Hlavní navigace

Dva nově prosazované trendy v televizních technologiích? Ultra HD a živé přenosy

21. 4. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

HDTV už není tahounem oboru, odhalila aktuální celosvětová studie Big Broadcast Survey. Vedení převzalo multimediální šíření obsahu a IP networking.

Každý rok provádí společnost Devoncroft Partners rozsáhlou celosvětovou studii vysílacího průmyslu s názvem Big Broadcast Survey (BBS). Loňského výzkumu se zúčastnilo téměř 10 tisíc odborníků na vysílání z více než 100 zemí světa, což představuje zatím nejkomplexnější studii, jež kdy byla zpracována v oboru digitálního vysílání.

Žebříček proč a jak

Jedním z hlavních výstupů BBS je každoroční BBS Broadcast Industry Global Index Trend. Jedná se o žebříček trendů vysílacího průmyslu, které jsou z pohledu respondentů BBS a jejich podnikání považovány za nejdůležitější v daném roce, čistě z komerčního pohledu na věc. Aby si v Devoncroft Partners byli jisti, že trendy vydávané v jejich zprávách a sledované každý rok v pravidelném výzkumu jsou pro průmysl ty nejrelevantnější, tráví značnou část času hledáním zpětné vazby a dotazují se široké škály profesionálů. A z toho pak vychází BBS Broadcast Industry Global Trend Index.

V rámci tohoto procesu je studie každý rok posuzována z mnoha stran. Jednak z pohledu klientů společnosti Devoncroft, ale také koncových uživatelů vysílacích technologií, a konečně i řadou odborníků na tuto oblast. Nové trendy jsou pak přidány do Indexu BBS, přičemž hodnota této dodatečné informace o trendech převáží určitá zkreslení způsobená meziročním srovnáním.

Nejdůležitější trendy v žebříčku BBS

Z výsledků, které společnost obdržela při plánování etap projektu BBS 2014, bylo rozhodnuto, že do seznamu trendů za loňský rok by měly být přidány v první řadě následující dva: 4K/Ultra HD a Remote Production (vzdálená produkce, resp. živé přenosy mimo televizní studia). Devoncroft Partners v poslední době zachytila velké množství informací o vnímání 4K/UHD a dálkové výroby, včetně plánů jejich nasazení. Jistou nevýhodou jejich zahrnutí do žebříčku BBS jsou určité přesuny a „míchání“ s dalšími trendy v rámci BBS Indexu. Proto bylo poněkud složitější udělat meziroční srovnání, protože trendy za rok 2013 byly určeny jinak než za loňský rok.

Co je nejdůležitější pro podnikatele?

Aby vytvořili seznam trendů Global Index Trend, předložili zástupci Devoncroft Partners respondentům seznam s 18 trendy v daném oboru a požádali je, aby řekli, který trend považují za „nejdůležitější“ pro jejich podnikání, který za „druhý nejvýznamnější" a jaké jiné trendy jsou podle nich „velmi důležité". K analýze sebraných výsledků firma použila klasickou statistiku, založenou na tom, jak účastníci výzkumu posoudili komerční důležitost každého trendu.

Graf ukazuje BBS Broadcast Industry Global Trend Index za rok 2014.


Zdroj: Devoncroft Partners

Shora:Multiplatformní dodávání obsahu (vysílání, web, telefon, tablet atd.); IP sítě & doručování obsahu; Soubory/bezpáskové postupy; 4K /UHD; Cloud computing a na něm založené postupy (používání hostingu); Přechod na HDTV; Zvýšení efektivity komprese videa; Obsah na vyžádání; Přesun k automatickým pracovním postupům; Cílená reklama; Dálková výroba (remote production); Centralizované operace (hry, přenosy atd.); Vypnutí analogového vysílání; Přechod na 3 Gbps (1080p); Přechod na audio 5.1; Outsourcingové operace (hry, přenosy atd.); 3D TV; Redukce karbonových emisí a další „zelené“ aktivity

Tento graf ukazuje trendy, které jsou důležité pro odborníky z pohledu budoucnosti jejich podnikání. Nepředstavuje to, čemu se právě teď věnují a jak vydělávají peníze. Naznačuje, kam směřuje jejich byznys nebo kam se domnívají, že se posune celý trh. Graf znázorňuje vážený index, neměří tedy počet lidí, kteří odpovídali na otázku, co by pro ně bylo nejdůležitější.

A v neposlední řadě graf zachycuje odpovědi všech manažerů, kteří se zúčastnili v roce 2014 BBS, bez ohledu na typ společnosti, její velikost, geografickou polohu, pracovní zařazení respondenta atd. Proto se odpovědi jakékoli demografické skupiny nebo určité specifické společnosti nebo geografické polohy mohou značně lišit od výsledků uvedených v tomto volném souhrnu informací.

Multiplatformy jedou! Stále číslo 1!

Skutečnost, že doručování obsahu multiplatformami (MPCD) je respondenty považováno za průmyslový trend, který je komerčně nejdůležitější pro jejich podnikání, není pravděpodobně překvapivá. Vzhledem k nárůstu platforem videa na vyžádání (on-demand platforem), spotřebitelské mobility a zvyšujícího se prodeje chytrých telefonů a tabletů je jasné, že tento trend se dostal na první místo žebříčku. Zadavatel výzkumu se tento trend snažil potvrdit i zadáním jiných studiích a i zde z výsledků vyplynulo, že doručování obsahu multiplatformou je komerčně nejdůležitějším trendem pro podnikání velkých firem pro následující léta.

Budou koncoví uživatelé platit více?

Nicméně z diskuse s provozovateli vysílání, vlastníky obsahu a dodavateli technologií vyplynulo, že i přes zřejmou skutečnost, že se způsob, jakým je obsah poskytován a spotřebováván, změnil, stále to ještě nevedlo k proměně spotřebního chování v oblasti výdajů koncových uživatelů. Existuje celá řada důvodů, proč je tomu tak. Tyto důvody jsou důležité především pro vlastníky obsahu, broadcastery a dodavatele technologií.

Trendy zůstávají, jen se míchá pořadím

I když multiplatformní doručování obsahu je v roce 2014 vnímáno jako zdaleka nejdůležitější trend, ve výše zmíněném grafu existuje několik dalších zajímavých věcí, které stojí za zmínku. Vzhledem k tomu, že první žebříček BBS Broadcast Industry Global Index Trend byl zveřejněn až v roce 2009, již tehdy byly „multiplatformní doručování obsahu“, „doručování založené na souborech / bezpáskové pracovní postupy“, „IP sítě a doručování obsahu“ a „přechod na HDTV “ vysoce hodnocenými trendy. Nicméně jejich relativní pozice se výrazně posunula. Například v roce 2009 byl „přechod na HDTV“ celosvětovým trendem číslo 1 a multiplatformní doručování obsahu až číslo 4. A v roce 2014 získaly tyto trendy 6., resp. 1. příčku.

Po řadu let byl přechod na HDTV hlavním motorem výdajů koncových uživatelů na nákup nových technologií, a proto stoupal i prodej HD přijímačů a nosičů s HD obsahem. Tento trend trvá i nadále a je pravděpodobné, že bude stále jedním z klíčových trendů obrazového vysílání, a to zejména na rozvíjejících se trzích. I když v roce 2014 klesl v globálním měřítku až na 6. pozici.

Technologie letí kupředu

Globální přechod na HDTV zahrnuje zásadní rozdělení současného a předpokládaného budoucího vývoje. Koncoví uživatelé již při přechodu na HD urazili značný kus cesty. Stejně tak důležité jsou i plány upgradu u více než tuctu kategorií výrobků, jako jsou kamery, přepínače, routery, servery, grafika, dekodéry a komunikační spojení.

IP networking na 2. místě

Dalším trendem, který v posledních několika letech stále získává na důležitosti, je „IP networking a doručování obsahu“, který se v loňském roce umístil na druhé pozici globálního indexu BBS. Přechod na IP infrastrukturu se jeví jako stále důležitější, protože provozovatelé vysílací techniky se snaží hledat úspornější řešení při vědomí potřeby přechodu na nové technické platformy a obchodní modely. V roce 2014 byl tento trend navíc ještě palčivější a naléhavější, protože kupující začali hledat způsoby, jak implementovat systém na bázi IP do stávajících provozních podmínek televizního vysílání.

S novými normami (např. SMPTE 2020–6), novými hráči na trhu (např. Arista Networks) a vysoce profilovanou společnou pracovní skupinou pro síťová média (JT-nm), podporovanou EBU, SMPTE a VSF, nejenže se přechod na IP stává více a více nevyhnutelným, ale je i pravděpodobné, že bude významným fenoménem i ve střednědobém a dlouhodobém vývoji trhu. V důsledku toho jsou zadavatelé výzkumu přesvědčeni, že nás čeká přechod na IP (který ještě bude tak rok, dva trvat), který bude mít hluboké důsledky pro obě strany vysílacího řetězce – u odběratelů i dodavatelů.

Přechod na IP je poháněn stále větší touhou provozovatelů vysílací techniky po vysoké provozní efektivitě. Tento trend se bude zrychlovat a v příštích několika letech bude i nadále silným motivem pro celé výrobní odvětví, protože provozovatelé vysílání budou pokračovat v zavádění nových pracovních postupů.

Třetí trend: soubory a bezpáskové postupy

Trend, který získal třetí příčku v BBS Global Trend Index 2014, vysílání „založené na souborech / bezpáskových postupech", je dalším důkazem významu zvýšené efektivity přenosových technologií pro koncové uživatele. Tento trend se zrychlil, stejně jako přechod na HDTV, ale pomalu začne na vyspělých trzích po celém světě ustupovat. V posledních několika letech zaznamenáváme model, kdy broadcasteři, kteří investovali mnoho času, úsilí a peněz do přechodu na HD, začínají přesouvat pozornost k dalšímu zvyšování efektivity svých aktivit.

Efektivita nade vše

Hlavní hybnou silou při nákupu nové vysílací techniky se postupně stala její účinnost. Výzkum BBS 2014 ukazuje, že v mnoha případech je zvýšení provozní efektivity a úspory nákladů důležitější než nákup opravdu špičkové techniky. Je to proto, že ekonomika celého průmyslu se změnila – z důvodu multiplatforem a dalších faktorů – a v důsledku toho musí i koncoví uživatelé měnit svou strukturu nákladů (v některých případech dokonce velice radikálně) za účelem udržení ziskovosti i do budoucna.

MIF22_Early

To má jasné důsledky pro vysílací průmysl z hlediska pracovních postupů a vypisování produktových veřejných zakázek. Výsledkem je stále větší důraz na souborové platformy, IP sítě a doručování obsahu po nich, protože broadcasteři se snaží stále více ušetřit, jelikož přechod na nové technické platformy a obchodní modely není levnou záležitostí. Touha zákazníků po velmi efektivních vysílacích technologiích bude velmi pravděpodobně silným trendem i v roce 2015. Provozovatelé vysílání ho budou muset zohlednit při zavádění svých novinek.

Pokračování přineseme ve čtvrtek

Více informací najdete též na:

Autor článku

Autorka se dlouhodobě zabývá médii, v minulosti působila mj. v redakcích odborných časopisů Strategie a Marketing&Media