Hlavní navigace

Doména .eu – počet registrací roste, chybí ale obsah

18. 2. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Autor: 107809
Evropská doména se těší přízni firem, organizací i jednotlivců, alespoň o tom svědčí neustálý nárůst počtu registrovaných doménových jmen. Podle některých kritiků sice celkové množství registrací působí impozantně, ale při srovnání počtů .eu a národních domén v jednotlivých státech ta evropská zatím značně pokulhává. Jaké jsou hlavní problémy .eu domény? Mohou ohrozit její budoucnost?

Doména nejvyšší úrovně (TLD) .eu prošla pozoruhodným vývojem. První zmínky o možnosti jejího vytvoření se objevily již na podzim roku 1997 a vzešly z organizace EuroISPA, která sdružuje největší evropské poskytovatele internetových služeb. Samotné vyjednávání o vzniku .eu domény v rámci Evropské unie a mezi Evropskou unií (EU) a organizací ICANN započala téměř o tři roky později. Původní idea počítala s tím, že doména bude využita pouze pro účely orgánů EU či institucí, které jsou řízeny prostřednictvím těchto orgánů. Později se však rozhodlo o tom, že doména .eu bude nabídnuta ve volné registraci všem subjektům nebo organizacím, které sídlí na území EU.

Na podzim roku 2004 pak Evropská komise vybrala správce domény .eu, kterým se stalo sdružení EURid, nezisková organizace založená národními registrátory z Belgie, Itálie a Švédska. Na počátku roku 2005 schválil ICANN EURid jako registrátora domény .eu, a zřízení domény nejvyšší úrovně pro Evropskou unii tak již nestálo po pěti letech vyjednávání nic v cestě. Tedy lépe řečeno téměř nic v cestě. Bylo totiž potřeba vypracovat pravidla tak, aby nemohlo dojít ke spekulacím či nelegálnímu registrování domén. EUrid proto rozhodl, že první dvě fáze registrací, tzv. Sunrise periods, budou určeny výhradně pro žádosti podané veřejnými institucemi a soukromými společnostmi na základě ochranných a obchodních známek. Volná fáze registrací byla zahájena až 7. dubna 2006 v 11:00. Už tehdy bylo na základě množství žádostí z přeregistračního období jasné, že o doménu .eu bude velký zájem.

Zájem o .eu doménu pokračuje

Ještě před zahájením prvních dvou fází registrací se v médiích objevily hlasy, které nepředpovídaly evropské doméně nikterak zářnou budoucnost. Bylo sice zřejmé, že většina evropských firem bude o svou .eu doménu usilovat, ale ve vzduchu ze vznášely pochybnosti, zda tak nebudou činit jen proto, aby měly jistotu, že se nedostane do nepovolaných rukou třetích osob. Tyto obavy ještě prohlubovali registrátoři, kteří vehementně evropskou doménu propagovali jednoduše proto, že v ní viděli příležitost, jak rychle přijít k velkému zisku.

Vzpomínám si na příhodu, která se udála těsně po zahájení volné fáze registrací, kdy jsem krátce spravoval počítačovou síť pro jednu malou firmu, jejíž ředitel mne požádal, zda bych jim nezaregistroval evropskou doménu se jménem jejich firmy. Jediným důvodem pro tento krok byla právě obava z toho, že by si mohl doménu zaregistrovat někdo jiný a používat ji k účelům, které by mohly firmu poškodit. Dodnes není na zaregistrované doméně žádná prezentace a dost možná ji majitel ani neprodloužil.

Hlasujte v anketě o problémech živnostníků a vyhrajte ceny

Server Podnikatel.cz a Poštovní spořitelna pro vás společně připravili anketu, která by měla poodhalit některé z problémů, které trápí české živnostníky a segment malých a středních firem.
Podělte se s námi o vaše dobréšpatné zkušenosti. Výsledky ankety můžete získat na svůj e-mail a navíc dostat zajímavé ceny!

Hlasovat »

Podle údajů EURidu je v současné době registrováno téměř 2,8 milionů .eu domén. Na základě poslední zveřejněné čtvrtletní zprávy [PDF, 865 KB] (za 3. čtvrtletí roku 2007), kterou EURid pravidelně předkládá Evropské komisi, počet registrovaných jmen v doméně .eu kontinuálně roste, s výjimkou druhého čtvrtletí loňského roku, kdy došlo k relativnímu poklesu. Ten byl způsoben skutečností, že v dubnu 2007 došlo k expiraci domén, které byly registrovány na začátku volné fáze o rok dříve. Jestliže v prvním čtvrtletí roku bylo registrováno více než 2,6 milionu .eu domén, v druhém čtvrtletí o více než 130 tisíc méně.

Avšak je potřeba říci, že z více než 1,5 milionu domén, jejichž platnost vypršela právě v dubnu minulého roku, bylo 83,1 procent obnoveno. Měsíčně je pak obnovováno více než 80 procent expirujících domén, což je podle Patrika Lindéna, komunikačního manažera EURidu, ve srovnání s ostatními doménami nejvyšší úrovně vysoké číslo, vezmeme-li v úvahu, že doména .eu je novou TLD. Navíc čtvrtletní nárůst počtu nových doménových jmen v doméně .eu činí podle údajů EURidu přibližně 5 procent.

Procentuální nárůst či pokles počtu registrovaných doménových jmen
Čtvrtletí Bilance
Q3 2006 12,5 %
Q4 2006 8,7 %
Q1 2007 6,6 %
Q2 2007  –5,2 %
Q3 2007 4,7 %

Zdroj: Čtvrtletní zpráva EURid, 3. čtvrtletí 2007. Vztaženo vždy k hodnotám předchozího kvartálu.

Z tohoto pohledu by se mohlo zdát, že doména .eu je úspěšná. Po „divokém“ počátečním období, kdy EURid přijal za jediný měsíc více než 1,5 milionů žádostí o registraci, sice zájem trochu opadl, ale pětiprocentní kvartální nárůst je celkem solidní. Navíc se zdá, že v některých evropských zemích, například v Polsku, začínají .eu doménu teprve objevovat. Tato skutečnost může do budoucna přinést zvýšený zájem o registrace.

Doménových jmen je stále více, ale chybí jim obsah

Ačkoli EURid zaznamenává kontinuální nárůst počtu registrací, podle kritiků to neznamená, že je .eu doména úspěšná. Podle některých z nich je nutné úspěšnost poměřovat i s jinými faktory, než je počet zaregistrovaných doménových jmen. U .eu domény se totiž do značné míry projevily problémy, na které odborníci upozorňovali ještě před zahájením samotné registrace. Mnoho firem i jednotlivců si koupilo .eu doménu jen proto, aby o „svoji“ doménu nepřišli, a nyní na ní nemají žádný obsah nebo jejím prostřednictvím uživatele přesměrovávají na jiné stránky.

EURid

Spuštění domény .eu v Evropské komisi (Zdroj: EURid)

Podle průzkumu, který provedl v lednu letošního roku server WhoisIreland.com a který zahrnoval více než 1,7 milionu .eu domén, pouze 13,37 procent z kontrolovaných webových stránek bylo aktivních a disponovalo unikátním obsahem. Na téměř 17 procentech stránek bylo aktivováno přesměrování a 6 procent domén mělo duplicitní obsah (metodika průzkumu: zjišťování stránek bez obsahu, přesměrování založené na frame src tag, kontrola duplicitního obsahu). Podle Johna McCormacaz Who­isIreland.com vděčí .eu doména za svou existenci pouze německým registrátorům.

Některé společnosti využívají .eu doménu pro účely „evropské identity“, nicméně .eu doména je převážně ignorována, a stává se tak dalším příkladem zbytečné byrokratické degenerace a plýtvání uvnitř Evropské unie. Pokud by neexistoval takový zájem ze strany německých registrátorů, projekt .eu domény by už dávno zkrachoval.

Zda-li evropská doména vděčí za svou existenci zájmu německých registrátorů a spekulantů, nedokáži posoudit (Němci drží s přehledem první místo v počtu registrací, v současné době téměř 875 tisíc). Jisté ale je, že mnoho registrovaných .eu domén neplní svou funkci. Stačí, když do internetového prohlížeče vepíšete názvy významných evropských firem a koncovku .eu.

Tip: srovnání cen evropské, české a dalších domén v nabídkách akreditovaných českých registrátorů najdete v naší Doménové centrále.

Z deseti společností, které mě v době psaní tohoto článku napadly, měla jen jedna na .eu doméně nějaký obsah, u ostatních jsem se prostřednictvím přesměrování dostal na generickou doménu .com či národní doménu státu, ve kterém daná společnost sídlí. Tedy opět se potvrzuje premisa, že firmy si .eu doménu pořídily proto, že jim nic jiného nezbylo. Pokud by totiž v rámci Sunrise period o doménové jméno nepožádaly, bylo by nabídnuto ve volné fázi komukoli, kdo by projevil zájem. Samozřejmě firma by měla možnost se bránit proti zneužívání svého jména prostřednictvím Rozhodčího soudu, ale proč riskovat případný spor, že.

EURid monitoruje aktivní využívání .eu stránek jiným způsobem. Zaměřuje se na DNS dotazy, které ukazují, jak často je konkrétní .eu doménové jméno vepsáno do prohlížeče nebo využíváno pro e-mailové adresy. Podle vyjádření Patrika Lindéna v říjnu 2007 vedlo 81,6 procent všech .eu doménových jmen na funkční webové stránky nebo bylo využíváno pro mail. To ovšem nepopírá výsledky průzkumu WhoisIreland.com, protože přesměrování může vést i na domény mimo .eu. Navíc spolehlivost monitorování návštěvnosti prostřednictvím DNS dotazů nedokáži posoudit, ale jisté je, že EURid nemá k dispozici všechny DNS dotazy. Nakolik tato skutečnost ovlivní výsledné statistiky, si opět netroufám odhadnout.

Využívání .eu domén
Leden 2007 Říjen 2007
Pouze stránky 12,3 % 15,0 %
Pouze e-mail 8,1 % 5,7 %
Stránky i e-mail 58,4 % 61,0 %
Podíl využívaných .eu domén 78,8 % 81,6 %
Nevyužívané domény 21,2 % 18,4 %
Přesměrování z .eu stránek 21,7 % 17,9 %

Zdroj: Čtvrtletní zpráva EURid, 3. čtvrtletí 2007

John McCormac si v článku, který se věnuje výsledkům lednového průzkumu, také stěžuje na to, že EURid nedělá dost pro to, aby odhalil pokusy o nelegální registrace, tedy registrace osob či subjektů, které nemají sídlo či trvalé bydliště na území Evropské unie. A dokonce EURid podezírá z toho, že takové registrace úmyslně nechává projít registračním procesem jenom proto, aby udržel celkové tempo růstu.

Odhalení takových registrací by snížilo velikost .eu zóny a EURid musí předstírat, že evropská doména je úspěchem Evropské komise.

Patrik Lindén se ale takovému pohledu brání. EURid prý dělá vše proto, aby k takovým registracím nedocházelo.

CIF 24 - tip - superearly cena

Pokud nás někdo upozorní na skutečnost, že vlastník .eu domény nemá trvalé bydliště či sídlo na území Evropské unie, prozkoumáme to. V případě, že vlastník není schopen doložit důkazy opravňující ho k registraci, je doména zrušena.

Jaká je budoucnost .eu domény?

Na základě statistik, které hovoří o neustálém nárůstu počtu doménových jmen a registrací, je možné označit evropskou doménu za úspěšný projekt. Vezmeme-li v úvahu další aspekty, které popisujeme v článků, jeví se úspěšnost .eu domény v trochu jiném světle. Nakolik mohou problémy s registracemi subjekty či uživateli ze zemí mimo Evropskou unii a současně nižší procento domén s aktivním obsahem ovlivnit budoucnost evropské domény, je těžké odhadnout. Podle zarytých kritiků se evropská doména ale již dnes začíná podobat svým významem spíše generickým doménám typu .info nebo .biz.

Je kritika .eu domény a EURidu oprávněná?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).