Hlavní navigace

Daně letos přiznaly přes Internet tři tisíce lidí

9. 7. 2003
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ministerstvo financí rozšiřuje aplikaci pro elektronické podávání daňových přiznání. Nasadilo novou verzi programového vybavení umožňující přijmout XML soubor s elektronickým podpisem, který je vytvořen softwarem třetí strany. Překonalo tak počáteční neúspěch u odborné veřejnosti, neb aplikace není závislá jen na platformě Microsoft.

Když loni v říjnu ministerstvo financí (MF) spustilo podávání daňových přiznání přes Internet pro veřejnost (od roku 2000 bylo možné pouze si na webu stáhnout formulář, který pak člověk musel úředníkům přinést na disketě, začátkem loňského roku mohla daňové přiznání přes Internet podávat jen uzavřená skupina daňových poradců), snesla se na jeho hlavu vlna kritiky. Odborníci, k nimž se připojila i většina médií, tvůrcům aplikace vyčítali, že funguje pouze z prohlížeče Internet Explorer a jen z platformy Microsoftu.

MF však všechny výtky a stížnosti ustálo a letos internetové podání zaznamenalo u veřejnosti velký úspěch. Aplikace v současné době umožňuje podat přiznání k DPH, dani silniční a dani z nemovitostí a dále hlášení o vyplácených nezdaněných částkách fyzickým osobám. Od počátku roku do konce června podalo přiznání k dani z nemovitostí opatřené elektronickým podpisem 364 lidí a bez elektronického podpisu 318. DPH tak přiznalo 541 s podpisem a 799 bez podpisu. Podpis od I.CA měli přitom u přiznání k silniční dani pouze tři lidé, zatímco bez podpisu se přiznalo celkem 766. Při hlášení o vyplácených částkách elektronický podpis nepoužil nikdo a bez něj přiznání podalo 70 lidí. Dá se tedy říci, že za půl roku přes Internet podaly daně téměř tři tisíce lidí.

Podle vyjádření Michala Faltýnka, který je na MF ředitelem odboru automatizace daňové soustavy a informačních technologií, mají k získaným datům přístup pouze pracovníci správce daně, kteří jsou vázáni mlčenlivostí dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků. Další zpracování daňových přiznání probíhá pouze na finančních úřadech tak, jak dosud bylo (a stále je) zvykem. Aplikace pro elektronické podávání daňových přiznání je umístěna na webové stránce daňové správy, přístup je možný také z hlavní stránky MF.

Uživatel, který chce přiznání podat, se připojí na web, zvolí přiznání, které chce vyplnit, a automaticky dojde ke stažení programu v Javě na jeho PC. Tato komunikace probíhá z důvodů rychlosti HTTP protokolem, protože se nepřenáší žádné osobní údaje. Následuje vyplnění programu s možností využití řady nápověd a kontrol. Veškeré vyplňování a kontroly probíhají výhradně na lokálním PC bez přenášení po Internetu. Pokud přiznání neobsahuje žádné kritické chyby, které by znemožňovaly jeho odeslání (v takovém případě program nedovolí přiznání odeslat), je vytvořen soubor. Zde jsou dvě možnosti. Pokud má uživatel zaručený elektronický podpis od I.CA (jiná autorita zatím nebyla akreditována) a v certifikátu uvedený bezvýznamový identifikátor klienta od ministerstva práce a sociálních věcí (vydává I.CA), může soubor v aplikaci podepsat a odeslat. Tato komunikace se serverem již probíhá výhradně prostřednictvím HTTPS protokolu. Na centrálním serveru je zkontrolována správnost podpisu a odesláno potvrzení o úspěšném přijetí s podacím číslem. Tato zpráva je podepsána elektronickým podpisem centrální podatelny. Tím je vše hotovo.

Pokud ale uživatel nemá zaručený elektronický podpis, může zprávu též odeslat elektronicky, ale po obdržení potvrzení o přijetí souboru na centrálním serveru je vytištěn speciální tiskopis ve formě zjednodušeného daňového přiznání, který musí podepsat a do tří dnů doručit na příslušný finanční úřad. Tímto dokladem tak vlastně potvrzuje odeslaný elektronický soubor. Součástí potvrzení je v obou případech vedle podacího čísla i heslo, které umožňuje uživateli ověřit si po webu stav zpracování přiznání na finančním úřadě.

Program také umožňuje kromě interaktivního vyplňování načtení dat z externího souboru, pokud jsou připravena ve stanoveném formátu (je rovněž zveřejněn na webu). Tím je zajištěn jeden způsob komunikace se softwarem třetích stran, soubor se v tomto případě podepisuje uvnitř aplikace. Další možnost pro uživatele bez trvalého připojení na Internet je stažení celého softwaru a nezbytných číselníků na lokální PC a vyplnění všech údajů v lokálním režimu. K Internetu se uživatel připojí opět až pro odeslání přiznání.

Požadavky na technické vybavení uživatele jsou PC s operačním systémem Windows libovolného typu, prohlížeč Internet Explorer 6 Service Pack 1 nebo Internet Explorer 5.5 Service Pack či Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 s nainstalovaným prostředím Java, připojení na Internet a dále zaručený elektronický podpis včetně certifikátu s uvedeným bezvýznamovým identifikátorem klienta od MPSV (pokud chce komunikovat bez papíru) nebo tiskárna (pro vytištění tiskopisu). Nutnost použití operačního systému Windows vysvětluje Michal Faltýnek tím, že aplikace plně využívá jeho prostředí. „Přizpůsobení pro jiné operační systémy znamená výrazné úpravy pro každý další operační systém a internetový prohlížeč. Přitom operační systém MS Windows je na platformě PC zcela dominantní, přibližně 98 procent, takže omezení se týká jen malého počtu uživatelů. Přesto však do budoucna rozšíření i na jiné operační systémy a prohlížeče zvažujeme. Záleží však na našich finančních možnostech.“

Od června nově spuštěná verze umožňující podání z aplikací třetích stran umožňuje přímo v programu třetí strany soubor v definované struktuře vytvořit, podepsat a odeslat na uvedenou adresu. MF přitom aplikaci neposkytuje, ale pouze zajišťuje rozhraní. Výhodou je ale to, že aplikace už není závislá jen na prostředí Windows.

Nutno na závěr dodat, že se i přes počáteční kritiku ministerští úředníci notně snaží a že se jejich práce setkává se značným ohlasem. V průběhu letošního září navíc MF chystá umožnění posílání takzvaných obecných podání, tedy žádostí, stížností a dalších nestrukturovaných textů, včetně elektronických příloh. Pokud jde o přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, tak vzhledem k připravovaným legislativním změnám, které ovlivní tvar přiznání i v příštím roce (definitivní tvar nutný pro zadání vývoje programu bude znám nejspíše až v listopadu 2003), se zřejmě nepodaří elektronické podávání těchto přiznání zprovoznit dříve než v červnu 2004. I tak je třeba před MF smeknout.

Podali jste daňové přiznání za uplynulý rok přes Internet?

Autor článku

Autor je editorem zpravodajského serveru iDNES....