Hlavní navigace

Jaký bude nový NetMonitor?

14. 1. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Sociodemografický výzkum českého Internetu NetMonitor bude v dalších třech letech zajišťovat společnost Mediaresearch, ve spolupráci s polskou firmou Gemius. Měření bude získávat informace od uživatelů dvěma způsoby: přes dotazník, tzv. Pop-up panel, a panel respondentů, tzv. Megapanel. Nejprve bude spuštěn Pop-up panel, v létě pak i Megapanel.

Dlouho oddalované rozřešení záhady zvané NetMonitor v polovině prosince padlo. Zadávající Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) vyhlásilo vítězem společnost Mediaresearch. Ta je v tuzemsku známa především díky elektronickému měření sledovanosti televize metodou TV metrů, které realizuje exkluzivně pro Asociaci televizních organizací. Mediaresearch bude na výzkumu spolupracovat s polskou společností Gemius, největší agenturou pro internetový výzkum ve střední a východní Evropě.

Byly brzdou peníze?

Na vyhlášení vítěze se čekalo minimálně od začátku podzimu. V jeho průběhu byl tendr zúžen na společnosti Mediaresearch (spolupracující s Gemius) a United Interactive (v součinnosti s Factum Invenio). Již dříve z tendru vypadly společnosti iAudit Interational a GfK Praha. Podle informací časopisu Media&Marketing (dále jen M&M) z kruhů blízkých SPIR šlo přitom v dramatické koncovce spíše o otázku stanovení finálních podmínek, zejména finančních a v návaznosti i obsahových. Výkonná rada předložila Valné hromadě SPIR ke schválení smlouvu s Mediaresearch coby nejkvalitnější řešení. Ta byla jednomyslně schválena a 9. prosince 2004 podepsána. „Současně to byla nabídka s nejlepším poměrem cena/výkon,“ připomněl jeden z důležitých aspektů rozhodování předseda výkonné rady SPIR Petr Bednář. Podle předsedkyně představenstva Mediaresearch Terezy Šimečkové bylo v této otázce dosaženo rozumného kompromisu, v průběhu jednání navíc došlo k rozšíření nabídky poskytovaných výstupů. Každý server v projektu bude mít oproti původním předpokladům k dispozici online rozhraní s detailními daty o sobě. Uživatelé NetMonitoru budou mít navíc přístup ke společné verzi rozhraní se základním rozsahem statistik.

V létě přijde změna

Nová podoba NetMonitoru se rozběhne začátkem února, v současnosti probíhá testovací fáze. Pokud nedojde k nepříjemnostem, jako bylo ukončení projektu NetProjekt (před více než dvěma lety ukončil SPIR spolupráci s konsorciem NMRA, tvořeným společnostmi STEM/MARK, Millward Brown a SC&C) nebo odstoupení firmy iAudit International z NetMonitoru loni na jaře, zůstane Mediaresearch dodavatelem dat až do konce roku 2007. „Podobně jako v případě spolupráce s ATO se chceme chovat transparentně, všechny detaily výzkumu projednávat se SPIR a tím včas eliminovat případná nedorozumění,“ má recept na co nejpoklidnější tříletou práci Tereza Šimečková.

SPIR i Mediaresearch vidí výhody nového NetMonitoru jasně. Jako jediný současný výzkum Internetu v sobě spojuje (a propojuje) dva výzkumné projekty: měření návštěvnosti a výzkum sociodemografie návštěvníků. „Do léta dojde podle dohody se SPIR k rozšíření metodiky. Pop-upový výzkum vystřídá jeho kombinace s panelem rekrutovaným pomocí pop-up dotazníků. Bude možné získat data i o serverech, které se do NetMonitor aktivně nezapojily. První takto získaná data budou k dispozici 25. srpna,“ charakterizuje Tereza Šimečková nejvýraznější letošní změnu v metodice, která by měla vést ke zlepšení kvality výstupů.

Co tvoří nový NetMonitor?

Měření návštěvnosti (NetMonitor Attendance) prováděné na straně měřeného serveru (site-centric) shromažďuje informace o všech návštěvnících serveru. Využíván je systém gemiusTraffic polského partnera Gemius, který se současně používá jako jednotná platforma měření v Polsku, Lotyšsku a Litvě. Javascriptové kódy vložené do měřených stránek umožňují získat značný soubor dat a sledovat technické parametry počítačů uživatelů.

Sociodemografii návštěvníků (NetMonitor Audience) zajistí panelové měření realizované na základě pop-up dotazníků na straně měřeného serveru (tzv. Pop-up panel). Využívá rovněž platformy gemiusTraffic. Avizovaný letní start kombinace Pop-up panelu s panelem respondentů (tzv. Megapanel) si počátkem července vynutí zahrnutí měření aktivity uživatelů na straně internetového prohlížeče (user-centric). Každý respondent v Megapanelu bude mít na svém počítači nainstalovánu lokální měřící aplikaci Netpanel. Výsledky výzkumu sociodemografie návštěvníků poskytnou pomocí sloučených dat (propojení Pop-up panelu a Megapanelu) úplné informace o sociodemografii návštěvníků Internetu na základě vzorku návštěvníků.

Infrastruktura výzkumu NetMonitor bude propojena s infrastrukturou pro nadstavbové výzkumy, jako jsou post-buy analýzy, ad-hoc výzkumy, pretesty a posttesty kampaní. Některé, jako např. čtvrtletně dodávaný lifestylový výzkum, jsou zahrnuty v projektu NetMonitor (a tedy i v ceně NetMonitoru). S některými dalšími hodlá Mediaresearch nakládat tržně, např. v České republice bude poprvé možné hodnotit efektivitu kampaně pomocí ukazatelů, které budou v souladu s ukazateli v NetMonitor.

Data o návštěvnosti (NetMonitor Attendance) bude Mediaresearch dodávat online přes rozhraní gemiusTraffic a dále v denních a měsíčních reportech. Data (NetMonitor Attendance) s přepočtem na unikátní uživatele a sociodemografická data (NetMonitor Audience) budou dodávána 25 dní po skončení měřeného měsíce. Data pro strukturální vážení získává Mediaresearch z projektu MediaProjekt (realizují společnosti SKMO, Median a GfK).

Z panelů vyroste stavba

Mediaresearch garantuje velikost panelu NetMonitor Audience ve fázi ostrého provozu o síle 28 tisíc respondentů. Znamená to 28 tisíc respondentů pro panel po fúzi Pop-up panelu s Megapanelem, 28 tisíc respondentů pro Pop-up panel a 14 tisíc respondentů pro Megapanel. Dohoda se SPIR umožňuje v prvních třech měsících provozu práci s panely o menší velikosti, které se budou finálnímu stavu postupně blížit.

Megapanel je metodika, která umožňuje odstranit problém metodiky Pop-up panelu, kdy jsou měřeny pouze stránky účastnící se na výzkumu. Tento problém je odstraněn instalací měřícího software Netpanel na počítačích respondentů. Lokální aplikace Netpanel je plugin do Internet Exploreru pro zaznamenávání jeho aktivity, založený na technologii BHO (knihovna pro tvorbu pluginů do Internet Exploreru). „Pop-up panel vzniká v tomto případě jako vedlejší produkt rekrutace Megapanelu z těch uživatelů Internetu, kteří vyplnili řádně sociodemografický dotazník, bez ohledu na to, zda byli nebo nebyli ochotni si nainstalovat měřící software Netpanel,“ vysvětluje Tereza Šimečková.

Megapanel umožňuje měření i těch webových stránek, které se neúčastní měření návštěvnosti, dále měření uživatelů Internetu, kteří používají Internet na více místech (např. doma i v práci), měření více uživatelů jednoho počítače a analýzu vzorce chování těch uživatelů Internetu, kteří mažou svoje cookies. Mezi jeho nevýhody můžeme zařadit skutečnost, že měřený panel je vždy menší než Pop-up panel, měřený panel může mít odchylky od vzorců chování ostatní internetové populace, a nakonec i fakt, že některé internetové aktivity členů Megapanelu musí být z důvodu záměrně použité „slabší“ technologie (která ale nenarušuje soukromí a bezpečnost členů Netpanelu) doměřeny jiným způsobem. „Propojením Pop-up panelu a Megapanelu odstraníme většinu zmiňovaných problémů obou dílčích technologií,“ doplňuje výhody propojení Tereza Šimečková.

CIF - osobnosti

Harmonogram projektu

9. prosince 2004 Zahájení projektu, zahájení instalace sběrných skriptů na účastnických serverech, zahájení rekrutace Pop-up panelu
15. ledna 2005 Schválena metodika měření návštěvnosti a Pop-up panelu
20. ledna 2005 Dostupná neoficiální testovací online data z měření (oprávněným osobám, které určí SPIR)
1. února 2005 Začátek měřeného období – od toho data budou reportována data z měření, dostupná oficiální online data z měření
28. února 2005 Předložení metodiky smíšeného modelu vzniklého sloučením Pop-up panelu a Megapanelu
25. března 2005 Dostupná offline data z Pop-up panelu za únor 2005 (včetně vážení a přepočtu na unikátní uživatele) (Konec února + 25 dní)
31. března 2005 Schválení metodiky smíšeného modelu vzniklého sloučením Pop-up panelu a Megapanelu Metodologickou komisí SPIR
1. dubna 2005 Zahájení rekrutace Megapanelu (při pokračující průběžné rekrutaci Pop-up panelu)
1. července 2005 Začátek měřeného období pro Megapanel
25. srpna 2005 První offline data ze smíšeného modelu vzniklého sloučením Pop-up panelu a Megapanelu

Profil

Firma Mediaresearch byla založena v roce 2001 především za účelem realizace elektronického měření sledovanosti televize. Jediným akcionářem je společnost Mediastat Holding Limited, základní kapitál činí osm milionů korun. Od září 2002 funguje na Slovensku pobočka Mediaresearch Slovakia. Vedle realizace projektu realizace projektu ATO – Elektronické měření sledovanosti televize v ČR 2002–2007 a nově i projektu NetMonitor pro SPIR (1. února 2005 – 31. prosince 2007) se společnost zabývá technickým poradenstvím v oblasti zavádění a provozování služby elektronického měření sledovanosti televize, reklamní činností a marketingem, testováním, měřením a analýzami, velkoobchodem, poskytováním software a poradenství v oblasti hardware a software, zpracováním dat, službami databank a správou sítí. Součástí Mediaresearch je divize CRA System, která se specializuje na analytické služby pro bankovní sektor.

Hlavními partnerskými subjekty, popř. dodavateli dat a řešení, jsou společnosti Elvia, Lerach, STEM/MARK, Imagelab a Gemius.

Sledujete demografii českého Internetu.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je redaktorem magazínu Marketing&Media....
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).