Hlavní navigace

Kdy u nás poteče Internet ze zásuvky?

10. 5. 1999
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Jedno z témat, které eminentně zajímá každého uživatele Internetu je téma týkající se přenosu dat po elektrické síti, chcete-li dat lezoucích z obyčejné zásuvky na 220V. A jak to vypadá u nás doma? Na to jsme se ptali člověka z nejpovolanějších, ředitele divize telekomunikací Západočeské energetiky.

Jedno z témat, které eminentně zajímá každého uživatele Internetu je téma týkající se přenosu dat po elektrické síti, chcete-li dat lezoucích z obyčejné zásuvky na 220V. Světový trend ukazuje, že technologie obecně zahrnovaná pod pojem Power Line, má velkou čáku se stát horkým kandidátem na technologii No1 pro domácnosti. A jak to vypadá u nás doma? V Česku? Na to jsme se ptali člověka z nejpovolanějších, ředitele divize telekomunikací Západočeské energetiky, Ing. Zdeňka Šroubka.

Pane Šroubku, řekněte nám jak souvisí energetika s telekomunikacemi?

Velmi úzce. Já se pokusím to stručně vysvětlit. Každý energetický distributor obsluhuje statisíce zákazníků. Pro jejich efektivní obsluhu potřebuje kromě vlastní energetické sítě mít vybudovanou i telekomunikační a informační infrastrukturu, která zabezpečí kvalitní služby. Například optická vlákna dálkových tras jsou instalována v kombinovaných zemních lanech na vrcholcích stožárů VVN. Když už jednou takovou infrastrukturu vybudujete, byl by hřích ji nevyužít ještě nějak jinak – pro komerční účely. Vás zajímá Internet, tak třeba zrovna pro poskytování služeb Internetu.

Infrastruktura ZČE je jaká?

V západočeském regionu máme dva páteřní 300 km polygony vybudované zčásti na optických vláknech a zčásti na RR spojích. Na rozvoji telekomunikací intenzivně pracujeme již několik let, zhruba od roku 1994, a celkové investice do roku 2000 dosáhnou objemu cca půl miliardy korun. Investice kulminovaly v roce 1997 a nyní se již dostáváme do stádia jejich útlumu. Průběh investování připomíná klasickou „investiční vlnu“, po které nastává stabilizace provozu a optimalizace sítě. Každé další investice se musí pečlivě zvažovat v souvislosti s reálnými potřebami a v souvislosti se všemi možnými riziky.

Kapacita této sítě je tedy dostatečná i pro poskytování dalších služeb?

Ano, jde o SDH síť 1. řádu (STM-1, 155 Mbit/s). Kromě Západočeské energetiky slouží i našim sdružovatelům (MV a Policii ČR, Eurotelu, Západočeské plynárenské a ČEZu). Volná kapacita (cca 1/3) bude za nákladové ceny pronajímána Aliatelu, který si tím na přechodnou dobu zlepší pokrytí území západočeského regionu než bude mít vlastní (mnohem větší) přenosové kapacity (STM-4 a STM-16).

Proč jste se rozhodli jít do operátorského byznysu tak tvrdě?

Odpověď na tuto otázku souvisí s návratností investic (ziskovostí). Každý energetický operátor má možnost investice zhodnocovat při nějaké míře rizika, podle míry tohoto rizika také návratnost přímo úměrně stoupá. My jsme si zvolili nejriskantnější, ale možná také nejlukrativnější cestu – založení Aliatelu – národního telekomunikačního operátora. Na telekomunikačním trhu chceme s ostatními energetickými společnostmi působit společně.

Kdy si myslíte že nabídnete Internet po 220V zákazníkům?

Tato otázka je spíše spekulativní. My na projektu tvrdě pracujeme. Jsou do něj zapojeni nejenom lidé přímo od nás a Aliatelu ale i akademici z univerzity v Plzni, vývojáři a výrobci čipů, atd.

Vývojáři a producenti čipů? Znamená to, že obecně přijatý fakt, že DPL je kandidátem číslo jedna, není obecným a již vůbec ne přijatým?

Cloud 22 temata

Dokončení tohoto článku najdete na ISDN serveru

Luboš Veselý