Hlavní navigace

Záludný katalog EO Servis se vrací, přichází jako RES Online

21. 8. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: (sxc.hu)
EO Servis z roku 2007 se vrací pod novým jménem. RES Online je ale stále totéž: záludný katalog k ničemu, kterému byste neměli naletět, jinak se nedoplatíte.

Možná si vzpomenete na případ EO Servis (EO Centrum) z roku 2007. Tento katalog to tehdy dotáhl až do zpráv na TV NOVA. Vyznačoval se známým trikem s obchodními podmínkami, které klienta zavazovaly k placení měsíčních poplatků po dobu dvou let.

A ejhle, o mnoho let později je na scéně totožné schéma. Jak upozorňuje například Stránka pro boj s nekalými obchodními praktikami, RES Online je „přemalovaný“ EO Servis. Ten v roce 2011 „zkrachoval“, původní vlastníci pak přestoupili pod jiné jméno a nadále pokračují ve svých aktivitách. A samozřejmě, poučení z minulosti, našli i nové triky.

Jedním z nich je i to, že se www.resonline.cz tváří jako Registr ekonomických subjektů a používá tak název totožný s oficiálním registrem ČSÚ. Což v roce 2011 vedlo Český statistický úřad k tomu, že přes aktivitami EO Servis s.r.o. varovala vydal upozornění, že „Zápis do oficiálního Registru ekonomických subjektů je zdarma“. EO Servis tehdy totiž rozesílal papírové formuláře, které vypadaly jako statistický výkaz ČSÚ, ale ve skutečnosti vedly k registraci do jejich „katalogu“ a povinnosti platit.

O dva roky později se www.resonline.cz stále tváří jako Registr ekonomických subjektů a loví obětí stále stejným způsobem. Svou metodu dotáhl k dokonalosti například i v tom, že se velmi snadno můžete zavázat k tomu, že budete za bezcenný zápis v umělém katalogu platit 38 500,– Kč ročně (bez DPH). A navíc se rovnou upíšete na dva roky. Mimochodem – reportáž o praktikách katalogu odvysílala i Česká televize

Schéma záludných katalogů je častá forma promyšlených aktivit vedoucích k nachytání lidí. Jejich součástí bývají i různé promyšlené tištěné materiály, které velmi často buď napodobují něco již existujícího, nebo prostě jenom těží z toho, že „bezplatná registrace do katalogu“ je ve skutečnosti doplněna závazkem platit, uvedenou hodně malým písmem kdesi na nenápadném místě.

V historii českého Internetu najdete podobných věcí velké množství (Firmy-Seznam.cz, NaviPro, EU Business Register a samozřejmě jeden z nejznámějších v podobě Rejstrik-Firem.cz). Z toho, s jakou urputností se lidé provozující podobné věci věnují zakládání dalších a dalších firem, je bohužel zřejmé, že jim stále naletí dost lidí, aby se na podobných tricích dalo dobře vydělat. Čas od času sice někteří skončí ve vězení (což se kupodivu „podařilo“ i u původního EO Servisu), ale určitým způsobem je na ně právo krátké.

Obchodní podmínky může podepsat jenom blázen

V „Obchodních podmínkách“ katalogu tradičně najdete řadu lahůdek. Například povinnost zaplatit v okamžiku, kdy se zpozdíte i s jedinou měsíční splátkou, kompletní cenu za celý rok.

Cena služby je stanovena dle varianty služeb (Basic, Standart, Profi) ročně na částku dle ceníku na www.res-online.cz/cenik. Zadavatel je povinen uhradit cenu za služby za dané období uzavřeného smluvního vztahu. Úhrada roční ceny služby je rozložena do pravidelných měsíčních splátek v poměru 1/12 roční ceny služby. Zadavatel obdrží výzvu k úhradě první platby společně s oznámením o registraci služby. V případě prodlení Zadavatele s úhradou kterékoliv splátky delšího než 14 dní, ztrácí zadavatel výhodu úhrady ceny poskytované služby za celé období smluvního vztahu ve splátkách a cena služby za celé období smluvního vztahu se tímto okamžikem stává splatnou. Provozovatel je v případě prodlení Zadavatele s úhradou ceny služby oprávněn pozastavit poskytování služby, a to po dobu prodlení Zadavatele s úhradou ceny služby.

Nebo zcela vynikající „pokutu“ za pozdní zaplacení ve výši 1000,– Kč.

Provozovatel je oprávněn v případě prodlení Zadavatele s úhradou ceny služeb vyúčtovat Zadavateli za upomínku částku ve výši 1.000,– Kč, která představuje náklady Provozovatele za každé takovéto zaslání upomínky Zadavateli.

A dokonce další smluvní pokutu, pokud zapomenete RES Online informovat a jakékoliv byť bezvýznamné změně údajů.

Content tip EARLY

V případě porušení smluvní povinnosti účastníka informovat písemně Provozovatele o všech změnách identifikačních údajů Zadavatele podle 4.2.6 podmínek je Poskytovatel oprávněn účtovat Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1000,–Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti, a to i opakovaně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

A samozřejmě, nechybí ani původní trik se smlouvou na dva roky s automatickým prodlužováním.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou dvou let. Pokud Zadavatel nejpozději ve lhůtě jeden měsíc před ukončením smlouvy písemně neoznámí Poskytovateli, že trvá na ukončení smlouvy uplynutím doby, automaticky se smlouva prodlužuje vždy o další jeden rok. K takovému prodloužení může dojít i opakovaně. Při ukončení smluvního vztahu dohodou je za Provozovatele oprávněn jednat pouze statutární zástupce nebo osoba jím speciálně pověřená.

A nechybí ani zcela neuvěřitelná (ne)možnost smlouvu vypovědět.

Zadavatel i Provozovatel mohou tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů písemnou výpovědí druhé smluvní straně s výpovědní lhůtou v délce, která vždy odpovídá období do konce smluvního vztahu ke dni výročí smlouvy.

Autor článku

Konzultant a publicista, provozuje www.pooh.cz. Podle některých si myslí, že rozumí všemu, sám je však přesvědčen o pravém opaku a ani v 30+ letech nedokázal přijít na to, jak mít peníze a nepracovat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).