Hlavní navigace

Další test set-top-boxů při dálkovém přijmu digitální televize

5. 11. 2008
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Již potřetí se na serveru DigiZone.cz vracíme k testování příjmových vlastností set-top-boxů. Digitalizace českých zemí pokračuje dál, a mnoha divákům tak odpadá nutnost lovit signál DVB-T ze vzdálených vysílačů. Stále se však najde početná část těch, kteří se nacházejí v oblasti se slabým signálem, a nebo chtějí sledovat zahraniční programy z Německa či Rakouska. Podzimní období je navíc časem, kdy na naše antény zavítají díky inverzi i signály z opravdových dálek, a často přehluší i místní vysílání. Tak se tomu stalo i v případě našeho říjnového testování.

Opět ze Struhařova, s více českými vysílači

Struhařov - mapa ČR

Ale vše postupně. Test se opět uskutečnil ve Struhařově u Benešova, lokalitě s velmi dobrými příjmovými předpoklady. Dá se zde zachytit německé a slabě i rakouské DVB-T, a v současné době již tři české vysílače – Krašov, Kleť a Cukrák. Testu se zúčastnilo celkem pět set-top-boxů: Samsung DTB-460F, Schwaiger DSR FM-710T, Strong SRT 5025, Topfield TF6000T, a kombinovaný přijímač Opticum 4100TSCX, u kterého byla hodnocena jen terestriální část. Jako referenční přístroj jsem opět použil Opticum 3000T, a přijímací sestava pro vertikální polarizaci zůstala také stejná: anténa Hirschmann se ziskem 12–16 dB na rotátoru přibližně 11 metrů nad zemí, kvalitní zesilovač se ziskem max. 25 dB a 10 metrů koaxiálního kabelu Belden. Nově jsem použil i horizontální anténu pro příjem rakouských multiplexů, typ Fracarro BLU-920F, s předzesilovačem 17 dB a 15 metry kabelu, která byla umístěna devět metrů nad zemí na výsuvném stožáru.

Díky mlhavému počasí byly příjmové podmínky během odpoledne a večera mírně nadprůměrné, kvalitně šly rakouské multiplexy z vysílače Jauerling, a německé vysílání z vysílačů Hoher Bogen a Wendelstein. První část testu probíhala v čase 17:00–20:00. Nejen kvůli tomu, že na kanále Pro7 běžel velice vtipný humoristický pořad (viz foto níže) jsem jako konfiguraci pro testování zvolil vysílač Wendelstein na kanálech 48 (Pro7 multiplex) a 66 (lokální multiplex München), a rakouský multiplex 2 z Jauerlingu na kanále 21. Oba multiplexy by přijímače měly bez problémů načíst, a obraz reprodukovat plynule s minimálními výpadky. Pro správné nastavení antény jsou nutné co nejlépe ukazující měřiče síly a kvality signálu na set-top-boxu, proto jsem se opět zaměřil na jejich citlivost a reálnost zobrazovaných údajů. Všechny přijímače se několikrát prostřídaly, bodování opět max. 10 bodů. Pro srovnání jsou kurzívou uvedeny i výsledky referenčního přijímače Opticum 3000T.

Test dálkového příjmu - 1

Testované přístroje (zdola): Opticum combo, Opticum, Samsung, Strong, Topfield a Schwaiger

Test set-top-boxů na kanálech 21 (ORS) a 48 (Pro7) – test 1
Test 1 – 17:00–20:00 k. 48 (50%) k. 21 (50%) poznámky
Samsung DTB-460F 5 0 k. 48 nenačítal, povedlo se až na několikátý pokus, obraz ovšem stabilní, k. 21 nenačetl
Schwaiger DSR FM-710T 8 8 k. 48 s minimálními výpadky, k. 21 s mírnými výpadky
Strong SRT 5025 7,5 7 k. 48 s minimálními výpadky, k. 21 s mírnými výpadky
Topfield TF6000T 8,5 8 k. 48 s neznatelnými výpadky, k. 21 s mírnými výpadky
Opticum 4100TSCX 7 6 k. 48 s mírnými výpadky, k. 21 občasné výpadky a zaseknutí
Opticum 3000T 8 7,5 k. 48 s minimálními výpadky, k. 21 s mírnými výpadky

Samsung zklamal, Swaiger překvapil

Ukázalo se, že startovní pole je velmi vyrovnané, až na Samsung DTB-460F. Ten má jednu velkou chybu – nenačítá slabé multiplexy. Sice ukáže přítomnost signálu, ale pokud zadáte vyhledávání, i přes relativně dost silný signál (40 dBuV) se načte 0 stanic. Pokud ovšem signál chvilkově zesílí a programy se uloží, obraz běží slušně i při slabším signále. Bohužel, pokud máte stabilní slabší signál multiplexu, se kterým by jiné přijímače neměly problém, Samsung ho prostě odmítne načíst. Možná se jedná jen o softwarovou chybu, která se v budoucnosti napraví, chyba je to ale dost zásadní. Ostatní přijímače signál ze vzdálených vysílačů načetly bez sebemenších problémů a reprodukovaly jej velmi dobře, téměř bez výpadků.

Nejlepší byl Topfield TF6000T, který je po stránce příjmu i ostatních parametrů srovnatelný s vítězem prvního dílu testu, typem TF4000T. Rozdílná je jen výbava, která je u tohoto typu lepší, měřič signálu ale bohužel zůstal stejně necitlivý. Velmi překvapil Schwaiger DSR FM-710T. Po vytažení z krabice jsem nad ním ohrnoval nos, jeho řemeslné zpracování je totiž velmi tristní. Ale uvnitř nekvalitní krabice se zřejmě skrývá kvalitní elektronika. Jako první testovaný přijímač překonal naše Opticum 3000T v kvalitě měřičů signálu. Neexistuje zde totiž „kvalita“ signálu, přijímač ukazuje hodnoty odstupu užitného signálu v dB, a to velmi přesně. Podotknu, že pro stabilní obraz a zvuk musel signál překročit hodnotu odstupu 11–12 dB, načítal již od 9 dB. Signalizuje i velmi slabý digitální signál, od odstupu 3 dB. Kombinované Opticum 4100TSCX a Strong SRT 5025 mají měřiče signálu průměrné.

Test dálkového příjmu - 2

Příjem programu Pro7 na 48. kanálu z vysílače Wendelstein

Co set-top-boxy moc dobře nezvládaly

Několik vlastností by se dalo přijímačům vytknout. Zejména jsem u kombinovaného Opticum 4100TSCX objevil stejný nešvar, jakým trpí typ 3000T. Pokud signál například vlivem úniku vypadne na déle než pět sekund, obraz zamrzne a už se sám od sebe nerozběhne, je třeba přepnout program. Při dálkovém příjmu, kdy se delší výpadky mohou objevovat častěji, je to vlastnost velmi rušivá. Topfield má zase nastavenu prahovou hodnotu, odkdy se dekódování rozběhne, výše než jiné přístroje. Sice pak obraz většinou běží bez lupání a kostiček, což dost diváků ocení, pro lovce signálů to ale může být spíše na škodu. Strong SRT 5025 celkem dlouho načítá programy, což také někomu může vadit. Po důkladném prozkoušení jsem přijímače nechal nějaký čas vydechnout a druhou část testu nechat na pozdní večer a noc.

Během přestávky se ale podmínky šíření ještě značně vylepšily, padla mlha, rázem byl éter plný vzdálených DVB-T signálů, a nastala pravá „DX smršť“. Daly se zachytit vysílače Dillberg, Nürnberg – Schweinau, slabě i přes 320 km vzdálený Heidelstein, a také saský Chemnitz – Geyer. Pod hranicí dekódování se objevovalo mnoho dalších vysílačů, například i přes 400 km vzdálený Grünten. Podmínky ale působily také na bližší vysílače, Hoher Bogen šel stejně silně jako místní Cukrák, a vysílač Wendelstein též značně zesílil, dokonce se nám povedlo zachytit i bavorský multiplex na 56. kanále, který je za normálních okolností beznadějně obsazen analogovou ČT 2 z místního 100 kW vysílače Votice – Mezivrata.

Test dálkového příjmu - 3

Příjem 21. kanálu (rakouský multiplex 2) na set-top-boxu Topfield TF6000T

Za této situace jsem hledal spíše slabý, ale jen mírně kolísající signál, na kterém by se dalo testovat. Ten nabídl 59. kanál z vysílače Dillberg (BR mux., 50 kW, V), a 40. kanál z městského vysílače Nürnberg – Schweinau (Pro7 mux., 20 kW, V). Podle kvalitního měřiče set-top-boxu Schwaiger jsem přesně zamířil anténu, a druhá část testu mohla začít. Opět se testovalo tři hodiny, od 21:00 do půlnoci. Překvapení se nekonalo, potvrdily se vlastnosti z první části testu. Až na Samsung všechny přijímače oba multiplexy bez problémů načetly. Přesné výsledky viz. tabulka:

Test set-top-boxů na kanálech 40 (Pro7) a 59 (BR) – test 2
Test 2 – 21:00–0:00 k. 59 (40%) k. 40 (60%) poznámky
Samsung DTB-460F 6 0 k. 59 opět nenačítal, nakonec načetl, pak běžel s mírnými výpadky, k. 40 nenačetl
Schwaiger DSR FM-710T 8,5 8 k. 59 téměř bez výpadků, k. 40 s mírnými výpadky
Strong SRT 5025 8 7,5 k. 59 s minimálními výpadky, k. 40 s mírnými výpadky
Topfield TF6000T 8,5 8 k. 59 téměř bez výpadků, k. 40 s mírnými výpadky
Opticum 4100TSCX 7,5 6,5 k. 59 s občasnými výpadky, k. 40 občasné výpadky a zaseknutí
Opticum 3000T 8 8 k. 59 s minimálními výpadky, k. 40 s mírnými výpadky

Testy proběhly na podprůměrně vybavených přijímačích

Všechny přístroje byly opět velmi vyrovnané, signál z obou multiplexů běžel jen s mírnými výpadky, mírně horší bylo jen kombinované Opticum 4100TSCX. Nejlepší chování při výpadcích projevily Topfield TF6000T a Schwaiger DSR FM-710T, kde se téměř nevyskytovaly žádné rušivé jevy, o chloupek horší byl Strong. Slušně běžel i Samsung, ovšem tam se nedá hovořit o uspokojivém výsledku, protože bavorský multiplex na 59. kanále načetl na několikátý pokus, až když signál chvilkově zesílil, a na kanále 40 také signál jen detekoval a nic nenačetl.

Test dálkového příjmu - 4

Příjem 40. kanálu (německý multiplex Pro7) z vysílače Nürnberg-Schweinau na set-top-boxu Schwaiger

Co se týče výbavy, všechny přijímače byly tentokrát nadprůměrné. Nejlepším po stránce výbavy bylo samozřejmě kombinované Opticum 4100TSCX, které nabízí za velmi slušný peníz hodně muziky – pozemní i satelitní tuner, čtečku karet a také modulátor. Z čistě pozemních přijímačů byl nejlepší Samsung DTB-460F, který umí i MPEG-4, a má výstup HDMI, jeho cena je tomu ale poplatná. Strong SRT 5025 jsem obdivoval mimo jiné za modrý displej, na kterém zobrazuje i názvy přijímaných programů, a tento set-top-box také obsahuje modulátor. Hned za ním byl co do výbavy Topfield TF6000T. Dálkové ovladače všech přístrojů byly tentokrát „v normě“, žádný nebyl nepřehledný nebo neměl moc malá tlačítka, snímací úhly byly také v pořádku. Uživatelsky nepřívětivější byly asi ovladače Topfieldu a Samsungu. Obsluha všech přijímačů byla také pohodlná, na prvním místě se umístil Topfield s velmi přehledným menu a EPG, hned za ním Schwaiger a Strong, následované Samsungem a konče kombinovaným set-top-boxem Opticum. Jelikož byl náš test příjmový, promítla se ale obsluha a výbava v závěrečném hodnocení přijímačů jen malou měrou.

Závěrem

Třetí díl příjmového testu set-top-boxů se tentokrát nesl ve znamení opravdové „DX smršti“, a přístroje se vyrovnávaly s opravdu vzdálenými signály. Nutno podotknout, že většinou velmi úspěšně. Zklamal pouze Samsung DTB-460F, který měl problém s načtením slabších multiplexů, a tak jej nelze doporučit do oblastí se slabým signálem DVB-T, a už vůbec na dálkový příjem. Kombinované Opticum 4100 TSCX si nevedlo špatně, ale potvrdilo se, že kombinované přístroje mívají terestrickou část méně citlivou. Stejně jako naše referenční Opticum 3000T pak tento přijímač dostal v celkovém hodnocení penalizaci 0,5 bodu za problém se zasekáváním obrazu. Strong SRT 5025 se předvedl velmi dobře, se slušnou výbavou i příjmovými vlastnostmi obsadil třetí místo. Topfield TF6000T navázal na úspěch již testovaného typu TF4000T, a se shodnými kvalitami získal stejný počet bodů, což ovšem tentokrát stačilo pouze na druhé místo. Na prvním místě totiž najdeme největší překvapení dosavadního testování, Schwaiger DSR FM-710T. Tento set-top-box by se dal přirovnat k trabantu s motorem mercedesu. Bakelitová krabice nevalné řemeslné konstrukce skrývá skvěle provedenou elektroniku, zatím nejkvalitnější měřič signálu, a přehledný software s bezproblémovou češtinou, a Schwaiger se tak právem stal vítězem třetího příjmového testu set-top-boxů na DigiZone.cz.

Test dálkového příjmu - 5

Použité antény při testu: vlevo Hirschmann (V), vpravo Fracarro BLU-920F (H)

V listopadu by se mohl uskutečnit další díl testu, plánujeme vyzkoušet i příjem na anténní soustavy složené ze sítových antén, a zařadíme opět i přijímače, které navrhnou naši čtenáři. Výsledky tohoto testu jsou opět porovnatelné s předchozími díly, bodováno bylo dle referenčního přístroje Opticum 3000T, jehož výsledky jsou v tabulkách uvedeny kurzívou.

cif-tip-firmy

Přehledné výsledky 3. dílu příjmového testu set-top-boxů si můžete prohlédnout v závěrečné tabulce:

Konečné výsledky třetího testu set-top-boxů při dálkovém příjmu DVB-T
Testovaný přijímač Cena (Kč) Příjem (80%) Detekce signálu (10%) Výbava (5%) Obsluha (5%) Celkové hodnocení (bodů)
Samsung DTB-460F 4 590,– 2,45 3 10 7 3,1 bodu
Schwaiger DSR FM-710T 1 450,– 8,1 10 8 9 8,3 bodu
Strong SRT 5025 1 950,– 7,475 6 9 8 7,4 bodu
Topfield TF6000T 1 950,– 8,225 5 8 9 7,9 bodu
Opticum 4100TSCX 2 190,– 6,7 5 10 7 6,2 bodu
Opticum 3000T 1 490,– 7,875 9 8 8 7,5 bodu

Za zapůjčení přístrojů k testu děkujeme firmě Omko Digital a.s.

Zkoušíte přijímat zemskou digitální televizi dálkově?