Hlavní navigace

Barrandovu a dalším končí licence s koncem digitalizace, říká šéfka vysílací rady

7. 6. 2011
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Autor: 115393
Letošní listopad bude patrně měsícem, kdy televizím Barrandov, Nova Cinema nebo Prima Cool skončí platnost licencí pro celoplošné zemské digitální vysílání. Platí totiž jen do konce procesu digitalizace, který by se měl završit letos 11. listopadu. Alespoň to tak chce ministerstvo kultury, které chce tento konkrétní termín přímo uzákonit. „Návrh v podobě sněmovního tisku by měli poslanci projednávat už tuto středu,“ říká v rozhovoru pro DigiZone.cz předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) Kateřina Kalistová.

Televizním trhem rezonuje spor o přesný termín ukončení digitalizace. Jak se k němu staví RRTV? Skončí digitalizace 11. listopadu 2011 nebo 30. června 2012?

Tato problematika je poměrně dlouho diskutovaným tématem. Na termín dokončení digitalizace jsou navázána práva a povinnosti různých subjektů. Když mám mluvit slovy zákona, konkrétně nařízení vlády o Technickém plánu přechodu (TPP), tak ten má stanoveny dva termíny dokončení digitalizace. Pro jedenáct ze třinácti územních oblastí České republiky je stanoveno datum 11. listopadu 2011, a pro zbývající dvě oblasti – Zlín a Jeseník – konec června 2012. Existují tedy dva názory. Jeden tvrdí, že oním termínem dokončení digitalizace je 11. listopad 2011, a že zbylé dvě oblasti jsou spíše takovou výjimkou z pravidla, že ukončení procesu bude letos v listopadu. Další názor říká, že datem dokončení digitalizace je 30. červen 2012, a že se tento termín váže ke skutečnému vypnutí posledního analogového televizního vysílače v České republice.

Jak se k té otázce kloní jednotlivé státní úřady, včetně RRTV?

Obeslali jsme s dotazem příslušné ústřední orgány státní správy a Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zastává názor, že platí pozdější datum, tedy 30. červen 2012, zatímco podle ministerstva průmyslu a obchodu to je 11. listopad 2011. Nicméně Rada posílala upozornění na to, jaké povinnosti jsou k tomuto datu vázány, co všechno bude muset Rada rozhodovat i volebnímu výboru Poslanecké sněmovny a ministerstvu kultury, kde jsme jednali s přímo s panem ministrem. Pokud je mi známo, tuto středu by měl být v Poslanecké sněmovně projednáván sněmovní tisk č. 27, což je pozměňovací návrh k tomu, co sněmovně předložili někteří senátoři (zachování reklamy v České televizi), a tam by ministerstvo kultury mělo datum ukončení procesu digitalizace upřesnit na 11. listopad tohoto roku. Rada se obrátila i na Asociaci televizních organizací (ATO), ale dosud jsme neobdrželi odpověď.

Kateřina Kalistová - 3

Co všechno se tedy váže k datu ukončení digitalizace?

Ze začátku to vypadalo, že se toto datum týká pouze ukončení vysílání reklamy v České televizi.

Právě že toho je víc. Dnem ukončení digitalizace by měla skončit platnost všech kompenzačních licencí pro celoplošné zemské digitální televizní vysílání. V přehledu provozovatelů na webu Rady ale máte u některých programů napsáno, že jejich digitální licence platí 12 let (Barrandov, TV7), zatímco u jiných pro jistotu platnost uvedenou nemáte (Prima Cool, Nova Cinema). Komu tedy budou licence končit, a vyzvete provozovatele těchto programů, aby si požádali o nové?

Pokud jde o datum zániku platnosti licence u TV Barrandov, jednalo se pouze o chybu na webu z minulosti (bylo zadáno datum v intranetu) – už je odstraněna. V rozhodnutí o udělení licence mají všechny kompenzační licence v poučení mimo jiné uvedeno, že dle čl. IV bodu 8. Písm. a) přechodných ustanovení zákona č. 304/2007 Sb. kompenzační licence zaniká dnem dokončení přechodu zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání. Standardně se licence k televiznímu vysílání uděluje na 12 let, což ovšem nic nemění na faktu, že je zánik platnosti licence v těchto případech stanoven zákonem.

Čeho dalšího se dotýká termín dokončení digitalizace?

Jedná kromě zániku kompenzačních licencí také o zahájení zemského digitálního televizního vysílání na základě licence, kterou uděluje Rada na základě paragrafu 25 zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Týká se to také nejnižší programové nabídky u převzatého vysílání, dokončení informační kampaně k dokončení přechodu ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání a samozřejmě i času vyhrazenému reklamě v ČT. Takže těch věcí je spousty, se spoustou z nich má co do činění právě RRTV, ale Rada nebyla ten orgán, který připravoval vládní nařízení o Technickém plánu přechodu. Rada s ním prakticky neměla nic společného.

Zastavím se u podmínky „must carry“ pro kabelové operátory, tedy povinného zařazování pozemně šířených programů do nejnižších programových nabídek. Co všechno to bude pro kabelovky znamenat? Budou muset třeba dál zajišťovat regionální vysílání Primy v daném místě podle toho, která regionální televize se do jejího vysílání zrovna připojuje?

Povinnosti provozovatele převzatého vysílání při vytváření nejnižší programové nabídky dle čl. II bodu 10. přechodných ustanovení zákona č. 235/2006 Sb. zanikají dnem 31. prosince 2011 a povinnosti dle čl. IV bodu 9. přechodných stanovení zákona č. 304/2007 Sb. zanikají dnem dokončení přechodu zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání, nastane-li tento den dříve než 31. prosince 2011, jinak dnem 31. prosince 2011. Jediné časově neomezené je ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., které se, pokud jde o zařazení do nejnižší programové nabídky, týká pouze zařazení programů provozovatelů vysílání ze zákona (tedy České televize a Českého rozhlasu). Takže must carry bude platit už pouze pro veřejnoprávní subjekty.

RRTV zahájila s firmou EBD podnikatele Jaroslava Berky správní řízení o odebrání licence celoplošnému digitálnímu programu TV7, protože nezahájil vysílání do 360 dnů od získání licence. Tuto licenci EBD získala už v únoru 2008. Proč jste správní řízení nezahájili dříve?

K tomu bych chtěla jenom říct, že jsme zahájili správní řízení, tudíž to je věc, o které se nemohu z pozice radního vyjadřovat. Budeme vás o tom informovat, až bude správní řízení uzavřeno. Tak je to u všech správních řízení, nemůžeme je komentovat v jejich průběhu.

Ale já jsem se neptal na to řízení jako takové, ale proč jste ho zahájili až teď, víc než dva roky po udělení licence televizi TV7, když jí lhůta pro zahájení vysílání vypršela před více než rokem?

Rada v takovém případě může odejmout licenci, ale nemusí.

Hraje ve vašem rozhodnutí roli obchodní spor, který byl mezi držitelem licence TV7 a firmou Czech Digital Group (CDG), která provozuje multiplex 3 a v němž chtěla TV7 vysílat? Spor rozhodoval ČTÚ, který jej označil ta technickou překážku pro zahájení vysílání TV7.

Jak víte z tiskové zprávy z předminulého zasedání RRTV, žádali jsme o vyjádření ČTÚ, aby nás informoval, jak dopadl tento spor. Dozvěděli jsme se, že došlo ke zpětvzetí podání a tím k ukončení sporu. Rada tedy na tento fakt zareagovala. Víc vám k tomu, bohužel, neřeknu.

Konec digitalizace bude znamenat i otevření trhu dalším celoplošným programům v DVB-T. Zaznamenali jste už nějaké žádosti o udělení těchto licencí?

Ne, žádný nový subjekt se nám neozval.

Takže zatím evidujete jedinou takovou licenci, kterou jste udělili programu Prima family, a který čeká na termín dokončení digitalizace, od kterého mu začne běžet 360denní lhůta pro zahájení vysílání?

Ano, žádný nový subjekt se na mediálním trhu neobjevil.

Kateřina Kalistová - 4

Minulý týden jste řešili žádost Primy family o změnu licenčních podmínek. V čem tato žádost spočívala?

To je zase otevřené správní řízení, o kterém nemohu mluvit. Okomentuji ho, až skončí. Jak víte ze zápisu posledního jednání RRTV, došlo k přerušení tohoto správního řízení a žádáme upřesnění určitých skutečností. To je všechno, co vám můžu říci.

Budete při udělování licencí pro celoplošné vysílání v DVB-T přihlížet na počet volných pozic v multiplexech, nebo vám to bude jedno?

To je věc, kterou teď neřešíme, protože tu rozhodně nestojí zástupy subjektů, které by o takovou licenci měly zájem. Jak víte, nic takového se neděje. I kdyby se dělo, Rada bude rozhodovat pouze na základě zákona. Do smluvních vztahů provozovatel – operátor multiplexu nám nic není.

Pokud bude chtít nějaká televize s licencí pro vysílání v DVB-T vysílat v multiplexu DVB-T2, bude si muset žádat o novou vysílací licenci?

Myslím si, že ne. Tady není důvod.

Rada udělila již několik tzv. transformačních licencí pro rozhlasové vysílání, které prodlužují oprávnění vysílat analogově v pásmu VKV. Měly by ale také zavazovat jejich držitele, že časem přejdou na digitální rozhlasové vysílání?

Transformační licence v podstatě nejsou licence. Nejedná se o novou licenci, ale o prodloužení stávající licence do roku 2025 a jejím získáním se provozovatel zavazuje, že přejde na digitální vysílání. K 1. červnu 2011 jsme udělili devět transformačních licencí a nikomu ještě neuplynula marně lhůta pro podání žádosti. Ještě nikdo tedy neprošvihl termín, v jakém si může o tuto licenci požádat. Předpokládáme, že to tak bude pokračovat i dál.

Je závazek přechodu na digitální vysílání v roce 2025 pro tato rádia právně vymahatelný?

Přidělením, respektive žádostí o transformační licenci, se k tomu „teoreticky“ přihlašují. Ale co bude s uvolněnými analogovými kmitočty, zákon neříká. Takže teoreticky by tato rádia mohla vysílat na obou těchto platformách, jak v digitálu, tak analogu. Není to věc, která by byla nějak řešena Technickým plánem přechodu, jako to bylo v případě televizí. Neexistuje žádné datum vypnutí analogu, nevíme, jak to bude probíhat. Nejsou ani vyjasněné technické aspekty toho, jak to bude probíhat. Možná, že se do roku 2025 vůbec nic nestane, potom to po nich samozřejmě nemůžeme vyžadovat, i když to je v zákoně.

V novele vysílacího zákona, která zavedla transformační licence, je docela vágně řečeno, že do roku 2020 má vzniknout nějaký plán rozhlasové digitalizace a k němu by se měla rádia přihlásit. Co se ale stane v případě, že žádný plán nevznikne?

Podle mě to není věc, která by byla nějak vymahatelná. Stát konat nemusí. Nestane se nic. Rádia by v tom případě žádala o licence v roce 2025.

Čili rádia s transformační licencí mohou klidně vysílat do roku 2025 v analogu a potom nezačnou vysílat digitálně, aniž by stát proti nim mohl nějak zasáhnout?

Když stát nepřipraví podmínky pro to, aby mohla vysílat digitálně, nemůže se vypínat analogové vysílání a likvidovat rozhlasový trh jako takový. Tady prostě musí nastat nějaká aktivita ze strany státu, který připraví nějaký Technický plán přechodu.

A když ho připraví a rádia na něj nebudou chtít přistoupit? Přesně to se stalo dvakrát u televizí, až třetí verze Technického plánu přechodu prošla.

V zákoně se jasně přihlásili k tomu, že se zavázali po roce 2025 analog opustit a přejít na digitální vysílání. Ale skutečně nikde není řešeno, co se potom stane s jejich bývalými analogovými kmitočty. Při televizní digitalizaci se o tom diskutovalo už dopředu, u rozhlasové se o tom zatím vůbec nemluví. Vůbec se to neví, ale vzhledem k tomu, že to nastane až za čtrnáct let, nemůžeme tušit, co se za tu dobu stane. Je těžké předjímat, co stát udělá nebo neudělá. Nicméně při odmítnutí přechodu na digitál Rada rozhodne o odebrání licence.

Ono je vtipné, že onou novelou, která zavádí transformační licence, si stávající komerční rádia vlastně zajistila pokračování vysílání i poté, co jim vyprší platnost již jednou prodloužení licence pro analogové vysílání a musely by se znovu v licenčním řízení ucházet o kmitočty, na kterých vysílají. Vlastně tím zabetonovala trh před příchodem jakékoli konkurence až do onoho roku 2025. Takže tu nejde o rozhlasovou digitalizaci, ale o prodloužení analogového vysílání za stejného rozložení sil na trhu.

Pokud myslíte, že došlo k takovému určitému zakonzervování stavu, s tím se lze ztotožnit. Mám obdobný názor. Stát se vlastně vzdal dispozice s kmitočtovým spektrem do roku 2025. Na druhou stranu, my musíme transformační licence vydávat konkrétním žadatelům, protože tak praví zákon. Nejde o nové licence, ale prodloužení stávajících licencí, a tudíž na ně nelze vypsat licenční řízení, ale jedná se o řízení s jedním účastníkem.

Kateřina Kalistová - 7

A transformační licence jsou nárokové, takže kdo o ni požádá, dostane ji.

Ano, jsou nárokové. Jedinou podmínkou je, že se provozovatelé zavážou ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání, a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání. To jsou jediné dva závazky, které tato rádia dala. Jak budou podporovat digitální vysílání, to nám v podstatě nemusí říkat. Některá rádia jsme vyzývali, ať nám to popíší, část nám to upřesnila, ale provozovatelé v podstatě nemají vůbec povinnost sdělovat Radě, jaký zvolí postup. Rada potom bude jenom vyhodnocovat, zda digitalizaci podporují, nebo ne. Druhý závazek je o tom, že ukončí analogové vysílání, ale na druhou stranu, u rádií bude muset být zřejmě jiný režim než u televizí. Myslím si, že bude delší souběh analogového a digitálního vysílání. Nevím, zda dojde k vypínání analogového vysílání, pokud nebude žádný plán dalšího využití analogových kmitočtů. To mi přijde v zákonu takové zvláštní. Zaznívají i expertní názory, že k takové digitalizaci, jakou známe z televizí, vlastně nikdy nedojde.

Chtěla by ale rádia dlouhodobě vysílat analogově i digitálně? Vždyť by tím zvyšovala náklady na distribuci signálu, a oslovovala by stejně velké publikum. I televize se snaží souběh analogového a digitálního vysílání zkracovat, protože se jim nevyplácí.

U rozhlasové digitalizace, co se bavíme s kolegy radními z Evropy, je důležité stanovit nějaké konečné datum – a doufám, že to nebude tak „povedeně“, jako v případě televizí – jinak nikdy nevznikne tlak na výrobu digitálních rozhlasových přijímačů a na jejich prodej. Trh s digitálními rádii se sám nerozjede, pokud tu nebude konečné datum vypnutí analogového vysílání. Jakmile tu bude možnost vysílat digitálně i analogově, určitě budou rádia dlouho vysílat oběma způsoby. Tedy alespoň si to myslím.

ČTÚ nedávno udělil první krajské sítě pro digitální rozhlas. Vypíšete licenční řízení na pozice v těchto rozhlasových multiplexech, nebo se o ně mohou rádia ucházet sama už dnes?

Můžou žádat, ale zatím se na nás nikdo neobrátil. Rada sama nic vyhlašovat nemůže, jde o nárokovou licenci na žádost.

Jak to bude probíhat? O licenci se může přihlásit kdokoli, nebo vyzvete zájemce a budete obsazovat konkrétní multiplexy?

Bude to stejné jako u licencí pro zemské digitální televizní vysílání, licence budou nárokové a může se přihlásit každý.

Čili už teď, když firma Teleko provozuje svůj rozhlasový multiplex v Praze a Příbrami, a postupně se mají rozjet krajské multiplexy v devíti dalších krajích, mohou zájemci žádat o digitální rozhlasové licence? Na jak dlouho?

ebf 24 - tip duben

V případě Teleka jde o převzaté vysílání, takže společnost Teleko u nás má registrace jednotlivých programů. Normálně se rozhlasové licence udělují na osm let. Zatím jsme to neřešili, protože o ně nebyl zájem. Je pravda, že jsme tu měli nějaké ruskojazyčné skupiny podnikatelů, které by u nás chtěly provozovat ruskojazyčné rádio, a ti uvažovali o tom, že by právě vysílali jenom v digitálu. Ale to by se digitální přijímače zpopularizovaly jenom v rámci této komunity, nešlo by o nějakou masovou kampaň. Pokud tu nebude jasné datum, kdy skončí analogové rozhlasové vysílání, nevidím šanci, jak zvednout masový zájem o digitální rozhlas.

Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Pořídili byste si kvůli digitálnímu rozhlasovému vysílání digitální rádio?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).