNet 1535 Kč Neomezeno
Volný 1605 Kč Neomezeno

Samoinstalační balíček, aktivace, dodatečný datový kredit

Samoinstalační balíček, jehož součástí je modem a splitter, využívá při pořizování ADSL připojení převážná většina nových zákazníků. Srovnání jejich cen nemusí být úplně objektivní, a to proto, že ne všechny společnosti nabízí identické typy modemů.

Poskytovatel 1*ETH 4*ETH 4*ETH + Wifi
Bluetone 1904 Kč 2142 Kč 4284 Kč
Contactel 1964 Kč 2868 Kč 3819 Kč
Český Telecom 3099 Kč 3299 Kč 3799 Kč
GTS Novera 2088 Kč 2683 Kč 4111 Kč
Nextra 2368 Kč  – 4391 Kč
SkyNet 2130 Kč 2725 Kč 4153 Kč
Tiscali 2380 Kč 2975 Kč 4522 Kč
Volný 2011 Kč

Nextra nabízí zvýhodněné ceny samoinstalačních balíčků při uzavření smlouvy na 12 měsíců. ZyXEL Prestige 650R-33 za 1,19 Kč a ZyXEL Prestige 650HW-33 za 2011 korun.

Cena aktivace je většinou vázána na délku trvání smlouvy a u některých společností se liší dle typu služby.

Poskytovatel Aktivace Aktivace 12 měsíců
Bluetone nelze 1,19 Kč
Contactel 1178,00 Kč 1,19 Kč
Český Telecom 1178,00 Kč 1,19 Kč
GTS Novera 1178,00 Kč 1,19 Kč
Nextra 1178,00 Kč 1,19 Kč
SkyNet 1189,00 Kč 1189,00 Kč
Tiscali 1178,00 Kč 1,19 Kč
Volný 1178,00 Kč zdarma

Dodatečný datový kredit

Datové kredity se u jednotlivých poskytovatelů liší v závislosti na druhu služby.

Cloud23

Poskytovatel Počet GB Cena
BlueTone 1 48 Kč
Contactel 2 214 Kč
Český Telecom
GTS Novera 3 149 Kč
Nextra Start 1 42 Kč
Nextra Fun 2 60 Kč
SkyNet 1 46 Kč
SkyNet 10 475 Kč
SkyNet 4096/384 1 107 Kč
Tiscali 0,1 12 Kč
Tiscali 5 357 Kč
Volný 3 237 Kč

Instalace a změna přístupové rychlosti

Převážná většina poskytovatelů preferuje instalaci samotným zákazníkem. Přesto však nabízejí tzv. malou a velkou instalaci technikem přímo v objektu. Pokud pro vás tato alternativa přichází v úvahu, nespoléhejte se na to, že všichni poskytovatelé vám nabídnou pod názvem malá a velká instalace stejné služby. Tiscali rozlišuje velkou instalaci pro služby ADSL a ADSL plus.

Služby BlueTone Contactel ČTc GTS Novera
Malá instalace 1797 Kč 1797 Kč 1547 Kč
Velká instalace 2987 Kč 2975 Kč 2987 Kč 2038 Kč
Zvýšení rychlosti zdarma zdarma zdarma zdarma
Snížení rychlosti 1178 Kč 1178 Kč 1178 Kč 1178 Kč


Služby Nextra SkyNet Tixcali Volný
Malá instalace 1785 Kč 1785 Kč  –  –
Velká instalace 2975 Kč 2380 Kč 1773/2368 Kč
Zvýšení rychlosti zdarma zdarma zdarma zdarma
Snížení rychlosti 1178 Kč 1178 Kč 1178 Kč 1179 Kč

Budete měnit poskytovatele ADSL připojení?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).