Hlavní navigace

Čeká elektronickou poštu revoluční změna?

26. 11. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Zkratka NGMP se oficiálně překládá jako emailový protokol nové generace nebo také žertovněji jako "emailový protokol, který nepoužívá vaše babička" (Not your Grandma´s Mail Protocol). Jedná se o možného následovníka dnešního protokolu SMTP, který by mohl zabezpečit vyšší úroveň přenosu elektronické pošty.
Protokol SMTP, který slouží k přenosu e-mailových zpráv, patří k nejstarším internetovým protokolům a – v souladu se svým názvem – je poměrně jednoduchý. To má své výhody, ale také své nevýhody, které se projevují v obtížném garantování funkčnosti služeb, nedostatečné identifikaci odesílatele a podobně.

Některé z těchto problémů se snaží řešit NGMP (Next Generation Mail Protocol), jenž je implementací designu IM2000 (Internet Mail 2000), který navrhl D. J. Bernstein. Protokol využívá služeb serveru XMPP/Jabber a jeho hlavní výhody jsou následující:

  • každá odeslaná zpráva je uložena na disku ISP odesílatele. Přičemž ISP akceptuje pouze zprávy od autorizovaných uživatelů, kteří splňují požadavky na umístění zprávy (diskový prostor určený pro daného uživatele atd.);
  • server poskytovatele služeb odesílatele slouží jako „nonstop poštovní server“, ze kterého jsou vyzvedávány zprávy – obsah samotné odeslané zprávy tedy není kopírován na server ISP adresáta. Vše, co je nutné pro příjem, je upozornění, že na serveru ISP odesílatele je pro vás uložena nová zpráva.

Autorizace uživatele, od kterého bude akceptována a uložena emailová zpráva, by podle tvůrců protokolu měla částečně omezit v dnešní době poměrně rozšířené zasílání nevyžádané pošty (spamu). Toto omezení by mělo být ve své podstatě podobné v současnosti používanému protokolu SMTP na serveru, který vyžaduje autentizaci uživatele. Na druhé straně jsou tu také nevýhody plynoucí z výše uvedených skutečností.

V důsledku toho, že se odeslaná pošta ukládá na serveru poskytovatele služeb odesílatele ISP-A, má odesílatel přehled o tom, zda jeho zpráva již byla přečtena nebo ne, a příjemce zprávy tuto skutečnost nemůže nijak ovlivnit. Odesílatel nevyžádané pošty tak má mnohem větší přehled a téměř jistotu, že emailová adresa, na kterou zaslal email, je platná, což mu podstatně zjednoduší práci.

Pro pochopení, jak vlastně celý NGMP protokol funguje, je vhodné ukázat funkci na typickém případě, kdy jedna osoba zasílá email osobě druhé pomocí nového protokolu NGMP.

Odesílatel (A) napíše email, který chce zaslat adresátovi (B) a odešle ho pomocí programu podporujícího protokol NGMP. Tento program iniciuje sestavení ověřeného spojení s Jabber/XMPP serverem poskytovatele služeb ISP-A. Směrem k serveru ISP-A jsou odeslány paketové informace v IQ paketech s celou zprávou a potřebnými daty pro její odeslání. Komponenta podporující NGMP protokol na straně ISP-A přijímá tyto IQ pakety a ukládá zprávu v nich obsaženou do vyrovnávací paměti. Po přijetí posledního IQ paketu je pomocí XMPP zaslána oznamovací zpráva s některými metainformacemi směrem k adresátovi b@isp-b.com.

V případě, že na straně ISP-B (poskytovatel služeb adresáta B), je instalován a spuštěn Jabber/XMPP server, je přijata oznamovací zpráva, která je zobrazena buď jako IM zpráva v klientském programu účastníka B, nebo je zobrazeno hlášení na obrazovce účastníka B. Během celého procesu výměny zpráv je celé znění emailové zprávy stále uloženo ve vyrovnávací paměti poskytovatele služeb ISP-A.

998

V klientském emailovém programu podporujícím protokol NGMP je samozřejmě možné nastavit automatické stažení zpráv ze serveru od určitého odesílatele. V případě, že uživatel B má nastaveno automatické přijetí zpráv od odesílatele A, dojde ke stažení avizované zprávy buď na server ISP-B, nebo přímo na počítač uživatele B, protože dojde zároveň ke smazání odeslané zprávy na serveru ISP-A.

V případě, že na straně poskytovatele služeb adresáta ISP-B není ještě spuštěn Jabber/XMPP server, je oznamovací zpráva o novém emailu od ISP-A zaslána zpět a komponenta podporující protokol NGMP na serveru ISP-A automaticky přesměruje emailovou zprávu na emailovou adresu pomocí protokolu SMTP.

ebf - tip do článku - debata

Identifikace uživatele na Jabber/XMPP serveru (JID) je totožná s identifikací používanou u emailových adres. Znamená to, že JID má stejný formát jako emailová adresa (uzivatel@dome­na.xx), a není tedy nutná jiná emailová adresa pro uživatele využívající protokol NGMP a pro uživatele, kteří tento protokol nepoužívají.

Výhoda protokolu NGMP a způsobu přenosu zpráv spočívá v tom, že je možné využívat výhody IM2000 se zachováním zpětné kompatibility systému s protokolem SMTP. To umožní postupný přechod na protokol NGMP, pokud k němu dojde, protože jako mnohem bezpečnější a „jednodušší“ protokol pro implementaci se jeví protokol AMTP (Authenticated Mail Transfer Protocol). Protokol AMTP je založen na protokolu SMTP (Simple Mail Transfer Protocol podle RFC2821) a řeší jeho nevýhody, a to autentizaci a kódování. Protokol AMTP v podstatě představuje dokonalejší SMTP protokol s větším zabezpečením.

Vyhovuje vám stávající protokol SMTP?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).