Hlavní navigace

Internet za paušál přeci jen nebude?

20. 1. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Pátečního jednání Fóra pro dial-up se zúčastnil generální ředitel Českého Telecomu. Jeho vystoupení vyznělo jako tolik potřebný impuls k tomu, aby se diskuse konečně výrazněji pohnula vpřed. Bohužel na jejím dalším průběhu se to neodrazilo, a v jedné konkrétní věci došlo dokonce ke zpochybnění již dojednaného. Bohužel šlo právě o paušál.

Dosavadních jednání Fóra pro dial-up (správně: Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet) se ze strany Českého Telecomu účastnili techničtí specialisté a z vedení pak představitelé na úrovni odborných ředitelů. Minulý pátek však došlo k zajímavé změně, když na jednání zavítali zástupci z ještě vyšších příček firemní hiearchie, dokonce z příček nejvyšších: generální ředitel Ondřej Felix (byť s dočasným mandátem), a výkonný viceprezident pro služby velkoprodeje Pavel Jiroušek.

O tom, co bylo bezprostřední příčinou, mohu v tuto chvíli jen spekulovat – jde o důsledek změn v celkové strategii Českého Telecomu, o snahu aktivně vyjít vstříc probíhajícím jednáním a uspíšit je? Nebo to byl důsledek zvýšeného tlaku majoritního vlastníka, ujímajícího se razantněji svých akcionářských práv? Či ještě něco jiného? Ať už byl důvod jakýkoli, podstatné je, že hlavně vystoupení Ondřeje Felixe přineslo nové podněty a celkově vyznělo jako nový impuls pro jednání. Jeho další průběh, již bez ředitelovy přítomnosti, se bohužel vrátil zpět do starých kolejí a nepřinesl žádný zásadnější průlom. Dokonce se v jednom ohledu věci začaly vracet zpět přes to, co již bylo dojednáno. Vyjednávači Českého Telecomu totiž znovu zpochybnili již jednou rozjednaný 24hodinový paušál.

Co řekl generální ředitel

Úvodní vystoupení Ondřeje Felixe bylo poměrně obsáhlé, a to, co o něm zde budu psát, rozhodně není žádný oficiální a doslovný zápis. Berte to spíše jako nepříliš uspořádaný výčet myšlenek a postřehů, které mi utkvěly v hlavě jako něco nového či alespoň odlišného od dosavadní linie Českého Telecomu:

  • Totálně zablokovaná komunikace a nabourané vztahy – dosavadní způsob komunikace mezi relevantními subjekty v oblasti telekomunikací rozhodně není zdravý a musí se zlepšit.
  • Datové komunikace jsou pro Český Telecom nesmírně důležité (zaznělo dokonce, že jsou otázkou jeho přežití).
  • Stále přežívají nesprávné mýty: např. původní představy o chování uživatelů Internetu (doslova: „mentální model šíleného uživatele“, který se ve 20 hodin večer odebere někam do sklepa, připojí se k Internetu, brouzdá celou noc a pak jde nevyspalý do práce) už dávno neplatí. Přesto na nich jsou dodnes založeny obchodní modely prodeje dial-up Internetu, zejména jejich nastavení v době špičky a mimo špičku.
  • „Hloupý ten, kdo nenaslouchá svým zákazníkům“. V daném kontextu šlo o příslib toho, že Český Telecom se bude více zajímat o skutečné potřeby a požadavky svých zákazníků.
  • Je třeba se bavit o potřebách a chování zákazníků, a od toho odvíjet nabízená řešení, nikoli začínat od technologií a propojení. Studovat by se měl model chování zákazníka, jak a kdy se připojuje doma, jak v práci, jak na cestách atd. Začít by se tedy mělo od cíle, ne od technického řešení.
  • Je nesmysl neřešit současně vliv ADSL.
  • Chybí relevantní data o trhu. Český Telecom vyjádřil ústy svého ředitele příslib tuto nepříjemnou situaci zlepšit. V diskusi padlo upřesnění, že sběrem dat a jejich vyhodnocováním by se měl zabývat Český statistický úřad (bylo to jen několik hodin před oznámením „drobného“ faux-pas ČSÚ s nezapočítáním více jak 40 miliard korun). Z konkrétním údajů zaznělo mj. to, že na cca 650 tisících telefonních stanicích Českého Telecomu je v měsíčních účtech obsažena položka za Internet, z toho je cca 500 tisíc domácností, ostatní na IČO.
  • Ke způsobům zpoplatnění: konstrukci koncové ceny by měla odpovídat konstrukce ceny za propojení. Tam, kde si poskytovatelé vzájemně účtují minuty, bude zřejmě muset být koncová cena také minutová. Mají-li být „na konci“ paušály, musí být paušály i „uprostřed“, mezi poskytovateli. Dosud bylo vše (včetně propojení, regulace, koncových cen atd.) postaveno s ohledem na hlasový provoz.
  • Celkově: Český Telecom je vstřícný čemukoli, ale musí to být komerčně smysluplné.

Co bylo dál?

Po vystoupení Ondřeje Felixe jsem byl opravdu zvědav, jak se jeho exposé projeví na dalším průběhu jednání. Když hovořil o „mentálních blocích“ při vzájemné komunikaci, o potřebě zajímat se o chování zákazníků, o potřebě odvozovat od tohoto chování konstruované modely atd., vypadalo to na opravdu zásadní zlom. Nemělo by jednání Fóra začít úplně znovu? Nemělo by se vyjít od potřeb uživatelů a k nim se snažit hledat technická řešení a ekonomické modely?

Nic takového se ale neodehrálo. Po svém úvodním exposé Ondřej Felix pokračoval v individuálním jednání se dvěma členy ZUI. Pozitivním výsledkem jejich jednání byl příslib určitého posunu v otázce propadnutých telefonních karet pro veřejné telefonní automaty (podrobnosti se snad objeví na www.spotrebite­le.cz), ale právě kvůli separátnímu jednání se Ondřej Felix již nemohl účastnit dalších diskusí samotného Fóra.

K mému překvapení toto jednání probíhalo dále „v původních kolejích“, jako kdyby se na straně Českého Telecomu vůbec nic nezměnilo. Řešily se již dříve zformulované rozpory, ale ani při snahách o jejich odstranění k ničemu zásadnějšímu nedošlo. Zúčastněné strany spíše jen vysvětlovaly svá stanoviska.

Paušál znovu na parketě?

Jedna věc se však přeci jen změnila. Ze strany Českého Telecomu nám (ZUI) bylo v diskusi sděleno, že námi požadovaný 24hodinový paušál – Českým Telecomem prý pracovně označovaný jako „neomezený“ – není schůdný. Ukázalo se, že lidé z Českého Telecomu jej stále chápou ve smyslu možnosti 24hodinového „visení na drátě“. Jako kdybychom snad pokaždé nevysvětlovali, v čem je podstata 24hodinového paušálu (v absenci minutového zpoplatnění), v jaké podobě jej požadujeme atd. Jako kdyby se o tom nejednalo na nedávném Řídícím výboru, kde právě Český Telecomu rozporoval to, zda je možné přerušit existující spojení po určité době.

ebf - partner 1

Skoro jako kdyby lidé z Českého Telecomu chtěli názorně předvést, co mínil jejich ředitel termínem „mentální blok“…

Co k pátečnímu jednání dodat na závěr? Začátek byl velmi slibný, konec upadnul do zaběhnuté rutiny a nový impuls nezanechal větší stopy. Proč se tak stalo? Je setrvačnost „mentálních bloků“ tak silná? Musí být impulsní náraz silnější? Nebo že by dobře a dlouhodobě trénované tělo tolik neposlouchalo svou dočasnou novou hlavu?

Domníváte se, že se 24hodinový paušál podaří nakonec prosadit?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).