Hlavní navigace

Jak využít Milostivé léto, pokud dlužíte České televizi nebo Českému rozhlasu?

1. 11. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Christian Dubovan, Unsplash
Desítky tisíc lidí se v následujících měsících mohou zbavit exekucí. Mimořádná nabídka se týká také lidí, kteří dluží České televizi nebo Českému rozhlasu.

Jestliže dlužíte koncesionářské poplatky České televizi nebo Českému rozhlasu, můžete za určitých okolností využít akci Milostivé léto, která začala 28. října 2021. Ta umožňuje zbavit se exekucí vedených kvůli nezaplaceným závazkům u státních, veřejných, krajských a obecních institucí.

V době Milostivého léta zaplatíte pouze jistinu (původní nezaplacenou částku) a poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč. Všechny ostatní poplatky a sankce, tedy takzvané příslušenství dluhu, budou odpuštěny. Tento dluh však musíte zaplatit do 28. ledna 2022.

Aby bylo možné Milostivé léto využít, musí už být dluh vymáhaný soudním exekutorem. Nejprve musíte u exekutora zjistit, kolik peněz ještě dlužíte. Obraťte se na něj doporučeným dopisem, anebo přes datovou schránku. V dopise ho požádejte o vyčíslení aktuální dlužné jistiny a sdělte mu, že využijete Milostivé léto. Milostivé léto nemohou využít lidé v insolvenci.

Aktivita a zájem řešit dluhy musí být na straně dlužníka, samy instituce je obesílat nebudou. „Návrh směřuje ke všem fyzickým osobám bez ohledu na jejich sociální postavení. Jinými slovy, využití milostivého léta není podmíněno zjištěním či prokázáním sociální nouze, chudoby či potřebnosti. Jde o jednorázové řešení minulých legislativních nedomyšleností, které ovšem není zadarmo, ale vyžaduje součinnost dlužníka,“ vysvětlovali předkladatelé zákona v důvodové zprávě.

„Celý institut tzv. milostivého léta je jednorázový a unikátní. Není nijak dotčeno to, co bylo vyplaceno exekutorovi, resp. oprávněnému předtím, než eventuálně dlužník využije svých práv podle této novely,“ podotkli zákonodárci.

Vzor dopisu a vzor předvyplněného dopisu exekutorovi najdete na webu nedlužímstátu.cz, na webu jakprežítdluhy.cz, který provozuje Člověk v tísni, nebo na webu Ministerstva spravedlnosti.

Podrobnosti o tom, kdy je možné Milostivé léto využít, a kdy naopak nikoliv, najdete u kolegů na webu Měšec.cz.

Možná se od exekutora dozvíte, že původní dluh už jste splatili a zbývá jen jeho příslušenství. V takovém případě uhradíte jen zmíněný poplatek 908 Kč za vedení a ukončení exekuce. Opět mu ale musíte dát vědět, že tímto chcete využít Milostivé léto.

Platební morálka televizních a rozhlasových poplatníků je sice obecně dobrá, přesto ale každoročně Česká televize a Český rozhlas musí vymáhat značné sumy.

„Český rozhlas postoupil do fáze soudního vymáhání 1825 případů, které byly dlouhodobě v prodlení s úhradou, a to i po odeslání předžalobní upomínky. Z jistiny 8,6 milionu Kč bylo v této fázi do 30. 6. 2021 vymoženo 2,4 milionu Kč, tedy 28 %. Případy, u kterých nedojde po nabytí právní moci soudního rozhodnutí k úhradě, budou postupně předány k vymáhání v rámci exekučních řízení,“ uvádí průběžná zpráva o výběru rozhlasových poplatků za první pololetí letošního roku.

Stejně jako Český rozhlas se také Česká televize snaží dlužníky nejprve upomínat. Na soud a exekutory se obrací až jako na poslední možnost. „Neuhrazené předepsané poplatky jsou upomínány, a pokud nedojde k zaplacení televizního poplatku ani po zaslání upomínky, je přistoupeno k soudnímu vymáhání dluhu,“ vysvětluje výroční zpráva o hospodaření za rok 2020. 

„V roce 2020 bylo rozesláno celkem 284 tisíc upomínek na dlužný televizní poplatek a byla takto vymožena částka 128 milionů Kč. Pro zasílání upomínek bylo využito možnosti prostřednictvím SIPO řádku, elektronicky (e-mail či datová schránka) nebo prostřednictvím služby České pošty DINO,“ vyjmenovává televize metody, jimiž upozorňuje dlužníky ještě předtím, než dojde na nejpřísnější metody.

Cloud23

I když Milostivé léto nevyužijete, nikdy není od věci si ověřit, jestli náhodou na poplatcích nedlužíte. Obě média veřejné služby mají svá oddělení, která se výběru poplatků věnují. Zjistit případný dluh můžete i přímo u nich, ať už poštou, e-mailem, telefonicky, anebo prostřednictvím datové schránky.

Call centrum rozhlasových poplatků můžete kontaktovat na telefonu 221 553 636 od pondělí do pátku v době 7:30–16:00 hod. E-mailový kontakt je poplatek@rozhlas.cz, web Rozhlasový poplatekKontaktní linka pro televizní poplatky je 261 133 885, e-mail je poplatky@ceskatelevize.cz a web Televizní poplatky.

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).