Hlavní navigace

Wwwersus: Česká televize x BBC

7. 8. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V rámci nové rubriky Wwwersus bychom vám na Lupě rádi pravidelně přinášeli srovnání jednoho českého a jednoho zahraničního webu v určité oblasti. Jako druhou jsme si vzali na mušku Českou televizi. Posuďte sami, jak ve srovnání s britskou BBC obstála.

www.czech-tv.cz

Na Českou televizi se snáší v posledních letech kritika z mnoha stran, jestli je oprávněná či nikoli, to nyní ponechme stranou. Pokud by se však měřítkem kvality práce na Kavčích horách měl stát televizní web, potom by veškeré výtky byly jen planým tlacháním.

Skutečně, veřejnoprávní televize si na své webové prezentaci dává už dlouhou dobu záležet, přičemž u aktuální verze se dá mluvit o skutečné kvalitě a jasné koncepci vývoje. Internet už roky nestojí stranou, o čemž svědčí nejen informační a multimediální nabídka pro online „diváky“, ale například i důsledné prezentování URL ve vysílání.

897

Web je na vysoké úrovni a odpovídá současným trendům. Mnoho znaků, například rozvinutá navigace v podobě katalogu odkazů a nadstavbové služby, dává tušit, že cílem je vybudovat skutečný portál, tedy ve všech směrech pokročilou prezentaci, která nebude jen prostou virtuální vizitkou organizace, ale aktivním kanálem informování diváků. Design přesně rámuje poskytované informace, nepřebíjí je zbytečnou velkolepostí, ale jednoduše a na pozadí strukturuje. Paleta barev je dobře zvolena, odstíny použité na podbarvení některých částí (či rolloverů) nenásilně upoutávají pozornost a přirozeně směřují pozornost k důležitým částem stránek. S obrázky se neplýtvá, jejich použití není nikdy samoúčelné. Navigace je oproti původním verzím kompaktnější a není tolik roztříštěna po stránkách. Horizontální pruh, který logicky člení na základní oblasti, je doplněn katalogem nejdůležitějších odkazů, orientace je díky tomu jednoduchá, šťastně řešená a nečiní žádné problémy.

Těžištěm obsahu televizních webů vždy bývají informace o programu. Zde pochopitelně nechybí, navíc jsou doplněny řadou online speciálů věnovaných konkrétním pořadům. Novinkou je možnost personalizovat si přehled vysílaných programů (Osobní program) a nechat se pomocí e-mailu nebo SMS upozornit na vysílání libovolného pořadu. Bohužel, kvůli struktuře SMS a připojování reklamy se dozvíte zhruba tolik, že „za pět minut začíná…“

Na webu nechybí ani informace o jednání Rady ČT nebo nečekaně obsáhlý pohled do zákulisí a historie ČT. Zajímavá je zpravodajská část, která se velmi podrobně věnuje domácímu, zahraničnímu i sportovnímu dění, a to nejen v textové podobě, ale také obrazově díky streamingu zpravodajských relací. Další z důkazů o portálovém profilu online aktivit České televize.

www.bbc.co.uk/tv/

Britská veřejnoprávní BBC (British Broadcasting Corporation) je o něco starší než naše padesátiletá ČT – byla založena již v roce 1922. Během let získala značné renomé, působení se rozrostlo na většinu mediálních oblastí a dnes je zmiňována v souvislosti s pojmy jako důvěra, nezávislost a profesionalita. Ve vysílání televizních či rozhlasových stanic nenajdete žádné placené reklamy, vše je financováno z vlastních příjmů a koncesionářských poplatků. Ve stejném duchu se nese i web, kde najdete výhradně self-promo, žádné placené reklamní proužky.

Podobně jako u ČT lze konstatovat, že web své mateřské organizaci rozhodně ostudu nedělá, ba právě naopak. Bylo by však škoda hodnocení tohoto pozoruhodného portálu zjednodušit, protože jeho informační nabídka je obrovská a propracovaná do nejmenších detailů.

898

Pokud do svého prohlížeče zadáte adresu www.bbc.co.uk (nebo pokud kliknete na tento odkaz), dostane se vám zastřešující titulní stránky, která návštěvníky směruje hlavně do zpravodajské části a pochopitelně nabízí přístup i do dalších částí prezentujících jednotlivé aktivity. Pro korektní srovnání s českým televizním webem ale hodnocení vychází ze sekce televizních stanic – BBC jich provozuje osm.

Design opět snoubí moderní porcování základních informací do kompaktního přehledného bloku. Jasné a nekonfliktní barevní rozvržení a ústup od graficky pojatého designu směrem k důrazu na předkládané informace je patrný. Obrázky jsou používány střídmě a velmi výmluvně. To platí o titulní stránce a většinou i o podstránkách – o tomto rozdílu je nutné se zmínit, protože díky opulentnosti webu a rozmanitosti grafického pojetí některých speciálních sekcí lze narazit i na více či méně povedené části. Jako celek se ale přesto drží na vysokém nadprůměru.

Navigace není problémem při vstupu na titul, po hlubším pohroužení do některé ze sekcí ale už může dojít k lehkému zmatení návštěvníků, protože menu nenabízejí stejné položky a mění se podle konkrétní oblasti, navíc jsou mnohdy až příliš členitá. Návrat zpátky je občas možný jen na úplný začátek, nikoli do lůna konkrétní sekce. V tomto směru je co zlepšovat.

Obsahové hodnocení může být jen na výbornou. Detailní informace o programech, drtivá většina z nich má své speciální stránky přinášející například zasvěcené novinky nebo třeba tapety či spořiče obrazovky. Dočtete se ale také o historii BBC, jejím interním fungování, nabízeny jsou výroční zprávy, rozpočtové informace, lze diskutovat, vyhledávat, objevovat… Skutečně reprezentativní a nebývale obsáhlý web ukazuje, jakým směrem se mají televizní společnosti v rámci nejmladšího média vydat.

KL22 hlasovani

ČT wwws. BBC

Pokud sledujete oba weby v delším časovém horizontu, víte, do jaké míry se ČT při své online prezentaci snaží přiblížit právě ke slovutné BBC. Skutečně, oba weby jsou si v mnohém velmi podobné, nebylo by ale korektní vinit ČT z pouhého opisování. Web BBC je ve svém oboru špičkou, ČT se mu v mnoha ohledech dokáže vyrovnat svou ucelenější formou, kompaktním designem a nabídkami pokročilých funkcí.

www.czech-tv.cz www.bbc.co.uk/tv/
Použité technologie CSS, Javascript CSS, Javascript
Použité datové formáty JPG, GIF, PDF, DOC, RealVideo JPG, GIF, flash, shockwave, RealVideo
Nadstavbové služby Osobní program, komentáře, Teletext komentáře, chat, maillist
Sekce pro registrované Osobní program (zdarma) maillist (zdarma)
Klady Osobní program, navigace, design, celá koncepce design, obsahová nabídka
Zápory výstupy z jednání Rady ČT pouze v PDF, streaming pořadů pouze v RealVideu místy roztříštěný design a navigace, absence pokročilejších nadstavbových funkcí, streaming videoukázek pouze v RealVideu
Design 8 8
Navigace 8 7
Přehlednost 8 7
Aktuálnost 7 7
Informační nabídka 8 8
Alternativní zobrazení * 6 8
Průměr hodnocení ** 7,5 7,5
Validátor kódu: počet chyb *** 268, více zde 43, více zde
* podpora alternativních prohlížečů a vstřícnost vůči návštěvníkům s určitým handicapem
** hodnocení na stupnici 1 – 10; čím více, tím lépe
*** odkaz na HTML validátor konsorcia W3C, vyhledává počet chyb v kódu titulní stránky

Autor článku

Autor je publicista, v minulosti několik let působil jako redaktor časopisu Internet. Jeho hlavním oborem působnosti je webdesign.