Hlavní navigace

Za kolik jsme dříve telefonovali?

5. 3. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Dnešní volný kredit či dřívější volné impulzy a minuty v paušálech pro domácnosti se dají chápat spíše jako kompenzace zdražení paušálního měsíčního poplatku, než jako opravdová nabídku telefonování zdarma. Pamatujete si ještě na neomezeně dlouhé impulzy za 1,60 Kč v roce 1994? Přinášíme tabulku a graf, které vám osvěží paměť.

376

Silný provoz:

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cena impulzu v Kč vč. DPH 1,60 1,90 2,00 2,25 2,40 2,60 2,60
Délka impulzu v minutách 4 3 3 3 2 2
Kč / minutu 0,48 0,67 0,75 0,80 1,30 1,30 1,45
Kč / hodinu 28,5 40 45 48 78 78 87
Zdražení v % oproti předešlému roku 40,35 12,50 6,67 62,50 0,00 11,54

Slabý provoz:

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Cena impulzu v Kč vč. DPH 1,60 1,90 2,00 2,25 2,40 2,60 2,60
Délka impulzu v minutách 8 6 6 6 4 4,83
Kč / minutu 0,24 0,33 0,38 0,40 0,65 0,54 0,80
Kč / hodinu 14,25 20 22,5 24 39 32,3 48
Zdražení v % oproti předešlému roku 40,35 12,50 6,67 62,50 –17,18 48,62

Zdroj: SPT Telecom, Český Telecom

Poznámky ke grafu a tabulce:
Pro rok 2001 je pro hlasové volání počítáno s programem HOME STANDARD
Pásmo slabého hlasového provozu se posunulo z 16 hodin v roce 1995 na dnešních 19 hodin.

Nejslabší pásmo pro připojení k Internetu začínalo v letech 1999 a 2000 v 21 hodin, letos se posunulo na 19 hodin.

Jak je patrné z grafu, pro hodinové spojení se jeví cena připojení k Internetu za poslení tři roky roky v podstatě konstantní. Od tzv. sestavovacího poplatku, který byl v souvislosti s tarifem Internet99 často kritzován kvůli zněvýhodňování kratších spojení, přešel Český Telecom k metodě rychlejšího nabíhání impulzů na začátku spojení. V silném (I. časovém) pásmu se cena 2,60 Kč započítává během prvních 360 sekund za každých započatých 120 sekund, dále až za každých započatých 180 sekund. V nejslabším časovém pásmu je rozdíl nejmarkantnější – 2,60 za prvních 290 sekund a dále již jen každých 750 sekund. Pěti či šestiminutové stahování pošty tak dnes přijde na 5,20 Kč – což je v podstatě třetina hodinové ceny v tomto pásmu.

Zajímavý je taktéž přístup k tvorbě časových pásem v tarifu Internet. V roce 1999 existovala tři pásma se zlomovými časy v 7, 17 a 21 hodin. Minulý rok přibyl ještě čtvrtý zlom v 19 hodin. Od letošního roku existují opět jen tři – 7, 17 a 19. Nejslabší a také nejlevnější provoz se tedy posunul z 21 na 19 hodin. To umožňuje závislejším jedincům chodit spát o dvě hodiny dříve či o tyto dvě hodiny prodloužit své noční výlety do kyberprostoru.

Český Internet by spíše potřeboval levnější spojení během dne, aby se mohli připojit lidé z firem či studenti, žáci a učitelé ze škol. Čím více lidí se přes den opravdu naučí s Internetem pracovat, tím více jich může mít důvod pořídit si domů počítač pro levné noční surfování. Podle všeho je totiž na vině nízkého využívání Internetu právě informační negramotnost naší populace a nízká penetrace osobních počítačů v domácnostech. A kdo jiný než školy či zaměstnavetalé by se úkolu naučit lidi s Internetem pracovat měl zhostit?

Na obzoru se však rýsuje ještě další jisté zdražení telekomunikačních služeb. Dotkne se zejména domácností a dojde k němu zvýšením sazby daně z přidané hodnoty, resp. přeřazením telekomunikačních služeb ze skupiny zboží a služeb zdaňovaných nižší sazbou daně (nyní 5 %) do skupiny se sazbou vyšší (nyní 22 %). Ze třiceti zemí, které ve své zprávě o cenách připojení v roce 2000 „Local access pricing and e-commerce“ sleduje OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) jsme v roce 1999 měli, společně s Japonskem, tuto daň nejnižší – a to ve výši 5 %. V tomto případě, stejně jako u energií, které se již této úpravy v minulých letech dočkaly, se však z rozdílu daňových sazeb bude radovat stát, do jehož rozpočtu daň z přidané hodnoty putuje.

MM socky3

Nejnižší daň však neznamená levnější připojení k Internetu. Již nyní jsou u nás podle OECD, jehož členy je 22 Evropských států, USA, Kanada, Japonsko, Mexiko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland, ceny za připojení k Internetu (20 hodin během dne – tedy v nejsilnějším pásmu), přepočtené podle parity kupní síly, druhé nejvyšší ve všech sledovaných zemích! Před námi je jen Maďarsko s cenami vyššími o zhruba 20 %. Ceny se ale počítají včetně daně z přidané hodnoty, pokud tuto daň odečteme, je Internet v Maďarsku dražší jen o půl procenta.

Nejlevnějších 20 hodin Internetu nabízí svým uživatelům Korea, Itálie, Finsko, Austálie a teprve pak Spojené státy. Celkovou zprávu je možné stáhnout zde.

Autor článku

Autor pracuje intenzivně s Internetem od roku 1993. Dlouhodobě se. Věnuje publikační činnosti, spolupracoval např.