Hlavní navigace

BitTorrent Sync: synchronizace souborů přes P2P pro ty, kdo nevěří cloudu

3. 7. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Nástroj BitTorrent Sync ukazuje, že soubory lze on-line synchronizovat mezi počítači i bez cloudových úložišť. Jak funguje? Proč je bezpečnější než Dropbox, Google Drive či SkyDrive?

Nejnovějším experimentálním projektem BitTorrent Labs je nástroj BitTorrent Sync pro synchronizaci a sdílení souborů a složek mezi různými počítači za využití P2P technologie bez cloudového úložiště. Koncepčně se tedy zcela liší od služeb jako je Dropbox, Google Drive, Microsoft SkyDrive, SugarSync či Copy.com, o kterých jsme psali nedávno.

Zmíněné služby využívají vlastních serverů v datových centrech, kde soustřeďují data uživatelů ve jménu snadného synchronizování a sdílení, přístupu a správy přes webové rozhraní či přístupu z aplikací pro mobilní zařízení. Ožehavým tématem ovšem je bezpečnost dat a potažmo ochrana soukromí. Dřívější teoretické problémy se ukazují jako reálné.

BitTorrent Sync nemá vlastní servery, kde by se data uživatelů soustředila. K synchronizaci je využita technologie výměnných sítí. Rozptylme představu, že jde výlučně o nástroj tzv. softwarových pirátů. Podobně byly v historii stigmatizovány i optické mechaniky schopné zápisu a přepisu dat. Skupina amerických senátorů dokonce chtěla prosadit zákaz jejich prodeje.

Nezaměňujme technologii a způsob jejího využití. Například populární služba Skype využívá P2P technologii. Microsoft ji sice loni podpořil vlastními servery, ale P2P technologie je nadále používána. Další známou službou používající P2P technologii je hudební Spotify. Používá se též pro zcela legitimní distribuci softwaru včetně her.

BitTorrent Sync v praxi

BitTorrent Sync momentálně poskytuje vlastní synchronizační utilitu pro Windows XP a vyšší či OS X 10.7 a vyšší. Linux je rovněž podporován, ale v poněkud méně uživatelsky přívětivé podobě. Namísto utility je třeba použít konfigurační soubor v kombinaci s lokálně běžícím webovým rozhraním. Dobrou zprávou ale je, že jsou podporovány všechny distribuce s jádrem ve verzi 2.6.16 nebo novější na x86/x64 architektuře i ARM architektuře.

Díky tomu je BitTorrent Sync kompatibilní i s různými NAS servery, které si podle statistik prodejců a výrobců nacházejí stále častěji cestu také do domácností a nejmenších firem. S podporou mobilních zařízení je na tom ovšem BitTorrent Sync zatím špatně. Existuje raná vývojová verze aplikace pro Android a iOS, ovšem není veřejně přístupná.

Zaměřme se tedy primárně na osobní počítače. Utilita podporuje synchronizaci různých složek třeba i z různých pevných disků. Netrpí tedy nešvarem utilit služeb jako Dropbox, Google Drive či Microsoft SkyDrive, které k synchronizaci používají vlastní speciální složku. Uživatel může zdarma synchronizovat libovolný počet a objem souborů bez registrace.

BitTorrent Sync podporuje souběžnou synchronizaci složek z různých umístění v počítači, tedy i z různých disků.

Narazili jsme však na jeden nezanedbatelný problém. Zatímco pod různými verzemi MS Windows byl zahájen synchronizační proces bezprostředně po vytvoření nového souboru nebo uložení změn v existujícím souboru, tak pod OS X docházelo k nezanedbatelné prodlevě. Na webu projektu se píše, že jde o známý jev způsobený specifiky platformy OS X.

Podle autorů projektu by ovšem přesto synchronizace měla být zahájena do deseti minut. Během zhruba měsíčního testování služby jsme se setkali ale i s delšími prodlevami. V jednom případě dokonce skoro půlhodinovou. Doufejme, že jde o „dětskou nemoc“ projektu, který je stále v experimentálním stádiu.

BitTorrent Sync podporuje i synchronizaci v rámci lokální sítě, aniž by data musela mezi počítači putovat oklikou přes Internet.

Naopak nás potěšila podpora přímé synchronizace v lokální síti, což dříve byla vyzdvihovaná funkce služby Windows Live Mesh, kterou později Microsoft nahradil službou SkyDrive, jejíž utilita ovšem dodnes takovou funkci postrádá. BitTorrent Sync synchronizaci v rámci lokální sítě podporuje, takže vůbec není nutné data „vypouštět“ na Internet.

Uživatelé si v utilitě BitTorrent Sync mohou nastavit umělý strop pro rychlost stahování a odesílání dat při synchronizaci.

BitTorrent Sync též oplývá možností nastavit umělý rychlostní strop synchronizace. Zvlášť je možné nastavit rychlostní maximum pro stahování dat a zvlášť pro jejich odesílání. Nastavení rychlostního stropu je vhodné preventivní opatření, aby přenos synchronizovaných dat nenarušoval jiné internetové aktivity. 

BitTorrent Sync a bezpečnost

Veškerá synchronizovaná data jsou chráněna silným 256bitovým AES šifrováním. Šifrují se přímo v počítači uživatele a teprve v jiném jeho počítači dochází k dešifrování. Namísto uživatelského jména a přístupového hesla je používán klíč s dvaceti a více znaky, který je náhodně generován (pod MS Windows pomocí Crypto API). 

Každá synchronizovaná složka má vlastní unikátní klíč. Nikoliv však její podsložky, což by sice bylo ještě bezpečnější, ale z uživatelského hlediska už dosti krkolomné. Unikátní klíč složky je nutné zadat na všech zařízeních, kde má být její obsah synchronizován. Klíč je uchováván pouze lokálně, takže data proudící Internetem jsou v rámci konvenčních měřítek opravdu dobře chráněna.

Vedle klíče pro klasickou synchronizaci je možné vygenerovat také odlišný klíč pro jednosměrný přenos dat. Složka se tedy do cílového zařízení přenese a bude aktualizovat, ale provedené změny nebudou reflektovány na dalších zařízeních zapojených do synchronizačního procesu. Podle utility jsou tedy data k dispozici jen pro čtení, ale to není přesné.

Vedle klasické synchronizace BitTorrent Sync podporuje jednosměrnou synchronizaci a jednorázovou synchronizaci.

Na zařízení, které má k složce přístup tzv. jen pro čtení, lze soubory ze složky překopírovat a libovolně s nimi nakládat. Vedle jednocestné synchronizace je podporována také jednorázová synchronizace s klíčem platným 24 hodin. I jednorázová synchronizace může být opět obousměrná nebo jednosměrná.

Pro sdílení složek a souborů v nich uložených s dalšími uživateli je tedy možností hned několik. Nicméně utilita nemá integrované vlastní řešení pro předání klíče. Dovede jej zkopírovat do systémové schránky, takže s klíčem pak může uživatel volně nakládat. Nicméně přímá podpora sociálních sítí nebo e-mailu by zvýšila uživatelskou přívětivost.

Na druhou stranu jde o experimentální projekt ve vývoji, takže na tyto možnosti dost možná dojde později. V plánu je také třeba podpora verzování. Zatím dochází k přepisu souborů nejnovější verzí bez možnosti obnovit tu dřívější. Tedy pokud verzování není řešeno externě třeba nějakým zálohovacím programem či systémovou funkcí.

Jak se BitTorrent Sync obejde bez cloudového koše pro možnost obnovy smazaných souborů? Jeho lokální náhradou. Pokud je na jednom zařízení zapojeném do obousměrné synchronizace soubor smazán, tak na něm je odstraněn dle zvyklostí systému. V MS Windows tedy míří do koše. Na ostatních počítačích pak utilita BitTorrent Sync vytváří vlastní speciální složku se soubory smazanými na jiných počítačích. Podobně zřejmě bude řešeno i verzování.

Přístup přes webové rozhraní bez cloudu?

BitTorrent Sync umožňuje přístup k souborům i přes webové rozhraní, ovšem ne ve smyslu klasických cloudových úložišť. Webové rozhraní slouží jako GUI pro Linux, pro který BitTorrent Sync nemá vlastní utilitu. Webové rozhraní je na počítači přístupné přes jeho IP adresu v lokální počítačové síti. Teoreticky může tedy URL vypadat třeba takto http://192.168.0.2:8888/gui.  

Jelikož však BitTorrent Sync podporuje i různé NAS servery, tak si lze vytvořit „vlastní cloud“ přístupný přes webové rozhraní nejen z lokální sítě, ale i přes Internet. Stačí jen dostatečně rychlá internetová přípojka s veřejnou a optimálně i statickou IP adresou. Po nakonfigurování síťového routeru a NAS serveru pak lze přístup k synchronizovaným datům v NAS serveru získat přes webové rozhraní i dálkově přes Internet.

V utilitě BitTorrrent Snyc lze nastavit pevnou IP adresu zařízení, které má být zdrojem synchronizovaných dat.

Synchronizační utilita umožňuje nastavit statickou IP adresu zařízení, přes které má veškerá synchronizace probíhat. Domácí NAS server tak může nahradit servery v datových centrech. V reálných podmínkách to ovšem není zdaleka tak jednoduché. V České republice prakticky všechny široce dostupné služby pro internetové připojení nabízejí asynchronní konektivitu.

Pomyslné nůžky mezi maximální rychlostí přenosu příchozích dat a odchozích dat se neustále rozevírají navzdory vývoji běžných internetových aktivit. Tvůrci projektu raději tento způsob synchronizace nedoporučují. Radí používat tracker server kvůli rychlejší odezvě a průchodu synchronizovaných dat přes NAT.

Technologicky daná absence webového rozhraní pro přístup k datům z libovolného počítače nemusí být diskvalifikujícím faktorem. Bude záležet na kvalitě mobilních aplikací pro Android a iOS a způsobu jejich fungování v nějaké pozdější verzi. Vývoj je zatím skutečně na začátku. 

Žádné úniky hesel či mazání „nevhodných“ souborů

Vznik alternativy k dosud převládajícím službám pro synchronizaci dat prostřednictvím cloudu je na místě. Výměnné sítě se pro přenos gigantického objemu dat používají dlouhé roky, takže bylo jen otázkou času, než vznikne uživatelsky přívětivý projekt specializující se právě na synchronizaci souborů mezi různými zařízeními. Zejména bezpečnostní stinné stránky cloudu se již projevují.

Dropbox má za sebou již několik úniků hesel pro přístup k datům, která na svých serverech uživatelům schraňuje. Microsoft přinejmenším strojově slídí v úložišti SkyDrive, přičemž bez varování maže soubory, které vyhodnotí jako tzv. závadné, přestože nebyly s nikým sdíleny. Nikde není psáno, že podobně postupuje sám.

Nově tu máme kauzu PRISM. Na Microsoft, Google a další americké firmy padá stín podezření, že dlouhodobě v rozsáhlém měřítku zpřístupňují data svých uživatelů vládním agentům. Pokud je na vznášených obviněních jen zrnko pravdy, těžko si představit, že v době cloudových úložišť zůstává jen u zpřístupňování e-mailů.

ebf - tip do článku - debata

Jediným známějším cloudovým úložištěm, které šifruje a dešifruje data až v zařízeních uživatele, přičemž jeho provozovatel nezná heslo pro jejich dešifraci, je švýcarská Wuala. Jenže za vysokou míru bezpečnosti si nechává dobře zaplatit. Patří k nejdražším službám vůbec. Kdo si nestačí se zdarma poskytovanou kapacitou 5 GB, bude muset sáhnout do kapsy hodně hluboko, přestože aktuálně běží letní slevová akce.

Jelikož Wuala právě kvůli bezpečnosti také nenabízí klasické webové rozhraní, může být BitTorrent Sync alespoň pro některé uživatele zajímavou alternativou. Kdo potřebuje synchronizovat data jenom nebo především v rámci vlastní sítě, měl by si určitě BitTorrent Sync přinejmenším vyzkoušet. Stejně tak každý, kdo v cloudových úložištích vidí více rizik než výhod.

Synchronizujete své soubory mezi různými počítači?

Autor článku

Autor je nezávislý novinář a publicista věnující se informatice, elektronice a telekomunikacím. V těchto oborech i podniká. Se serverem Lupa.cz spolupracuje již řadu let jako externí redaktor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).