Hlavní navigace

Zvoní už umíráček kamenným veletrhům a konferencím?

9. 11. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Doba kamenných veletrhů, na nichž mohli vystavovatelé se zájemci o jejich stánek uzavírat "šťavnaté" smlouvy, je zřejmě nenávratně pryč. Je klesající zájem firem o účast na nejrůznějších konferencích a výstavách obecný trend, který potkal Českou republiku právě nyní, nebo jde spíše o ryze specifický problém vybraných akcí?

Pokusím se demonstrovat na dvou veletržních „akcích“ z tohoto roku to, jak a kdo má chuť a „odvahu“ přihlásit se na velký veletrh. Těmito akcemi jsou Invex a Média forum. Jak jistě dobře vědí příznivci obou příležitostí k prezentaci svých společností, Invex pořádá společnost BVV v brněnském výstavním areálu a Media forum 2000 byla letos mimo jiné v režii společnosti M.I.P., která výstavu a konferenci zaměřenou na mediální trh umístila na pražské Výstaviště. „V tomto roce skutečně došlo k poklesu zájmu vystavovatelů o veletrh Media. Příčin je více – celková hospodářská situace, pohyb na mediálním trhu a v neposlední řadě rozšiřování nových informačních technologií, které do jisté míry suplují funkci veletrhu,“ říká Václav Řezáč z M.I.P. Group. Navíc i lidé „zvenku“ jakoby ztratili chuť přijít si popovídat o problémech médií.

Nezájem skličuje veletrhy

Dokladem toho může být i strmá křivka mířící dolů na barometru zájmu o takzvané kulaté stoly. (Neskromně podotýkám, že ze tří plánovaných, které jsem měl moderovat, se uskutečnil jeden a půl stolu, a to ještě ve víceméně „rodinném“ prostředí, ve kterém jasně dominovali lidé „z branže“ před návštěvníky.) Zkusím jít tedy ještě dál a zdůvodnit, proč tentokrát zvítězil nezájem nad zájmem. Jak vypadlo (možná nechtěně) z úst zástupců zadavatelů e-reklamy, velké firmy (a nutno říci, že bohužel nejen ty) berou Internet jen jako jakýsi další druh billboardu. Firem, které by skutečně věnovaly „profesionální“ pozornost benjamínkovi elektronického světa, je pohříchu málo – to je podle mého názoru první důvod. Dalším argumentem, proč se lidé nedostavili na internetové disputace, jsou určitě i finance.

Přestože, jak vysvětluje Václav Řezáč – „Cenová politika veletrhu Media 2000 byla stejná jako v předchozích letech (devítimetrový stánek za 49.000 korun, dvanáctimetrový za 64. 000 korun, cena včetně plochy, stavby a vybavení),“ nebylo moc společností, které by stály o účast na „kamenném“ veletrhu.

A třetí důvod – podle mne ten hlavní – vliv samotného Internetu. Společnosti, a to především ty finančně slabší, si jednoduše spočítaly, že lepší než zaplatit desítky tisíc korun za holuba na střeše je investovat totéž do zdokonalení svého virtuální vrabce v hrsti – výsledek bude stejný, ne-li lepší. Ovlivňuje tedy existence Internetu podle lidí z pořádajících agentur nějak zájem účastníků o veletrh nebo ne? „Existence sítě Internet nijak nenarušuje samotný INVEX či konání některých z jeho částí (konference). Jsou to všechno nástroje marketingového mixu a každý návštěvník či potenciální vystavovatel má možnost si vybrat. Na veletrhu INVEX se cení zvláště osobní kontakt, interakce, okamžitý a komplexní přístup k informacím, oslovení široké veřejnost i odborníků atd. Dokumentuje to obrovský zájem o INVEX 2000, a to jak novinářů, tak návštěvníků, odborníků i vládních a ústavních činitelů,“ tvrdí Stanislav Skoumal, manažer PR a reklamy veletrhů INVEX, Autosalon a Autotec. Agentura tedy říká – toto vše ve vzájemné kombinaci Internet nenabízí. Je to pouze další prostředek (na vysoké úrovni a kvalitní), jak získat informace a data. Protiargument z druhého břehu však tvrdí – není zájem, protože fyzické (kamenné) veletrhy už ztratily svůj smysl. Žádné významné kontrakty se na nich neuzavřou, jde jen o víceméně osobní kontakty a prezentace. Internet „šetří“ čas, náklady a výdaje. Navíc… je fakt, že výběr cílové skupiny potencionálních zákazníků je v případě virtuální prezentace mnohem rychlejší a účinnější, než by to proběhlo v „kamenném“ veletrhu.

MM socky3

Bude stíhat akce akci?

A co druhá akce? „Zájem vystavovatelů byl letos značný v relaci k situaci na trhu. Průběh zasílání přihlášek, velikost stánků, způsob prezentace částečně mohl odrážet situaci v českém výstavnictví. Bylo tomu však naopak. Jejich spokojenost byla snad vyšší než kdykoli předtím,“ chválí letošní INVEX Stanislav Skoumal. Hm, řeknete si teď, no a co? Jenže věc má i druhý názorový proud – tvrdící ne přímo opak, ale to, co už zaznělo v úvodu. Na míru INVEXu přizpůsobený argument – veletrh údajně ztrácí na zájmu samotných počítačových, softwarových, hardwarových a internetových firem. Pro srovnání, ceny se v Brně pohybovaly za metr čtvereční kryté plochy na úrovni od 2.600 – 4.250 korun a venkovní plochy za 1.350 korun. Laskavý čtenář si jistě rád dosadí, kolik že to „koštovalo“ za srovnatelné 9 a 12m stánky.

Nejbližší budoucnost však představitelé agentur, které „kamenné“ veletrhy pořádají, nevidí, na rozdíl ode mne, nijak černě. „Konference a semináře zde budou mít své místo i v době moderních informačních technologií jako je Internet,“ optimistický říká Václav Řezáč. Důvodem má být údajně to, že osobní kontakt je do jisté míry nenahraditelný a přináší nové podněty pro účastníky veletrhu. Podle Řezáče obstojí jen ty akce, které projdou daleko pečlivější přípravou a volbou tématu, které je nosné a není možné je nahradit Internetem.

Nahradí v budoucnu Internet "kamenné" veletrhy a výstavy?

Autor článku

Autor je redaktorem rubriky Média časopisu Marketing & Media - týdeníku pro média, marketing a kreativitu.