Hlavní navigace

Člověk jako výrobní prostředek: Nedostatkové zboží

20. 12. 2000
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Volně naváži na minulé téma, které bylo věnováno teleworkingu. Mimochodem téměř dvě třetiny čtenářů Lupy podle dotazníku již pracují nebo hodlají pracovat z domova, což není nezajímavý indikátor. Jakkoli se nejvíce mluví o penězích, často je tím největším problémem nedostatek jiných zdrojů: lidských.

Asi většina z vás byla již v situaci, kdy měla před sebou nebo ve své hlavě ideu, kterou jste chtěli zrealizovat. Záměr vypadal na papíře i při mnoha zkoumavých pohledech vcelku „betonově“, nevyžadoval žádné obrovské sumy peněz nebo specializovaného technologického příslušenství. Takže hurá do toho a půl je hotovo! A přesto výsledek byl buď pochybný nebo dokonce žalostný. Důvod?

Chyběl dostatek kvalifikovaných lidských zdrojů, nebo-li nebyl po ruce nikdo, kdo by věnoval problému dostatek času a záměr naplnil. Tento klasický problém v malém či větším měřítku řeší celá řada firem, a většina těch technologických. Jestliže se velice často mluví o zostřování boje o zákazníky, tak minimálně stejný boj se odehrává i na trhu práce – žádané kvalifikované pracovní síly nejsou a ani nebudou.

Samozřejmě, že rozvoj technologií klade největší nároky na nové pracovní síly, neboť neexistuje situace, kdy by na trh práce bylo chrleno ročně desetitísíce „hotových“ absolventů schopných ihned zastávat požadované pozice. Akademické instituce nejsou a ani nemohou být schopny udělat více než základní „polotovar“, který je až v průběhu prvních pracovních let „uvařen“. K tomu přidejte skutečnost, že technologičtí pracovníci musí být schopni vstřebávat neustále nové vědomosti a máte na stole v podstatě neřešitelný problém přes globální vysokou nezaměstnanost a přelidněnost. A to stále mluvíme o „dělnících“ moderního průmyslu, kde existuje možnost řízené „výchovy kádrů“. Podstatně horší je skutečnost, že se zvyšuje podíl pozic, na kterých je zapotřebí podstatně větší míra kreativity a schopnost podstupovat náročné tvůrčí a rozhodovací procesy než tomu bylo doposud, a nedostatek těchto lidí se projevuje ještě daleko drastičtěji.

Nízká flexibilita lidských zdrojů

Amerika je nejen technologickou Mekkou, ale též zřetelným příkladem výsledku zvýšené flexibility pracovních sil. Již od vzniku USA totiž tamější hospodářství trpělo naprostým nedostatkem lidského potenciálů, který byl „naštěstí“ naplňován z rozbouřené Evropy a také Afriky. Právě na základě vysoké mobility a flexibility (schopnosti rekvalifikace, „dokvalifikace“ apod.) pracovníků na severní části amerického kontinetu je podle některých analýz založena americká prosperita, zvláště když k tomu přičteme neustálý příliv „čerstvých“ sil z celého světa. Evropa tak flexibilní potenciál zdaleka nemá a zřejmě ani nikdy mít nebude. Východní Evropa je na tom potenciálně sice lépe, nicméně část tohoto potenciálu je právě odsávána do západní Evropy a Ameriky.

A bude hůř, řekl by klasik. Například právě v technologické oblasti podle všeho dosahuje náš pracovní trh zenitu a pro nové potřeby již není v podstatě kde brát, nové „maso“ dorůstá příliš pomalu. Tolik obdivované Irsko stojí před závažným problémem, jak udržet nastartovaný růst při nedostatku adekvátních pracovních sil. Některé firmy se již rozhodly své pobočky zřídit raději v jiných oblastech, protože se příliš bolestně potýkají se zajišťováním zaměstnanců. A jestliže se vám zdá, že propouštění zaměstnanců z internetových a technologických firem předznamenává změnu trendu, mýlíte se.

Jak je získat?

Teoreticky vzato, ta firma, která získá nejlepší pracovníky, bude mít i nejlepší výsledky, což se i dlouhodobě potvrzuje. Cílem každé společnosti je tedy z trhu práce uzmout právě to nejlepší. Jenže jak toho dosáhnout? Pokud si myslíte, že klíčem jsou peníze, tak se nemýlíte, ale není to dostačující. Samozřejmě, právě šroubování přímých i nepřímých odměn je příčinou problémů zejména českých firem udržet si svoje nejlepší zaměstnance. A internetové firmy byly často cílem nových zaměstnanců v očekávání tučných prebend ze zaměstnaneckých akcií, ale ve skutečnosti se jedná o faktor, jehož význam se v určité úrovni ztrácí, a co víc – může vést ke zdánlivě iracionálnímu chování pracovníků.

Velmi důležitým faktorem je atraktivita zaměstnavatele jako takového a povaha zastávané práce. Ne nadarmo dává ne právě malá část odporníků přednost před mírným zvýšením své příjmové úrovně zajímavým projektům, na kterých mají i nadále možnosti rozvíjet své schopnosti. Další aspektem je získávání nové kvalifikace formou školení i klasického vzdělání poskytovaného zaměstnavatelem. A v neposlední řadě je to samozřejmě kvalita pracovního prostředí včetně mezilidských vztahů na pracovišti, oblast, která je zejména firmami nové ekonomiky značně zanedbávána, a důsledky se projevují zejména u rychle rostoucích společností.

Existuje řešení?

Jestliže politická elita se začíná „konečně“ domnívat, že technologický průmysl by mohl být nakonec zajímavým prostředkem pro ekonomický růst, tak se může „šeredně“ mýlit. Zmiňovaná konkurenceschopnost naší pracovní síly je sice pro některé (zejména výrobní) sektory zajímavá, ale problémem technologických pracovníků není jen cena, ale především jejich nedostatek!

KL22 hlasovani

Komparativní výhoda se pak, zejména přičtěním naší početnosti, poněkud ztrácí, a máme tak značně omezené šance na dramatičtější rozvoj technologického průmyslu bez ohledu na to, jestli se jedná o domácí nebo „zahraniční“ společnosti. Jedinou cestou je „import“ nových pracovních sil z oblastí, které mají nižší ekonomickou přitažlivost (ano, to je v podstatě ten nejvýznamnější faktor, je obtížné lákat pracovníky z „vyšších“ ekonomik). Co to znamená? Otevřít hranice, jak to jen jde místo jejich zavírání, a co nejširší mezinárodní kooperaci.

Problémem je samozřejmě sociální rozměr celého problém, jak se ostatně ukazuje i v posledním prohlášení německých představitelů, pocit, že nově přišedší berou práci domácím, je neodbytný, a částečně také pravdivý. Práce se totiž samozřejmě nabízí jen těm „schopným“, a se zvyšováním konkurence se zvyšuje tlak i na kvalitu domácích odborníků. Jenže jiná cesta stejně víceméně není, neboť pokud nedojde k přímé konfrontaci na trhu práce, dojde k ní zprostředkovaně a výsledkem může být neschopnost českých firem (i českého ekonomického prostředí jako místa pro zahraniční společnosti) globálně konkurovat, a tím i snížení ekonomické úrovně každého z nás. Tedy k důsledku, který je často argumentem pro betonování hranic a uzavírání domácího dvorku, nutno říci, že nejen našeho.

Autor článku

V současné chvíli pracuje jako managing director poradenské skupiny Tree of Business Knowledge.