Hlavní navigace

Kam se poděly weby z televizní revoluce?

Martin Kopta

Denní tisk opět přináší články týkající se loňské "televizní revoluce". Nikdo se ovšem nepozastavil nad tím, jakou roli v té době sehrával Internet. Když byli televizní redaktoři prohlášeni za "vzbouřence" a odstřiženi od možnosti vystupovat v přímých vstupech na televizní obrazovce, zbylo jen několik kanálů, které mohli využívat -- mezi nimi Internet.

Pozornost, kterou před rokem „legálně zvolený“ ředitel České televize Jiří Hodač a jím dosazené vedení Internetu věnovali, do velké míry vypovídá o významu, který mu ještě i dnes mnoho lidí přisuzuje – pro politiky a manipulaci s masami je neškodný. A tak naprosto nerušeně mohli redaktoři k pětině národa promlouvat prostřednictvím oficiálního webu.

Skoro se až nechce věřit, že manželé Bobošíkovi, kteří se po odchodu Jany Bobošíkové z televizní *lt;<21>> vrhli na provozování publicistického webu Interview21, netušili, jak snadné by bývalo bylo vyřadit oficiální televizní weby z provozu a domény nasměrovat na vlastní obsah. Nové vedení dokonce odmítlo spolupracovat s redakcí televizního webu, která se z počátku krize nijak netajila tím, že ochotně poskytne prostor oběma stranám sporu, a tak brzy legální vedení začalo provozovat server ČT Inforum, zatímco „ilegální“ zpravodajství bylo možné zhlédnout na oficiálních webech jednotlivých vysílacích kanálů (www.ct1.cz) a o událostech informoval oficiální web czech-tv.cz.

Černá obrazovka, kterou veřejnoprávní televize zpestřovala minulé Vánoce, se brzy stala tak populární, že ji hned začal web parodovat. V tutéž dobu, kdy začalo „legální vedení“ vysílat „objektivní“ zpravodajství (Události), vyrojilo se hned několik webů které stavěly na přezdívce „oficiální“ televize: Bobovize (archiv se nedochoval) a Bobo-TV. (Doména bobo.tv, která je na webu nabízena k prodeji za 250 dolarů, nesouvisí s televizní krizí, ale se jménem hudebníka DJ BoBo.)

Vedle zmíněných webů vzniklo mnoho osobních komentářů ke krizi. Často se k ní vyjadřoval obyčejný televizní národ, který narozdíl od mediálních specialistů, komentátorů a politiků nedostává možnost svůj pohled zveřejnit v běžných sdělovacích prostředcích. Typická je v tomhle ohledu stránka Pavla Totha z Mostu.

Vedle toho se na webu začaly objevovat karikatury a montáže. Server Pohlednice urychleně přispěchal s (anti)propagan­distickými elektronickými pohlednicemi. Fotograf Matěj Klimeš, který pořizoval snímky dokonce i během vysílání „vzbouřeneckého“ zpravodajství ve studiu, na webu vystavil své snímky.

Nejdéle ze všech stránek o České televizi vydržel fungovat web iniciativy Česká televize – věc veřejná, který na původní adrese najdete dodnes (dokonce byl poplatek za doménu uhrazen i za další rok). I zde ale všechen život již dávno utichl – naposledny se tu nová informace objevila před půl rokem.

Kromě webů se na Internetu utvářely i diskusní hloučky. Ten z Magea sice nepřežil ředitelování Jiřího Hodače, ale elektronická konference Veřejná ČT žije poměrně rušným životem ještě nyní – i když je pravda, že hovory o překladu textu k písni ze seriálu Včelka Mája z polštiny do češtiny se už původního tématu příliš netýkají…

Marcom

Můžeme v dění na Internetu kolem krize v České televizi spatřovat nějaký odkaz? Podle mě určitě ano. Dokud Internet není masovou záležitostí jako televize nebo mobilní telefony, můžeme se těšit vcelku velké volnosti, což se ovšem změní, pokud v Internetu začnou politici vidět vhodný nástroj k ovládání mas. Tehdy se stát pokusí získat nad ním větší kontrolu. Ta doba není vzdálená – nejvýš několik let.

Pohřebiště představuje ve všech kulturách místo posvátné. Prostor, kde potomci a přeživší vzdávají hold svým předkům. V seriálu Pohřebiště se na Lupě zamýšlíme nad „životem“ aktivit, projektů a serverů, které zásadním způsobem změnily Internet nebo jeho chápání. Připomínáme si nesmrtelné činy často již zapomenutých hrdinů a vyprávíme legendy z krátké historie českého Internetu.

Anketa

Byla "televizní revoluce" úspěšná?

Našli jste v článku chybu?
8. 1. 2002 16:41
Martin Kopta (neregistrovaný)
Ano, pokud o něčem diskutovat, tak o podobě veřejnoprávní televize -- ale ne tady, prosím. Jiak mám pocit, že ani "vzbouřencům" o nějakou podobu veřejnoprávní televize příliš nejde.
8. 1. 2002 16:37
Martin Kopta (neregistrovaný)
Ale já dávám do uvozovek i slovo "vzbouřenci", protože nechci psát neustále dokolečka tzv., mohl jsem zvolit i kurzivu, ta by asi provokovala méně. Mimochodem, nestojí sice na straně Jany Bobošíkové, ale s výsledky "televizní revoluce" také nejsem spokojen -- to už ovšem nepatří na tenhle server. Pokud se dnes zpětně ohlédnu za "revolucí", je mi naprosto jasné, že ušlechtilé cíle zpravodajci začali hledat až ve chvíli, kdy jim došlo, že jim jde o místa. Česká televi…