Hlavní navigace

Vnitro chce vyloučit Huawei z „vysílačkové“ 5G sítě. Je to právně sporné, říká firma

7. 5. 2020

Sdílet

Ministerstvo vnitra ČR Autor: Jan Sedlák

Ministerstvo vnitra nechce, aby technologie a služby čínských technologických společností Huawei a ZTE byly součástí infrastruktury chystaných 5G sítí v případě takzvané „vysílačkové“ části. Jde o BB-PPDR komunikaci skrze kterou si vyměňují informace tuzemské záchranné složky (police, záchranka a hasiči) a která má mít v 5G vyhraněný vlastní prioritní prostor. Vnitro tento požadavek zaneslo do svých připomínek k chystané aukci 5G kmitočtů (PDF). (Naši analýzu připomínek píšeme zde.)

Resort vnitra chce do podmínek aukce doplnit text k zajištění kybernetické bezpečnosti. Ve zkratce je v něm obsaženo, že by měla existovat možnost vyloučit dodavatele technologií na základě varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Ten právě proti Huawei a ZTE takové varování v minulosti vydal.

„Součástí podpory budoucího řešení BB-PPDR jsou v souvisejících závazcích uloženy požadavky na eliminaci technologií, ke kterým vydá NÚKIB varování. Povinný poskytovatel BB-PPDR služeb zajistí zvýšená bezpečnostní opatření trvale zaručující kybernetickou bezpečnost provozu v síti,“ navrhuje vnitro text pro přidání do aukce. Provozovatel by měl také případně rizikové dodavatele ze sítě na své náklady odstranit.

„Vzhledem k neustále narůstajícím kybernetickým hrozbám musí MV kontinuálně reagovat na měnící se požadavky zajišťující kybernetickou bezpečnost komunikačního prostředí bezpečnostních a záchranných složek. Příkladem může být např. doporučení NÚKIB požadující eliminaci technologií, ke kterým vydal varování před jejich používáním. Tyto požadavky budou mít dopady i na bezpečnostní standardy v partnerských sítích zajišťujících tuto komunikaci zejména pak dle závazku prioritního BB-PPDR,“ odůvodňuje vnitro své požadavky.

O2 vyjde vstříc požadavkům

Vnitro si v současné době pro potřeby „vysílačkové“ komunikace provozuje zastaralou síť Pegas/Tetrapol. Operátoři Nordic Telecom a O2 mu nabízí modernější síť s pásmech 410 až 420, respektive 450 MHz umožňující i datové přenosy, k jejich nasazení ale v nejbližší době nedojde. Už zde ale oba operátoři využívají technologie, které mají být z pohledu českého státu bezpečné. Nordic funguje na Nokii a O2 na Ericssonu. Sám Nordic síť prezentuje jako bezpečnou a bez čínského elementu.

O2 pro Lupu uvádí, že v případě 5G a BB-PPDR bude postupovat takto: „Ve výběrovém řízení budeme nabízet řešení postavené na takových technologiích, které budou odpovídat požadavkům zákazníka. Vždy dbáme na maximální bezpečnost našich sítí.“

Právní stanovisko Huawei

Huawei Lupě zaslal předběžné právní stanovisko od advokátní kanceláře Toman, Devátý & Partneři, se kterou spolupracuje i v rámci svých lobbistických aktivit proti zabránění přístupu k výstavbě českých 5G sítí.

„Ministerstvo obecně požaduje ‚eliminaci technologií, ke kterým NÚKIB vydá, či vydal varování před jejich používáním‘. Není zcela zřejmé, zda má touto formulací na mysli vyloučení technologií určitého dodavatele či technologií definovaných obecně (typově). Připomínky Ministerstva vnitra dle naší předběžné právní analýzy však nemohou obstát ani v jednom z případů. Dodavatele technologií (resp. technologie konkrétního dodavatele) nelze předem vyloučit pouze na základě vydaného varování ze strany NÚKIB. Varování je úkonem informativní povahy, a proto nemůže samo o sobě být důvodem k vyloučení konkrétního dodavatele technologie. Je totiž na zadavateli, aby při zohlednění vydaného varování sám provedl analýzu rizik spojených s konkrétní zakázkou a sám na jejím základě rozhodl, proč si vybral nebo nevybral konkrétního dodavatele technologie. Tento postup odpovídá nejen zákonu o kybernetické bezpečnosti, ale i vyhlášce o kybernetické bezpečnosti a rovněž i postoji NÚKIB,“ argumentuje Huawei.

„Pokud by měly být dle ministerstva na základě varování vyloučeny technologie nikoli z důvodu osoby jejich dodavatele, ale z objektivních technických důvodů (např. prokazatelná zranitelnost před kybernetickými útoky), s tímto postupem lze do určité míry souhlasit. Ministerstvo vnitra však v připomínkách navrhuje, aby případné varování NÚKIB mělo konkrétní, ministerstvem navrhovaný účinek. Na řádku č. 438 navrhuje – eliminaci technologií, ke kterým NÚKIB vydá varování. Dále, na řádku č. 1594 uvádí povinnost provést prokazatelná bezpečnostní opatření a pokud nebudou účinná, konkrétní technologie musí ze sítě být odstraněna. Tím však požaduje, aby ČTÚ již nyní stanovil, že jakékoli varování NÚKIB před určitou technologií bez ohledu na jeho obsah má mít za následek její automatickou eliminaci (či jiný předem daný účinek). Účinky varování jsou ale dány zákonem o kybernetické bezpečnosti (§ 12). Případně mohou být upřesněny v samotném varování či doprovodné metodice, kterou by NÚKIB vydal. Ústředním správním úřadem pro oblast kybernetické bezpečnosti je NÚKIB (§ 21a a násl. zákona o kybernetické bezpečnosti). Dle naší právní analýzy by akceptováním připomínek a zařazením navrhovaného textu do Vyhlášení ČTÚ překročil svoji pravomoc, resp. rámec výběrového řízení. Navíc, pokud jde o zajištění kybernetické bezpečnosti, ČTÚ již v tomto ohledu na povinnosti dle zákona o kybernetické bezpečnosti sám odkazuje. Chceme poukázat na to, že připomínky Ministerstva vnitra postrádají odůvodnění, ale i zákonný základ, stejně i jakoukoli oporu v postoji,“ reaguje dále čínská společnost.

Advokát Petr Motyčka z Toman, Devátý & Partneři v textu na Právním prostoru už koncem loňského roku varování NÚKIBu více rozebíral.

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).