Hlavní navigace

Internet za 20 let: síťová neutralita v současné podobě zřejmě nepřežije

16. 7. 2018
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Jan Sedlák, Internet Info
Současný model, kdy operátor zpoplatňuje obecně připojení a v některých případech i objem provozu, nemá příliš šancí na přežití, zamýšlí se nad budoucností šéf CETINu Petr Slováček.

Článek je součástí speciálu k 20. výročí založení serveru Lupa.cz – Jak bude internet vypadat za 20 let?

Internet je jednoznačně nejvýznamnější fenomén současnosti. Ovlivnil většinu lidí na naší planetě, zasáhl všechny sociální skupiny bez ohledu na jejich vzdělání i věk a zcela změnil celá průmyslová odvětví. Náš život by bez internetu vypadal jinak, podstatně jinak. Co bude za dalších dvacet let? Pro zjednodušení můžeme budoucí vizi rozdělit do tří částí. 

První a nejjednodušší částí je konektivita, čistý přenos dat. Ta prostě bude všude a velká. Zapomeňme na rozdíly mezi technologiemi a na fyzikální limity. Základem budou hybridní sítě, které budou postaveny na optice a budou kombinovat různé technologie pro přístup k síti. K tomu budou potřeba velké investice, takže se bude vyvíjet i obchodní model, který přítok investic zajistí. 

Druhá část se týká toho, co je na internet „pověšeno“. Zde bude pokrok největší. Budoucí skladba služeb a funkcí na internetu se bude postupně dělit na část „zábavnou“ a část „kritickou“. Tou kritickou částí myslím to, co v budoucnu bude pro náš život zcela nezbytné, zdravotnictví, řízení infrastruktury, veškerá automatizace, řízení provozu a mnoho dalších věcí. Je docela možné, že dojde k vývoji „druhého“ internetu, který bude používán jen pro kritickou část, aby se zajistila vyšší spolehlivost, odolnost, ochrana, dostupnost. Tyto technologie již sice dnes existují, ale nejde o oddělenou infrastrukturu. A společně s tím může vzniknout i jiný obchodní model, který bude mít zdroj příjmů zcela odlišný od současného. 

Generální partner speciálu Jak bude internet vypadat za 20 let

 

ACTIVE 24 registruje domény a poskytuje webhostingové služby. Malým a středním podnikům, živnostníkům i jednotlivcům nabízí registraci více než 250 doménových koncovek, hosting, redakční systémy pro tvorbu a správu webu nebo e-shopu, e-maily a online kancelář i serverová řešení pro robustnější online projekty. Jde o firmu s prověřenou historií a v oboru působí více než 20 let. Sledování trendů technického vývoje jí umožňuje nabízet služby v nejvyšší dostupné kvalitě.

Třetí skupina se pak dotýká toho, které věci internet naopak zničí, vymaže z našeho života. I toho bude mnoho a některé tradiční věci skončí jako předměty sběratelské vášně nebo retro kuriozity. Co konkrétně? Dojde k úplné polarizaci mezi tradičními kamennými obchody a nakupováním po internetu. Domácnosti budou objednávat běžné zboží plně automaticky, podle úrovně zásob doma a známé rychlosti spotřeby. Obchody nezmizí, ale budou hledat důvod, proč je mají lidé navštěvovat, a budou nabízet služby, které po internetu nabízet nelze. Stejně tak budou na ústupu klasická media, která nezmizí úplně, ale budou opět hledat to, čím budou odlišná od těch elektronických. Bude se to týkat tištěných medií, klasického terestriálního vysílání TV programů, filmů, hudby, dokumentárních a výukových programů, učebnic. Ve chvíli, kdy bude virtuální realita dostupnější, dostane se místo klasické výuky i do škol.  

Směr současného vývoje se během následujících dvou dekád zásadně nezmění. Vývoj si lze představit jako bujarou a nadupanou technologickou evoluci, jistě složenou z mnoha dílčích revolucí, nových fenoménů, ale taky propadáků, praskání bublin až po věci nebezpečné a kriminální. Ač bude technologický vývoj rychlý a výkonný, společenská odezva bude tradičně zpožděná. Také ještě nenastane okamžik proměny internetu v něco úplně jiného nebo jeho nahrazení jiným typem sítí a přenosu informací.

Internet v České republice

Internet je tady doma. ČR si stojí velmi dobře mezi zeměmi s nejrychlejší síťovou infrastrukturou. Není důvod předpokládat změnu v rychlosti zvyšování dostupnosti vysokorychlostního přístupu k internetu, ačkoli přístup státu je chaotický a těžko předvídatelný a s usnadněním výstavby nových sítí to také zrovna růžově nevypadá. Rozvoj internetu bude poháněn především komerčním zaváděním nových generací sítí, jejich zrychlováním, národním nadšením pro nové technologie a požadavkem vyšší kvality obsahu a v ČR téměř neomezeným přístupem ke všem službám. 

Počet uživatelů internetu v ČR má rezervy a ještě nějakou dobu poroste. Především ale poroste objem aktivního používání internetu. Pro mladé lidi je nedílnou součástí jejich životů, míra používání je jen otázkou geografické či finanční dostupnosti připojení. Nejnižší podíl na četnosti používání internetu mají aktuálně lidé nad 65 let. Ovšem za 20 let budou v této věkové skupině současní čtyřicátníci. Ti už internetu rozumí a aktivně jej denně používají. Díky dostatku volného času u nich pak míra používání internetu ještě poroste. 

Sociální sítě a komunity – méně globálně

Skupiny lidí okolo těchto služeb budou pořád velké, stále budou uspokojovat svou potřebu být viděn nebo se jinak realizovat. A stále bude ohromný přetlak obsahu, který bude možné sledovat, čtení ustoupí do pozadí ve prospěch sledování videí. 

Posuny v online světě nebude živit jen technologický vývoj nebo poptávka svobodných lidí, ale tradičně i státní aparáty. Důvodů pro jejich zásahy se najde vždy dostatek. Stále budou existovat státy se zakázaným nebo extrémně omezeným přístupem k internetu. Početně spíše narostou nestandardní prostředí jako např. v Číně, kde navzdory úplné kontrole sítě a zákazu mnoha globálních služeb dosahují technologického rozkvětu a vzniku silných a samostatných ekosystémů, včetně masivního společenského přijetí všeho, co je digitální. 

Koncová zařízení – sci-fi v reálu

Koncová zařízení se vyvinou pomalu k dokonalosti. Ta pro osobní užívání budou modernější obdobou dnešních smart telefonů, hodinek, náramků. Přibudou senzory v oblečení a třeba špercích. Těžko si ale představit hromadné přijetí a používání implantovaných čipů, na to uvažovaných 20 let stačit nebude. 

U připojitelných zařízení lze samozřejmě očekávat zvyšování výkonu a rychlosti připojení. Reálným a určitě nadmíru oblíbeným se stane holografické promítání, dokonalé hlasové a gestové ovládání. Standardem bude vybavenost zařízení senzory pro libovolnou disciplínu: od měření teploty, tepu a životních funkcí, napojení na e-health a záchranné systémy, zjištění škodlivosti ovzduší a konče třeba senzory zjišťujícími emoce člověka, aby odeslaná zpráva byla o tento rozměr rozšířena. 

Podíl tradičních koncových zařízení, jako je TV, bude stagnovat či dokonce klesat. Kvalita zobrazení a nové funkcionality naopak významně porostou. Tradiční obrazovku nahradí obrazovky menší, přenosné, dost možná i ohebné. Významnou roli na poli zobrazovacích zařízení budou hrát brýle pro vizuální vstup do virtuální reality. Možná nastane i nová epocha projektorů, tentokráte však i s holografickou projekcí. 

Počet koncových zařízení na obyvatele poroste a následně bude připojeno všechno ostatní (Internet of Everything), u čeho dává smysl vzdálený dohled a ovládání. 

Virtuální realita

Virtuální realita je pro technologicky založené lidi splněním snů o budoucnosti. Pro ostatní fantastickým nástrojem využitelným v jakémkoli typu průmyslu, zdravotnictví, vědě a vývoji nebo ve službách. Přinese možnost skvěle se bavit, vyzkoušet si něco v reálném světě nemožného, získat těžko uvěřitelné zážitky nebo čerpat informace o vzdálených místech. 

Cokoliv dnes představitelného zdaleka nevystihuje celý potenciál virtuální reality. Plusy možného využití určitě převažují, obavy můžeme mít z její návykovosti. A také rizika, že její uživatelé skutečný svět natrvalo nahradí tím virtuálním, nebo se jim mezi světy vytratí hranice, takže se ztratí. 

Vývoj virtuální reality jako celku kopíruje vývoj internetu. Uplatnění si hledá postupně, nakonec však zasáhne do většiny lidských činností. Stejně jako internet. Cena a dostupnost se postupně zlepšují, v mnohem větší míře kolem ní budou vznikat nové ekosystémy, firmy, služby, produkty, komunity, a vlastně celé světy. 

Reklama

Kontextovost reklam je otravná, na druhou stranu můžeme obdivovat obratnost a čilost reklamních algoritmů. Ve svobodné zemi si nelze představit internet bez reklam. Těžko si i představit, že během následujících dvaceti roků bude obchodní model reklamy výměnou za obsah nahrazen něčím jiným. 

Reklama několikrát promění své formáty, pravděpodobně zvýší svou všudypřítomnost. Ve spojení s umělou inteligencí a virtuální realitou bude o hodně přesvědčivější, lépe cílená na potřeby zákazníka. 

Jen si to představte: umělá inteligence vybere správný produkt, jak ušitý pro vaše aktuální potřeby, nabídne ho těmi správnými slovy, zvolí optimální způsob komunikace. Atraktivní průvodkyně vás seznámí s každým detailem vašeho vysněného auta, domu, dovolené, nebo třeba jen ukáže, v jak krásné a čisté přírodě vyrostl pytel brambor, který se chystáte objednat. Bude stále snadnější podlehnout a stále těžší odolat. 

Connected (Home, Car, Myself)

Vize propojit všechno se vším je parádní, navíc i uskutečnitelná. K tomu si představte možnost posbírat všechna data, analyzovat je, optimalizovat tak nastavení a následně učinit provoz zařízení efektivnější a bezpečnější. Skvělá věc, která přinese pokrok a zároveň rizika. Už nyní podléháme benefitům, jednoduchosti služeb a usnadnění našeho života, ohrožení si nechceme anebo ani neumíme představit, přesto na ně nezapomeňme. 

Není pochyb, že bude běžné být v neustálém kontaktu se svým domem, bytem, autem, bezpečnostním systémem nebo prostřednictvím některého z chytrých zařízení i se členy rodiny. Jenže, když mohu tato zařízení online ovládat já, vždy existuje možnost, že je může ovládat i někdo jiný. Navíc všechna připojená udělátka o každém člověku a jeho rodině neustále sbírají a vysílají data. Po jejich delším sběru vzniká dokonalý obrázek chování jednotlivce. A to už je jen krůček k predikování budoucnosti. Přichází okamžik, kdy o nás stroje ví více než my sami. Není to o internetu budoucnosti jako takovém, ale o zařízeních k němu připojených a o způsobu zpracování informací, které o nás získávají a které jsou výjimečně vzácným podkladem pro jakékoliv obchodní rozhodování. Vývoj se může ubírat mnoha směry, já věřím, že bude existovat způsob, jak nad tím mít kontrolu. 

Díky všem připojeným zařízením a službám budou strženy hranice mezi autem, domovem, kanceláří nebo řekněme běháním v lese. Všude podobná uživatelská zkušenost se službami, všude připojení a schopnost komunikovat, všude dostupné aktuální informace vztahující se k místu. 

Bezpečnost

Čím více se zvyšuje zabezpečení online služeb, tím více nám bezpečnostní a administrativní mechanismy zasahují do soukromí. Čím více je v online světě uživatelů a služeb, tím více roste počet bezpečnostních rizik. Čím více je online služba zabezpečená, tím více je zneužitelná pro kriminální činnost, právě pro své perfektní zabezpečení. Je to začarovaný kruh. 

Nových možností online světa bude přibývat a každá nová služba, každý produkt, i ta nejhloupější připojená krabička ovládající krmítko pro ptáčky, je nově zneužitelným prvkem ohrožujícím bezpečnost. 

Teď se sice bráníme stále se rozrůstajícím opatřením pro ochranu osobních údajů a obecně virtuální bezpečnosti, ale až dvě následující desetiletí přinesou odpověď na otázku, zda jsme přehnanou ochranou naše soukromí úplně zabili, nebo zda naopak byla všechna tato opatření prozíravým zákonodárným krokem posilujícím svobodu a ochranu kohokoliv v přetechnizovaném, propojeném a v mnoha ohledech novém světě.  

Síťová neutralita a business model

Další vývoj internetu přinese i další změny v obchodních modelech. Nárůst provozu bude pokračovat, a to spíše exponenciálně než lineárně. Stejným způsobem poroste i počet všech zařízení, která budou k internetu připojena. Je zcela zbytečné přemýšlet o technologických limitech. Historie ukazuje, že vývoj technologií jejich reálné používání vždy o několik let předbíhá. Tady limity určitě nebudou. Fixní i mobilní přístupové sítě budou zvládat rychlosti 1 Gb/s, což bude i za 20 let dostatečná rychlost. Vyniknou plně integrované sítě, jejichž základem bude vždy optika, a až na jejich konci se bude druh připojení lišit pro jednotlivé pro koncové zákazníky nebo typy zařízení. Připojení bude přecházet mezi jednotlivými přístupovými sítěmi bez toho, aniž by si toho uživatel všiml. Tím budou mít operátoři větší možnost balancovat a optimalizovat provoz podle aktuálního zatížení.  

Daleko větší úkol ale bude obecně pokrytí dostatečnou kapacitou a dostupnost pro velký počet uživatelů a zařízení. Společnosti provozující sítě budou muset vyřešit paradox potřeby vysokých investic a zároveň snižování cen za připojení i provoz. Současný model, kdy operátor zpoplatňuje obecně připojení a v některých případech i objem provozu, nemá příliš šancí na přežití. 

Vývoj bude směřovat ke sdílení celkových výnosů z veškerého provozu, obsahu a reklam. To nepřímo povede i k tomu, že síťová neutralita v současné podobě také nepřežije, jinak bude kvalita celé sítě klesat. Správné principy neutrality patrně zcela nevymizí, ale určitým způsobem umožní velkým přispěvatelům k provozu na síti podílet se nejen na investicích do infrastruktury, ale i na ziscích. 

Další scénář může vést směrem k celkové konsolidaci a akvizicím sítí společnostmi, které produkují obsah. I to by ovlivnilo síťovou neutralitu a mohlo by do určité míry i změnit podobu celého internetu. Vzhledem k velkému počtu připojených inteligentních zařízení k síti vzroste ohromným způsobem signalizační provoz, který má na investice do sítí zcela jiné požadavky než samotný datový provoz, a může se objevit snaha zpoplatnit i ten. 

ebf 24 - tip duben

Běžná mezilidská komunikace nezmizí

Komunikace v prostředí sociálních sítí se dostane na určitou úroveň, kde bude bohatší o sdílené informace, ale dál už neporoste. Limity jsou dané tím, co může každý z nás vůbec za jeden den stihnout. A tak jako dnes budou mezi námi extrémy, od úplného odmítání až po úplné závislosti. 

Zdravý střed bude ale všechny tyto sítě používat tak jako dnes. Získávat i poskytovat informace o sobě a svém okolí, sdílet zážitky a plánovat všechno možné. Ale vždy bude fungovat to, že v životě, a zejména v tom soukromém, bude mít pohled do očí daleko větší hodnotu než jakýkoliv emotikon poslaný po síti. A o hodnotách bude i náš život. Internet nikdy nenahradí ty, které budeme uznávat za hlavní. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).