Hlavní navigace

Co je to hybridní televize HbbTV a jak tato platforma funguje?

5. 12. 2011
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Autor: 115393
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadbad TV) je pojem, zmiňovaný v poslední době ve většině odborných časopisů a internetových portálů zaměřených na digitální televizi. Je to však problematika natolik aktuální a zajímavá, že se o ní pokusím přinést o něco více informací. Přiznávám, že jsem staromilec, který není nikterak nadšen snahou kombinovat televizor s neúplným a navíc poměrně obtížně ovladatelným počítačem. Protože však už i Česká televize oznámila, že vyvíjí vlastní HbbTV, je třeba této novince věnovat pozornost.

HbbTV spojuje televizi a počítač

Stále jsem přesvědčen, že televizor by měl sloužit především pro příjem a co nejkvalitnější 2D (případně 3D) zobrazení kvalitních programů (u nás zřejmě nesplnitelný sen) přijímaných z různých digitálních distribučních platforem, případně pro kvalitní zobrazování multimediálního obsahu z dalších zdrojů – DVD, Blu Ray disky, digitální fotografie, ale i PC a jiných. Přes tuto mou skepsi bude zřejmě nástup HbbTV znamenat převrat na poli domácí televizní zábavy.

Tato platforma umožňuje používat televizní přijímač nejen pro klasický příjem televizního vysílání, ale také pro zobrazování multimediálního obsahu pomocí širokopásmového připojení (např. z Internetu). Poprvé byla úspěšně předvedena ve Francii v roce 2009 na veletrzích IFA a IBC. Francouzská společnost France Télévisions zde prezentovala přenosy z tenisového turnaje Roland Garros s využitím zemského televizního vysílání (DVB-T) a IP technologie.

HbbTV byla vyvinuta především (ale nejenom) pro zobrazování a poslech vyžádaného audiovizuálního obsahu poskytovatelů televizních a internetových služeb (videotéky, internetová televize, IPTV aj.). Na technické specifikaci pro tuto platformu ETSI TS 102 796 V1.1.1 se podílela řada organizací – JTC (Joint Technical Committee), EBU (European Broadcasting Union), CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) a ETSI (European Telecommunications Stan- dards Institute) a byla schválena v roce 2010.

ARD - HbbTV

HbbTV v podání německé veřejnoprávní televize ARD

V tomtéž roce vzniklo Evropské konsorcium HbbTV. Toto konsorcium sdružuje několik renomovaných televizních společností a výrobců přijímačů – např. Astra, Canal+, France Télévisions, Open TV, TF1, Philips, Humax, Opera Software a další. Tomuto standardu vyjádřila podporu i EBU (European Broadcasting Union) a je již prakticky v některých zemích nasazen – např. v Německu na veřejnoprávních kanálech Das Erste, ZDF nebo komerční televize skupiny ProSiebenSat1 a RTL Group. Zdánlivě tedy nic nebrání jejímu rozšíření a náznaky se začínají objevovat i u nás.

Předchůdcem HbbTV jsou Smart televizory

Výrobci televizních přijímačů v posledních letech uvádějí na trh tzv. Smart televizory. Jsou to rovněž hybridní televizory, které umí plnit podobné funkce. Většinou však jsou schopny zobrazit pouze omezené množství vybraných internetových portálů. Jejich procesory, zpracovávající data ze širokopásmového připojení, jsou vybaveny tzv. widgety, což jsou jednoúčelové programy pro zpracování formátů dat jednotlivých portálů, ve kterých jsou vysílány např. videotéky různých televizí. Tyto formáty se však mohou lišit a tak dochází ke stavu, kdy přijímače některých výrobců umí „přečíst“ jen videotéku jedné a nikoli jiné televize (úmyslně nejmenuji).

Existují i výjimky Smart TV přijímačů s téměř plnohodnotným prohlížečem Internetu (např. poslední modely LG). Ale ani na nich někdy nelze zobrazit stránky videotéky z důvodu odlišných a nekompatibilních verzí prohlížečů. Řešení zřejmě spočívá ve sjednocení formátů, a to jak u výrobců televizních přijímačů, tak i poskytovatelů služeb a provozovatelů televizního vysílání (programů). Tuto cestu nabízí právě HbbTV. V České republice bude asi vůdčí úlohu v této oblasti zastávat Česká televize, která již uskutečňuje některé dílčí experimenty na programu ČT 24. Obě největší soukromé televize jsou zatím v komentování výhledů a případného zavádění HbbTV velmi zdrženlivé

HbbTV - widget ČT

Takto by měla vypadat HbbTV od České televize, konkrétně pro videotéku iVysílání

Účelem tohoto článku je co nejsrozumitelnější formou objasnit základní princip HbbTV a strukturu televizního přijímače (standardem označovaného jako hybridní terminál) pro její příjem. Předtím je však třeba vysvětlit některé technické pojmy převzaté ze standardu TS 102796. Tento více než sedmdesátistránkový dokument obsahuje spoustu detailních informací a pojmů. Zjednodušený a zkrácený výklad v rámci tohoto článku se proto asi nevyhne řadě nepřesností, za něž se předem, zejména profesionálům, omlouvám.

Základní pojmy definované ve standardu TS 102796

Význam některých termínů uvádím proto, že termíny použité v textu standardu nemusí být pro čtenáře běžné a navíc význam některých z nich se poněkud liší od běžně akceptovaných významů – např. definice lineárního a nelineárního audiovizuálního obsahu.

 • Televizní vysílání (TV Broadcast) – klasický jednosměrný MPEG-2 nebo MPEG-4 AVC transportní tok (Transport Stream TS) vysílaný v platformách DVB-T/T2, DVB-S/S2 nebo DVB-C/C2
 • Širokopásmové připojení (Broadband) – obousměrné IP připojení s dostatečnou šířkou pásma pro stahování A/V dat. Výstižnější by asi byl termín vysokorychlostní připojení.
 • Aplikace nezávislé na TV vysílání – nejsou asociovány s žádným TV vysíláním (službou). Tento typ aplikace je možno stáhnout jen přes širokopásmové připojení.
 • Aplikací související TV vysíláním – aplikace asociované s jednou či více vysílacími službami nebo s jednou či více vysílanými akcemi v rámci služby). Mohou být spuštěny automaticky (automatický start) nebo na základě požadavku uživatele. Tyto aplikace lze stahovat prostřednictvím širokopásmového připojení nebo TV vysílání.
 • Automatické spuštění aplikace HbbTV – aplikace související s TV vysíláním (Broadcast), která je nabízena divákovi bezprostředně po přechodu na nový kanál nebo po nové signalizaci na aktuálním kanálu.
 • Hybridní terminál – terminál (televizor, případně set-top-box) podporující poskytování A/V obsahu přes širokopásmové připojení i prostřednictvím TV vysílání.
 • Lineární A/V obsah – obvykle TV přenosem přenášený A/V obsah, který má být zobrazen a simultánně sledován (v reálném čase). Související pojem představuje termín „lineární audiovizuální mediální služba“.
 • Nelineární A/V obsah – A/V obsah, přenášený TV přenosem nebo širokopásmovým připojením, který není divákovi dostupný od začátku do konce v reálném čase – např. A/V streaming obsahu na vyžádání. Je určena pro sledování v okamžiku, který zvolí divák. Související pojem představuje termín „nelineární audiovizuální mediální služba“.
 • Trvalé stahování (Persistent Download) – stahování celého A/V obsahu na terminál pro pozdější přehrávání.
 • Postupné stahování – varianta trvalého stahování, kde přehrávání obsahu může začít dříve, než je stahování obsahu dokončeno.
 • Terminálové konkrétní aplikace – aplikace poskytované přímo výrobcem terminálu – např. navigační systém v menu, nastavení internetového TV portálu aj.

Architektura HbbTV

Architektura platformy HbbTV s hybridním terminálem, který umožňuje klasický příjem televizního vysílání (Broadcast) – v tomto konkrétním případě platformy DVB-T i současné připojení na širokopásmovou síť (Broadband), je vidět na následujícím obrázku. Terminál může, samozřejmě, přijímat televizní vysílání i jiných digitálních vysílacích platforem – např. DVB-S/S2. Prostřednictvím tohoto vysílání je možný standardní příjem televizního vysílání – tedy především tzv. lineárního audiovizuálního obsahu, ale i aplikačních dat a dat signalizace.

Pokud terminál není připojen k širokopásmové kabelové síti, může přijímat jen aplikace související s televizním vysíláním. Širokopásmové připojení hybridního terminálu umožňuje navíc obousměrnou komunikaci uživatele s aplikacemi poskytovatele. Přes toto rozhraní může terminál přijímat data aplikací a především tzv. nelineární audiovizuální obsah, (např. audiovizuální datový tok obsahu na vyžádání). Hybridní terminál umožňuje stahování audiovizuálního obsahu přes toto rozhraní i mimo reálný čas.

HbbTV - vysílací řetězec

Princip platformy HbbTV

Terminál HbbTV

Architektura signálové části terminálu HbbTV s vyznačením datových toků je na obrázku níže. Poskytuje pouze základní informace o systémové architektuře HbbTV. Popisuje jeho hlavní funkční bloky a komunikaci mezi nimi. Podrobnosti o jejich vnitřní struktuře nebo o jejich realizaci (např. zda je blok řešen převážně v hardware nebo software) se vymykají z rozsahu tohoto článku.

HbbTV - terminál

Blokové schéma terminálu HbbTV

Prostřednictvím bloku Rozhraní TV vysílání (Broadcast Interface) získává terminál data tabulky AIT (Application Information Table – datový tok DT1), data aplikací (DT3), data lineárního A/V obsahu (DT4) a data právě vysílaných událostí v reálném čase – Stream Events (DT2). Datové toky jsou přenášeny v tzv. karuselu. Tento termín je užíván pro opakovaný přenos dat v nepřetržitém cyklu. Umožňuje přenos dat do více přijímačů najednou. Standardní formát karuselu nese označení DSM-CC (Digital Storage Media – Command and Control) a je definován v standardu ISO/IEC 13818 – 6. Specifikace poskytuje podporu pro různé komunikační modely, včetně ustanovení o interaktivním přenosu, ovládání audio a video datových toků v obousměrném prostředí, jako je např. video na vyžádání v kabelových televizních systémech.

V bloku DSM-CC Client jsou obnovována data z karuselu a přenášena do rozhraní Run-time Environment. Tento obtížně přeložitelný termín velmi zjednodušeně představuje prostředí (softwarový systém) pro spouštění procesů, běhu a zobrazování audiovizuálního obsahu různých aplikací na zobrazovači HbbTV terminálu. Tvoří jej bloky Prohlížeč (Browser) a Správce aplikací (Application Manager). V bloku Správce aplikací jsou vyhodnocována data tabulky AIT při řízení běžícího cyklu interaktivní aplikace. Prohlížeč umožňuje realizaci a prezentaci interaktivních aplikací.

HbbTV - Česká televize

Součástí HbbTV od České televize bude i Teletext HD, který Kavčí hory spustí již příští rok

Lineární audiovizuální obsah je zpracován stejně jako ve standardním DVB televizoru. To se děje po demultiplexování přijatého transportního toku TS ve funkčním bloku Zpracování signálů TV vysílání (Broadcast Processing), který zahrnuje všechny funkce, které se vykonávají v běžném digitálním televizoru. Některé informace a funkce z bloku Zpracování signálů TV vysílání mohou být přístupné pomocí Run-time Environment – např. seznam kanálů, informace o současných (běžících) či budoucích událostech, funkce ladění aj. V popisu signálů k obrázku blokového schématu terminálu HbbTV jsou označena termínem Jiná data (datový tok DT6). Navíc aplikace může zjistit a vložit aplikace. Blok Přehrávač medií (Media Player) vkládá lineární audiovizuální obsah do uživatelského rozhraní prováděné aplikace. Z obrázku jsou patrné všechny funkcionality související se zpracováním audiovizuálního obsahu.

Hybridní terminál je připojen k Internetu přes širokopásmové rozhraní (Broadband Interface). Toto spojení realizuje druhou možnost vyžádání aplikačních dat ze serverů poskytovatelů aplikací. Užívá se především pro příjem nelineárního audiovizuálního obsahu (datový tok DT5) – např. video na vyžádání (Video On Demand). Blok Zpracování Internetového protokolu (IP) (Internet Protocol Processing) zpracovává v hybridním terminálu data vyžádaná z Internetu (DT2, DT3 a DT5). Prostřednictvím této aplikace jsou data poskytována bloku Run-time Environment. Vybraný nelineární audiovizuální obsah (DT5) je předán z bloku Zpracování Internetového protokolu do bloku Přehrávač medií, který je rovněž řízen blokem Run-time Environment.

Závěrem

Rozsáhlejší praktické využití platformy HbbTV vyžaduje splnění několika předpokladů. První, standardizace systému, je již splněn. Ten poslední, kterým je zájem uživatelů, lze u nás jen odhadovat a posuzovat podle zatím relativně krátkých zahraničních zkušeností. Nejdůležitější je ale zájem poskytovatelů televizního vysílání a služeb a především velkých výrobců televizních přijímačů o zapojení do tohoto nepochybně přínosného projektu. Pokud tyto předpoklady nebudou splněny, bude přirozeně i zájem veřejnosti o tuto platformu malý a na trhu bude dále panovat nejednost formátů, na kterou doplácí především divák. Je proto, dle mého soudu, třeba především zintenzivnit vzájemná jednání těchto partnerů…

Vzhledem k tomu, že pro naše televize – zejména soukromé, ale nejen ty – je stále primárním parametrem sledovanost (jejíž ovlivnění HbbTV není zcela zřejmé) a s ní související podíly na poplatcích reklamy, jsem v odhadu na brzký příchod HbbTV poněkud skeptický. Doufám, že moji skepsi zodpovědní pracovníci těchto institucí brzy vyvrátí.

Autor je zaměstnancem Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně

MMF24

Mezititulky redakce

Literatura

[1] Technical specification od Standard Hybrid Broadcast Broadband TV ETSI TS 102 796 V1.1.1.
[2] About HbTTV
[3] HbbTV Consortium

Uvítali byste vstup českých televizí do HbbTV?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je zaměstnancem Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně...
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).