Hlavní navigace

Jak rychle poslat velký objem dat? Přes úschovnu

8. 9. 2010
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

Autor: 29
Velikost souborů, které si mezi sebou uživatelé vyměňují, neustále narůstá. Zatímco v dřívějších dobách postačil k poslání souborů e-mail, dnes je nejvhodnějším řešením použití internetové úschovny. Co nabízejí ty české?
    

Ruku v ruce s tím, jak roste rychlost internetového připojení, stoupá i objem dat, které si mezi sebou uživatelé prostřednictvím celosvětové sítě vyměňují. Ještě před pěti lety se zdálo být nereálné, abychom prostřednictvím Internetu běžně posílali či stahovali stovky či dokonce tisíce MB dat. Uživatelé se tehdy rádi spokojili s přenosem drobných souborů připojených ve formě přílohy k e-mailové zprávě.

Maximální velikost příloh se přitom tehdy pohybovala v rozmezí cca 2 – 5 MB. Navzdory postupně se rozrůstajícím, či dokonce neomezeným, kapacitám poštovních schránek zůstala do dnešní doby velikost příloh v převážné většině případů poměrně nízká. K e-mailu tak lze v současnosti běžně připojit soubor v řádu pouhých pár desítek megabajtů.

Co se dozvíte v článku
  1. S čím se můžeme setkat
  2. Úschovna.cz
  3. Letecká pošta.cz
  4. Depo
  5. Ulož.to
  6. eDisk.cz
  7. QuickShare.cz
  8. CZshare.com
  9. Share-Rapid.com
  10. Která data určitě úschovnám nesvěřovat

S čím se můžeme setkat

Jak tedy naložit s rozsáhlými objemy dat v řádu stovek, nebo dokonce tisíců MB, které chceme zaslat přes Internet? Pro přenos velkých souborů je vhodné využít některé z internetových úschoven. Ty se mezi sebou liší zejména maximální velikostí zásilky, jež je možné poslat a dobou, po kterou budou vaše soubory na serveru uchovány.

Některé služby poskytují možnost zaregistrovat si vlastní účet a následně pohodlně spravovat a sdílet s ostatními uložená data. Jiné naopak umožňují pouze odeslání souborů s jednorázovým vygenerováním odkazu pro jejich následný download. Existuje také řada úschoven, které v sobě oba dva zmíněné způsoby kombinují. Uživatel se tak může rozhodnout, zda pouze jednorázově odešle své soubory, nebo zda chce využít výhody registrace a možnosti stálého přístupu k uloženým datům.

Jelikož služeb pro úschovu souborů je na Internetu opravdu velké množství, podíváme se dnes na ty nejzajímavější, které se vyskytují na českém internetu a uživatelům umožňují rychlé sdílení jejich dat. Určitě je z čeho vybírat.  

Úschovna.cz

Asi nejznámějším tuzemským file hostingem je služba nazvaná příznačně Úschovna.cz. Ta patří mezi vůbec nejstarší online úschovny u nás. Její provoz byl zahájen již na konci devadesátých let a v nedávné minulosti změnila majitele, který přinesl některé novinky a změny, jež službu učinily pro uživatele atraktivnější. Úschovna.cz ve své zcela původní podobě nabízela možnost uložit v rámci jedné zásilky maximálně 10 MB dat.

V roce 2006 pak byl tento limit navýšen na 50 MB a služba umožnila současné uložení až šesti souborů. Adresát měl na vyzvednutí zaslaných dat, prostřednictvím odkazu zaslaného na e-mailovou adresu, k dispozici čtrnáct dnů. Pokud ovšem chtěl daný soubor na svůj pevný disk uložit další zájemce, pak musel download provést do 62 hodin od prvního stažení. Po uplynutí této doby totiž došlo ke smazání souboru ze serveru.

Ve své nejnovější podobě, která je dostupná od 1. července 2010, poskytuje Úschovna.cz možnost bezplatného zaslání souborů o velikosti až 300 MB. Adresát má na vyzvednutí zásilky stále limit čtrnáct dní. Soubor je ze serveru odstraněn po uplynutí zmíněné doby, nebo po dosažení třiceti downloadů. Záleží na tom, která ze zmíněných situací nastane dříve. Současný provozovatel služby, společnost Capsa-Premier, navíc umožňuje v rámci placeného programu uložit soubory do velikosti 600 MB, 1 GB, nebo až 2GB. V tomto případě se cena služby liší v závislosti na době, po kterou chcete data na serveru zanechat. 

Konkrétně můžete využít limit čtrnácti dnů a třiceti stažení, třiceti dnů a šedesáti stažení, nebo devadesáti dnů a jednoho sta stažení. Opět dojde k odstranění souborů z Úschovny buď po vypršení předplacené lhůty, nebo po provedení maximálního povoleného počtu downloadů. Za službu lze platit prostřednictvím Premium SMS zpráv. V budoucnu bychom se mohli dočkat dalších služeb, jakými jsou například zaheslování odeslaných dat nebo automatické upozornění odesílatele o prvním stažení uložených souborů.

uschovna  

Letecká pošta.cz

Dalším zástupcem úspěšných tuzemských online úschoven, který má i svou anglickou podobu, je Letecká pošta.cz. Ta se zrodila v únoru roku 2007. Uživatelům nabízí, stejně jako Úschovna.cz, možnost uložení dat na server a jejich následný download. Služba disponuje jednoduchým grafickým rozhraním, ve kterém se ihned každý zorientuje. Uživatelům umožňuje bezplatné odeslání neomezeného počtu souborů, jejichž velikost však v součtu nesmí přesáhnout hodnotu 161 MB. Adresát si pak může zásilku vyzvednout po dobu nejméně devatenácti dní. Počet stažení souborů přitom není nijak omezen.

Data lze na server uložit bez nutnosti registrace. Adresát si může následně soubory stáhnout prostřednictvím automaticky vygenerovaného odkazu. Ten vám služba zobrazí ihned po provedení uploadu dat na server. Adresátovi jej pak lze odeslat buď samostatně, nebo využít možnosti upozornění přímo prostřednictvím služby Letecká pošta.cz.

letecka_posta  

Depo

Třetí internetovou úschovnou, kterou si dnes představíme, je služba Depo. Provozuje ji společnost České Radiokomunikace, která ji zahrnovala pod svou dřívější obchodní značku Bluetone. Dodnes se tak Depo nachází na adrese depo.bluetone.cz, což však není žádnou překážkou. Ve své původní podobě uživatelům služba nabízela možnost odeslání až pěti souborů, jejichž celková velikost nesměla přesáhnout 50 MB. Hlavní nevýhodou přitom byla doba uložení zásilky, kterou si mohl adresát vyzvednout pouze do 72 hodin, tedy do tří dnů. Na druhou stranu bylo možné data zaslat současně více příjemcům.

Depo prošlo v roce 2007 proměnou a začalo nabízet uložení zásilky o celkové velikosti souborů 100 MB. Maximální počet odeslaných souborů se zdvojnásobil na deset. Taktéž doba, po kterou byla vaše data na serveru uchována, se prodloužila. Příjemce měl na stažení souborů rovných 168 hodin, tedy celý týden. V současné době Depo stále umožňuje uložení dat až do výše 100 MB. Počet souborů, které lze v rámci jedné zásilky přiložit, se také již nezměnil. Odešlete tak najednou maximálně 10 souborů. Zásilku pak lze adresovat maximálně deseti příjemcům.

depo  

Ulož.to

Server Ulož.to, jehož provoz byl zahájen v roce 2007, patří dlouhodobě k velmi oblíbeným českým úschovnám. Kromě samotného ukládání a následného stahování dat současně umožňuje i vyhledávání v uložených souborech a jejich sdílení s ostatními. To je výrazná změna oproti třem výše zmíněným úschovnám, která s sebou nese jisté klady, ale i zápory. Při ukládání vašich dat na server byste totiž měli být ostražití a mít na paměti, že pokud soubory nezaheslujete, pak k nim mohou získat přístup také ostatní uživatelé a nikoliv pouze ti, kterým jste uložený obsah původně adresovali.

V počátcích svého působení uživatelům služba Ulož.to nabízela uložení až pěti souborů, které mohly mít v součtu maximální velikost 300 MB. Samozřejmostí bylo jak rychlé zasílání vašich dat bez nutnosti registrace, tak i možnost správy uložených souborů v rámci vlastního účtu. Data byla na serveru bez registrace uchována pouze 30 dní od jejich posledního stažení. Pokud v tomto období nikdo konkrétní soubor ze serveru nestáhl, pak došlo k jeho automatickému odstranění.

V průběhu času postupně provozovatelé file hostingu Ulož.to navyšovali limit pro objem ukládaných dat. V současnosti je tak možné najednou uložit až 2000 MB. Formulář přitom stále umožňuje hromadný upload maximálně pěti souborů. Odkaz na stažení lze zaslat adresátovi přímo e-mailem. V datech, která se na serveru nacházejí, je navíc možné vyhledávat. K vašim uloženým souborům tak může mít přístup prakticky kdokoliv.

Jako registrovaný uživatel služby budete moci ukládat neomezený počet souborů do velikosti každého z nich max. 2000 MB, přičemž nahraná data lze snadno spravovat. Download je realizován maximální rychlostí až 300kb/s. Stále však na vás bude uplatňováno omezení počtu uživatelů současně stahujících ze serveru. Pokud byste tedy chtěli mít v rámci Ulož.to k dispozici neomezený počet současných stahování bez aplikovaného rychlostního limitu, pak i toto je možné. Jen si budete muset připlatit za VIP download. Jeho ceny se pohybují podle objemu dat, které hodláte stáhnout.

Liší se také podle toho, zda hodláte finanční prostředky poukázat převodem z bankovního účtu, nebo prostřednictvím SMS zprávy. Provozovatel ještě nabízí možnost platby kreditu přes přes Paypal účet či platební kartu. V době psaní článku však byla tato varianta dočasně nedostupná. Při převodu z bankovního účtu je hodnota nejnižší platby 100 Kč. Za tyto peníze obdržíte 25 GB dat. 

Nejvýše můžete převést na účet Ulož.to 1000 Kč, za které budete moci stáhnout celkem 340 GB dat. Pokud raději preferujete platbu pomocí SMS, pak v nejlevnější variantě za 3 Kč obdržíte 25 MB dat. Při platbě nejvyšší možné sumy, tedy 99 Kč, pak budete moci stáhnout 10 GB dat. VIP kredit pro stahování o velikosti 2000 MB můžete získat také zdarma. Stačí, když o Ulož.to napíšete vlastní článek v rozsahu minimálně 100 znaků a umístíte jej na vaše internetové stránky. Autoři služby se tímto způsobem zjevně snaží o co nejvyšší propagaci svého serveru.

uloz_to
 

eDisk.cz

Stejně jako Ulož.to, také konkurenční eDisk.cz nabízí buď jednorázový upload souborů, nebo správu dat v rámci vlastního účtu. Současná velikost souborů, které lze jednorázově odeslat na server, činí 2000 MB. eDisk.cz ale navíc umožňuje v rámci zmíněného limitu odeslat až deset souborů najednou. I v tomto případě je však nutné mít na paměti, že vaše data jsou implicitně veřejně dostupná a může k nim tedy prostřednictvím vyhledávání získat přístup kterýkoliv z uživatelů. Pokud si u služby eDisk.cz zaregistrujete vlastní účet, pak budete moci ukládat neomezené množství souborů o maximální velikosti 2000 MB. Ty lze samozřejmě třídit do složek. Odsud můžete uložené soubory taktéž rychle smazat. Odkaz na stažení je možné zaslat adresátovi přímo e-mailem.

Data lze ze služby eDisk.cz stahovat dvěma způsoby. Buď využijete možnost bezplatného downloadu, nebo si předplatíte kredit, který odstraní aplikovaná omezení. Ti, kteří se rozhodnou pro bezplatnou variantu, musí počítat se stahováním nejvýše jednoho souboru maximální rychlostí do 250 kB/s. Na download navíc budou muset chvilku čekat. Naopak ti, kteří si předplatí kredit, mohou počítat s přednostním stahováním dat, neomezeným počtem současně ukládaných souborů a neomezenou rychlostí downloadu. Kredit je možné dobít přes PayPal, SMS zprávou, nebo převodem z bankovního účtu. Částky a dostupný datový limit se liší podle použitého platebního kanálu. Pokud zvolíte PayPal, pak za 100 Kč získáte 25 GB dat pro download. Za nejvyšší možnou sumu 1000 Kč pak obdržíte 400 GB dat.

Při platbě na účet je nejnižší dobíjená částka taktéž 100 Kč. Za tyto peníze budete moci přednostně stáhnout až 30 GB dat. Při poukázání 1000 Kč obdržíte 500 GB dat. Dobíjecí SMS zprávou lze na účet provozovatele služby poukázat od 3 Kč do 99 Kč, přičemž si předplatíte data v rozmezí 50 MB až 12 GB. Kredit pro přednostní stahování je na eDisku taktéž možno získat bezplatně. Stačí pouze uložit soubor, vyplnit o něm podrobnosti a nasdílet jej ostatním. Pokud si ho uživatelé následně rychle stáhnou, získáte příslušný kredit zdarma. Například při uložení souboru o velikosti 700 MB a jeho rychlém stažení dvaceti uživateli obdržíte kredit ve výši 700 MB.

edisk

QuickShare.cz

Další ze služeb pro sdílení dat s ostatními je QuickShare.cz. Server nabízí jak jednorázové zaslání souborů, tak i po registraci dostupný neomezený prostor pro vaše uložená data. Objem najednou uploadovaných dat přitom může dosahovat v obou případech velikosti maximálně 2000 MB. Bez registrace pak lze jednorázově zaslat pouze jediný soubor, což je oproti řadě konkurentů značný handicap. Na druhou stranu je příjemné, že data je možné ze serveru nechat odstranit ihned po jejich prvním stažení. Této možnosti však nemusíte využít, pak se na vaši zásilku bude vztahovat standardní lhůta pro uchování souborů na serveru. Ta byla u neregistrovaných uživatelů stanovena na 30 dní od posledního stažení daného souboru. Registrovaní uživatelé se pak mohou těšit na šedesáti denní časový interval, taktéž počítaný od posledního stažení dat.

Služba QuickShare.cz rozlišuje tři druhy uživatelů: nepřihlášeného, přihlášeného (registrovaného) bez kreditu a uživatele s kreditem. Na nepřihlášeného uživatele a na uživatele bez kreditu jsou přitom logicky uplatňovány při downloadu dat nejvyšší restrikce. V těchto případech se maximální rychlost downloadu pohybuje buď okolo 2000 kB/s nebo okolo 1000 kB/s. Maximální rychlost stahování v případě neregistrovaných uživatelů může klesnout dokonce až na 500 kB/s. Taktéž budete muset na spuštění downloadu vyčkat a následně stahovat pouze jeden soubor. Další nevýhodou neplaceného přístupu je vysoké vytížení free slotů, tudíž budete muset na jejich uvolnění často dlouho čekat. Uživatelé se zakoupeným kreditem naopak nejsou omezováni ani rychlostí downloadu, ani počtem současně stahovaných souborů. Využít navíc mohou například přímé stahování a v případě výpadku i navázání na předchozí nedokončený download. V souborech, které se na serveru QuickShare.cz nacházejí, je samozřejmě možné vyhledávat. Odkaz na stažení lze navíc zaslat adresátovi přímo e-mailem.

Pokud se rozhodnete pro zaplacení kreditu, pak můžete využít buď bankovní převod, nebo zaslat SMS zprávu. V případě krátké textové zprávy zaplatíte nejméně 10 Kč a za své peníze získáte možnost stáhnout až 500 MB dat. Za 99 Kč pak lze uložit na pevný disk vašeho počítače až 19,5 GB dat. Při dobití kreditu prostřednictvím bankovního převodu byla nejnižší možná suma stanovena na 159 Kč, za které si budete moci stáhnout 48,8 GB dat. Nejvyšší datový limit činí 976,6 GB a získáte jej za 1799 Kč. Kredit, který si dobijete, můžete také darovat ostatním uživatelům. Ti však obdrží pouze 90 procent z poukázaného datového limitu. QuickShare.cz provozuje i provizní program. V rámci něj může každý uživatel získat provizi za download jeho dat, které si ze serveru stáhli uživatelé premium účtů. Za každý stažený 1 GB získá uživatel 0,30 Kč.

quickshare

CZshare.com

Server CZshare.com svým uživatelům umožňuje ukládání souborů do velikosti až 2200 MB. Služba však hned na úvod některé zájemce odrazuje svým vzhledem a jistou neintuitivností uživatelského rozhraní. Za vše hovoří formulář pro upload souboru bez registrace z úvodní stránky služby: Pole pro vložení souboru se sice nachází v horní části stránky, nicméně tlačítko pro odeslání dat na server se nachází až vespod za upoutávkou na program CZshare Upload/Download Manager (umožňující snazší práci s daty), což může být pro některé uživatele matoucí.

Soubory, jejichž velikost nesmí přesáhnout zmíněných 2200 MB, lze ukládat jak bez nutnosti registrace, tak i v rámci vlastního uživatelského konta. Ve všech datech, která se na serveru nachází, lze poměrně snadno vyhledávat. Pokud budete chtít soubory z CZshare.com stahovat, pak můžete využít buď bezplatného downloadu maximální rychlostí omezenou na 340 kB/s, nebo si můžete zaregistrovat premium účet. Ten vám umožní dobíjení kreditu (objemu dat pro stahování) a využití možnosti neomezeného stahování souborů. Platnost kreditu je však omezena na 200 dní, což může být pro některé uživatele nepřijatelné. V případě, že byste kredit nevyužili, pak jej můžete převést na jiného uživatele, provozovatel si však ponechá 30 procent z této transakce. Naopak kladně lze hodnotit funkci pro omezení stahování z vašeho účtu pouze z určitých předem definovaných IP adres.

Pokud se rozhodnete dobít kredit (tj. předplatit si objem dat, která lze následně stáhnout), pak máte na výběr buď platbu prostřednictvím SMS zprávy, nebo bankovní převod. Nejlevnější SMS vyjde na 3 Kč a získáte za ni 30 MB dat. Nejdražší SMS vás pak vyjde na 99 Kč a za tuto sumu obdržíte 85 GB dat. Nejnižší částka, kterou lze dobít pomocí bankovního převodu, je 100 Kč, nejvyšší pak 250 Kč. Za tuto sumu získáte možnost stáhnout 100, resp. 300 GB dat.

czshare

Share-Rapid.com

Share-Rapid.com patří k zajímavým službám pro ukládání souborů a jejich následnému stahování. Data o velikosti maximálně 1 GB lze uploadovat na server i bez nutnosti registrace. Pokud si budete chtít data ze Share-Rapid.com uložit k sobě na pevný disk, pak se bohužel registraci nevyhnete. Naštěstí ale lze po registraci a přihlášení data stahovat bez nutnosti platby za kredit. Doba, po kterou budou vaše soubory na serveru uchovány, se liší v závislosti na provedené registraci. Pokud totiž uložíte soubor jako neregistrovaný uživatel, pak bude na serveru uchován pouze po dobu pěti dní. Po registraci a přihlášení do uživatelského konta se doba úschovy uloženého souboru o maximální velikosti 1 GB prodlouží na 30 dnů od jeho nahrání či posledního stažení. S uživatelským účtem lze navíc využít možnosti stahovat paralelně až tři soubory najednou. Pro pohodlnější ukládání souborů je možné použít softwarový downloader.

Za dobitý kredit si můžete u služby Share-Rapid.com pořídit nejrůznější výhody, jež souvisejí se stahováním dat. Například za SMS v hodnotě 99 Kč získáte 5 download slotů navíc po dobu 30 dnů. Kredit lze dobíjet jak pomocí SMS zpráv, tak i převodem z bankovního účtu. Poměrně netradičním způsobem je pak účast v soutěži, v níž po odeslání soutěžní SMS obdržíte také kredit v příslušné hodnotě. Nejlevnější SMS pro dobití kreditu stojí 3 Kč a umožní vám stáhnout 0,2 GB dat. Nejdražší SMS pak přijde na 99 Kč a obdržíte za ni limit 99 GB. Nejnižší částka, kterou lze dobít přes bankovní účet, je 150 Kč, nejvyšší pak 999 Kč. Za tyto peníze obdržíte 200 a 3300 GB dat.

MMF24

Provozovatelé nabízejí možnost investování do projektu, čímž by měl uživatel získat podíl na zisku ze služby. Navíc můžete v rámci provizního systému získat podíl z ceny SMS zpráv uživatele, který se zaregistruje přes váš odkaz.

share-rapid

Která data určitě úschovnám nesvěřovat

Pokud chcete vašim známým, přátelům, nebo obchodním partnerům zaslat objemnější soubory (například fotky z dovolené, produktový leták), pak je použití internetových úschoven vhodnou volbou. Vždy je ale vhodné data ochránit před jejich případným zneužitím za pomoci šifrování. Online úložiště byste pak rozhodně neměli používat k zasílání citlivých osobních či pracovních dokumentů.

úložny
Název služby Bezplatný /placený program Placené služby Vyhledávání uložených souborů Maximální velikost najednou uložených dat Omezení pro neplatící uživatele Přístupová práva k souborům
Úschovna.cz Bezplatný, placený Vyšší limit pro přiložená data, počet stažení a dobu uložení dat na serveru Ne Bezplatný: 300 MB Placený: 600 MB, 1 GB, 2GB 30 stažení souboru, uložení dat14 dní Jen adresát prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem
Letecká pošta.cz Bezplatný  – Ne 161 MB Uložení dat 19 dní Jen adresát prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem
Depo Bezplatný  – Ne 100 MB Uložení dat 7 dní Jen adresát prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem
Ulož.to Bezplatný, placený (kredit pro VIP download lze získat i zdarma) Neomezený počet současných stahování bez rychlostního limitu Ano 2 GB Nižší rychlost downloadu, stahování pouze 1 souboru, Captcha Všichni uživatelé, adresát prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem
eDisk.cz Bezplatný, placený Neomezený počet současných stahování bez rychlostního limitu Ano 2 GB Nižší rychlost downloadu, stahování pouze 1 souboru Všichni uživatelé, adresát prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem
QuickShare.cz Bezplatný, placený Neomezený počet současných stahování bez rychlostního limitu Ano 2 GB Nižší rychlost downloadu, stahování pouze 1 souboru, kratší doba uchování souboru, Captcha Všichni uživatelé, adresát prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem
CZshare.com Bezplatný, placený Neomezená rychlost stahování dat, neomezený počet současně stahovaných souborů Ano 2200 MB Nižší rychlost downloadu, stahování pouze 1 souboru, Captcha Všichni uživatelé, adresát prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem
Share-rapid.com Bezplatný, placený Neomezená rychlost stahování dat, extra sloty pro download Ano 1 GB Bez registrace není možný download souborů Všichni uživatelé (vyjma souborů označených jako soukromé), adresát prostřednictvím odkazu zaslaného e-mailem

Používáte online úložny dat?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je redaktorem sesterského serveru Slunečnice.cz a zabývá se děním okolo softwaru.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).