Hlavní navigace

Zkušenosti se set-top-boxem TechniSat HDFV pro příjem DVB-T2

27. 12. 2010
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Přede dvěma týdny jsme vás seznámili se zkušenostmi s příjem zemské digitální televize druhé generace (DVB-T2) v Brně. Nejde o český multiplex, ale testovací síť z blízkého Rakouska, která obsahuje tři televizní programy ve vysokém rozlišení obrazu (HDTV). Obdobný test probíhá od listopadu také v Praze. Jeho příjem si můžete vyzkoušet na set-top-boxu TechniSat HDFV, který posloužil i jako přijímač pro sledování rakouského testu DVB-T2 v Brně. V dnešním článku se dotkneme problémů tohoto set-top-boxu s příjmem klasického digitálního vysílání DVB-T v Česku a také ochrany HD obsahu.

Instalace set-top-boxu TechniSat HDFV

Během instalace je možné nastavit AV výstup (SCART/HDMI), formát obrazovky a napájení antény. Zemi použití zvolit nelze. Set-top-box je určen pouze pro Velkou Británii, tak se nelze divit. To však může přirozeně přinést problémy s češtinou a elektronickým programovým průvodcem (EPG). Omezení tuneru na UHF pásmo (kanál 21–69) nás v Česku mrzet nemusí. Snad kromě použití v některých společných televizních antén či příjmu zemské digitální televize z Německa.

Možnosti připojení TechniSatu HDFV jsou jasné z obrázku. Multimédia je možné přehrát z připojeného disku nebo ze sdílené složky na PC pomocí ethernetu 10/100 nebo bezdrátového WIFI-USB adaptéru TechniSat. Spotřeba TechniSatu HDFV uvedená v technické specifikaci je za provozu 8 W a v pohotovostním stavu 0,25 W. Přijímač umí přehrávat obrázky (JPEG), hudbu (MP3) a filmy. České názvy souborů byly zobrazeny chybně. Formáty filmů by TechniSat HDFV měl umět dle specifikace „MPEG a VOB“. VOB jsem nezkusil, z formátů se mi podařilo přehrát jen záznamy programového toku z jiného PVR (s obrazem MPEG-2 i MPEG-4/H.264). Kontejner MTS (s obrazem MPEG-2 a MPEG-4/H.264) nezvládá TechniSat HDFV přehrát, stejně tak video XviD, DivX, apod.

TechniSat HDFV

TechniSat HDFV má minimalistický design, na čelním panelu najdete pouze vypínač, ovládací kříž a segmentový LED displej. Připojení disku ze zadní strany většina uživatelů uvítá. Dálkové ovládání (nezobrazeno) je skoro stejné jako u TechniSatu Digipal 2, pouze dolní osmice tlačítek slouží pro PVR (nahrávání).

TechniSat HDFV - info přístroj signál

Údaje o firmwaru a informace o signálu DVB-T

TechniSat HDFV - media

Přehrávač obrázků a hudby s nedokonalou češtinou

Problém s nefunkčním DVB-T

Testování DVB-T2 z Prahy nebo Vídně či připravenost na toto vysílání do budoucna je asi jen jedním z důvodů k pořízení set-top-boxu TechniSatu HDFV. Potencionální uživatelé v Česku by tento přijímač pravděpodobně pořizovali především jako PVR (set-top-box s pevným diskem) pro záznam pořadů z klasických sítí zemské digitální televize DVB-T v kompresním standardu MPEG-2 či MPEG-4/H.264 (v multiplexu 4). Problém se zpětnou kompatibilitou TechniSatu HDFV se signálem DVB-T by asi čekal málokdo. Vyhledání programů českých DVB-T sítí však dopadlo neúspěšně. TechniSat HDFV vyhledal pouze programy multiplexu 3. Nepomohlo ani ruční kanálové vyhledávání. Kvalita signálu podle TechniSatu HDFV přitom byla u všech čtyř sítí stoprocentní.

TechniSat HDFV - sítě

HDFV nalezl všechny čtyři sítě, programy však pouze v jedné z nich

Z obrázků diagnostických informací je patrné, že se jedná o „softwarový“ problém, TechniSat HDFV sítě nalezl, ale nenašel programy. Zajímavé bylo, že programy slovenského multiplexu nalezeny byly. Hlavním podezřelým jsou vysílané informace o obsahu multiplexu, tedy služební informace (SI). Ty jsou vysílány ve formě tabulek, jejichž hlavní částí jsou jakési „podtabulky“, takzvané deskriptory. Z rozboru vysílaných deskriptorů je možné usuzovat, že problém způsobuje ‚service list descriptor‘ v tabulce NIT (informace o síti). Jak je vidět z následující tabulky, šlo by o velkou náhodu, kdyby tomu tak nebylo. V tabulce není uveden úspěšně načtený rakouský DVB-T2 multiplex, protože u něj nebylo možné ověřit přítomnost SLD (k analýze použitý USB přijímač MSI DigiVox miniII umí jen DVB-T).

Seznam testovaných sítí DVB-T, úspěšnost načtení jejich programů a přítomnost deskriptoru SLD
HDFV načte vysílá SLD
CZ mux1 k29 ne ne
CZ mux2 k40 ne ne
CZ mux3 k59 ano ano
CZ mux4 k64 ne ne
SK mux1 k66 ano ano
AT muxA k31 ne ne
AT muxB k34 ne ne
TechniSat HDFV - SLD

‚Service list descriptor‘ v síti 3 zobrazený programem TSReader Lite

SLD obsahuje pouze čísla služeb (programů) a jejich typ – zda jde o televizi nebo rádio. Je to tak trochu nadbytečná informace, protože seznam služeb včetně typu je vysílán i v „service deskriptoru“ tabulky SDT (informace o službách). Nadbytečná SLD v NIT má sloužit např. k rychlejšímu přeladění při mobilním příjmu. Zdvojení informace má za následek, že SLD v NIT je nepovinně vysílaná informace z hlediska specifikací (Nordig a TR 101 211). V normě EN 62216–1 určené pro přijímače je naopak SLD označen jako povinný pro vysílaní.

Důležité je, že v Česku se kromě zemské digitální sítě 3 nevysílá a naopak ve Velké Británii ano – jde o povinně vysílaný deskriptor dle tamní specifikace „d-book“. Podobně např. v Berlíně, kde jsem příjem DVB-T před časem zkoušel, se SLD vysílá u všech sítí. TechniSat dodává přijímač HDFV pro Velkou Británii, obecných DVB-T norem se úplně striktně nedrží, britské požadavky na přijímače však dodržel. Protože TechniSat HDFV není oficiálně určen do jiných zemí, je celkem pochopitelné, že TechniSat nemá důvod tento problém řešit. To mi také potvrdil zástupce TechniSatu z německého Daunu, když jsem v dotazu na možné řešení problém popsal.

Posunutý elektronický programový průvodce (EPG)

Základní formát programového průvodce je mřížka program-čas. Mnoho uživatelů však uvítá možnost změnit formát na přehledný seznam pořadů jednoho programu známý ze set-top-boxu TechniSat Digipal 2. Dalším formátem je seznam programů s pořady ,nyní/příští’. Čeština byla bezchybná. Data se pravděpodobně stahují do paměti vždy bezprostředně po vypnutí TechniSatu HDFV, po zapnutí z pohotovostního režimu tak jsou okamžitě k dispozici na všech programech.

Zásadním problémem EPG je však posunuté zobrazování času. TechniSat HDFV ukazuje o jednu hodinu méně než by měl – jak u pořadů, tak u aktuálního času. Je to důsledek chybějící lokalizace. Naštěstí posun EPG nemá vliv na správné naprogramování časovače PVR, čas je jen chybně zobrazen.

TechniSat HDFV - EPG

Dva formáty EPG. Čeština je v pořádku, čas ne.

Funkce PVR a střih nahraných pořadů

Nahrávání PVR u TechniSatu HDFV pracuje se souborovým systémem FAT32, případně vlastním systémem TSD. Disk s NTFS sice byl rozpoznán, ale nepodařilo se mi z něj načíst multimédia, ani na něj provést záznam. Použitelnost disku pro záznam (rychlost) je možné otestovat pomocí nástroje v menu TechniSatu HDFV. Při testech vyhověla karta SDHC Transcend 8GB class 6 se čtečkou Kingston Mobile Lite G2 a starý disk WD Passport 120GB (2005). Novější WD My Passport Essential 160GB (2009) kupodivu nevyhověl.

TechniSat HDFV - PVR

Testování záznamového média, nastavení přídavného času na začátku a konci nahrávky a nastavení časovače pro záznam

Během nahrávání není možné sledovat jiný program, ani sledovat EPG. Je ale možné sledovat nahrávky z disku nebo právě probíhající záznam (timeshift). Záznam je možné standardně naprogramovat přes EPG. Užitečná je možnost automatického posunu začátku nahrávání před plánovaný začátek pořadu a posunu konce nahrávání po plánovaném konci pořadu. Posun nemá vliv na název nahrávky, který se přebírá z názvu pořadu.

TechniSat HDFV - střih

TechniSat HDFV umožňuje jednoduchý střih pomocí záložek

Nadstandardní je možnost střihu nahrávky v PVR. Nejprve je nutné do nahrávky rozmístit záložky. Pak je možné vždy záznam mezi dvěma záložkami vystřihnout (reklama) nebo uložit do jiného souboru.

Ochrana obsahu v HD kvalitě

Před zahájením pozemního HD vysílání ve Velké Británii požadovala veřejnoprávní BBC zavést nějakou formu ochrany HD obsahu, aby se omezilo neautorizovanému šíření HD pořadů po internetu. K tomu údajně BBC tlačili výrobci HD obsahu. Na druhou stranu si je BBC vědoma, že nemůže kvůli licenci a ani nechce (např. z důvodu nákladů) kódovat obsah pozemního vysílání veřejné služby. BBC proto navrhla jakýsi kompromis – Huffmanovo kódování programového průvodce (EPG) pomocí neveřejné tabulky.

Huffmanovo kódování je přenos informací pomocí znaků, jejichž délka (počet bitů) je úměrná nepravděpodobnosti jejich výskytu. Například u českého textu by mohly mít nejkratší kódy samohlásky, pomocí nejdelšího kódu by se přenášel třeba znak „w“. Ve skutečnosti je kódování EPG složitější – používá se více „podtabulek“, každá pro jiný předcházející znak. Pro dekódování původní informace je nutné znát tabulku použitou ke kódování. Huffmanovo kódování se používá například při komprimaci obrazu v MPEG-2 (přenos spektrálních koeficientů) nebo komprimaci zvuku v MPEG-1 v úrovni 3.

Brno 200

Zkušenosti s příjmem rakouského testu DVB-T2 v Brně

Také uvažujete o koupi nového přijímače, PVR nebo televizoru? Na jižní Moravě a teď už i v Praze je dostupné vysílání DVB-T2, zemské digitální televize druhé generace, tak proč nekoupit rovnou přijímač s DVB-T2 tunerem a nejlépe přímo z Velké Británie? Bude ale vše fungovat jak má? Nemusí. Ivo Viščor vyzkoušel příjem rakouského testu DVB-T2 v Brně. Se svými zkušenostmi se podělil ve dvou článcích s čtenáři serveru DigiZone.cz. První díl si můžete přečíst zde.

Tabulku pro dekódování EPG ve Velké Británii obdrží výrobce přijímače bezplatně na základě licence, ve které se zaváže implementovat ochranu obsahu do svých výrobků. Výrobce pak může také užívat logo Freeview HD, což je tamní zemská síť pro šíření HD programů v systému DVB-T2. Ochrana obsahu má více podob, uvedu jen zkratky bez dalších podrobností HDCP (HDMI), DTCP (FireWire, USB, IP, WiFi), AACS (DVD, BD), AES-128/triple-DES (nahrávky). Přijímače také nesmí obsahovat žádný analogový HD výstup. Výrobců, kteří na podmínky přistoupili, je již celá řada, např. Bush, Ferguson, Humax, Metronic, Panasonic, Sony, Samsung, Toshiba, Digital Stream, Sharp, LG.

BBC zvažovala různé přístupy – od žádného použití ochrany přes povolení užívání ,Freeview HD’ značky za implementování ochrany, po předpisem nařízenou implementaci ochrany nebo použití úplného kódování obsahu. Nakonec byla zvolena původní varianta s kódovaným EPG. Ochrana obsahu se má dle podmínek BBC týkat výlučně HD programů, nemá se vůbec týkat SD programů ani HD obrazu decimovaného na standardní rozlišení. Musí být uživateli umožněno pořízení nejméně jedné kopie HD pořadu, není tak povoleno používat příznak „kopie vyloučena“.

Pavel Dvořák

Pavel Dvořák: Proč testujeme DVB-T2 v Praze

Praha od konce listopadu testuje digitální televizní vysílání nové generace ve standardu DVB-T2. Pro Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ho zajišťuje Český metrologický institut ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi. Díky tomu se budou moci k výsledkům experimentu dostat všichni operátoři digitálních sítí bez rozdílu, říká v rozhovoru pro DigiZone.cz předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák. Automaticky to ale neznamená, že na roční zkušební vysílání naváže komerční provoz DVB-T2.

Zavedení kódování EPG přináší plno otazníků a problémů, kterých si je také BBC vědoma. Například nemožnost licencovat plně otevřené systémy (Linux), prozrazení a případný následný update tabulky, přijímače stahující EPG data z internetu. Dovolím si přidat dva další otazníky, možné spekulace. Tajná tabulka s Huffmanovým kódem bude jistě blízko optimálního kódu, její rozluštění hackery tak zřejmě nebude nijak obtížné. Další otazník je v použití přijímačů mimo Velkou Británii. Je pravděpodobné, že buď bude model přijímače funkční v Británii a bude nějak uplatňovat ochranu obsahu pro všechny lokalizace. Nebo bude nutné vyrábět modely přijímačů odlišné od britských modelů (alespoň odlišný firmware) tak, aby nemusely mít ochranu obsahu. Na místě je také obava, že i v dalších zemích bude převzat britský systém licencování tabulky.

Formát záznamu PVR na TechniSatu HDFV

TechniSat HDFV ukládá při záznamu pořadu data na disk v zajímavém formátu, a to vždy do dvou souborů. V prvním souboru se sudou číslicí ve jménu a příponou ,TS’ je nejspíše zakódován programový tok. Soubor není možné žádným klasickým způsobem přehrát na počítači. Jeho data vypadají na první pohled náhodná. Ve druhém souboru s lichou číslicí ve jménu je uložen název a popis programu z EPG a další data.

Bohužel, TechniSat HDFV ukládá záznam kódovaně jak u HD programů, tak u SD programů. To je v rozporu s uvedeným záměrem BBC a další nepříjemnost pro případné uživatele v Česku.

TechniSat HDFV - soubory

Dva záznamy pořadů z českého multiplexu 3 a čtyři záznamy z rakouského testu DVB-T2. Všechny jsou kódované.

Co říci závěrem?

Přijímač TechniSat HDFV má příjemné ovládání, dobrý obraz a nadstandardní možnost střihu v PVR. Bohužel má taky závažné nedostatky, pro které jej nelze doporučit k nákupu:

Cloud 22 temata

  • Anglická síťová vidlice se liší od české
  • EPG je o hodinu posunuté
  • Programy českých multiplexů 1, 2 a 4 TechniSat HDFV vůbec nenajde
  • TechniSat HDFV kóduje záznamy (i v SD rozlišení), na počítači je není možné přehrát

První dva body budou asi platit pro všechny nelokalizované DVB-T2 přijímače. Třetí bod je, doufejme, jen specialitou TechniSatu HDFV, u jiných DVB-T2 zařízení z Velké Británie se vyskytovat nemusí. Čtvrtý bod se v různé podobě bude vyskytovat u všech zařízení dovezených z Velké Británie.

V tomto článku jsem neměl v úmyslu odradit případné zájemce od koupi DVB-T2 přijímače ve Velké Británii. Účelem bylo pouze upozornit na možné technické problémy.

Anketa

Pořídili byste si kvůli příjmu zkušebního vysílání DVB-T2 tento set-top-box?