Hlavní navigace

Český uživatel – seznamte se

22. 7. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Konzultační agentura Dobrý web v lednu letošního roku realizovala rozsáhlý průzkum chování uživatelů českého internetu. Průzkum přinesl řadu zajímavých a někdy až překvapivých zjištění.

Opisování CAPTCHA je problematické

Při opisování CAPTCHA narazilo na komplikace přes 60 % respondentů.


Autor: Dobrý web

Obr 1. Názor na opisování CAPTCHA

Označení povinných polí hvězdičkou je nedostatečné

Označení povinných polí ve formulářích jen pomocí tučného písma (varianta A), respektive hvězdičky (varianta B), nestačí. Podle očekávání povinná pole označilo jen 61 % (varianta A), respektive 77 % uživatelů (varianta B).

Obr 2. Označení povinných polí podle očekávání
Autor: Dobrý web

Obr 2. Označení povinných polí podle očekávání

Uživatelé používají oblíbená hesla

Téměř tři čtvrtiny uživatelů uvedly, že používají pouze několik oblíbených hesel ke všem svým internetovým účtům. Jakékoliv požadavky omezující jednoduchost hesla je obtěžují.

Obr 3. Způsob tvorby hesla
Autor: Dobrý web

Obr 3. Způsob tvorby hesla

Obr 4. Rozložení podle názoru a omezujících požadavků
Autor: Dobrý web

Obr 4. Rozložení podle názoru a omezujících požadavků

Potvrzování hesel při registraci uživatelům nevadí

Překvapivě, 57 % respondentů má k potvrzování hesel při registraci pozitivní vztah. 90 % má pozitivní nebo neutrální. Uživatelé mohou totiž potvrzování hesel vnímat spíše jako užitečnou kontrolu než jako omezení.

Obr 5. Potvrzování hesla při registraci, rozložení dle názoru
Autor: Dobrý web

Obr 5. Potvrzování hesla při registraci, rozložení dle názoru

Velikost písma na webu – nejlepší je 14 px

Bylo zjištěno, že velikost textu, která uživatelům připadala na čtení nejvíce pohodlná, je 14 pixelů (při použití fontu Arial). Označilo ji téměř 92 % uživatelů. Pro uživatele starší 45 let byla pohodlná také velikost textu 17pixelů.

Obr 6. Písmo Arial, 14 px, schopnost přečíst text
Autor: Dobrý web

Obr 6. Písmo Arial, 14 px, schopnost přečíst text

Nejznámější klávesové zkratky jsou „kopírovat“ a „vložit“

Klávesové zkratky, které uživatelé znali v největší míře, byly pro akce „vložit“ (znalo 85,6 % respondentů) a „kopírovat“ (znalo 85,1 % ). Další zkratky „označit vše“, „tisk“, „uložit“ a „najít“, obdržely mezi 60 a 70 procenty.

Obr 7. Klávesové zkratky prohlížeče, znalost
Autor: Dobrý web

Obr 7. Klávesové zkratky prohlížeče, znalost

Ikonu Facebooku zná téměř každý

Logotyp webu sociální sítě Facebook (viz níže) poznalo téměř 95 % uživatelů.

Obr 8. Znalost ikon sociálních služeb
Autor: Dobrý web

Obr 8. Znalost ikon sociálních služeb

Otevření odkazu do nového okna vadí

Většina uživatelů otevírání odkazů do nového okna nemá ráda a navíc tuto funkci stejně ovládají. Přes 80 % uživatelů umí otevřít odkaz do nového okna a více než třem čtvrtinám automatické otevírání do nového okna vadí.

Obr 9. Otevření do nového okna, rozložení podle schopnosti
Autor: Dobrý web

Obr 9. Otevření do nového okna, rozložení podle schopnosti

Obr 10. Otevření do nového okna, rozložení podle názoru
Autor: Dobrý web

Obr 10. Otevření do nového okna, rozložení podle názoru

Dva mapové portály – Seznam a Google

Uživatelé používají především dva mapové portály – Mapy.cz a Mapy.google.cz. Ze strany uživatelů tedy neexistuje jednoznačná preference jednoho mapového portálu.

Obr 11. Preference mapových portálů
Autor: Dobrý web

Obr 11. Preference mapových portálů

Uživatelé preferují vloženou mapu

Přes 70 % respondentů preferuje jako zobrazení adresy spíše vloženou (embedovanou) mapu než odkaz na mapový portál.

Obr 12. Způsob prezentace adresy
Autor: Dobrý web

Obr 12. Způsob prezentace adresy

Uživatelé znají technické pojmy

Více než 24 % všech respondentů se domnívá, že rozumí všem zmíněným pojmům tak, že by je dokázali někomu vysvětlit: Flash, .doc, .pdf, Cookies, Javascript, Adobe Air, HTML, kurzor, WiFi, RSS, Torrent, ZIP a skrolování. Nejznámějšími pojmy, kterým rozumí více než 90 % uživatelů, jsou kurzor, WiFi, .zip, .pdf, .doc.

Obr 13. Porozumění pojmům z IT
Autor: Dobrý web

Obr 13. Porozumění pojmům z IT

Informace o průzkumu

Metodika průzkumu

Průzkum svou podstatou, tj. sběrem dat a jejich následným rozborem a popisem, patřil do disciplíny Aplikované statistiky. Konkrétně můžeme situaci popsat takto. Na průzkum byl aplikován:

 • čas: Sběr dat – trval 16 dní
 • místo: Průzkum byl prováděn v rámci ČR
 • oblast zájmu: Průzkum se zaměřoval na Internet, webové stránky a práci s prohlížečem webových stránek

V rámci průzkumu bylo pracováno s výběrovým souborem, který není zcela reprezentativním vzorkem české internetové populace. Na počátku jsme měli připraveny hypotézy o zjišťovaných charakteristikách v chování uživatelů.

Jako samotná metodika pak byla použita forma kvantitativního průzkumu pomocí online dotazníku obsahujícího:

 • klasické zjišťovací faktografické otázky
 • otázky ve formě testu
 • experimenty

Složení vzorku populace

Protože byl průzkum prováděn formou online dotazníku, mohlo se do něj zapojit co nejvíce lidí z celé ČR. Je zřejmé, že do průzkumu se nemohla zapojit celá česká internetová populace. Proto byla zvolena induktivní statistika, která pracuje zejména s dvěma pojmy:

 • základním souborem neboli populací (v našem případě je to množina všech českých uživatelů internetu)
 • výběrem ze základního souboru (skupina respondentů, která dotazník zodpověděla), který je co do velikosti oproti základnímu souboru nepatrný (nejvýše 5%) a reprezentuje s danou přesností názory a postoje populace základního souboru.

Jednou z charakteristik induktivní statistiky je schopnost generalizace závěrů učiněných na výběrovém souboru (na skupině respondentů, kteří dotazník vyplnili) na celý základní soubor (na celou českou internetovou populaci). K tomu je ale zapotřebí zvolit správnou metodiku výběru ze základního souboru.

Byla zvolena technika sběru dat kombinací prostého náhodného výběru a tzv. “výběru sněhové koule“ (Snowball sampling).

Prostý náhodný výběr

Pomocí náhodného výběru byli získáváni respondenti z několika serverů společnosti Internet Info, s.r.o. Jmenovitě to jsou

Snowball sampling

Pomocí tohoto výběru byli získávání respondenti:

MM socky3

 • z profilu Dobrého webu na Facebooku,
 • z profilu Dobrého webu na Twitteru,
 • z databáze testerů (firmy Dobrý web, s.r.o.) pro uživatelská testování,
 • a z e-mailové komunikace.

Omezení reprezentativnosti

I přes cílenou propagaci dotazníku několika různými informačními kanály existuje limit omezující reprezentativnost, zejména kvůli formě propagace dotazníku, která neoslovovala všechny zástupce internetové populace České republiky nebo je neoslovovala v dostatečné míře.

Charakteristika respondentů

Celkový počet zapojených respondentů: 2964

Demografická charakteristika respondentů

O průzkumu - Pohlaví
O průzkumu - věk
O průzkumu - Hlavní pracovní činnost
O průzkumu - Nejvyšší dosažené vzděláníO průzkumu - Zkušenost s InternetemO průzkumu - Nakupování na InternetuO průzkumu - Práce s Internetem