Hlavní navigace

Český rozhlas neuspěl s žalobou proti převodu české BBC na Lagardère

6. 8. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Městský soud v Praze zamítnul žalobu veřejnoprávního rozhlasu proti rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o převodu stoprocentního podílu ve firmě BBC Radiocom

Jasné vítězství, tvrdí Lagardère

Převod společnosti BBC Radiocom, která provozuje české vysílání rádia BBC a zprostředkováná i anglický BBC World Service posluchačům v České republice, na rozhlasovou skupinu Lagardère Active ČR, jíž patří například rádia Frekvence 1 a Evropa 2, byl v pořádku. Městský soud v Praze zamítnul žalobu veřejnoprávního Českého rozhlasu proti únorovému souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), který umožnil změnu majitele české BBC. Český rozhlas do konce února zajišťoval pro BBC Radiocom vysílání v češtině, které obsahovalo program jeho zpravodajského okruhu Rádio Česko (dnes již zaniklého).

Podání žaloby proti rozhodnutí RRTV rozhlasu umožnila sama vysílací Rada, když předtím ČRo přiznala statut účastníka řízení ve věci převodu stoprocentního podílu ve společnosti BBC Radiocom. Jde o jediný opravný prostředek proti verdiktu RRTV. „Od začátku jsme brali žalobu ČRo v dané kauze jako obstrukci ČRo a snahu brzdit rozvoj projektu BBC/ZET. Proto nás nepřekvapuje, že soud potvrdil správnost rozhodnutí RRTV, ve kterém tento převod povolila, a shledal, že daným převodem nebyla a ani nemohla být formálně ani věcně dotčena žádná práva ČRo,“ komentoval rozhodnutí soudu výkonný ředitel Lagardère Active ČR Miroslav Hrnko.


Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Pro generálního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana byl převod české BBC na rozhlasovou skupinu Lagardere čárou přes rozpočet. Počítal s tím, že na vlnách BBC bude vysílat jeho nová stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.

Nejde o jediný spor s Českým rozhlasem

Podle Hrnka by bylo pro veřejnoprávní rozhlas nedůstojné, kdyby po tomto rozhodnutí soudu pokračoval v dosavadním přístupu ke kauze české BBC. Rozhlas argumentuje tím, že ačkoli mu BBC Radiocom ještě za minulého majitele vypověděla smlouvu o spolupráci na vysílání v českém jazyce, která vypršela ke konci letošního února, podle licenčních podmínek české BBC to je právě Český rozhlas, kdo má naplňovat část vysílání české BBC v českém jazyce. K této interpretaci se po zahájení vysílání české BBC pod taktovkou Lagardère a bez Českého rozhlasu přiklonila také RRTV, která zároveň kritizovala českou BBC za zařazování hudby do vysílacího schématu (předchozí majitel české BBC hudbu nevysílal).

Lagardère se ale brání, že licenční podmínky přímo nestanovují, aby vysílání BBC Radiocom v češtině zajišťoval Český rozhlas, pouze to prý umožňují. A prezident skupiny Michel Fleischmann v nedávném rozhovoru pro DigiZone.cz uvedl, že BBC Radiocom je připravena dát prostor Českému rozhlasu, pokud si vysílací čas na české BBC zaplatí. To však veřejnoprávní rozhlas odmítá. Podobně odmítavý postoj má Lagardère také k tvrzení Rady, že zařazování hudby do vysílání české BBC je v rozporu s licenčními podmínkami. Na vysílání hudby a možné porušování licence české BBC upozornil vysílací radu rovněž Český rozhlas. Ten se loni neúspěšně pokusil vyjednat větší prostor pro vysílání na vlnách české BBC pro sebe a od té doby se s firmou BBC Radiocom pře.


Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Studio české BBC po přestěhování do sídla Lagardere Active ČR

Dojde na kasační stížnost?

Aktuální rozhodnutí Městského soudu v Praze v podstatě žalobu Českého rozhlasu ani neřeší, soud “pouze” veřejnoprávní rozhlas vyloučil z účasti na správním řízení RRTV o převodu společnosti BBC Radiocom na Lagardère. Tím pádem mu znemožnil se proti tomuto převodu odvolat, nicméně Českému rozhlasu zbyla možnost podat proti tomuto verdiktu kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Lagardère ale takovou interpretaci odmítá. „Na rozdíl od ČRo máme za to, že soud řešil i podstatu sporu. De facto jasně odmítl všechny argumenty ČRo, že by se od počátku mělo jednat o společný projekt BBC a ČRo, zákonem nedefinovaný tip veřejnoprávního vysílání, ve kterém by ČRo měl mít určitá, jim nárokovaná, práva,” říká výkonný šéf Lagardère Miroslav Hrnko.

RRTV, proti jejímuž rozhodnutí ČRo podával žalobu, se k verdiktu soudu zatím nechce vyjadřovat. „Co se týče otázky aktivní legitimace ČRo k podání žaloby, stejně jako otázky účastenství ČRo v řízení o žádosti BBC Radiocom, je třeba vyčkat písemného vyhotovení rozsudku,“ řekla týdeníku Marketing a Media předsedkyně vysílací rady Kateřina Kalistová. Interpretace soudního rozhodnutí je velmi důležitá, protože podle ní se ukáže, zda proti němu může rozhlas podat zmíněnou kasační stížnost. Pokud ano, a pokud by tato stížnost u Nejvyššího správního soudu uspěla, musel by se Městský soud v Praze zabývat meritem žaloby, tedy zda k převodu společnosti BBC Radiocom mohlo dojít a zda nový vlastník má nebo nemá pouštět do vysílání české BBC veřejnoprávní Český rozhlas.

ICTZ23

Logo zpravodajského portálu a internetového streamu Zet
Zdroj: Lagardère Active ČR

Bez definitivního rozhodnutí soudu nemůže RRTV schválit žádost Lagardere na přejmenování české BBC na Rádio Zet

Rozhodování o názvu Rádio Zet je zablokované

Lagardère se takového postupu neobává, rozhodnutí Městského soudu v Praze si vykládá jako defnitivní tečku za spory s Českým rozhlasem o podobu vysílání české BBC. „Věřím, že vysílání rádia BBC bude moci nerušeně pokračovat podle svých záměrů a že k tomu nyní můžeme provést potřebné kroky. Uděláme vše proto, aby zpravodajské a publicistické vysílání BBC bylo svojí kvalitou více než důstojnou alternativou pro veřejnoprávní zpravodajské vysílání. Jsme přesvědčeni, že takovou kvalitu lze dosáhnout na bází privátního vysílání financovaného ze soukromých zdrojů pocházejících z reklamních příjmů,“ věří Miroslav Hrnko. Jenže do definitivního rozhodnutí soudu nemůže RRTV rozhodnout o žádosti Lagardère na změnu licenčních podmínek české BBC – změně názvu na Rádio Zet a rozšíření vysílání v českém jazyce.

Reputace české BBC utrpěla i nedávným odchodem několika bývalých redaktorů zaniklého Rádia Česko, kteří pomáhali rozjet české vysílání BBC pod hlavičkou Lagardère. Redaktorům se nelíbilo, že firma začala inzerentům nabízet výrobu publicistických magazínů na klíč a začala tak směšovat redakční práci s inzercí. Zástupci Lagardère ale namítají, že česká BBC je komerčním rádiem, které si musí na svůj provoz vydělat – narozdíl od veřejnoprávního Českého rozhlasu, který má k dispozici koncesionářské poplatky.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.