Hlavní navigace

Jak a kde bydlí velké servery?

15. 5. 2002
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Provozování internetového serveru s sebou nenese jen starost o obsahovou náplň, ale také technické otázky. Právě na ně jsme se zaměřili a sestavili malý přehled hardwaru, softwaru a poskytovatelů připojení, které využívají významné servery. Výsledky jsou docela zajímavé, posuďte sami.

O tom, že do podobných přehledů není reálné zahrnout všechny provozovatele, není zajisté pochyb. Pokud na české síti působí desítky firem snažících se o nejrůznější služby, není opravdu možné rozumným způsobem zmapovat celý trh. To však ani není cílem tohoto přehledu, jde spíše o základní informace. Oslovili jsme proto jen osm vybraných provozovatelů, konkrétně šlo o následující společnosti: Atlas, Centrum, Computer Press, iDNES a Mobil, Internet Info, Seznam a Seznamka. Přestože jsme všem poskytli dostatek času na zpracování informací, ne všichni odpověděli dostatečně, někteří dokonce neodpověděli vůbec. Po více než týdnu zjišťování je tedy zřejmé, že část poskytovatelů jsou tajnůstkáři a jen neradi o sobě zveřejňují nějaké informace. Některé údaje, jako je místo hostingu a s určitým rizikem nepřesnosti i používaný operační systém, lze naštěstí získat i nezávisle technickými prostředky

Podívejme se tedy na jednotlivé společnosti a začněme třeba u Computer Pressu, který má v současné době třicet serverů poskytujících internetový obsah. Některé jsou vyhrazeny pro webový front-end, jiné plní úlohu databázového back-endu. Majoritním operačním systémem je Microsoft Windows 2000 a druhým pak FreeBSD. Jejich servery jsou umístěny ve čtyřech různých serverovnách v Brně, v Praze a v Ostravě. Připojeny jsou k páteřním sítím společností Contactel a KPNQwest. CPress používá servery od společností Autocont, HP, Compaq, Siemens a Acer. Procesory ve všech serverech mají od společnosti Intel a využívají několik řad procesorů Pentium – konkrétně Pentium III a Pentium III Xeon. Většina jejich serverů je vybavena dvěma procesory. Podle vyjádření vedoucího administrátora Michala Opatřila servery osazují minimální kapacitou paměti 512 MB. Většina serverů obvykle pracuje s 1 GB RAM, některé však mají i se 4 GB RAM. Servery používají hardwarová disková pole v kombinaci s hotswap SCSI pevnými disky.

Centrum.cz běží na třiceti výkonných serverech, převážně se jedná o Hewlett Packard Netserver E60. Disková kapacita se pohybuje v řádech stovek gigabajtů, vechny disky jsou připojeny pomocí Ultra/Wide SCSI sběrnice. Zálohování systému a dat probíhá jednou denně, paralelně vždy existují tři zálohy systému (denní, týdenní a měsíční). Jako zálohovací zařízení slouží autoloader SureStore DAT 24×6e dodaný firmou Hewlett Packard. Fyzicky jsou servery umístěny v datovém centru společnosti Nextra. Platformou je Linux verze 2.4.x a 2.2.x (dále Apache 1.3.19, Ben-SSL/1.34, PHP 3.0.18 a 4.0). Zajímavostí je nepochybně údaj o jejich datovém toku, který činí přibližně 60 Mbit/s.

Také procesory ve všech serverech společnosti Atlas jsou od firmy Intel, zpravidla jde o servery od společností Dell a IBM. Jako počet počítačů celého Atlasu uvádí Pavel Sodomka číslo 35. Společnost podle něj používá hostingové centrum GTS, nyní již tedy de facto KPNQwest.

Všechny servery z rodiny iDNES jsou provozovány společnostmi Mafra a Mobil Media, každá z nich si přitom hosting z historických důvodů řeší odlišně. Přehled je tedy rozdělen na dvě části. Nejdříve tedy vyjádření Petra Kelina za iDNES pod košilkou Mafra. Připojení pro jejich servery poskytuje Internet OnLine. Všechny servery jsou od HP s procesory Intel a běží na nich operační systém Windows 2000 Server. Jako web server využívá Internet Information Server 5.0, databázový server je MS SQL Server 2000. K vysíláni internetového radia používá Windows Media Server. Webovou farmu iDNES tvoří osm dvouprocesorových serverů a dva čtyřprocesorové servery. Za servery pod hlavičkou Mobilu mluvil Petr Mitošinka. Také jejich servery používají intelovskou platformu, na rozdíl od iDnesu však vše běží na Linuxu. V součastnosti se jedná o jedenáct hlavních serverů – jeden osmiprocesorový, převážná část čtyřprocesorů a několik starších dvouprocesorů. Pokud jde o značku, převažuje u nich Unisys a SGI. Odlišnost se týká i samotného připojení – servery jsou umístěny u IOL, GTS (alias KPNQwestu) a Nextry.

Společnost Internet Info má v současné době tři servery. Většinu služeb obsluhuje databázový (2×PIII 800MHz, 512 MB paměti, SCSI) a aplikační server (2×PIII 1000MHz, 768 MB paměti, SCSI), oba jsou umístěny u Aliatelu. Třetí server je umístěn v hostingovém centru Nextry a slouží především pro datové analýzy.

Odpověď od společnosti Seznam přišla prostřednictvím mluvčí Dagmar Haltmarové. Ve svém vyjádření poslala pouze dvě staré tiskové zprávy s dovětkem, že to je vše, co k danému tématu může poskytnout. První zpráva byla z 3. října loňského roku a informovala o technické spolupráci s IBM, druhá zpráva je o něco čerstvější – 26. března 2002. Píše se v ní, že Seznam si za svého nového poskytovatele připojení k internetu vybral společnost TransgasNet. „Do celosvětové sítě se Seznam.cz připojí přes TransgasNet od 15. dubna 2002 prostřed­nictvím páteřní optické sítě, jejíž služby tato domácí telekomunikační společnost poskytuje pod novou obchodní značkou TGnet. Předmětem smlouvy bude připojení k internetu pevnými okruhy rychlostí 100 Mbps (FastEthernetem). Dosavadními dodavateli Seznamu v této oblasti byly společnosti Equant, dříve Global One.“ Podrobnější informace se nám bohužel zjistit nepodařilo.

Jméno společnosti Počet serverů Operační systém Poskytovatel
Atlas 35 Windows 2000 GTS (KPNQwest)
Centrum 30 Linux Nextra
Computer Press 30 Windows 2000 Contactel, KPNQwest
iDNES 12 Windows 2000 Internet OnLine
Mobil Media 11 Linux Internet OnLine, GTS (KPNQwest), Nextra
Internet Info 3 Linux Aliatel, Nextra
Seznam n/a n/a TransgasNet
Seznamka n/a n/a EuroWeb

Jaké z toho plynou závěry?

Na základě ankety mezi necelou desítkou velkých serverů zřejmě nelze dojít k dalekosáhlým závěrům o českém trhu s webhostingem, pár zajímavých postřehů se však najde. Především je to poměrně široké rozvrstvení mezi jednotlivé poskytovatele připojení. Zjevně tedy v současné době neexistuje žádná společnost, která by serverům nabízela výrazně lepší podmínky než ostatní a díky tomu je dokázala nalákat do své sítě. V minulosti přitom k podobným situacím občas docházelo: v dávné historii byli „všichni“ u CESNETu, později mělo velmi atraktivní nabídku například PVT (resp. Nextra) či GTS. Důvodem ochlazení jejich zájmu je zřejmě jednak zásadní změna v otázce peeringu (na rozdíl od minula už není tak důležité mít zajímavý obsah ve své síti), jednak postupná profesionalizace poskytovatelů obsahu, které už není třeba „sponzorovat“ v takové míře jako kdysi.

Cloud 22 temata

Bez zajímavosti není ani procentuální zastoupení jednotlivých operačních systémů. Ačkoliv podle nejrůznějších srovnání v českém Internetu na straně serverů výrazně převládají unixová řešení, zejména konkrétně Linux, mezi velkými poskytovatelu obsahu je situace mírně odlišná. Poměrně časté je totiž zastoupení operačního systému Windows 2000, který z osmi oslovených používají tři.

Perličkou na okraj jsou samotné počty fyzických počítačů, které jednotlivé společnosti provozují. Jen servery zastoupené v naší tabulce dávají v součtu bezmála stovku, což vysvětluje, proč jsme v poslední době u jednotlivých poskytovatelů připojení svědky neustálého otvírání nových a nových datových center.

Anketa

Jste spokojeni s konektivitou poskytovatelů obsahu?