Hlavní navigace

Dnes je poslední možnost přihlásit své dílo do národní dabingové soutěže

31. 1. 2017
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: InfoDnes.cz
Přihlásit dabingové dílo mající premiéru v loňském roce může každý, dokonce bez poplatku. Víme, jak na to. V článku najdete také rekapitulaci loňského ročníku.

Letos se budou v Přelouči, rodišti Františka Filipovského, už po 23. předávat ceny za nejlepší český dabing.

Předány budou následující Ceny Františka Filipovského:

  1. za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v dabingu – uděluje město Přelouč
  2. za dabingové zpracování audiovizuálního díla – uděluje Český filmový a televizní svaz FITES
  3. za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla – uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za přispění Obce překladatelů
  4. za celoživotní dabingovou tvorbu – uděluje přidružený donátor na návrh Českého filmového a televizního svazu FITES
  5. za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla – uděluje Asociace pracovníků se zvukem
  6. za celoživotní herecké mistrovství v dabingu – uděluje Herecká asociace
  7. za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby – uděluje město Přelouč
  8. za dabingové zpracování televizního seriálu – uděluje FITES (s podporou donátora)
  9. cena diváků za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu – pod záštitou společnosti Integram – o jejím udělení hlasují diváci
  10. zvláštní cena poroty za dětský herecký výkon v dabingu do patnácti let věku dítěte nazvaná Kouzelný prsten – garantem je Ondřej Kepka a prezidium Herecké asociace

Do konce ledna je možné dabingová díla přihlásit do výše uvedených kategorií 1, 2, 3, 5, 7, 8 a 9. Musí být splněna podmínka premiéry v uplynulém roce a nezáleží tedy na skutečném termínu výroby dabingu. Dle aktuálního statutu pro 23. ročník, odstavce 9, mohou návrhy podávat vyhlašovatelé (zájmové sdružení FITES, město Přelouč a Herecká asociace), členové odborné poroty a odborná veřejnost, tedy kritici, výrobci, výkonní producenti a distributoři dabovaných audiovizuálních děl.

Odstavec 10 pak říká, že poplatek za přihlášku ve výši jednoho tisíce korun dávají producenti, zadavatelé a dabingová studia.

Ondřej Preuss z webu DostupnýAdvokát.cz okomentoval pro server DigiZone aktuální statut: Odstavce 9 a 10 jsou velmi nejasné. Lze to vyložit skutečně tak, že platby je možné požadovat jen od producentů, zadavatelů a studií v daných kategoriích. Což by bylo jednoduché obejít, třeba přes návrh kritika. Na základě této úvahy by za kritika mohl být považován v podstatě jakýkoliv zástupce odborné veřejnosti.

Právník Ondřej Preuss z webu DostupnýAdvokát.cz.

Počítá se i internetová premiéra?

Jaká díla lze přihlásit? Podle statutu soutěže ta, která měla premiéru dotčeného českého znění v loňském roce v kinech, televizní vysílací síti na území České republiky nebo ve videodistribuci. Statut ale nespecifikuje, co je považováno za videodistribuci.

Je videodistribucí i internetová premiéra prostřednictvím různých videoték, jako je například Voyo nebo My Prime? V tomto případě bych se přiklonil k názoru, že internetová premiéra musí také splnit dané kritérium premiéry v období od ledna do prosince daného roku. Lepší by ale byla obecná formulace, která by tuto otázku vyjasnila. Statut je v tomto ohledu zjevně zastaralý, domnívá se Preuss.

LOŇSKÝ ROČNÍK: Cena Františka Filipovského za dabing pro JOJ Cinema

Ve statutu se také uvádí, že přihlašovatel by měl organizátorům poskytnout adekvátní počet kopií daného díla. Dá se ale předpokládat, že odborná veřejnost nahrávky legální cestou nevlastní. Pokud jde o nutnost poskytnout kopie, tak tam se spíše přikláním k názoru, že je to nutné. Ale opět je ta definice nejasná, myslí si Preuss.

Kam přihlášky zasílat?

Ve statutu není kontakt jasně uveden, podle zjištění serveru DigiZone by se přihlášky měly posílat na adresu tajemnice odborné poroty, kterou je Dagmar Hard. Ta jako kontaktní adresu udává ulici K Novému dvoru 116/47 v pražské čtvrti Lhotka.

Podle Preusse ale společnost, která ceny pořádá, nemá právní subjektivitu a patrně ani určené sídlo. Měly by proto být brány v potaz všechny přihlášky, které dorazí na adresu organizátorů, tedy FITESu, města Přelouč a Herecké asociace.

Ve statutu soutěže není uvedena ani e-mailová adresa, podle našich zdrojů je ale možné přihlášku v elektronické podobě poslat na mail dabingovecenyff@seznam.cz.

Nejasností je více

Podle Preusse není jasné ani udělování hlavní Ceny Františka Filipovského za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v dabingu. Je to zmatečné a jsou možné oba výklady, tedy že se uděluje jedna i dvě ceny, dodává Preuss.

Delší čas na přihlášení, konkrétně do konce března a s maximálně dvěma přihláškami, má pak dle nepsané dohody každý člen odborné poroty. Podle Preusse by ale toto ustanovení mělo být ve statutu jasně uvedeno, jinak je „riziko, že celou věc někdo napadne“. Podle Preusse by pro příští ročníky stálo za to dokument důkladně revidovat.

Požadavky letošního ročníku

Do přihlášky je nutné napsat datum premiéry v loňském roce, televizní stanici nebo distributora, překladatele, mistra zvuku, úpravce dialogů, název titulu, kategorie, do které je ten který dabing přihlášen, zdůvodnění návrhu a přihlášky spolu s kontaktem na přihlášené, což ale odborná veřejnost s největší pravděpodobností nemá. Poslední požadovanou položkou je pak kontakt na přihlašovatele.

Aktuální statut 23. ročníku vymezuje maximálně devět členů odborné poroty, kterou budou zastupovat tři členové delegovaní za FITES, tři členové delegovaní za Hereckou asociaci, jeden člen delegovaný za město Přelouč, jeden člen delegovaný za Jednotu tlumočníků a překladatelů a Obec překladatelů (tyto dvě organizace jsou zastupovány jedním porotcem) a nakonec jeden člen delegovaný za Asociaci pracovníků se zvukem. 

PSALI JSME: Dabingové ceny představily letošní nominace, budoucnost soutěže ovlivní spor herců a studií

V porotě pro tento ročník chybí zástupci jednotlivých televizí, kteří dosud v soutěži zasedali a zastupovali televizní skupiny Nova, Prima, HBO, Českou televizi a Barrandov. Porota měla ještě v minulém ročníku až třináct členů, letos jich je tedy o čtyři méně. Herecká asociace původně nechtěla už dále ceny spolupořádat, nakonec ale byla splněna její podmínka, aby v porotě nebylo zástupci žádné televize, a dohodla se tak s dalšími pořádajícími subjekty FITESem a městem Přelouč na nové podobě statutu:

Statut dabingové soutěže Ceny Františka Filipovského platný od 23. ročníku
(pdf ke stažení)

Kdo konkrétně bude letos přihlášená dabingová díla posuzovat?

Jiřina Dlasková, město Přelouč
Vladimír Brabec, Herecká asociace
Jiří Prager, Herecká asociace
Zdeněk Štěpán, Herecká asociace
Helena Brabcová, FITES
Olga Walló, FITES
Jaroslav Černý, FITES
Šárka Valverde, Jednota tlumočníků a překladatelů (je možné, že bude. kvůli dlouhodobé nemoci, nahrazena)
Jiří Zobač, Asociace pracovníků se zvukem

Porota by měla všechna přihlášená díla posoudit a v kategoriích 1 a 10 a provést nominaci tří vybraných děl do 30. dubna. Do 15. června pak musí porotci oznámit pořadatelům soutěže definitivní nominace ve zbylých kategoriích, ve kterých rozhoduje porota, tedy 2, 3, 5, 7 a 8.

Slavnostní udílení cen a vyhlášení výsledků se uskuteční v sobotu 16. září od 17 hodin v Přelouči.

Kdo získal ceny minulý rok?

Cenu Františka Filipovského za nejlepší mužský a ženský herecký výkon v dabingu, kterou uděluje Město Přelouč, získal loni Filip Jančík za roli Freddie (Joaquin Phoenix) v dabingu filmu Mistr, který vyrobila Česká televize. Při předávání konstatoval, že jde o jeho první cenu a že ji snad tentokrát rodina ocení.


Autor: město Přelouč

Filip Jančík

Jana Štvrtecká, která získala Cenu Františka Filipovského za roli Vandy (Emmanuelle Seigner) v dabingu filmu Venuše v kožichu, vyrobila MAC TV ve studiu Brněnské soukromé televize. Na pódiu poděkovala hlavně režisérovi Jiřímu Kubíkovi, který je už v hereckém důchodu a v Brně měl dabingové herce hodně naučit.


Autor: město Přelouč

Jana Štvrtecká

Cenu Františka Filipovského za dabingové zpracování audiovizuálního díla, kterou uděluje Český filmový a televizní svaz FITES, získal snímek Carlos v režii Michala Vostřeze, jehož překlad a dialogy připravila Anna Kareninová, za zvuk byl odpovědný Petr Lenděl a vyrobila jej Česká televize.

Cenu Františka Filipovského za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla, kterou uděluje Jednota tlumočníků a překladatelů za přispění Obce překladatelů, získal snímek Venuše v kožichu v překladu Michaely Šimonkové Filipové a Hany Lhotákové (v původních titulcích nebyla Lhotáková uvedena), dialogy napsala Markéta Kautská a vyrobila jej MAC TV ve studiu Brněnské soukromé televize. Dámy při přebírání ceny konstatovaly, že v době technologií nemusí být dabingoví tvůrci během jeho přípravy na jednom místě a že se na předávání cen vlastně vidí poprvé.

Cenu Františka Filipovského za celoživotní dabingovou tvorbu, kterou uděluje přidružený donátor na návrh Českého filmového a televizního svazu FITES, získal mistr zvuku Zdeněk Zenger.


Autor: město Přelouč

Zdeněk Zenger

Cenu Františka Filipovského za nejlepší zvuk dabovaného audiovizuálního díla, kterou uděluje Asociace pracovníků se zvukem, získal snímek Verdi. Jeho zvuk měl na starosti Zdeněk Dušek, hudební režii Eva Javůrková a vyrobila jej Česká televize. Oba se během slavnostního vyhlášení shodli, že práce na zvukové stránce bylo dost. Nebyl totiž přítomen mezinárodní pás, a tak jeho většinu dodělávala právě Javůrková.

Cenu Františka Filipovského za celoživotní herecké mistrovství v dabingu, kterou uděluje Herecká asociace, obdržela Hana Maciuchová a Petr Pelzer. Oba ve své videozdravici zavzpomínali na dabingy minulé a připomněli, že v dnešním dabingu chybí hlavně čas, který by přáli dnešní nastupující mladé generaci.


Autor: město Přelouč

Videozdravice Hany Maciuchové

Cenu Františka Filipovského za dabingové zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby, kterou uděluje město Přelouč, vyhrál snímek V hlavě, jehož režii připravil Braňo Holiček, překlad Vojtěch Kostiha. Dialogy měl na starosti Braňo Holiček, zvuk Guillermo Teillier a Martin Večeřa, výsledný mix zpracovala firma Shepperton International. Český dabing snímku vyrobilo studio Virtual pro společnost Disney. Přebírající herečka Ivana Korolová poděkovala primárně šéfovi studia Virtual, který podle ní tvůrcům umožní dostatek času potřebný na kvalitní dabing.


Autor: město Přelouč

Ivana Korolová a Adéla Bláhová

V případě Ceny Františka Filipovského za dabingové zpracování televizního seriálu, kterou uděluje FITES s podporou donátora, došla odborná porota k závěru, že žádný z přihlášených pořadů si nominaci nezaslouží.

Cena diváků za nejlepší výkon nebo dílo v dabingu, která probíhá pod záštitou společnosti Integram a hlasují v ní diváci, nebyla udělena z technických důvodů.

Zvláštní cenu poroty za dětský herecký výkon v dabingu do patnácti let věku dítěte, která je nazvaná Kouzelný prsten a jejímž garantem jsou Ondřej Kepka spolu s prezidiem Herecké asociace, si odnesl Matěj Převrátil – za roli Finna Baxtera (Christian Martyn) v dabingu filmu Sám doma 5: Vánoční loupež. Ten vyrobila televize Prima ve studiu Babidabi. Převrátil během ceremonie poděkoval hlavně Zdeňku Štěpánovi, který ho k dabingu přivedl a měl s ním v začátcích potřebnou trpělivost.

MMF24


Autor: město Přelouč

Matěj Převrátil

Slavnostním večerem provázel Ondřej Kepka, který ceny moderuje od roku 2012. V předchozích ročnících se moderování ujal třeba Jan Rosák, Valérie Zawadská nebo Michal Pavlata. Loňské předávání doprovázela skupina Total Vokal. Režie slavnostního večera se ujal Daniel Hnát.

Moderátor také pozdravil do hereckého nebe tvůrce, kteří odešli v nedávné době, jako byl Jan Pohan, Bedřich Šetena, Martin Skyba, Karel Pospíšil, Aleš Jarý, Sylvie Turbová, Miloš Hlavica, Gustav Vondráček, Marie Spurná, Lubomír Lipský, Václav Bouška, Eva Gorčicová, Emanuel Křenek, Stanislav Oubram, Věra Kubánková a Jindřiška Švecová.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor se dlouhodobě zajímá o film a televizní vysílání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).