Hlavní navigace

Jak rychle se načítají stránky vyhledávačů?

21. 3. 2005
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Rychlost načítání zůstává i přes narůstající počet vysokorychlostních přípojek stále jednou z klíčových vlastností webových stránek. Dvojnásob to platí pro dial-upové připojení, které se jen pomalu dává na ústup. Jak jsou tom některé české vyhledávače, co se velikosti stránky a tedy doby stažení týče? Rozdíly jsou značné.

K měření velikosti načítané úvodní stránky jsem použil nástroj Web Page Analyzer verze 0.938, pocházející od americké společnosti Web Site Optimization, L.L.C., který je určen k analýze a optimalizaci internetových stránek. Při testu je kladen důraz na kompletní velikost stránky včetně grafiky, kódu, skriptů, stylů a z ní vyplývající doby stažení. Je jasné, že část započítaných prvků se při opakované návštěvě stránky znovu nestahuje, ale test berme z pohledu uživatele, jenž prvně navštíví stránku a chce hledat informaci.

Proč analyzovat?

Všechny testované vyhledávače byly podrobeny testu, který sleduje jejich aktuální velikost. Z této naměřené celkové velikosti se odvíjí pro uživatele velmi důležitá doba jejich úplného zobrazení před samotným použitím. Uživatelé s paušálním vysokorychlostním připojením k Internetu zřejmě nepostřehnou rozdíl v době načítání stránky, ale většina návštěvníků Internetu se stále připojuje klasickým vytáčeným připojením („dial-up“), kde čas strávený brouzdáním je úměrný částce, kterou za toto připojení musí platit. Byly zvoleny tři základní rychlosti, první dvě znají především uživatelé mobilního a také dnes stále ještě rozšířeného vytáčeného připojení; třetí je typická pro rychlejší připojení, např. ISDN.

Výsledky testu

Výsledky jsou shrnuty v následujících tabulkách, kde v první z nich jsou uvedeny velikosti základních součástí dnešních webových stránek (html, obrázky, javascript, CSS, multimédia). Celková doba úplného načtení stránky je přepočítávána pro jednotlivé rychlosti připojení zvlášť.

Velikost úvodní stránky testovaného vyhledávače v bytech
HTML obrázky Javascript CSS multimédia celkem
jyxo 3178 387 0 0 0 3565
google 1344 9851 0 0 0 11.195
morfeo 5192 4119 572 1947 0 11.830
seznam 8304 18.281 14.855 3066 919 45.425
redbox 4970 44.417 0 0 0 49.387
atlas 22.225 31.238 1954 0 14.431 69.848
tiscali 15.579 55.424 7024 4861 0 82.888
yo 10.043 31.346 0 3561 55.885 100.835
centrum 6883 64.400 38.388 0 0 109.671
volný 36.914 84.206 1824 9400 12.803 145.147
Doba načtení v [s] při rychlostech [kbit/s]
33.6 56 128
jyxo 1,18 0,71 0,22
google 4,05 2,43 0,74
morfeo 4,13 2,56 0,92
seznam 15,29 9,25 2,97
redbox 16,46 9,8 3,08
atlas 23,2 13,9 4,26
tiscali 27,73 16,7 5,26
yo 33,69 20,3 6,35
centrum 36,43 21,9 6,69
volný 48,41 29,1 9,06

Z výsledků je patrné, že nejefektivnější pro vyhledávání, vzhledem k rychlosti připojení a času, je používání „čistě“ fulltextových vyhledávačů. Zde se kromě vyhledávacího pole téměř nevyskytuje objemná grafika a multimediální prvky typu Flash apod.

MMF24

Tabulka ukazuje grafickou náročnost dnešních vyhledávačů, portálů a současných stránek obecně. Jak bylo již řečeno, jenom „čisté“ fulltexty typu Google nebo Jyxa se omezí pouze na samotný kód stránky s logem, což není tak náročné, co se velikosti stránky týče. Proto také s velkým předstihem nejlépe obstál český fulltext Jyxo s celkovou velikostí okolo 3,5 kB. Velmi dobře si také vede portál Seznam, jehož velikost je poloviční oproti jeho největší konkurenci, portálu Centrum. Zajímavé je umístění vyhledávače Red Box, na jehož úvodní straně je pouze vyhledávací pole, podobně jako třeba u Jyxa. Odlišností je jen několik obrázků a reklamní prvek, které dodávají stránce značnou velikost: celkově je větší než některé velké portály. Neúspěch vyhledávače Yo je logicky připsán jeho multimediálním prvkům, které mají mezi testovanou desítkou bezkonkurenčně největší velikost. Pro představu jen tato multimédia jsou, co se velikosti týče, větší než kompletní úvodní stana portálu Seznam nebo Atlas. Poslední příčku podle grafu obsadil portál Volný. Jeho propad zapříčinil jednoznačně grafický návrh a jeho prvky, které mají téměř 84,2 kB. Pro srovnání – jen portál Tiscali má celkovou velikost, tedy součet všech prvků na stránce, 82,9 kB.

Jen ne žádné unáhlené závěry

Tento test samozřejmě nemá žádný vliv na samotnou funkci vyhledávání informací, ale je jakýmsi ukazatelem použitelnosti testované desítky vyhledávačů. Jeho účelem není vynést nějaké moudro nebo jednoznačný verdikt o vhodnosti nebo nevhodnosti toho či onoho, ale spíše ukázat značné rozdíly, které mezi jednotlivými vyhledávači jsou. Pro uživatele na vytáčené lince je rozdíl, pokud čeká na úvodní stránku v případě portálu Volný téměř 50 sekund, nebo jedinou sekundu u Jyxa. Je nutné také poznamenat, že naměřené velikosti jsou pouze ukazatelem a rychle se mění. Pro přesnost zbývá dodat, že tento test byl proveden 9. března 2005.

Připojujete se přes dial-up?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor vede tým aliancí a výkonnostního marketingu ve společnosti LMC, nejvýznamnějšího operátora na českém elektronickém trhu práce (www.jobs.cz, www.prace.cz).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).