Hlavní navigace

Jean Paoli: Interoperabilita v Microsoftu

27. 5. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 21971
Když se řekne Microsoft a interoperabilita, zní to na první poslech trochu podivně, strategie této společnosti byla dlouhá léta založena na proprietárním softwaru a dalších uzavřených řešeních. Kdy a v čem přesně nastala změna a jakým směrem se vydává společnost dnes? O tom bude dnešní rozhovor.

Microsoft se dlouho profiloval spíše jako proprietárně orientovaná společnost, která s touto strategií několikrát slavila na trhu poměrně velké úspěchy. Proč nyní takový důraz právě na interoperabilitu?

Je to jednoduché, uvedu příklad z vlastního svého života. Žil jsem řadu let v Evropě, pracoval jsem ve výzkumném ústavu a následně na různých pozicích v řadě evropských firem. Mám poměrně bohatou zkušenost s prací pod Unixem, prošel jsem si toho zkrátka poměrně hodně. Když porovnáte pracovní prostředí v IT segmentu před 13 lety, když jsem se přestěhoval z Evropy do Redmondu a začal pracovat pro Microsoft, zaznamenáte jeden podstatný rozdíl, Internet vše propojil. To se nepodepsalo pouze na technologiích, ale také na myšlení lidí. Vše je dnes propojené a vše musí spolupracovat, celý svět, je doba změn a s tím se přirozeně mění i některé postoje Microsoftu. Interoperabilita je velmi zajímavý předmět, širokopásmový Internet se ve světě velmi rozšiřuje. Jak byste se chtěl bránit něčemu, co je pro nás zkrátka realitou všedního dne?

Jak konkrétně se to dotýká uživatelů vašich produktů?

Diskutujeme hodně se zákazníky a chápeme, že jich většina pracuje v různých prostředích, mají Unix, IBM, chytré telefony. Jednoduše řečeno, žijeme v multiplatformním prostředí. Spolupráce s jinými firmami a systémy je proto nezbytná, abychom dokázali uspokojit potřeby zákazníků. Uživatele nezajímá, jak věci fungují, ale chce, aby mu to, co funguje v jednom prostředí, fungovalo, nebo alespoň mohlo fungovat i v dalším. To je asi skutečný primární důvod pro interoperabilitu.

Paoli
Jean Paoli, General Manager, Interoperability Strategy, Microsoft
  • Paoli byl od roku 1985 jednou z klíčových postav XML community a podílel se na formování standatdu SGML.
  • Je spoluautorem standardu XML 1.0.
  • Byl mnohokrát oceněn za svůj přínos XML průmyslu, je nositelem cen Technical Excellence Award – co-creator of XML (1998), InfoWorld – Top Technology Innovators Award 2003, IDEAlliance – XML Cup (2004).
  • Nyní působí jako General Manager pro Interoperabilitu ve společnosti Microsoft.

Takto to zní pěkně, ale co si pod tím mohu představit konkrétně?

Rád bych se s vámi podělil o jednu zkušenost, která to snad o něco více přiblíží. V Microsoftu se nebojíme hovořit se zákazníky, a proto jsme se před pár lety rozhodli vytvořit výkonné shromáždění zákazníků ohledně interoperability. Sezvali jsme kolem 30–35 pracovníků z celého světa, přičemž všichni používali mixovaná prostředí – Unix, Windows, Linux. Tedy technologie Microsoftu i ostatních firem. Ti pak na tomto shromáždění kladli velmi zajímavé otázky, na základě kterých jsme měli možnost si celou řadu věcí uvědomit. To je jeden příklad aktivity, kterou provozujeme se zákazníky, abychom lépe porozuměli jejich potřebám.

Interoperabilita je pojem s poměrně širokým rozsahem a ne vždy úplně jasným obsahem. Co přesně pod ním chápe Microsoft a jaký vliv to má na strategii?

Samozřejmě. Nejprve je však důležité si říci, co vše přesně pod pojmem internoperabilita chápeme. Ukážu vám model, se kterým naše společnost pracuje a který nám pomáhá zavádět a udržovat otevřená spojení mezi našimi hlavními produkty a produkty třetích stran. Samotná spolupráce mezi produkty pak probíhá dvěma různými způsoby – buď pomocí externích protokolů nebo API. A cílem Microsoftu je zajistit, aby tato spojení byla otevřená, a aby je každý vývojář mohl používat k propojení s našimi produkty. Spolupráce produktů je pak postavena těchto 5 principech:

1. Otevřené protokoly – které jsou používány kromě hlavních produktů (jako zejména Windows Vista, Windows Server 2008, SQL Server 2008, Office 2007, Exchange 2007,) i ostatními produkty Microsoftu, budou veřejně přístupné vývojářské komunitě nediskriminačním způsobem. Tyto otevřené protokoly mohou zahrnovat formy, které implementují průmyslové standardy.

2. Otevřená API rozhraní, která jsou používána kromě hlavních i jinými produkty Microsoftu, budou otevřeně přístupné vývojářské komunitě. Tato otevřená API mohou obsahovat APO, jež implementují průmyslové standardy.

3. Otevřený přístup – Microsoft poskytuje svou dokumentaci pro tyto otevřené protokoly a otevřená API na svých webových stránkách, aby všichni vývojáři měli přístup k těmto technickým informacím způsobem, který využívá přirozenosti otevřené diskuze na webu.

4. Patentované podmínky RAND – některé otevřené protokoly Microsoftu jsou kryté patentem. Microsoft proto na svých stránkách označí, které to jsou, a bude k nim poskytovat licenci za výhodných a nediskriminačních podmínek, za nízkou cenu. Aby vývojáři jasně pochopili, jestli se k protokolu vztahuje nějaký patent Microsoftu, zveřejníme seznam svých specifických patentů a patentových aplikací, které se vztahují ke každému protokolu. API.

5. Open source kompatibilita – Microsoft nebude žalovat vývojáře v open source za vývoj a nekomerční distribuci implementace těchto otevřených protokolů.

Respektujeme, že jsou různé způsoby, jak se dá dělat vývoj softwaru. Jednou variantou je open source software, jehož vývoj funguje na principu komunity, na druhé straně je pak způsob, který tak sdílný není a pravděpodobně nikdy nebude. Přesto je potřeba, aby všechno navzájem spolupracovalo. Je zřejmé, že Microsoft soutěží s některými open source produkty, ale nesoutěží s open source filosofií. Uznáváme, že open source způsob může být pro některá řešení dobrý, a také jej na řadu projektů využíváme. Cílem našeho open-sourcového interoperabilního týmu je být zdrojem pro celý Microsoft. Jsme si totiž vědomi toho, jak je důležité řešit problémy zákazníků v mixovaném prostředí.

Dalším pěkným příkladem může být vývoj online aplikací. V Microsoftu vývoj neprobíhá pouze v .NET prostředí, ale hodně pracujeme také například s JAVOU, nebo experimentujeme s Ruby. Důvod je jednoduchý, jsou to vynikající jazyky. Není problém v tom, že nejsou oficiálně spojené s Microsoftem. Každý den tedy spolupracujeme s open-sourcovými projekty a lidé si to začínají uvědomovat. Máme webovou stránku, kde probíhá diskuze, pořádáme semináře a neformální setkání. Setkali jsme se s našimi zákazníky v Bostonu, v Seattlu, v Číně, v Koreji, v Mnichově, v Bruselu a jinde po světě, kde se s našimi produkty pracuje. Někteří byli technicky zaměření a díky této diskusi nás přivedli na řadu zajímavých myšlenek, které nám do té doby unikaly. Některé nápady se pak uchytily a z těchto diskuzí vzešly dokonce i konkrétní projekty.

Interoperabilita ve vašem pojetí se rozbíhá mnoha směry, zkusil byste v pár myšlenkách strategii shrnout?

Naše strategie je velmi jednoduchá. Na prvním místě je hluboké uvědomění, že se nacházíme v mixovaném prostředí. Díváme se na existující prostředí i na nová prostředí, jako je například Cloudcomputing. Už od začátku si uvědomujeme, že interoperabilita je potřeba.

Mohl byste uvést nějaké konkrétní příklady?

Vezměme si například téma elektronické identity. Společně s velkými firmami, jako je například Siemens, jsme spolupracovali na projektu pro portugalskou vládu. V Portugalsku totiž, když si chtěl občan změnit adresu, musel jít na různé vládní úřady, což vyžadovalo spoustu času a úsilí. Díky použití Windows Serveru se nám podařilo propojit pět existujících vládních IT systémů v Portugalsku, takže nyní existuje jednotná elektronická identita pro portugalské občany na všech vládních úřadech. Toto je jeden velmi jednoduchý příklad praktického využití interoperability mezi systémy.

Dalším příkladem interoperability je vzrůstající potřeba snadné a všudypřítomné přenosnosti dat. Uloží-li uživatel svá data do  nějakého  dokumentu nebo tabulky, může je pak kdykoliv přečíst pomocí jiné aplikace.

KL22 hlasovani

V neposlední řadě je zde také stále vzrůstající účast ve standardových organizacích. Dnes jsme součástí více než sto padesáti takových organizací a naším cílem je spolupráci i nadále rozšiřovat. Je ekonomicky obtížná doba a Microsoft může zafungovat jako určitý garant a díky těmto diskusím vyřešit mnoho problémů, čímž vytvoří pro zákazníky novou hodnotu.

Děkujeme za rozhovor.

Navštívili jste webovou diskusi Microsoftu o open source?

Autor článku

Externí spolupracovník serveru Lupa.cz a expert na blockchain a kryptoměny. Jako šéfredaktor v minulosti vedl ADASTRA Business Intelligence Magazine a server ITbiz.cz. Dnes pracuje jako redaktor časopisu Forbes.