Hlavní navigace

3IN místo Invexu: datové schránky budou pokračovat podle plánu

7. 10. 2009
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Autor: 29
Konference 3IN, pořádaná místo dřívějšího Invexu, byla první příležitostí k naznačení trendů a záměrů v oblasti eGovernmentu po nedávných změnách ve vedení resortu vnitra. Ministr Martin Pecina se zde přihlásil k pokračování všech projektů, i ke spuštění datových schránek v řádném termínu. Připustil ale malou připravenost některých resortů, konkrétně  jmenoval resort spravedlnosti.

Čtenářům Lupy snad netřeba připomínat, že letos už se žádný Invex nekonal. Tedy ne ve své tradiční formě, jako výstava (resp. veletrh), doprovázený konferenčním programem. Už i BVV totiž uznalo, že tato podoba se přežila a že nemá smysl udržovat její dosavadní agonii. Dva souběžné veletrhy (Digitex a Interkameru), dříve pořádané spolu s Invexem, tak BVV přesunulo na listopad, a samotný Invex nahradilo tím, co má stále ještě smysl: konferenčním programem.

Tedy vlastně jakousi dvojicí „velkých“ konferencí, s názvy 3IN a Invex Forum, které pak v sobě ukrývaly několik „menších“ konferencí. V případě konference 3IN, která byla více monotematická (zaměřená na eGovernmentu), to byly spíše odborné sekce – ale v případě Invex Forum to byly skutečné „menší konference“, s vlastní identitou, obsahem i odborným zázemím: například konference IT 1.0/2.0 (připravená Petrem Koubským),  či ERP Forum,  Svět IT Security, ICT Forum pro školy a další.

Vše se přitom odehrávalo ve zbrusu novém pavilonu P, který je sice moderním expozičním pavilonem (abych nemusel říkat „velkým hangárem“)  – ale právě že „expozičním“ a nikoli „konferenčním“. A tak každá z obou „velkých“ konferencí zabrala jednu polovinu pavilonu, který byl přepažen dočasnou zástěnou – tak, aby návštěvníci i hluk mohli volně proudit z jedné poloviny do druhé.

IT2.0/1.0

zdroj: BVV

No a v rámci každé poloviny pavilonu P pak byly vytvořeny značně otevřené „konferenční sekce“, které hostily jednotlivé tematické sekce (v rámci 3IN) či  celé „menší konference“ (v rámci Invex Forum)  – jak můžete vidět i na obrázcích.  

planek konference 3IN

Hned v pondělí dopoledne,  ještě před začátkem sekcí na konferenci 3IN, mi přišlo, že to bude tragédie: že jakmile se rozjedou sekce a přednášející se ve čtyřech koutech téhož hangáru (a ještě uprostřed) opřou do mikrofonů, nebude rozumět vůbec nikomu.  

Naštěstí to ale nakonec nebylo nijak hrozné: technikům se podařilo nastavit hlasitost v jednotlivých sekcích tak, že míra vzájemného rušení byla snesitelná a v jednotlivých sekcích se vcelku dalo rozumět výkladu. Tedy alespoň v části pavilonu P, kde probíhala konference 3IN a kde jsem se zdržoval.

V této části pavilonu P dokonce bylo zajímavé konferenční uspořádání: jednotlivé sekce volně přecházely do otevřeného prostoru, kde byly stolky a židle či křesílka, a kde se dalo sedět a buď zdáli pozorovat dění v některé sekci (zda tam náhodou někdo neukazuje na slidech něco nového), nebo se bavit s někým jiným o čemkoli, co je potřeba probrat. Takže bylo dost prostoru i na neformální networking, který je na takovýchto akcích také velmi důležitý.

A když už jsem u hodnocení prostor a uspořádání, neodpustím si jednu (odlehčenou) poznámku: pořadatelům konference 3IN, věnované českému e-governmentu, se podařilo dobře vystihnout jeho stav i graficky: na plátno nad hlavním pódiem ve střední části se jako podklad promítalo jakési ponuré zátiší, s jednou klečící osobou (zřejmě občanem, resp. klientem e-governmentu), a jednou odcházející osobou, resp. osobou ukazující záda (tipuji spíše na úředníka, náměstek Zajíček je přece jen štíhlejší). Viz obrázek, kde jsem si obě postavy dovolil vyznačit červeně.

podoba egovernmentu

zdroj: BVV

Bez Zajíčka a Felixe

Zajíček přebírá Zlatého eGona

Jak jsem už psal zde na Lupě minulý pátek, doslova v předvečer konference 3IN došlo na ministerstvu vnitra k významným změnám právě v oblasti e-governmentu: za svého postu odešel (či „byl nucen odejít“) náměstek Zdeněk Zajíček. Mimochodem, na večerním galaprogramu konference 3IN byl (již jako bývalý náměstek) oceněn Zlatým eGonem za svůj dlouhodobý přínos k rozvoji elektronizace veřejné správy.

Tím ale utrpěl i odborný program konference 3IN, protože právě náměstek Zdeněk Zajíček měl být hlavním přednášejícím. V roli hlavního architekta e-governmentu mu měl sekundovat Ondřej Felix, který ale onemocněl – a tak místo obou museli nastoupit jiní zástupci resortu vnitra. A přece jen to „nebylo ono“. Zástupcům chybělo jak vizionářské nadšení, tak i schopnost určitého nadhledu.

Pecina: projekty řádně dokončíme

Asi nejvíce pozornosti tak bylo soustředěno na ministra vnitra Martina Pecinu, který na konferenci skutečně přijel a setrval zde téměř celý den (na rozdíl od premiéra Fischera, který měl v Praze jiné povinnosti a tak přijet nemohl).

Svůj postoj k otázkám a projektům e-governmentu popsal ministr Pecina už ve svém úvodním vystoupení, kdy mj. řekl:

Chtěl bych také upřesnit informace, které  se na nás všechny valí v poslední době z médií. Že elektronizace státní správy a pokračování projektů e-governmentu je důležitou prioritou vlády Jana Fischera, a jednou z důležitých priorit ministerstva vnitra pod mým vedením, a v neposlední řadě také prioritou mou osobní …

Chtěl bych tedy vyvrátit jakékoli spekulace, že bych snad já nebo moje ministerstvo chtělo pokračování brzdit, nebo že by ministerstvo chtělo dokonce některé projekty ukončit. Nejedná se o pravdivou informaci.

Dále vyjádřil přesvědčení, že celý systém datových schránek bude od 1.11. fungovat, tak jak má. Naznačil ale, že ve dvou oblastech přece jen mohou nastat určité problémy. Jednou z nich je to, že 25 dnů před ostrým startem je aktivováno jen asi 10 procent datových schránek – a tak se provozovatelé trochu obávají přetížení systému v posledním dni či dvou, a vyzývají uživatele k včasné aktivaci jejich schránek. Se stejným apelem (nenechávat aktivaci schránek na poslední chvíli) pak vystupovali i další řečníci, například od provozovatele celého systému datových schránek (tj. České pošty). 

Druhá oblast, kde ministr Pecina vyjádřil určité obavy, se týká připravenosti dalších resortů na nástup datových schránek:

Tou druhou obavou, kterou máme, je malá připravenost některých jiných resortů, než je ministerstvo vnitra. Některé obsáhlé resorty, jako například ministerstvo spravedlnosti, nemají  ještě uzpůsobené své vnitřní systémy na komunikaci v rámci systému datových schránek. Ale nejedná se jenom o ministerstvo spravedlnosti, těch resortů je mnohem víc. Budeme se snažit v posledním měsíci finišovat, budeme se snažit udělat vše proto, aby už první zkušenosti s fungováním toho systému byly pozitivní a přispěly k tomu, že lidé ten systém budou nejenom muset, ale i chtít používat.   

Tato slova jsou určitým průlomem do dosavadních deklarací, zejména ze strany zástupců České pošty – že nemají signály o tom, že by některé subjekty byly nepřipraveny a hrozilo, že se připravit nestihnou. Teď tedy bylo jmenováno ministerstvo spravedlnosti,  ale nepřímo i další resorty (viz zmínka: „těch resortů je mnohem více“).

Ve stejném duchu hovořil ministr Pecina i na pozdějším na tiskovém brífinku:

Připravenost institucí: to, kde vidíme my, z ministerstva vnitra problém, je dnes ministerstvo spravedlnosti, protože ono se nám v podstatě samo mediálně ozvalo, když zrušili výběrové řízení které mělo být na spisové služby.

To, na kterých resortech budou problémy, to teprve uvidíme – vidíte, kolik resortů to má vyzkoušené, resorty si dnes ještě ty spisovky dodělávají, hekticky samozřejmě, někde to bude od 1.11. fungovat, někde nebude. To, co my víme, je tedy konkrétně  resort spravedlnosti, protože ten to jaksi sám říká. 

Zajímavá byla také odpověď ministra Peciny na dotaz novináře z MF Dnes, zda plánuje nějakou změnu harmonogramu zavádění datových schránek:

Dnes už v žádném legislativním režimu nejsme schopni dosáhnout toho, aby se ten termín 1.11. změnil. Čili:  1.11. bude, z praktických důvodů – je to zákon. Samozřejmě, že dnes bychom byli schopni vymyslet nějaký jiný harmonogram, ale to je prostě nereálné. Budeme se tedy snažit a uděláme vše proto, ať to 1.11. funguje tak jak má. Když to nebude fungovat tak jak má ve všech institucích, tak se jim budeme snažit pomoci, aby to fungovalo tak jak má co nejdříve.

To mi nedalo, abych se nezeptal na totéž, ale s ohledem na zavádění základních registrů. Jen připomenu, že v současné době jsou zákony nastaveny tak, že do 30.6.2010 má být „hotovo“ natolik, aby od 1.7.2010 mohl probíhat ověřovací provoz (a od 1.7.2011 již provoz ostrý). Zde je relevantní část odpovědi ministra Peciny, naznačující určitý odklad:

30.6. podle mého názoru  je dnes už naprosto nereálný termín. Hovořili jsme o tom, že možná firmy nabídnou, nebo chceme, aby firmy nabídly, že k 30.6 příštího roku bude nějaký testovací provoz na další rok. Což by teoreticky šlo stihnout. Ale je to o tom, že bychom šli nějakou úplně hladkou cestou, není tam žádná možnost dávat námitky od neúspěšných uchazečů, už vůbec tam není žádná šance dávat návrh na přezkoumání kroků zadavatele k ÚOHS a čekat 40 dní od okamžiku podání námitek. V okamžiku kdy se nám to takto zpomalí, kdy tam přijde nějaký rušivý prvek, tak 30.6. je termín nesmyslný.  

Čili tady já si myslím, že se to o několik měsíců zdrží, ten pilotní projekt nebo ten rozjezd registrů  že budeme schopni zrealizovat v příštím roce – nemyslím si, že bychom ho byli schopni zrealizovat 30.6., ale řekněme 30.9. nebo 31.10. že budeme schopni ty registry rozjet v nějakém uspokojivém stavu. To si samozřejmě vyžádá změnu zákona, pokud to budeme muset udělat – ještě v tomto okamžiku není vyloučeno, že to tou hladkou cestou projde, ale souhlasím s vámi, že je to velmi nepravděpodobné. Ale na změnu zákona máme v tomto případě ještě relativně dost času.

Česká pošta chystá změny

Na konferenci 3IN pochopitelně zazněly i aktuální údaje o počtech zřízených datových schránek. Poněkud se ale lišily, protože byly zřejmě vztaženy k jinému datu.

Například Česká pošta uváděla celkem 337 410 schránek zřízených ze zákona, zatímco MV ČR jich hlásilo 291 459 (ale k 27.9., viz tato prezentace). To u počtu již aktivovaných schránek si oba zdroje výši svých čísel prohodily: zde Česká pošta hlásila menší počet aktivací (34 985), zatímco vnitro 37 923 „zpřístupněných“ schránek.

Zajímavé byly také údaje České pošty o tom, jak je to s rozesíláním obálek s přístupovými údaji (tzv. PIN zásilkami):

  • 226897 bylo doručeno
  • 50930 bylo vráceno
  • 138398 bylo uloženo na provozovnách České pošty
  • 70319 je „v procesu zpracování“

Celkem jde o 486 544 obálek, což je samozřejmě více než počet zřízených schránek. Ale to je dáno tím, že právnickým osobám se posílá v průměru více než jedna obálka s přístupovými údaji (protože ji musí dostat všichni statutární zástupci, tj. jednatelé a členové  představenstva, ale vztahují se vždy k jedné schránce).

Nicméně cca 50 tisíc vrácených obálek (jako nedoručitelných) a přes 138 tisíc ještě nedoručených je hodně, a naznačuje to problémy. A tak Česká pošta na konferenci oznámila dvě významné změny v doručování PIN zásilek, ke kterým se rozhodla přistoupit:

  • PIN zásilky, které se nepodařilo doručit (na adresu společnosti), budou znovu zasílány na adresu bydliště. Pravdou je, že takto je to od začátku prezentováno v Provozním řádu ISDS, kde se píše že „Statutárním zástupcům Právnických osob budou nejprve zaslány na adresu sídla a následně, pokud si adresát zásilku nepřebere, znovu na adresu trvalého pobytu.
  • PIN zásilky budou odesílány i do zahraničí (ale pouze tam, kde příslušný partner České pošty podporuje doručování do vlastních rukou).

Zejména poslední změna by mohla řešit problém společností, které mají zahraniční jednatele, kteří nepobývají v ČR – a kvůli pouhému vyzvednutí přístupových údajů nebudou do ČR vážit cestu.

Již na předchozích konferencích k datovým schránkám přitom zaznělo, že pro tyto případy (zahraničních jednatelů, pobývajících v zahraničí) existuje ještě jedna možnost: sice nemohou nikoho zmocnit k tomu, aby za ně převzal jejich přístupové údaje, ale jako oprávněné osoby mohou zmocnit konkrétní osobu k tomu, aby plnila roli administrátora „jejich“ datové schránky – a na základě toho dostala alespoň ona své přístupové údaje a právo jmenovat další pověřené osoby, které pak se schránkou budou skutečně pracovat.

Nemáte ještě zřízenu datovou schránku?

Česká pošta také již avizovala, že v říjnu zprovozní informační linku určenou těm, kteří ještě nemají zřízenu svou datovou schránku  – nebo již mají, ale neví o tom, protože jim nebyly doručeny jejich přístupové údaje. A jak naznačují výše uvedené statistiky, takovýchto subjektů nemusí být málo.

Nakonec zřejmě nepůjde o telefonickou linku (resp. jinou linku než obecný helpline k datovým schránkám, na čísle 270 005 200), ale o službu na webu, určenou právnickým osobám:  zde si mohou zadat své IČO, resp. název a dozvědět se, zda jim schránka již byla zřízena či nikoli. Podle výsledku pak mohou začít jednat.

Další možností, kterou jsem zaznamenal z vyjádření zástupců České pošty (ale nenašel pro ni žádné další potvrzení), je možnost zajít na hlavní poštu v Praze v Jindřišské ulici, kde prý mohou řešit věci na místě, včetně vystavení přístupových údajů k nově založeným schránkám.

Na konferenci 3IN dále od zástupců České pošty zazněl odhad, že do 1. listopadu se jim nepodaří zřídit schránku přibližně 10 tisícům právnických osob (kterých prý je v obchodním rejstříku asi 346 000 – což je podstatně méně než dříve uváděné odhady).  A to proto, že nebudou mít k dispozici potřebné a hlavně správné údaje (k doručení přístupových údajů statutárním zástupcům).

CIF 24 - tip - superearly cena

A že prý Česká pošta těmto subjektům datovou schránku nezřídí – proto, že nechce, aby byla schránka automaticky aktivována tomu, kdo se k ní ani nemůže dostat.

No, což o to, úvaha je to určitě správná. Jen mne ale napadá, zda Česká pošta může takto sama rozhodovat o věcech, které jsou jasně dány v zákoně (že schránka bude zřízena), a nehovoří o výjimkách.

Byli jste letos na Invex Forum/3IN?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).