Hlavní navigace

Daňové přiznání: přes mobil?

28. 3. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 29
Možnost podávat daňové přiznání po Internetu už reálně funguje nějaký ten pátek. Nicméně mobilní operátoři jdou ve svých úvahách ještě dále a začínají se zajímat o možnost podávat daňové přiznání přes mobil. Alespoň český Vodafone se ptal, zda by něco takového chtěly firmy. Jak dopadl jeho průzkum?

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2006 už neklepe, ale doslova buší na dveře. S tím pak nabývají na zajímavosti i alternativní možnosti podávání těchto přiznání. Hitem minulých let bylo podávání přes Internet, které je možné od roku 2003 a dnes již funguje víceméně rutinně – a snad i kvůli tomu se o něm už tolik nemluví. Což je možná škoda, protože letos jsou k dispozici další užitečné možnosti a novinky.

Například od letošního února, v souvislosti se zprovozněním nové verze aplikace EPO (pro elektronická podání správci daně), je možné podávat v elektronické formě nejen samotné přiznání, ale i jeho přílohy (podrobněji na webu ministerstva financí) .

Nebo si můžete nechat zřídit osobní daňovou schránku, skrze kterou s vámi bude váš finanční úřad komunikovat a skrze kterou si můžete kdykoli a sami zjistit například to, zda máte nějaký nedoplatek či naopak přeplatek (podrobněji na webu MF ). Chystá se také elektronické doručování, osobní daňový kalendář, možnost nahlížení do spisové evidence či personalizovaná daňová podání, v rámci kterých vám systém pro podávání sám předvyplní vše, co o vás ví. Nicméně, jak už jsem naznačil výše: už to asi nejsou takové „bomby“, aby se o nich všude psalo a politici se na nich zviditelňovali. Dnes, pro získání mediální pozornosti, už je asi třeba přijít s něčím ještě novějším a radikálnějším, než je podávání daňového přiznání po Internetu. Jak by se vám líbila třeba možnost řešit vše přes mobil?

Vodafone se ptal

Možnost podávat daňové přiznání přes mobil dnes neexistuje snad ještě nikde na světě. Přesto se už alespoň jeden náš mobilní operátor, a to konkrétně Vodafone, začal zajímat o názory širší uživatelské veřejnosti, pokud jde o daně, daňová přiznání a mobily, a také o komunikaci s finančními úřady. Zatím jde o čerstvý průzkum, který provedl v průběhu března (částečně vlastními silami, ve spolupráci s agenturou United Interactive, ve dnech 13. až 19. března 2007) a jehož výsledky včera představil novinářům.

Vodafone přitom neřekl ani nenaznačil, že by v tomto ohledu už chystal něco konkrétního. A tak se domnívám, že šlo spíše o jakési „sondování terénu“ z pohledu mobilního operátora, zda by se mu vůbec vyplatilo tímto směrem vyvíjet nějaké aktivity, něco připravovat a do něčeho investovat. A když už nějaké zajímavé výsledky má, rozhodl se je zveřejnit. Podobně jako třeba vloni, kdy se Vodafone těsně před volbami ptal na zájem o volby přes mobil (podrobněji na Aktuálně.cz ).

Letošní výzkum zájmu o „mobilní daně“ využíval on-line panelu společnosti United Interactive (o velikosti 20.000 členů), ze kterého byl vybrán vzorek 446 respondentů, kteří ve firmách odpovídají za daňová přiznání. Šlo tedy o průzkum mezi firmami, což je důležité zdůraznit – a to ze všech segmentů (OSVČ, SOHO, SME, corporate), ale s aktivním vztahem k Internetu (na síti nejméně jednou týdně).

Co říkají výsledky?

Průzkum se ptal respondentů nejprve na to, jak jsou spokojeni s daňovou soustavou jako takovou. Výsledek se dal předpokládat a byl spíše kvantifikací míry nespokojenosti a identifikací hlavních příčin. Mezi nimi vedou:

 • Byrokratický proces: vadí 90 procentům respondentů
 • Nejasné předpisy: 83 procentům
 • Nespravedlivé daně: 74 procentům
 • Zdlouhavý proces: 71 procentům
 • Protichůdná nařízení: 70 procentům

Také hodnocení komunikace státních úřadů (nikoli jen finančního úřadů) s podnikateli dopadlo dosti neslavně:

 • za byrokratickou považuje komunikaci 82 procent respondentů
 • pomalou: 78 procent
 • nekompetentní: 42 procent
 • arogantní: 37 procent

Výzkum se ptal i na to, jak lidé komunikují s finančním úřadem. Zde byla celková odpověď:

 • 55 procent osobně
 • 17 procent telefonicky (přes pevnou linku)
 • 12 procent přes Internet (asi mailem)
 • 10 procent telefonicky (přes mobil)
 • 5 procent poštou
 • 1 procent jinak (že by renesance poštovních holubů?)

Zajímavé přitom bylo, že průzkum rozlišoval i zákazníky jednotlivých mobilních operátorů. A třeba právě zde vyšlo, že zákazníci Telefóniky O2 a Vodafone komunikují s finančními úřady přes Internet ve 14 procentech, zatímco klienti T-Mobile jen v 8 procentech. Napadá vás nějaké logické vysvětlení?

Z mého pohledu nejzajímavější byly odpovědi na otázku, jakým způsobem respondent podával poslední daňové přiznání za svou firmu. Zde v celkovém průměru:

 • 78 procent podalo přiznání osobně na finančním úřadě
 • 12 procent poslalo poštou
 • 5 procent podalo přes Internet
 • 5 procent podalo jinak.

Je pět procent daňových přiznání po Internetu za firmy málo, nebo naopak dost na to, že jde o poměrně novou možnost (od roku 2003), která se teprve zabydluje v povědomí firem? A co argument, že pro elektronickou formu se hodí hlavně častěji opakovaná podání (třeba měsíční či čtvrtletní), zatímco jen kvůli frekvenci „1× v roce“ se nevyplatí investovat do certifikátu a hlavně do seznámení se s postupy, či třeba jen riskovat určitou nedůvěru či přímo averzi konkrétního správce daně k podáním v elektronické formě? Z tohoto pohledu hodnotím uváděných pět procent spíše jako úspěch.

Zajímavé je i zde rozložení mezi zákazníky různých operátorů. Na průměru 5 % jsou klienti T-Mobile, zatímco zákazníci O2 jsou konzervativnější (jen čtyři procenta podání přes Internet), a naopak klienti Vodafone využívají Internet k podáním nejvíce (šest procent).

V průzkumu, zaměřeném na „mobilní daně“, pochopitelně nemohla chybět otázka: „Uvítali byste nyní možnost podávat daňová přiznání přes mobilní telefon?“. Odpověď, podle operátorů, vypadá následovně:

 • zákazníci O2: 25 procent ano 75 procent ne
 • zákazníci T-Mobile: 22 procent ano, 78 procent ne
 • zákazníci Vodafone: 25 procent ano, 75 procent ne.

Ti respondenti, kteří na předchozí otázku odpověděli kladně, pak byli ještě dotázáni, jaká forma „podání skrze mobil“ by jim vyhovovala nejvíce. Možnosti byly tři, a to

 • formulář na internetu, který by se vyplňoval skrze mobil.
 • jiné formy, jako například přes SMS či hlasem (nadiktováním údajů operátorce)
 • formulář přes WAP (v rámci služby Live).

První z uvedených možností mi přijde jako varianta stávajícího řešení, kdy uživatel vyplňuje formulář on-line, na internetu (a zde tak činí nikoli skrze svůj počítač, ale skrze svůj mobil). Takže by hlavně šlo o vyřešení identifikace a autentizace uživatele, a pak také o to, aby příslušný formulář byl „mobile friendly“ a dal se zobrazit a používat i na mobilním zařízení. Formulář přes WAP je pak řešením na stejném principu.

Možnost podávat přiznání přes SMS si moc nedovedu představit. Variantu s hlasem si naopak představit dovedu, určitě by byla přínosem (nejen) pro zrakově postižené. V uvedeném výčtu možností naopak vůbec není dedikovaná aplikace, kterou by si uživatel stáhl do svého mobilu, a která by ho vedla vyplňováním daňového přiznání, kontrolovala zadávané hodnoty, sama dělala různé součty atd.

To, jak se k uvedeným variantám stavěli zastánci podání přes mobil, ukazují následující čísla (s členěním podle toho, čí služby respondent využívá):

 • Zákazníci O2: 59 procent volí formulář na Internetu, 34 procent jinou variantu, šest procent WAP formulář,
 • zákazníci T-Mobile: 56 procent formulář na Internetu, 37 procent jinou variantu, sedm procent WAP
 • zákazníci Vodafone: 65 procent formulář na Internetu, 30 procent jinou variantu, pět procent WAP

Předchozí otázky se přitom vztahovaly k současnosti a ptaly se, zda by „nyní“ respondenti chtěli podávat daňové přiznání přes mobil. V průzkumu ale nechyběla ani otázka směřující do budoucna (uvítali byste možnost v budoucnu podávat daňová přiznání přes mobil a proč?). Zde už odpovědělo kladně více respondentů, a to z následujících důvodů:

 • kvůli úspoře času: 55 procent
 • kvůli možnosti průběžné aktualizace dat v daňovém přiznání před finálním podáním: 53 procent
 • kvůli omezení chyb: 16 procent
 • pro méně stresu: 34 procent
 • z jiných důvodů: sedm procent

Zajímavé je v této souvislosti také to, že na 34 procent respondentů prý muselo v minulosti, na žádost finančního úřadu, opravovat či doplňovat daňové přiznání své firmy. A 26 procent respondentů je toho názoru, že použití mobilního telefonu snížilo četnost oprav a dodatečných přiznání. Navíc plná třetina respondentů prý mívá problém s dodržením termínu pro podání daňového přiznání – a více jak čtvrtina si myslí, že by jim právě možnost podání přes mobil pomohla termín podání dodržet.

Osobně mi přijde, že daňové přiznání je přeci jen málo rutinní činnost na to, aby se hodilo pro mobilní telefony. Aby se vůbec vyplatilo „portovat“ tento typ podání na mobilní platformu. Elektronická forma takovýchto podání určitě má smysl, i když pro mnoho lidí se asi ještě dlouho nevyplatí na ni přejít. Nejspíše se nevyplatí těm, kteří takovéto podání podávají jednou ročně a jen 1×, ať již za sebe či za svou firmu.

Náklady na nezbytný certifikát bych neviděl jako hlavní překážku, tu vidím spíše v poznání a pochopení celého postupu podávání v elektronické formě a jeho náležitostí. Je to určitá jednorázová bariéra, kterou se vyplatí překonat tomu, kdo následnou možnost podání dokáže využít opakovaně. Třeba pro čtvrtletní či dokonce měsíční podání k DPH, pro přihlášky a odhlášky zaměstnanců k pojištění a podobně rutinní agendy.

A podobně to vidím i s „mobilními daněmi“: pokud někdo využívá elektronickou formu, pak to asi dělá opakovaně (rutinně)  – a pak to nejspíše chce mít s plným komfortem (který má na svém počítači) a s možností vazby na další aplikace typu účetnictví, mzdových agend atd. Využije přitom mobilitu, kterou nabízí mobilní platforma? Možná ano, pro nějaké „nouzové“ a spíše jednorázové záležitosti typu oprav – ale pak by asi mohla stačit možnost zahrát si s mobilem na vzdálený terminál a používat na dálku, skrze vzdálený přístup, stejné aplikace jako na běžném počítači. Když už ne s notebookem, připojeným k Internetu přes mobil (abychom zůstali mobilní).

Cloud23

Nicméně i možnost specificky „mobilní komunikace“ s finančními úřady by se mnohdy hodila – a průzkum Vodafonu se o toto také zajímal. Respondenti hodně volali po možnosti daňového poradenství skrze zelenou linku (skoro 100 procent) a po možnosti získávat informace od finančních úřadů po telefonu – například ohledně termínů podávání důležitých dokumentů, o otevíracích hodinách, po telefonních číslech úředníků, po mapách s umístěním úřadů apod. Stejně tak měli velký zájem o možnost rezervovat si čas konkrétního úředníka, o pořadové číslo pro návštěvu úřadu či podání žádosti přímo po telefonu.

A toto všechno jsou věci, které nevyžadují změny v legislativě a dají se realizovat poměrně rychle a bez enormních nákladů. Na rozdíl od skutečného podávání daňových přiznání po mobilu. Tipuji, že pokud se mobilní operátoři pustí do nějakých „mobilních“ aktivit kolem daní a jednání s úřady obecně, bude to spíše v této schůdnější a možná ještě užitečnější rovině než skutečné podávání přiznání skrz mobily.

Využili byste (nyní či v budoucnu) možnost podávat daňové přiznání přes mobil?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).