Hlavní navigace

Invex 2005: zajímavosti prvního dne

25. 10. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Databáze pro mobilní přenositelnost bude společná s pevnými sítěmi. MI ČR představilo pravidla pro čerpání dotací na rozvoj broadbandu. Český Telecom představil své VoIP řešení pro firmy a tři různé druhy příjmu televizního vysílání. Nechybí mezi nimi ani DVB-H, které představil také T-Mobile spolu s Českými radiokomunikacemi.

První doprovodnou akcí letošního Invexu, stejně jako řady předchozích ročníků, bylo Fórum elektronických komunikací (dříve: telekomunikační fórum). Jde o jakési setkání „kapitánů průmyslu elektronických komunikací“, kterého se již tradičně účastní i zástupci regulátora (Českého telekomunikačního úřadu, ČTÚ) a resortního ministerstva (od roku 2003 ministerstva informatiky (MI) ČR, dříve ministerstva dopravy a spojů ČR). Takovéto fórum pak je vhodnou příležitostí jak k rekapitulaci dosavadního dění, tak i k různým oznámením.

Mobilní přenositelnost: CNPAC i pro mobily

Letošní Fórum přineslo (alespoň z mého pohledu) dvě zajímavá oznámení. První se týká mobilní přenositelnosti a jde o její technické řešení. Až dosud totiž nebylo jasné, zda si mobilní operátoři pořídí nějakou vlastní databázi přenesených čísel, nebo zda využijí tu, kterou Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačním sítí (APVTS) vytvořila pro pevné sítě (a kterou spravuje dceřiná společnost APVTS jménem CNPAC).

Dlouho to vypadalo spíše na vlastní cestu mobilních operátorů. Včera ale zástupci APVTS (tedy spíše zástupci pevných operátů) a APMS (Asociace provozovatelů mobilních sítí) na Fóru oznámili, že se minulý týden dohodli na společné databázi – na té, kterou provozuje CNPAC.

Otevřena tak zůstává otázka, jak bude řešen objednávkový systém (který není součástí samotné databáze CNPAC). Zda jako centralizované řešení, či v nějaké distribuované formě. Uvidíme. V každém případě zástupci mobilních operátorů ujistili přítomné, že mobilní přenositelnost stihnou zajistit včas. To znamená nejpozději do 15. ledna 2006.

Infringement procedure proti České republice


K mobilní přenositelnosti se váže i další informace, která na Fóru zazněla. Jde o jednu z dvojice tzv. infringement procedures, tj. řízení vedených proti ČR kvůli nenaplnění povinností vůči EU, resp. EK (Evropské komisi). Ta v první fázi upozornila na to, že ČR dosud nesplnila své závazky právě v oblasti mobilní přenositelnosti, a pak také v oblasti vydávání telefonních seznamů (hlavně pokud jde o uživatele mobilních sítí). Ministryně Dana Bérová na Fóru informovala o tom, že EK již obdržela odpověď České republiky a nyní ji studuje.

V případě mobilní přenositelnosti je situace celkem jasná a odpověď byla i zveřejněna na webu MI ČR: vše běží a do 15.ledna 2006 přenositelnost bude. Takže tím to také nejspíše skončí.

Zajímavější to je s odpovědí na druhý problém, který se zdá být vážnější. Není totiž úplně jasné, koho se zařazování do telefonních seznamů přesně týká. Zda i zákazníků předplacených služeb (kteří jsou vůči mobilním operátorům většinou anonymní), nebo pouze tarifních zákazníků, kteří jsou neanonymní. A ani mezi tarifními zákazníky není zcela jasné, zda mají být do telefonních seznamů zařazováni na principu OPT IN (tj. sami musí se zařazením souhlasit), nebo na principu OPT OUT (musí si vyžádat své nezařazení).

Soudě podle chování mobilních operátorů se zařazení bude týkat asi jen tarifních zákazníků. Ale dál už se i mobilní operátoři mezi sebou liší. Dva z jich se chovají tak, jako by platil princip OPT IN, a jeden, jako by platil princip OPT OUT.

Za této situace by určitě bylo zajímavé dozvědět se, jak ČR vlastně odpověděla Evropské komisi. Příslušnou odpověď se mi ale nepodařilo na webu MI ČR nalézt. Možná ještě nebyla ani zveřejněna.

V každém případě mne docela překvapilo, že na invexovém Fóru se k tomuto tématu nikdo moc neozval, a ani se o něm nediskutovalo. Toto téma nevznesli ani mobilní operátoři, které to nejspíše musí dost pálit. Stejně tak mne docela překvapilo, že se na letošním Fóru moc nemluvilo ani o novém zákoně o elektronických komunikacích a o jeho uvádění v život – hlavně pokud jde o tzv. analýzy relevantních trhů a následná opatření regulátora, i pokud jde o již platná či alespoň navržená opatření.

Spíše se diskutovalo o takových věcech, jako jsou bezpečnostní opatření, související s bojem proti terorismu. Například kdo bude hradit odposlechy či zda mají mít bezpečnostní složky právo vypnout mobilní síť v případě ohrožení (třeba aby někdo neodpálil bombu skrze mobilní telefon).

Dotace na rozvoj broadbandu


O čem se naopak mluvilo docela dost, neboť je to mediálně atraktivní téma, jsou dotace z fondu pro rozvoj broadbandu. Právě na Invexu totiž ministerstvo informatiky představilo pravidla pro čerpání z Fondu pro rozvoj vysokorychlostního přístupu (fondu rozvoje broadbandu), který byl zřízen na základě Národní politiky pro vysokorychlostní přístup (broadbandové strategie). Má povahu dotačního titulu v rámci rozpočtu MI ČR a postupně by do něj mělo být vloženo celé jedno procento z privatizace Českého Telecomu. V příštím roce by to mělo být rovných 200 milionů korun (tedy alespoň podle návrhu státního rozpočtu, který právě směřuje do Sněmovny).

Pravidla pro čerpání dotací z tohoto fondu připravilo (tj. navrhlo) tzv. broadbandové fórum, o kterém jste se zde na Lupě mohli dočíst již dříve. Tato pravidla pak přijalo a schválilo MI ČR jako takové, a právě na Invexu je vyhlásilo. V plném znění je najdete na webu MI ČR.

Oproti původním předpokladům jsou v těchto pravidlech (alespoň z mého pohledu) dvě novinky, resp. dva nové prvky. Jedním je rozšíření „záběru“, resp. přidání dalšího okruhu, kterého se mohou týkat žádosti o dotace. Oproti původní broadbandové strategii, která počítala jen s projekty v oblasti infrastruktury a pak také obsahu, se nyní objevuje ještě třetí oblast: podpora osvěty a marketingu.

Novým kritériem se zdá být i to, aby nešlo o „veřejnou podporu“. Před tím varoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který také přesně specifikoval, co je tím myšleno (viz plné znění pravidel na webu MI ČR).

Žádosti o dotace z Fondu lze podávat do 9. prosince 2005. Potom bude následovat jejich vyhodnocení a do konce ledna 2006 by mělo být rozhodnuto o přidělení dotací.

Projekty MI ČR


Přímo na Fóru elektrických komunikací, ale i na samostatné tiskovce a konferenci, prezentovalo MI ČR spolu s některými dalšími subjekty veřejné správy své stávající i budoucí projekty. Z mediálně zajímavých informací zde zaznělo například to, že jen díky elektronizaci části svých agend dokázala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ušetřit na 50 milionů korun. Nebo že stávající daňové agendy resortu financí, které jsou dosud provozovány samostatně, budou postupně integrovány do portálu veřejné správy.

Ale této oblasti bych se chtěl věnovat v samostatném článku. Proto alespoň odkaz na web MI ČR s prezentací aktuálních projektů a priorit.

Co představil Český Telecom?

Pojďme raději k tomu, co na Invexu představil (v pravé poledne, na tiskovce přímo na stánku) Český Telecom. Letos již dopředu avizoval, co to bude – takže šlo spíše o to, jaká bude konkrétní podoba.

Tak třeba internetová telefonie, resp. hlasové služby na bázi VoIP. Dopředu se mohlo zdát, že se to bude týkat i rezidenčních zákazníků (domácností), ale nakonec se z toho vyklubalo něco jiného. Představena byla služba s názvem ePhone, která je uceleným řešením pro firmy. Navíc i ona byla zatím představena jen jako koncept s tím, že konkrétní obchodní podmínky budou upřesněny teprve později.

Prý jde ale jen o jakousi špičku ledovce, resp. jen o jednu část celé ucelenější strategie Českého Telecomu v oblasti VoIP, v rámci které by mělo být pamatováno i na domácnosti. Snad již někdy v polovině příštího roku – ale prý ne dříve, než bude VoIP schopno plnohodnotně nahradit klasickou pevnou telefonní linku.

Spíše to vidím tak, že Český Telecom nezavede VoIP služby pro domácí uživatele ani o chvíli dříve, než k tomu bude konkurencí donucen. Možná si myslí, že si své rezidenční zákazníky připoutá skrze své ADSL, pod kterým bude nadále vyžadovat „podložku“ v podobě klasických (přepínaných) hlasových služeb. Ale to by mohla být cesta do pekel vzhledem k tomu, že alternativních možností pořídit si vhodné připojení k Internetu stále přibývá.

Zpět ale ke službě ePhone. Ta má podobu uceleného řešení na bázi SIPu, s integrací klienta do MS Outlook. Ten tak může využít všech výhod této aplikace, zejména pokud jde o správu kontaktů, vyhledávání atd. Když si pak volající (skrze svůj Outlook) nechá někam zavolat, hovor jde nejprve „v datové podobě“ do firemního SIP serveru (má být součástí řešení), a zde přestupuje do klasické pevné sítě (přes ISDN). Takže vlastně nejde ani tak o internetovou telefonii, protože hovor jde v datové podobě pouze přes firemní intranet. Hlavní výhodou by měl být komfort pro uživatele (skrze integraci do Outlooku) a pro firmu pak náhrada klasické (a drahé) pobočkové telefonní ústředny.

Český Telecom a televize

Další novinky, které Český Telecom včera představil, se týkaly televizního vysílání, a to hned v několika jeho podobách. První je televizní vysílání „po drátě“, přesněji po Internetu. To je zatím stále jen slibováno, opět na první pololetí příštího roku. Ještě letos, ke konci roku, by ale mohl být spuštěn nějaký omezený pilot (co do geografického rozsahu, kvůli licenci od Rady pro razhlasové a televizní vysílání (RRTV)), i co do výběru účastníků. Z dalších parametrů prosáklo již jen to, že použito bude zřejmě kódování MPEG 4, a pro samotný přenos nejspíše již technologie ADSL2+. Zřejmě i proto bude omezen také okruh testujících účastníků, kteří tak budou testovat i samotné ADSL 2+.

Druhou formou televizního vysílání, na kterou se Český Telecom intenzivně připravuje a kterou včera předváděl, je pozemní (terestrické) televizní vysílání (DVB-T). Zatímco České radiokomunikace začaly minulý pátek vysílat již v řádném komerčním provozu, v případě Českého Telecomu jde stále jen o experimentální vysílání (jen v délce 60 dnů). Navíc je tento experiment omezen jen na jeden televizní program, na hudební stanici Óčko.

Takže to nejzajímavější při předvádění DVB-T v podání Českého Telecomu byly hlavně doprovodné služby, mezi kterými už nechybí ani skutečně interaktivní aplikace – byť jiného zaměření než při loňském představení konceptu tzv. digitální domácnosti, kde šlo spíše o IPTV než o DVB-T (a doprovodné služby byly zaměřeny hlavně na e-mail a e-commerce). Nyní šlo hlavně o informační služby a zábavu – třeba o hlasování v hitparádách stanice Óčko, nebo o hledání v databázi odcizených vozidel (viz následující obrázky).

Celé toto téma je ale hodné minimálně samostatného článku, a proto v tuto chvíli přijměte jen malý závdavek, v podobě následujících fotografií.

Nabídka doprovodných služeb
1996
Volba TV programů
1997
Interaktivní aplikace – databáze odcizených vozidel (MV ČR)
1998
Hlasování v hitparádě Óčka
1999

DVB-H na Invexu

Český Telecom včera představil na Invexu ještě jednu formu televizního vysílání – na bázi DVB-H, a tudíž pro mobilní zařízení (ostatně, písmenko H v názvu DVB-H je od anglického Handheld). Stalo se tak poměrně neplánovaně a skromně, opět s jedinou TV stanicí (Óčko, dle pravidel experimentální licence) a s mobilními terminály od Nokie (viz obrázek).

MMF24

DVB-H Českého Telecomu (Nokia)
2000

Český Telecom tím částečně vzal vítr z plachet dvojici T-Mobile / České radiokomunikace (resp. JTR Management), která na Invexu také předvedla své DVB-H. Na rozdíl od Českého Telecomu s podstatně větší pompou, za účasti televizních kamer a s vazbou na reality show Vyvolení (pohled od jejich vily byl jedním ze čtyř kanálů, které je možné v rámci dočasného experimentálního vysílání DVB-H sledovat). Tedy máte-li vhodný mobil s podporou DVB-H, což nejspíše nemáte.

DVB-H T-Mobile / ČRa (Siemens)
2001

Koho problematika DVB-H zajímá podrobněji, tomu doporučuji samostatný článek na serveru Digizone.

Až bude DVB-H dostupné, budete o něj mít zájem?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).