Hlavní navigace

Invex 2005: zajímavosti druhého dne

26. 10. 2005
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Eurotel představil další podrobnosti o své mobilní síti UMTS. Spustí ji k 1. prosinci v Praze a v centru Brna. Ceny ale oznámí až na poslední chvíli. Jeden z křišťálových disků na Invexu získala síť Praha5.net, poskytující občanům Internet zdarma. Cenu ministryně informatiky získal projekt elektronické zdravotní knížky IZIP.

„Nová éra“ telekomunikací je na letošním Invexu zastoupena hned dvakrát. Slovní spojení „nová éra“, zkrácené na NOVERA, si dal přímo do svého jména největší český alternativní operátor, GTS Novera. Na letošním Invexu je vlastně nováčkem, protože vznikl až letos na jaře. Kromě něj však přijel na Invex i Eurotel, a také on se přihlásil k „nové éře“. Oznámil totiž, že 1. prosince 2005 zahájí „novou éru mobilní komunikace v České republice“. Co tím měl na mysli?

Určitě si ještě vzpomenete na článek z počátku září (Eurotel představil svou vizi UMTS), ve kterém jsem popisoval strategii Eurotelu v oblasti mobilních sítí třetí generace, resp. UMTS. Eurotel tehdy neřekl zdaleka vše a naznačil jen základní obrysy toho řešení, které zvolil. Tím je „klasická“ technologie UMTS (založená na tzv. frekvenčním duplexu, FDD), která ale nabízí datové služby jen rychlostí 384 kbit/s. Proto potřebuje „posílení“ skrze technologii HSDPA, a tu Eurotel také slíbil. Naznačil také něco o tom, že by chtěl poskytovat i nějaký „3G obsah“, včetně videohovorů, ale to bylo víceméně vše – s ostatním prý musíme počkat na Invex, kde řekne více.

Včera něco více řekl. Třeba právě to, že svou mobilní síť spustí 1. prosince 2005, a to na území Prahy a v centru Brna. Dokonce při tom použil formulaci o „spuštění prvního plnohodnotného portfolia UMTS služeb v ČR“, čímž očividně narážel na odlišnosti své strategie od té, kterou zvolil jeho konkurent T-Mobile. Ten se orientoval výhradně na data a ve své síti UMTS TDD hlasové služby nenabízí.

Ovšem ani včera Eurotel neřekl vše. Jeden podstatný kamének do celkové mozaiky si ponechal ještě pro sebe: ceny UMTS služeb. Spíše jako malou vějičku pak nadhodil pouze to, že zaváděcí cena videohovorů v jeho UMTS síti bude koruna za minutu. Asi proto, aby vzbudil zájem o tuto novou službu, o jejíž atraktivitě pro koncové uživatele mnozí (včetně mne) pochybují.

Novou síť UMTS představil nový generální ředitel Eurotelu
2002

A vlastně ještě jednu věc Eurotel včera neřekl: jak se vlastně jeho nová síť bude jmenovat, resp. jakou značku ponese. Nejspíše to nebude žádné „n+1 G“ jako u T-Mobile. Tyto věci, včetně dalších podmínek (jako například rychlosti a Fair User Policy (FUP) u datových služeb) si Eurotel nechává až na dobu těsně před spuštěním. Vlastně je to chytrá strategie, protože tím vytváří určité očekávání a napětí mezi potenciálními zájemci, a hlavně si tak vytváří prostor pro další vlnu mediální publicity.

Jaké budou „3G služby“?

Pojďme nyní k tomu, co Eurotel včera přece jen představil. Jde mj. o portfolio služeb, které chce ve své UMTS síti nabízet. Vypadá následovně:

 • Eurotel Video hovory: probíhají mezi (mobilními) UMTS telefony.
 • Eurotel Web Video hovory: probíhají mezi UMTS telefonem na straně jedné a počítačem (a webovou kamerou) na straně druhé.
 • Eurotel Video: služby charakteru video on demand a živé televizní vysílání (stanice Óčko).
 • Eurotel Jukebox: stahování a přehrávání hudebních skladeb.
 • Eurotel On-line dopravní kamery: živý obraz z kamer.
 • Eurotel Live!: informačně-zábavný portál, nabízející „bohatý a nový multimediální obsah“.
 • Eurotel Data Services: přenosové služby s rychlostí až 1,8 Mbit/s (od počátku roku 2006).

Za podrobnější vysvětlení určitě stojí datové služby. Ty totiž zpočátku budou nabízet maximálně 384 kbit/s (jako maximum „klasického“ UMTS) a teprve se zavedením HSDPA, počátkem příštího roku, má rychlost stoupnout až na uvedených 1,8 Mbit/s. V dalších dvou letech pak má rychlost HSDPA vzrůst až na 14,4 Mbit/s. To jsou ale možnosti příslušné technologie, výsledná komerční služba může být i podstatně pomalejší podle toho, co a za jakou cenu operátor zákazníkům nabídne. U T-Mobile k tomu již došlo – technologické možnosti jeho technologie UMTS TDD jsou vyšší, ale komerční služby Internet 4G mají uměle nastavený rychlostní strop podle toho, jaký cenový program si zákazník pořídil (512, resp. 1024 kbit/s).

Pokud jde o pokrytí UMTS, pak již výše zaznělo, že při startu k 1. prosinci půjde jen o území Prahy a střed Brna. Postupně pak má být pokrytí rozšiřováno, pochopitelně přednostně ve větších městech, resp. lokalitách s vyšší koncentrací obyvatel. Do dvou let chce Eurotel pokrýt pomocí UMTS více než 50 procent obyvatel.

Ale co Eurotel nabídne těm zbývajícím (téměř) 50 procentům obyvatel? Čím bude „vykrývat“ chybějící pokrytí UMTS? Technologií EDGE? K tomu směřovala i jedna z otázek na včerejší tiskovce a odpověď vyzněla jednoznačně ve prospěch technologie CDMA: tam, kde nebude UMTS, se Eurotel bude snažit nabídnou zákazníkům alespoň své CDMA. Takže EDGE se tím pádem stává už jakousi „výběhovou“ technologií.

Jaká bude nabídka UMTS terminálů?

Eurotel včera představil také první nabídku terminálů, se kterou hodlá vstoupit na trh k 1. prosinci 2005. Jde o následující tři mobily, všechny s podporou UMTS, GSM i GPRS:

 • Nokia N70 (cena již od 2995 korun, viz dále),
 • Sony Ericsson K600i (již od jedné koruny),
 • Samsung Z300 (již od jedné koruny),

a o PCMCIA kartu s podporou UMTS a GPRS:

 • Novatel wireless Merlin U630 (již od 995 korun).

Všechny právě uvedené ceny jsou bez DPH. Cena u PCMCIA je pro MA/CA firemní zákazníky a ceny u mobilů platí při smlouvě na 24 měsíců a minimálním plnění 2000 korun za měsíc během prvního roku.

Společnou charakteristikou všech uvedených modelů je to, že podporují jen „nativní“ datové přenosy v UMTS, s maximální rychlostí 384 kbit/s. To znamená, že nebudou moci po zprovoznění HSDPA využít vyšších rychlostí. Pro tuto technologii budou prý zpočátku určeny hlavně PCMCIA karty, které Eurotel teprve představí.

A bude oněch 384 kbit/s stačit na živé televizní vysílání (stanice Óčko), které Eurotel slibuje v rámci služby Eurotel Video? Mohlo by, protože při rozlišení QCIF pro UMTS mobily (180×144 pixelů) se pracuje s tokem 128 kbit/s, a to již včetně audia. Viz též samostatný článek na digizone.cz.

Biometrika v pasech

Prakticky souběžně s prezentací Eurotelu probíhala na Invexu také tradiční tisková konference ministra vnitra. Letos byla věnována celé řadě témat, mezi kterými dominovala problematika začlenění ČR do Shengenské dohody (formálně: shengenské spolupráce) o volném pohybu osob v rámci shengenského prostoru. V praxi jde například o zrušení kontrol na našich hranicích se sousedními státy.

Vše má ale několik předpokladů, ke kterým patří například zapojení ČR do tzv. Shengenského informačního systému, verze II. Souvisí s tím i vydávání cestovních dokladů s biometrickými prvky, jak to požaduje Evropská unie. Ta o zavedení biometriky v dokladech rozhodla již v prosinci 2004. V ČR sice ještě nebyl nedokončen příslušný legislativní proces, který by tyto požadavky přejal do národní legislativy – ale už dnes je jasné, že od 28. srpna 2006 bude Česká republika vydávat cestovní pasy s biometrickými údaji uloženými na elektronickém čipu. Ale které biometrické údaje to budou?

Původně se prý uvažovalo o použití hned tří biometrických prvků – fotografie obličeje v digitální podobě, otisku prstu a vzoru oční duhovky. Ovšem to by bylo příliš nákladné. Proto se od srpna 2006 budou vydávat nové pasy pouze s digitální fotografii obličeje, pořízenou speciálním snímacím zařízením. Otisky prstů zřejmě nastoupí až od října 2008. I po srpnu 2006 by ale původní pasy (bez biometrických údajů) měly zůstat dále v platnosti.

I tak ale budou nové pasy poměrně nákladné. Jak včera zaznělo, pořizovací hodnota pasů s elektronickým čipem činí přibližně 1500 korun. Poplatek za vydání by prý ale měl zůstat na 200 korunách, alespoň zpočátku. Státní kasu pak takovéto doklady přijdou za pět let až na 4,5 miliardy korun; vláda již potřebné finance (nad rámec rozpočtu MV ČR) uvolnila.

Když už tedy bude stát vydávat tak vysoké částky na elektronické doklady s čipem, nešlo by to nějak využít i pro potřeby elektronického podpisu (pro uchovávání certifikátu), či alespoň pro identifikaci občana vůči orgánům veřejné správy? Nebo jsou pasy určeny jen pro cestování, a ne pro „vnitrostátní“ ú­čely?

Ceny, disky …

Na Invexu se již tradičně udělují různá ocenění, uznání, diplomy, disky a podobné ceny. Nejinak tomu bylo i letos, a třeba mezi křišťálovými disky (celé výsledky) se objevila i jedna zajímavá služba, některými vychvalovaná do nebes, jinými naopak zatracovaná: síť „Praha5.net“, poskytující Internet zdarma občanům městské části Praha 5 . Odůvodnění bylo následující:

Průkopnický projekt, který ukazuje možný směr, kudy se má informační společnost ubírat. Projekt, který využívá technologii WiFi, umožňuje široké rozšíření internetových služeb.

Rád bych se ale zmínil ještě o jednom zajímavém ocenění. Jde o cenu ministra informatiky ČR, kterou zavedl ještě ministr Vladimír Mlynář. Uděloval ji sám (tj. podle vlastního uvážení) dvakrát ročně, a to na podzim u příležitosti Invexu (řešením spíše z komerční sféry) a na jaře u příležitosti konference ISSS (spíše řešením z oblasti veřejné správy). Letos z této ceny byla poprvé cena ministryně informatiky, neboť paní Dana Bérová ji po svém nástupu do funkce udělovala poprvé. A koho si vybrala?

MM socky3

Svou cenu udělila projektu elektronické zdravotní knížky IZIP (kterou snad není nutné čtenářům Lupy podrobněji představovat). Není to přitom zdaleka jediné ocenění, neboť IZIP uspěl i na dalších místech. Třeba letos v září se umístil mezi pěti vítěznými produkty v kategorii eHealth na světě, v soutěži World Summit Award 2005 (při summitu WSIS). Také v Bruselu sbíral IZIP ocenění a v EU má šanci stát se jakýmsi referenčním projektem v oblasti eHealth, který bude dáván ostatním za vzor. Samotné ministerstvo informatiky nad ním převzalo záštitu, a tak nynější volba pro udělení ceny asi nebyla příliš překvapivá.

Teď jen aby výhody IZIPu docenili také na ministerstvu zdravotnictví. Není to tak dávno, co bývalá ministryně Milada Emmerová nemohla přijít elektronickým zdravotním knížkám na jméno a prosazovala zavedení knížek papírových. Ale co teď, když se vedení resortu ujímá někdo úplně jiný?

Považujete za správné, že byl projekt Praha5.net oceněn?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.