Hlavní navigace

Jaká bude Konference Radiokomunikace 2016 v Pardubicích?

29. 9. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nejvýznamnější domácí setkání odborníků z oblasti rozhlasového a televizního vysílání a mobilních komunikací letos nabídne průřez aktuálním stavem, upozorní na novinky, vývoj i perspektivu.

Třídenní akce, která se uskuteční letos od 18. října již po šestadvacáté, je důkazem, že úspěšné a odborné konference se nemusí konat výlučně v Praze. Loni uplynulo čtvrtstoletí od její současné historie, která zanechává nesmazatelný otisk pro generace odborníků z oboru. Dokonce již v roce 1980 začala pořádat sekce spojů Československé vědecko-technické společnosti celostátní semináře zaměřené na konkrétní radiokomunikační témata v různých městech republiky.

Od roku 1990 se už konference začaly nazývat dodnes používaným názvem „Radiokomunikace…“ a konají se ve stejném objektu na sídlišti Dukla v Pardubicích. Od roku 1992 v úzké spolupráci s pořadatelskou vzdělávací agenturou UNIT. Ta zajišťuje ekonomické podmínky, sponzorství a firmy, které mají možnost představit svou činnost a výrobky všem účastníkům.

K TÉMATU: XXVI. Konference Radiokomunikace 2016 (komerční sdělení – další informace a další akce)

Přístroje DAB na konferenci Radiokomunikace 2015.
Autor: Václav Udatný

Přístroje DAB na konferenci Radiokomunikace 2015.

Příprava konference, zajištění její odborné stránky

Po odborné stránce je konference od ledna každého roku zajišťována přípravným výborem, jehož dlouholetým předsedou byl až do letošního roku Ing. Gregora, někdejší vedoucí Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Letos jej vystřídal Ing. Ellinger z Českého telekomunikačního úřadu.

Členem výboru se také stal doc. Václav Žalud, který svými přednáškami po léta patřil k těm, kteří v největší míře naplňovali poslání konference – nabídnout téměř 200 účastníkům z ČR a SR přehled o nejnovějších trendech technologického vývoje v oboru v nejvyšší odborné kvalitě. Na schůzkách výboru se zasazoval o preferované zařazení kvalitních příspěvků na dny s největší účastí a zavedení kritérií pro výběr přednášejících, případně rozdělení konference do sekcí (odborné a manažerské). Oproti předchozím létům však konference doznala jedinou zásadní organizační změnu: nekoná se od středy do pátku, ale od úterý do čtvrtka.

Přípravný výbor (PV) se scházel pravidelně měsíčně od začátku tohoto roku a vybíral témata třídenní konference, kvalifikované odborné přednášející a praktické firemní prezentace. Důraz byl kladen na prioritní prezentaci nejnovějších poznatků z teorie, techniky a praxe rádiové komunikace, na obsahovou kvalitu připravovaných přednášek a používání odborné terminologie v článcích, které jsou účastníkům předávány ve formě sborníků a/nebo CD. S ohledem na množství a různorodost aktuálních témat a prostor, který mají jednotlivé podobory radiokomunikací na konferenci zabírat, nebylo jednoduché program konference sestavit tak, aby byl dostatečně atraktivní, odborný a poučný pokud možno pro všechny účastníky.

Doc. Žalud například upozorňoval, že „tři přednášky zaměřené na budoucnost digitální televize je mnoho, rozvoj technologie digitálního rozhlasu ve světě probíhá pomalu, takže i této problematice je věnována dvěma přednáškami nadsazená pozornost, a přitom je řada jiných závažných témat“, jak bylo uvedeno v jednom ze zápisů PV. Délka odborných přednášek byla zkrácena na 30 minut a obsahové bloky jednotlivých dnů jsou nakonec rozčleněny tak, jak je podle Mezinárodní Telekomunikační Unie (ITU) chápána radiokomunikační služba zahrnující přenos, vysílání a/nebo příjem rádiových vln pro specifické telekomunikační účely.

Konference Radiokomunikace 2016 - fakta.
Autor: Konference Radiokomunikace 2016

Konference Radiokomunikace 2016 – fakta.

Témata pro první den

Na programu je nezbytná správa rádiového spektra a související legislativa, satelitní a terestrická komunikace. Jako nejdůležitější budou uvedeny informace o závěrech WRC 2015, Světové radiokomunikační konference, která ve svých usneseních zakotvila prioritu zachování pásma 470–694 MHz pro digitální televizní vysílání.

V souladu s navrhovanými tématy účastníků minulého ročníku je zahrnuta i regulace kmitočtů pro bezpilotní prostředky (drony). Následují přednášky o strategii a rozvoji zemského digitálního vysílání po uvolnění 700MHz pásma, DVB-T2, DAB a satelitní navigace včetně informací o české družici na oběžné dráze. Až navečer se podařilo zahrnout do tohoto zajímavého bloku panelovou diskuzi, kterou bude řídit prof. Říčný z VUT Brno a který je přispěvatelem DigiZone o nových technologiích televizního vysílání.

Témata pro druhý den

Ten bude věnován mobilní komunikaci, sítím IoT/M2M, radarové technice a zdravotním aspektům v mikrovlnném kmitočtovém pásmu, akcentuje také specifické účely radiokomunikačních služeb.

Nepřehlédnutelným fenoménem budoucího vývoje je právě tzv. Internet věcí (IoT – Internet of Things), kolem něhož panuje mnoho mýtů a jehož záběr jde do zdravotnictví, životního prostředí, dopravy, osobní bezpečnosti i továren a za několik málo let nás doslova zahltí.

Výletem mimo šíření rádiových vln volným prostorem je v této části teoretická přednáška o využití přenosu rádiových signálů pomocí optických vláken. Loňská neuskutečněná přednáška o nových trendech v oblasti radiolokátorů je letos naplánována právě na tento den.

Poslední půlden

Čtvrtek je věnován praktickým aplikacím radiotechniky. Bude zajímavé zjistit, zda plánovaná přednáška prof. Husáka z ČVUT o mikrogenerátorech elektrické energie bude tak úspěšná jako jeho loňská o výkonových součástkách ve slaboproudých zařízeních, která byla doplněna veselým zamyšlením o vlivu dnešních technologií na společnost v řadě kreslených vtipů, z nichž jeden vidíte níže.


Autor: Václav Udatný

Podrobný program konference

Najdete ho na stránkách agentury UNIT, včetně anotací k jednotlivým přednáškám.

Účastníkům konference je pravidelně předkládán dotazník, který hodnotí jednotlivé příspěvky a navrhuje témata pro další roky. Z těch minulých se přípravnému výboru konference nepodařilo do letošního ročníku zařadit problematiku instalací anténních TV systémů na domech v dnešním zarušeném prostředí, kabelové TV a DOCSIS. Nebo praktické zkušenosti z EMC (elektromagnetické kompatibilitě).

MM AI t

Po skončení konference by měly být k dispozici na webových stránkách agentury i jednotlivé prezentace těch přednášejících, kteří k tomu z autorskoprávního hlediska dají souhlas.

Konference jistě i letos bude nejvýznačnějším setkáním odborníků českého a slovenského radiokomunikačního světa z oblasti rozhlasového a televizního vysílání a mobilních komunikací. K příjemné a poučné atmosféře přispívá i místo konání v Pardubicích, městě s dostatečnou ubytovací kapacitou v menších penzionech, které léta s pořádající agenturou UNIT spolupracují.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Je dlouhodobě činný v oblasti elektronických medií, působil dlouhá léta na zajišťování mezinárodních přenosů a šíření televizních programů telekomunikačními sítěmi.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).