Hlavní navigace

Vláda schválila Digitální Česko 2.0, přístup k rychlému internetu má mít každý Čech

21. 3. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Strategie se dotýká řady oblastí, včetně využití rádiového spektra, televizního vysílání nebo sítí příští generace, síťové neutrality nebo svobodného přístupu k internetu.

Vláda na včerejší schůzi schválila mimo jiné koncepci Digitální Česko 2.0, aneb „Cestu k digitální ekonomice“ (PDF). Obsáhlý dokument vyjmenovává oblasti, shrnuje stav dosavadní, stanovuje cíle do roku 2020 a ukládá sedmnáct „opatření“. Ta mají na této úrovni zpravidla podobu zadání úkolu, například Radě vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost nebo ministerstvům nebo Českému telekomunikačnímu úřadu, a to často k vypracování dalšího materiálu — podrobnějšího nebo určitějšího; jindy k držení určitého stanoviska, například upřednostňování samoregulace před regulací státní. Silně zní například opatření 12: „Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat komukoliv přístup k internetu, případně přístup ke konkrétním internetovým stránkám nebo on‑line službám.

Hlavní stanovené cíle

a) posílení digitální ekonomiky odlišným regulačním přístupem s důrazem na samoregulační mechanismy vzhledem ke specifičnosti internetového prostředí, které fakticky nezná hranice a na něž nelze pohlížet stejnou optikou jako na tradiční ekonomiku,

b) podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti v souladu s cíli Digitální agendy 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácnosti,

c) efektivní využití rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů,

d) zvyšování dostupnosti ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální postavení nebo zdravotní postižení a podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti,

e) svoboda přístupu k internetu,

f) přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím vytvářeným veřejným sektorem,

g) podpora legální nabídky audiovizuálních služeb a zajištění rovnováhy mezi svobodou podnikání a svobodou šíření a přijímaní informací a ochranou osobních údajů,

K tomu opatření 11: „Ministerstvo kultury ustaví a povede Pracovní skupinu pro aplikaci autorského práva v digitálním prostředí.

h) garance pro obyvatele volně přijímat programy médií veřejné služby prostřednictvím zemského vysílání.

Cloud23

Dokument nemá ambici upravovat podmínky výzkumu a vývoje v oblasti ICT, ale poukazuje na to, že v roce 2010 do něj šla částka odpovídající pouhým 6 % výdajů na výzkum a vývoj průmyslu automobilového.

Přijatá opatření hodlá vláda co rok vyhodnocovat a popřípadě aktualizovat. Sledováním, koordinací a vyhodnocováním implementace Digitálního Česka v. 2.0 bude ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřena Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).