Hlavní navigace

Jak se věci mají s doménou google.cz

14. 10. 2005
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Doménová jména nahrávají spekulativním účelům. Na známém jménu se snaží parazitovat i doména google.cz. Narozdíl od většiny ostatních domén se však tato bez diskuzí řadí mezi společensky kontraproduktivní a pro uživatele matoucí. Mnoho blogerů se tak snaží zachránit situaci a hlásají na svých stránkách osvětu.

Spekulace s doménovými jmény proslulých značek je bohužel trend dnešní doby. Ani takový kolos, jako je Google Inc., se podobným nepříjemnostem nevyhnul. Před časem, jak jsme již na Lupě informovali, podal Google trestní oznámení na Radoslava Volného, majitele domény google.sk, kde bylo zřejmé, že je tato doména registrována čistě ze spekulativních účelů. K soudu zde sice došlo, ovšem spor Google jako žalobce nevyhrál. Žalovaná osoba totiž nebyla tou pravou, jelikož správu domén má na starosti registrátor SK-NIC, který v té době měl zavedenou klauzuli, v níž stojí, že držitel ochranné známky má na doménu přednostní právo. Stačilo tedy podat tuto žádost, což také společnost Google udělala, a tím doménu získat. Bývalý majitel k této transakci dokonce dal i své svolení, a spor tak ke konci proběhl přátelskou cestou.

Nebyl to pochopitelně jediný případ, který v oblasti domén musel Google řešit. V České republice totiž doména google.cz také nepatří zmiňované společnosti, ale Ing. Tomáši Schelovi, majiteli společnosti Allstar, který před lety využil volnosti této domény a zaregistroval si ji. Učinil tak již v roce 2000 a tuto lukrativní doménu dodnes využívá k přesměrování (především neznalých) uživatelů na svůj vyhledávací portál Globalsearch.cz. Laická internetová veřejnost však většinou netuší, že tato doména nemá se značkou Google Inc. nic kromě domény společného. Nad čísly „oblafnutých“ uživatelů, kteří využívají služeb google.cz s přesvědčením, že jsou na známém Googlu, se dá jen těžko polemizovat. Patrně však toto číslo není malé.

Situace kolem této domény nepochybně rozhořčila nemálo internetových entusiastů na českém Internetu. Například Dušan Janovský dokonce na Internetu zinicioval tažení proti doméně google.cz s názvem „google.cz není Google“ a vyzývá všechny blogery a ty, kteří mají na Internetu své webové stránky, aby podpořili tuto činnost vložením „anti-google.cz“ textu na svůj web. Nutné poznamenat, že jeho počínání není špatné. Zhruba za rok se k němu připojilo již více než 150 webů, volajících do světa tyto informace.

Obsah není vždy jen pro dobro věci

Autor domény google.cz si je samozřejmě vědom toho, že bez obsahu nevydělá ani na tom nejlukrativnějším doménovém jménu. Doména tedy samozřejmě obsah má. Jeho hlavní součástí je vyhledávač Zoohoo.cz, který využívá databázi Jyxo.cz. Tento vyhledávač je samozřejmě co do kvality vyhledávání a obsáhlosti databáze nesrovnatelně horší než Google. Na hlavní stránce také najdeme přímo nespočet reklamních prvků, některé z nich zavání dokonce i lehce erotickým tématem, což je přímo v kontrastu s filozofií originálního Google. Také funkčnost nepatří mezi silné stránky tohoto projektu, jelikož se na webu objevují nejrůznější programátorské chyby včetně malé optimalizace pro jiné typy prohlížečů, než je Internet Explorer.

Většina nezkušených uživatelů, kteří se o Google dozvěděli a chtějí si vyzkoušet tento silný vyhledávač, zpravidla zadají adresu google.cz v domnění, že se dostali na správné místo. O to více je matoucí, že tato stránka obsahuje vyhledávací pole, o kterém se dozvěděli, a tak je jen těžko napadne, že se dostali někam jinam. Někteří samozřejmě mohou být s kvalitami použitého vyhledávače Zoohoo a celkovou funkčností spokojeni, většina z nich ale spíše frustrována, znechucena a svým způsobem se cítí podvedena. Tito uživatelé potom zbytečně ztrácí důvěru v danou značku a žijí ve špatném domnění.

Pokud by byla doména zcela prázdná, případně se zcela odlišným obsahem, uživatelé by záhy zjistili, že zmiňovaný portál se nejspíše nachází někde jinde a zbytečně by nebyli klamáni. Pokud se ale na věc podíváme pod jiným úhlem, google.cz je skutečně prázdná doména, určená pouze k přesměrování. Z technického hlediska tedy tvrzení „parazitování na značce“ není zcela přesné, uvědomíme-li si ještě, že na celém portálu globalsearch.cz není ani řádek o doméně google.cz.

Google.cz není jediný

Stačí jen trochu zapátrat po „google“ doménách a zjistíme, že google.sk a google.cz nejsou jediné domény, které byly podobně využity. Například doména google.bz se od roku 2003 prodává až dodnes, a to systémem „kdo dá víc“. Podle formuláře na uvedené stránce lze však vypozorovat, že zájem není zrovna oslňující. Za celou dobu totiž doména zaznamenala pouze osm finančních nabídek. Tato bezobsahová doména má návštěvnost cca 3500 UIP měsíčně, to také není mnoho.

Podobný případ je čínská doména google.cn, která ještě před několika měsíci provozovala projekt svým obsahem poměrně vzdálený od ostatních. Na první pohled bylo zřejmé, že se na doméně nikdo nepokouší napodobit slavný vyhledávač ani jakýkoliv portál, vzhledem k mně velmi vzdálenému čínskému jazyku se mi však nepodařilo zjistit přesnou stavbu tohoto serveru či o co mu konkrétně jde. Jedno je však jisté: buď mají bývalí provozovatelé smysl pro humor, nebo se jedná o shodu náhod (což je nepravděpodobné), protože zakladatelé tohoto serveru stavěli na jméně „Go Ogle“. Podstatné však je, že nás v současnosti tato doména zavede na google.com. Informace o tom, zda Google vedl soudní spor v Číně či odkoupil tuto doménu, bohužel není známa. Druhá varianta se ale pro tento případ zdá nejpravděpodob­nější.

Zbývají tu ještě domény bez obsahu, směrované pravděpodobně pouze pro společnost Google Inc. a čekající na odkup – google.cx a google.me.uk – a domény dodnes volné, jako je google.org.ws.

Odstrašující případ nebo nafouknutá bublina?

Jak již bylo řečeno výše, na Internetu se nachází mnoho iniciátorů kampaně proti google.cz. Pokud odsunu stranou úvahy, zda něco takového má vůbec nějaký smysl, nezbývá mi, než s takovouto kampaní z části nesouhlasit. Tito lidé mají jistě zájem na tom, aby uživatelé českého Internetu nepodléhali podvodům a nenechali se napálit. Přesto ale nesouhlasím s pojetím celé této kampaně, která mi osobně více připomíná diktaturu jedné nejmenované politické strany než moralizující projev.

Podívejme se na hlavní tři body „anti-google“ osvěty:

  • Vyzývám provozovatele stránky google.cz, aby na stránku Google.cz napsali výrazné vysvětlení, jak se to s Googlem má a přidali výrazný odkaz na stránku www.google.com. Dokud tak neučiní, budu jejich počínání považovat za společensky škodlivé a neetické.
  • Doporučuji všem, aby vysvětlovali kamarádům a známým, jak se to s doménou google.cz má.
  • Prosím všechny, kdo odkazují na doménu google.cz, aby odkaz zrušili.

Názory na opodstatněnost takovéto iniciativy se jistě budou u mnoha uživatelů rozcházet. Nezavání však už toto tak trochu osobní záležitostí spíše než objektivitou? Většina lidí sledujících dění kolem této situace a webmasterů stránek s vloženou „osvětou“ tohoto typu považuje chování Tomáše Schela, vlastníka domény, za neetické a nemorální. Přiznejme si ale, kolik lidí by v případě, že by tato doména byla doposud volná, nevyužilo příležitosti a nezaregistrovalo si ji.

I přesto, že je pro mnohé Google Inc. váženou společností, která toho na Internetu dokázala mnoho, není toho zastání až trochu moc? Pokud by Google skutečně usiloval o jméno s českou národní doménovou koncovkou, zcela jistě by mu již dnes patřila. Zajímavé také je, že jsme se dosud nesetkali s tažením podobné velikosti proti hlavním doménovým spekulantům, u kterých se počty držených domén na osobu počítají v řádu stovek, někdy dokonce i tisíců. O to více mne zaráží takováto iniciativa kvůli jediné americké společnosti namísto „obrany“ stovek nadějných .cz domén, ležících napospas prázdnotou za účelem chytání „slepých“ návštěvníků.

Zoohoo.cz na věci jen prosperuje

Jak již bylo zmíněno na začátku, server globalsearch.cz, na který se můžeme dostat přes doménu google.cz, odkazuje své výsledky hledání na vyhledávač Zoohoo.cz. Není bohužel známo, jakou úmluvu mají tyto dva servery mezi sebou, ani proč se Tomáš Schel dohodl právě s vyhledávačem Zoohoo, kterému tak velmi značným způsobem zvyšuje návštěvnost  – díky globalsearch.cz portálu, jenž zaznamenává téměř 20.000 UIP denně. Vstoupíme-li však na Zoohoo vyhledávacím dotazem z globalsearch.cz (GS), objeví se nám na konci řetězce referer v podobě „ref=61“ ukazující, že návštěvník přišel právě z GS. Mnohem zajímavější je však skutečnost, kterou nám ukazují statistiky stránek: „odkud uživatelé přišli“. Při menším zkoumání lze totiž na běžném webu vidět v průměru více než padesát procent přístupů ze Zoohoo.cz právě od tohoto referera. Připočteme-li i fakt, že při druhém hledání tento referer zmizí, dostáváme se k ještě vyššímu číslu.

Získá Google Inc. doménu?

Je jisté, že spor o doménu google.cz bude méně jednoznačný, než tomu bylo v případě slovenského google.sk. V té době, tedy roku 2003, kdy byla doména prodloužena o deset let, ještě neexistovala u CZ-NIC jediná klauzule, dávající přednostní právo na doménu držiteli ochranné známky, kterou si Google v České republice zaregistroval dne 28. února 2005. Tím tak odpadá možnost arbitráže a celý spor se bude muset řešit soudní cestou. Bližší informace nám k tomuto případu bohužel neposkytl ani Google, ani Tomáš Schel, který přímo odmítl sdělit jakékoliv informace o soudním sporu i o tom, zda v současné době probíhá či ne.

Na názor, jak to se sporem vypadá, jsme se také zeptali Jána Matejky z Ústavu státu a práva, který se o tento případ okrajově zajímá.

JM: „Google Inc. si prostě podal návrh na zápis slovní ochranné známky "Google“, přičemž proti tomuto zápisu podaly námitky dva subjekty (Ing. T. S. a sdružení G.), a to s odůvodněním, že přihlášením přihlašovaného označení (Google) do rejstříku ochranných známek dojde k zásahu do jejich zákonem chráněných starších práv. ÚPV (dle mého soudu poměrně správně) pak tyto námitky zamítnul, přičemž v návaznosti na to pak zamítnul i rozklad proti svému rozhodnutí, kterým tyto námitky zamítnul. Tím tedy de facto potvrdil své původní rozhodnutí o zamítnutí námitek, a tedy označení „Google“ zapsal. Je ale hezké, že Google Inc. použil v tomto řízení jako důkaz i výtisk článku Je obsah google.cz nelegální?, který psal Mirek Zeman (v závěru cituje i můj názor na tuto problematiku, který se jim patrně pro řízení celkem hodil)".

Lupa: Jestliže Google Inc uspěl s registrací ochranné známky, jaký to může mít dopad na držitele a obsah domény google.cz, a pokud Google Inc. požádá o její převod, jaký význam bude mít, že v době registrace domény ještě nebyla ochranná známka platná? 

Cloud23

JM: "V tomto ohledu je třeba rozlišovat dvě věci. Jednak možnou žalobu na neoprávněné užívání označení google pro služby chráněné zapsanou ochr. známkou (včetně žaloby na nekalou soutěž…) a z toho vyplývající zákaz takovéhoto počínání. Dále pak je třeba řešit otázku převodu domény. Je zřejmé, že ani jedna z těchto věcí nepůjde jinak než soudní cestou. Lze předpokládat, že takové řízení proběhne společně, přičemž v té první věci si myslím, že dá soud za pravdu Google Inc., v té druhé je to pak otázkou (podle zákona Google Inc. na doménu nárok nemá, avšak naše judikatura jde trošku jinou cestou).

V každém případě je jasné, že postavení Google Inc. je teď výrazně silnější, než tomu bylo před zápisem této ochranné známky. Lze jistě předpokládat soudní řešení sporu."

Připadá vám chování majitele domény google.cz neetické?

Autor článku

Autor je podnikatel na volné noze. Zajímá se o dění kolem Internetu, hardware a zabezpečování sítě. Zároveň spravuje a vlastní internetovou kavárnu/PC hernu ve městě Jihlava.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).