Hlavní navigace

Contactel: DUO ke čtvrtým narozeninám

23. 1. 2003
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Contactel uvádí na trh službu pevné (před)volby operátora, pod názvem DUO. Zahrnuje celé portfolio hovorů včetně Internetu, nabízí objemové slevy, nemá "minimální povinnou konzumaci" a hovory mezi Prahou a Středočeským krajem zpoplatňuje jako místní. Jak dopadá srovnání této služby s analogickými nabídkami na českém trhu?

Přesně před čtyřmi lety, 22. ledna 1999, podepsaly společnosti České radiokomunikace a dánská Tele Danmark smlouvu o založení společného podniku – dnešního telekomunikačního operátora Contactel. Bylo to ještě v době hluboce monopolního temna, ale jejich společné dítko dokázalo přežít a vyrůst do jednoho z největších tuzemských alternativních operátorů. Proslavilo se podpisem historicky první „po-liberalizační“ propojovací dohody a přede dvěma dny k ní přidalo i podepsaný dodatek, pokrývající tzv. pevnou předvolbu (CPS, Carrier PreSelection). Díky tomu mohl Contactel právě včera, v den svých čtvrtých narozenin (budeme-li za ně považovat podpis zakladatelské smlouvy), uvést na trh novou službu s názvem DUO. Jak jistě už tušíte, jde o nabídku na bázi pevné volby operátora. Je třetí svého druhu na českém telekomunikačním trhu – před Contactelem stihla oznámit zavedení své předvolby operátora firma Aliatel (pod značkou Business Call Smart) a společnost Tiscali (pod značkou Tiscali Exclusive).

V čem je DUO specifické?

Představovat čtenářům Lupy princip trvalé (před)volby operátora a její přínosy by nejspíše bylo zbytečné (eventuelní zájemce si dovolím odkázat například na článek Co přinese trvalá předvolba operátora?). Raději proto přejdu hned k tomu, v čem je nová služba DUO zajímavá a specifická oproti ostatním dvěma. Základní část jejího ceníku najdete v následující tabulce – všechny ceny v ní jsou bez DPH, v příslušné buňce je vždy uvedena cena Contactelu a v závorce nejprve cena analogické služby Aliatel a pak služby Tiscali:

Druh volání Kč/min.
Špička (07:00 – 19:00) Mimo špičku (19:00 – 07:00, víkendy, svátky)
Místní volání 1,25 (1,30; 1,29) 0,65 (0,65; 0,65)
Meziměstské volání 2,25 (2,40; 2,24) 1,35 (1,40; 0,94)
Volání do mobilních sítí 4,90 (4,90; 4,76) 4,90 (4,90; 4,76)
Volání do sítě Contactel 1,10 (0,95 / 1,50; N/A) 0,60 (0,60–0,95; N/A)
Internetová volání 0,95 (N/A; 1,05 / 0,87) 0,45 (N/A; 0,52)

Začněme třeba dial-up Internetem: Aliatel jej v rámci své trvalé předvolby nenabízí vůbec, Tiscali ano, ale v době špičky požaduje (podobně jako Český Telecom) nelineární tarif – prvních deset minut je dražších, každá z nich přijde na 1,05 Kč, a teprve všechny další na 0,87 Kč. Naopak Contactel si i v době špičky účtuje lineární tarif, tj. takový, který má všechny minuty stejně drahé (0,95 Kč). Mimo špičku vychází Contactel o plných sedm haléřů levněji než Tiscali a oba zde mají lineární tarif.

Jinou zajímavostí jsou hovory ve vlastní síti. Ty uvažuje a zvýhodňuje pouze Aliatel a Contactel, přičemž Aliatel rozlišuje, zda jde o místní či meziměstské hovory a zpoplatňuje je odlišně (místní ve špičce 0,95 Kč za minutu, meziměstské 1,50 Kč). Naopak Contactel ve vlastní síti nerozlišuje vzdálenost a všechny hovory zpoplatňuje stejně (1,10 Kč).

Jinak jsou ceny místních hovorů vcelku vyrovnány – mimo špičku dokonce úplně ideálně, ve špičce je nejlacinější právě Contactel s cenou 1,25 Kč za minutu. Zde je navíc třeba poznamenat, že jednou ze specifických výhod služby DUO od Contactelu je to, že hovory mezi Prahou a Středočeským krajem zpoplatňuje jako místní!!

U meziměstských hovorů je výrazná odlišnost u Tiscali, které nabízí oproti ostatním velmi laciné hovory mimo špičku – za 94 haléřů (Aliatel 1,40 Kč, Contactel 1,35 Kč). Stejně tak je Tiscali o něco levnější u volání do mobilních sítí, kde je jeho koncová cena zaokrouhlena na rovných pět korun včetně DPH a při srovnávání bez DPH to vychází na 4,76 Kč.

Důležitý je také konkrétní způsob zpoplatnění (po minutách, sekundách, od kdy atd.). Zde se všechny tři služby ideálně shodnou, pokud jde o:

  • Místní hovory: první dvě minuty vždy celé, dále po sekundě (120+1)
  • Meziměstské hovory: první minuta vždy celá, pak po sekundách (60+1)
  • Hovory do mobilních sítí: první minuta vždy celá, pak po sekundách (60+1)
  • Mezinárodní hovory: první minuta vždy celá, pak po sekundách (60+1)

Rozdíl je pouze u Internetu, který Aliatel nenabízí, a Tiscali aplikuje „60+1“ (první minuta vždy celá, dále po sekundě). Contactel je zde výrazněji odlišný, protože si vždy naúčtuje celé první dvě minuty, a pak každou další započatou dvouminutu (což odpovídá stylu „120+120“). Kvůli tomu je poněkud komplikovanější hodnotit, zda je ve špičce v prvních dvaceti minutách výhodnější Contactel s lineární sazbou 95 haléřů za minutu, nebo Tiscali s nelineární sazbou (1,05 Kč za každou z prvních deset minut, pak po 0,87 Kč). Asi nejjednodušší je si to namalovat, následující obrázek ukazuje, že ve špičce to vychází víceméně stejně:

802

Aktivace a minimální konzumace

Významným aspektem všech tří služeb jsou minimální měsíční částky, které musí uživatel „zkonzumovat“ (provolat). V případě Aliatelu a jeho služby Business Call Smart 300 je tato 500 korun. U Tiscali Exclusive jde o 300 korun. Contactel u své služby DUO minimální měsíční konzumaci nemá žádnou. Je zde však jednorázový aktivační poplatek rovný 300 korun (který navíc bude odpuštěn, pokud zákazník v prvním celém fakturačním období provolá více jak 1.500 korun). Stejnou částku si Contactel účtuje také za de-aktivaci. U všech tří operátorů přitom je minimální časová délka „úvazku“ rovna třem měsícům.

Objemové slevy

Podobně jako Aliatel nabízí i Contactel objemové slevy z měsíčně provolaných částek. Pokud například protelefonujete více jak 5.000 korun měsíčně, dostanete slevu tři procenta. Nad 10.000 korun měsíčně to je pět procent, nad 30.000 korun sedm procent. Dále Contactel nabízí slevu 10 procent na jednu konkrétní zahraniční destinaci podle volby zákazníka (tato je zakotvena ve smlouvě).

Co by mohlo být, kdyby…

Včerejší tisková konference, na které se služba DUO představila, byla příležitostí i k celkovému hodnocení situace na českém telekomunikačním trhu, z pohledu Contactelu. Je to již určitá tradice tiskových konferencí této firmy a jejích setkání s novináři. Oproti dřívějším pohledům a hodnocením mě letos zaujalo výrazně lepší hodnocení regulátora (ČTÚ), který prý již začal skutečně rozhodovat a fungovat rozhodněji, a Contactel doufá, že mu jeho rozhodnost vydrží i nadále. Kritika za pasivitu naopak zazněla na adresu ÚOHS (mimochodem, ÚOHS teprve nyní začíná šetřit kauzu IOL Platinum z poloviny loňského roku).

Celkově pak hodnocení stavu českých telekomunikací dopadlo tak, že ani po 1. lednu není trh plně liberalizován. Contactel to dokladoval hned několika příklady. Jedním z nich je právě Internet, který momentálně stagnuje – což by v případě skutečně liberalizovaného trhu nedělal a naopak se rozvíjel. Konkrétně v oblasti Internetu Contactel chce, aby na trhu bylo „neměřené“ připojení (unmetered, tj. bez minutových poplatků, se zpoplatněním fixní částkou). Právě tento způsob zpoplatnění již delší dobu v rámci Fóra pro dial-up požaduje také platforma ZUI.

Další příklady stále ještě neprovedené liberalizace se přímo týkaly právě pevné (trvalé) volby operátora a představují oblasti, kde jsou alternativní operátoři vyřazeni ze soutěže o zákazníka. Jde například o „vybírání desátku“, jak Contactel označuje poplatek šest haléřů za každou minutu hovoru přes volbu operátora. Tento poplatek má Českému Telecomu kompenzovat náklady, které měl mít se zavedením volby operátora. Contactel zde argumentuje tím, že Český Telecom měl volbu operátora poskytnout ze zákona bez nároku na kompenzaci dodatečných nákladů. Dalším jeho protiargumentem je to, že i když alternativní operátoři takto kompenzují Českému Telecomu jeho náklady na volbu operátora a v rámci pevné předvolby explicitně platí Českému Telecomu za každého zákazníka, dává jim ČTc jen určitou omezenou kvótu zákazníků, kterou jim takto „zpracuje“ za určitý časový úsek.

Dalším příkladem je dosavadní nutnost toho, aby zákazník s trvalou předvolbou operátora (tedy například uživatel služby DUO) platil dva samostatné měsíční účty. Jeden Českému Telecomu, za příslušný cenový program, a druhý alternativnímu operátorovi, za skutečně poskytované služby. Je to špatně už „koncepčně“ – proč by měl ten, kdo si svobodně vybere svého poskytovatele služeb, dostávat účet také od jiného poskytovatele, kterého si nevybral, a od kterého žádné služby nechce (či od něj dokonce přímo „utekl“)? Další problém představují náklady na samostatné zpoplatnění dvěma na sobě nezávislými účty. Podle odhadu Contactelu přináší duplicita účtování zbytečný výdaj ve výši cca 30 korun měsíčně.

Předprodej paušálů

Řešením, které Contactel navrhuje, je „přeprodej paušálů“, který jsem zde na Lupě popisoval v samostatném článku Pomůže přeprodej paušálů?. Podstatou tohoto řešení je to, že Contactel by od Českého Telecomu nakoupil měsíční paušály, a pak je svým zákazníkům předprodával – samozřejmě již v rámci jediného společného účtu za své služby.

Cloud23

Na včerejší tiskové konferenci Contactel prezentoval zkušenosti ze zahraničí, kde toto řešení již provozují. Například v Dánsku, domovské zemi jednoho z vlastníků Contactelu, to funguje od roku 2001 a úspora z velkoobchodního prodeje paušálů dosahuje 21 procent! Možnost předprodeje paušálu přitom využívá na 64 procent všech zákazníků alternativních operátorů. Ve Velké Británii vychází úspora na 25 procent a v USA je výše úspory dokonce předepsána tamním regulátorem: mezi 17 a 25 procenty, přičemž povinnost poskytovat paušál na velkoobchodní bázi je zde zakotvena v zákoně již od roku 1996.

V České republice o možnosti předprodeje paušálů zatím jedná (s Českým Telecomem) pouze Contactel. Konkrétní výsledky „intenzivních jednání“ však zatím nejsou známy.

Která nabídka volby operátora je vám nejsympatičtější?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).