Hlavní navigace

Atlas jedná podle nového Kodexu online reklamy neeticky

18. 12. 2006
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Podle nového Etického kodexu měřícího projektu NetMonitor je započítávání návštěvnosti služby jízdních řádů do statistik portálu Atlas.cz neetické. Atlas.cz musí odkoupit dosud přesměrovávané domény jizdnirady.cz a idos.cz, jinak mu hrozí, že nebudou zobrazována jeho čísla o návštěvnosti. Atlas namítá, že se chová transparentně. Co přesně tedy Kodex říká?

Už je to rok a půl, kdy NetMonitor vyměnil iAudit na pozici hlavní autority v měření návštěvnosti českých e-médií a celého Internetu. Sjednocenou metodiku měření přijali i nejvýznamnější vydavatelé a trh s online reklamou tak dostal první pravidla hry, z níž těží jak majitelé serverů, tak zadavatelé inzerce, reklamní agentury, žurnalisté i uživatelé.

Letos se objevily snahy kategorizovat internetová média (což vyvolalo kontroverzní názory), zavést nový projekt Monitoring online reklamy a implementovat Etický kodex.

Právě Etickému kodexu NetMonitoru už byl vdechnut život. Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) – profesní sdružení internetových médií a zadavatelů internetové reklamy – jej schválilo na své valné hromadě 8. listopadu 2006. První prosincový den vstoupil dokument v platnost.

Pikantní na novém Kodexu je to, že jeho přijetí přímo ovlivní trh (minimálně vztahy mezi jednotlivými subjekty); poněkud ex post totiž řeší zásadní pravidla pro počítání návštěvnosti. Do rozporu s jeho stanovami se tak ihned dostal portál Atlas.cz se svou notně diskutovanou službou jízdních řádů. Ale nepředbíhejme.

Proč Etický kodex?

Nejprve si řekněme, proč vůbec Etický kodex výzkumného projektu NetMonitor vznikl.

„O existenci Etického kodexu se ve SPIRu hovořilo už na začátku letošního roku, vznikal během tohoto období na základě diskuse všech členů SPIR, zorganizovali jsme klubový večer na toto téma a tam zformulovali základní postuláty a znění Kodexu. Nic bouřlivého to nebylo, zafungovala řízená diskuse a týmová práce. Konečné znění si členové SPIR odhlasovali na valné hromadě,“ říká Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka SPIRu.

Jedním z jeho cílů je definovat, co je (ne)etické chování provozovatele média a odběratele dat zapojených do NetMonitoru. Kodex má nastavit pravidla chování účastníků měření, a to především v oblastech, jež dostatečně nepokrývá platná metodika NetMonitoru, kterou Kodex fakticky doplňuje. Má zabránit poškozování jména NetMonitoru a jeho provozovatele, tedy SPIRu.

Každý měřený subjekt musí podle nového Kodexu pracovat tak, aby měření bylo co nejvěrohodnější, aby s daty nebylo manipulováno, a aby uživatel vždy věděl, na stránkách jakého serveru se nachází.

Co je v online reklamě neetické?

Nyní citujme přímo z nového kodexu. Co je považováno za neetické jednání?

  • Jakékoliv pronajímání návštěvnosti médií mezi dvěma provozovateli. Neposkytování veškerých informací o návštěvnosti provozovaných médií zapojených do NetMonitoru tak, aby byly jasné a nezakryté.
  • Neposkytování veškerých informací o návštěvnosti provozovaných médií zapojených do NetMonitoru tak, aby bylo možno přesně a transparentně definovat skutečnou návštěvnost dle metodiky NetMonitoru a tato data bylo možné prezentovat pro potřeby měření.
  • V případě, že médium má privátní/skrytou sekci v projektu NetMonitoru, je neetické, aby pod touto sekcí figurovaly i stránky vlastněné někým jiným než provozovatelem měřeného média.

Důsledky neetického chování

  • Do měření návštěvnosti se budou počítat jen takové stránky média, kde je evidentní, že jsou součástí média, které chtěl uživatel navštívit. To znamená, že automatické přesměrování návštěvnosti z domén, které nejsou vlastněny subjektem, je neetické a tato návštěvnost nebude počítána do měsíčních dat NetMonitoru. Kumulovaná návštěvnost média bude zobrazovaná v offline (měsíčních) výstupech NetMonitoru pouze v případě, že provozovatel vlastní domény a zároveň stoprocentně ovládá správu tohoto reklamního prostoru.
  • V případě nedodržení Etického kodexu, resp. nezjednání urychlené nápravy, je možno vyloučit médium z měření NetMonitoru.
  • Do doby než médium resp. jeho provozovatel sjedná nápravu, nebudou zobrazována jeho data měsíční návštěvnosti v NetMonitoru.

Kontroverzní jízdní řády

Na posledním zasedání Výkonná rada SPIRu rozhodla (kromě toho že si zvolila nové vedení), že započítávání návštěvnosti služby jízdních řádů do dat portálu Atlas.cz je neetické.

Je to velké téma už od léta tohoto roku. Informační a dopravní systém provozovala pověřením Ministerstva dopravy společnost Chaps. Od začátku prázdnin byly domény www.idos.cz a www.jizdnirady.cz přesměrovány na jizdnirady.atlas.cz s tím, že Chaps si dál prodával reklamní prostor na obou původních adresách.

A oheň byl na střeše. Konkurenti se veřejně i na půdě SPIRu zlobili, že si Atlas uměle zvýšil návštěvnost prostřednictvím služby, která mu nepatří. Onen přísun uživatelů nebyl vůbec malý. Zatímco v srpnu podle NetMonitoru navštívilo Atlas.cz 1,6 milionu uživatelů, v září to bylo najednou 2,2 milionů. Samotná služba jízdních řádů vykazovala návštěvnost 1,3 milionů uživatelů. Po více než třech letech se díky tomu Atlas.cz dostal na post české portálové dvojky před Centrum.cz, byť v říjnu se misky vah těsně přiklonily opět k Centru.

Od té doby začal diplomatický boj. Nejdříve se vyskytla otázka, zda firma Chaps může postupovat svou licenci od Ministerstva dopravy na jiný subjekt. Podle vyjádření ministerstva, které máme k dispozici, v tom není žádný problém:

„Povinností vyplývající z uzavřené smlouvy je mj. zajistit program pro vyhledávání dopravního spojení využívající datovou základnu CIS JŘ a zveřejnit výstupy z něj na Internetu. Tuto povinnost plní pověřená společnost tím, že zveřejňuje informace o dopravním spojení prostřednictvím svého produktu IDOS. Výběr portálu a případný převod licence na provozování IDOS není ministerstvo dopravy oprávněno ovlivňovat. Upozorňujeme, že vedení CIS JŘ je realizováno bez nároku na finanční úhradu ze strany ministerstva dopravy,“ řekl serveru Lupa.cz Jan Cieslar z tiskového oddělení ministerstva.

Později se aplikace IDOS objevila i na Centru, ovšem s tím rozdílem, že na ni nebyly přesměrovávány originální domény jízdních řádů. Tlaky na Atlas.cz přitom pokračovaly a požadovaly, aby Atlas.cz obstarával reklamní prostor na službě jízdních řádů, pokud si je chce nadále započítávat do souhrnných dat. Atlas vyhověl a s Chapsem se domluvil na převzetí reklamního prostoru. Za to má údajně Chapsu platit měsíční paušál (podle nepotvrzených informací půl milionu korun).

ebf - témata 1

Rameno kodexu

Nyní však vstoupil v platnost Kodex NetMonitoru a na Atlas rozhodnutím SPIRu dopadlo „rameno zákona“. To výslovně říká, že automatické přesměrování návštěvnosti z domén, které nejsou vlastněny subjektem, je neetické a tato návštěvnost nebude počítána do měsíčních dat NetMonitoru.

Atlasu tak nezbývá nic jiného než se s Chapsem domluvit na odprodeji domén Idos.cz a Jízdnířády.cz. Tedy pokud nechce zaznamenat bolestnou ztrátu více než milionu uživatelů. V případě nedodržení požadavku SPIRu totiž Atlasu hrozí nezobrazení dat v NetMonitoru, ba i vyřazení celého média z měření. Což by se pro Altas.cz rovnalo katastrofě. Asi jako pro televizi, která by vypadla z oficiálních koláčů sledovanosti.

Na názor Atlasu jsme se zeptali Davida Duroně, generálního ředitele portálu.

Jaké je vaše hodnocení nově vzniklého Kodexu?

Kodex má zamezit zamlčovaným, zdvojeným či půjčovaným započítáváním návštěvností. V této rovině Atlas nic nezamlčuje, návštěvnost svých sekcí máme narozdíl od jednoho portálu velmi transparentně zveřejňovanou v online datech NetMonitoru, mediální agentury vidí transparentně návštěvnost všech našich sekcí včetně jízdních řádů, které se započítávají pouze nám, tedy ani o zdvojení návštěvnosti nelze hovořit.

Ustanovení Kodexu činí vámi provozovanou službu jízdních řádů neetickou – budete na to brát ohled a učiníte nějaké nápravné kroky (nebo jste je již učinili)?

Na úvod je důležité, aby zaznělo, že celkově Atlas hodnotí práci SPIRu, ve svém primárním účelu, velmi pozitivně. SPIR ovšem kladl Atlasu podmínky nad rámec platných metodik a pravidel. Přestože metodika neřeší otázku licencí či způsobu provozování, byly v rozporu s pravidly SPIRu kladeny pouze na Atlas, jako jediný server v ČR, další požadavky, které Atlas bezezbytku splnil.

SPIR, lépe řečeno, vybraní členové ze sekce internetových médií ve SPIRu, dávají Atlasu v letošním roce neustále další a další požadavky. Začalo to napadením definice „licence“. Obrátili jsme se tedy na ministerstvo dopravy a to potvrdilo, že Chaps nijak nechybil a ani nic neporušil. Následně přišel ze SPIRu požadavek na nutnost obsluhy svého mediálního prostoru. Atlas s tímto počítal, ale požadavek SPIRu celý proces urychlil. A následně přišel Kodex. Jeho podstatu vnímám pozitivně. Dnes mi, po zkušenostech z uplynulých týdnů, již ale nikdo nevyvrátí jeho primární účel… Znova dodávám, že co se týče transparentnosti, Atlas nic nezamlčuje ani neschovává.

Etický kodex nám mimochodem umožňuje požádat SPIR, aby nedošlo k započítávání stránek v doméně centrumfirem.cen­trum.cz, jelikož doména centrumfirem.cz je ve vlastnictví Internet Trading s.r.o. Jde o úplně stejný případ, jako je vyčítán nám.

Požádáte tedy oficiálně SPIR, aby prozkoumal vztah centrumfirem.cen­trum.cz a Internet Trading?

Na tuto úroveň se nechceme nikdy snižovat. Cílem našeho členství ve SPIRu je podporovat rozvoj Internetu a internetové reklamy v ČR. Naším zájmem není využívat SPIR jakožto nástroj pro boj s konkurencí. Poukazoval jsem pouze na to, že podobným problémem trpí i další servery, ale prstem se ukazuje pouze na Atlas. Proč asi?

Skutečně si myslíte, že po vás SPIR, jak jste naznačil, „jde“? Chcete naznačit, že to může být třeba tím, že nemáte zastoupení ve výkonné radě, nebo že je SPIR nástrojem konkurenčních bojů?

Slovní obrat, že po nás někdo „jde“ jsem nepoužil. A znova zdůrazňuji, že si nemyslím, že je to záležitost celého SPIRu. Toto by bylo nefér zejména k mediálním agenturám a některým dalším členům. Neděláme nic nekalého, transparentně vykazujeme data o návštěvnosti všech sekcí, nic nezapočítáváme 2×. Dle mého názoru je problémem to, že o kooperaci s IDOS a jízdními řády usilovali i ostatní. Neuspěli, a tak místo uznání porážky se snaží tuto kooperaci rozbít „oficiálními“ prostředky.

Firmě Chaps platíte měsíční paušál za převzetí reklamního prostoru. Dosahuje výše 500.000 korun měsíčně?

Podobné “zaručené” informace jsou v poslední době s Atlasem spojeny často. Provozovatelem domény jizdnirady.atlas.cz je společnost Atlas. Spolupráce mezi námi a společností Chaps je na komerční bázi. Stejně tak jako je spolupráce mezi ostatními portály a jejich partnery.

Současný kodex požaduje, abyste se stali majiteli domény jizdnirady.cz a idos.cz – máte o ně zájem a probíhají v tomto směru s Chapsem jednání?

S Chapsem probíhají jednání v pravidelných intervalech. Na schůzkách řešíme primárně věci tykající se naší spolupráce a nových projektů.

Jaký máte dojem z úterního rozhodnutí výkonné rady SPIRu a jak budete reagovat?

Dojem z výkonné rady nemám žádný, protože Atlas nebyl přítomen. Jen vás chci ujistit, že Atlas nikdy nedělal a nebude dělat nic, co by poškodilo internetový trh, uvádělo v omyl inzerenty. Počkáme si na oficiální zápis ze zasedání a pak mohu odpovědět konkrétněji.

Je přesměrování domén jízdnířády.cz a idos.cz a přičtení návštěvnosti portálu Atlas.cz neetické?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor vede MEDOBOS s.r.o., je Copywriter.cz a dělá weby pro Benešov i Říčany.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).