Hlavní navigace

Daniel Klička: Nové programy v satelitním CS Linku? Už na podzim

21. 7. 2009
Doba čtení: 20 minut

Sdílet

 Autor: 115393
Satelitní platforma CS Link, dřívější Gital, prošla za poslední rok velmi hektickým vývojem. Poté, co musel Gital vyhlásit insolventní řízení kvůli mnohamilionové pohledávce, přešly veškeré aktivity této satelitní služby na spřátelenou společnost Media Vision. Tu následně odkoupily společnosti SP D Corporation a český GES Media Asset, spolumajitel televize Prima. Platforma se poté vrátila k názvu CS Link a chystá razantní změny. Jaké, o tom mluví v rozhovoru pro DigiZone.cz výkonný ředitel firmy Media Vision Daniel Klička a její jednatel Luboš Jetmar.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) nedávno schválila převod podílů původních čtyř zakladatelů satelitní platformy Gital (Leoše Pohla, Tomáše Bujnocha, Lubomíra Hluchníka a Martina Janků) na firmu GES Media Asset. V. Ta má nyní 40% ve společnosti Media Vision, na kterou Gital převedl kvůli insolvenčnímu řízení všechny své klienty a satelitní platforma se přejmenovala na CS Link. Většinový podíl 60 % ve firmě Media Vision drží SP D Corporation B.V. Dá se říci, kdo stojí za touto společností?

Luboš Jetmar: Zatím ne.

Daniel Klička: Nepřísluší mi, abych to komentoval. Doporučuji obrátit se na tuto společnost.

Daniel Klička - 1

Dá se tedy alespoň říci, zda je SP D Corporation B.V. vlastnicky napojená firma GES Media Asset?

Luboš Jetmar: Ani to ne.

Takže SP D Corporation B.V. je zahraničním investorem a skupina GES plní roli společníka, který se přímo stará o rozvoj a denní provoz platformy CS Link?

Luboš Jetmar: Ano.

Daniel Klička: My bychom to opravdu rádi komentovali, ale nemáme k tomu mandát. Jediný náš komentář k vlastnické struktuře se dá vztáhnout pouze k dřívějšímu majiteli a změnám, které dosud proběhly. Ty umíme poměrně dobře vysvětlit. Další vztahy nejsme oprávněni komentovat.

Tak pojďme k té historii. Společnost Gital, která původně provozovala tuto satelitní platformu, na sebe loni vyhlásila insolvenční řízení. Poté veškeré aktivity okolo satelitní platformy Gital přešly na spřátelenou společnost Media Vision a do té později vstoupil GES Media Asset a SP D Corporation B.V. Jak k tomu vlastně došlo?

Luboš Jetmar: Pojďme si to zrekapitulovat. To, že Gital a Media Vision dlouhodobě spolupracovali, je známá věc. To, že tyto dvě společnosti spolu připravovaly některé projekty společně, je také poměrně známý fakt. Zjednodušeně řečeno, v momentě, kdy došlo k útoku na Gital ve smyslu podání exekučního příkazu na řádově desítky milionů korun a Gital byl nucený vyhlásit insolvenci, se v zájmu zachování platformy začala Media Vision starat o placenou satelitní televizi, ale také o prodej přístupových karet tak, aby existovala kontinuita, aby nedošlo k poškození zákazníků Gitalu. Takže provozování celé platformy na sebe přirozeně převzala firma Media Vision.

Gital se tím pádem dostal mimo hru a už se k provozování této satelitní platformy nedostane?

Daniel Klička: Gital má v tuto chvíli schválený reorganizační plán, v momentě,kdy tato reorganizace skončí, bude Gital společností, která může dál fungovat.

Ale už ne jako provozovatel stejnojmenné satelitní platformy, kterou jste přejmenovali na CS Link.

Daniel Klička: Platforma se bude jmenovat CS Link a bude se o ní starat Media Vision. Z tohoto pohledu se pro zákazníka a uživatele této služby nic nemění.

Lidé, kteří zakládali Gital a stáli za vznikem této satelitní platformy, jsou už také mimo ni? Prodali své podíly v Media Vision.

Luboš Jetmar: Sice už nemají vlastnické podíly, nicméně s Media Vision dále spolupracují na manažerské úrovni.

Daniel Klička: Jsou stále ve struktuře naší společnosti, podílejí se na provozu firmy.

Můžete říci, kdo z nich zůstal?

Daniel Klička: Jde o Martina Janků, který byl původně jednatelem Media Vision a desetiprocentním podílníkem, a dnes dál zastřešuje provozní část firmy a správu systémů. Zůstal i Tomáš Bujnoch, který se stejně jako v minulosti stará o obchod a marketing. Pro ně nenastala žádná změna. Stejně tak Lubomír Hluchník, který řídí finance.

Leoš Pohl už v CS Linku nefiguruje?

Luboš Jetmar: Pouze na bázi konzultanta, protože má velmi dobré zkušenosti s tímto trhem.

CS Link má ze všech čtyř placených satelitních služeb v České republice asi nejméně zákazníků, nebo alespoň bojuje o poslední příčku s platformou UPC Direct. Alespoň to tak vypadá podle posledních veřejně deklarovaných čísel. CS Link už dlouho údaje o počtu klientů nezveřejňoval. Změnilo se něco?

Daniel Klička: Když se hovoří o velikosti, existuje několik kritérií, která se dají použít. Od počtu zaměstnanců, počty uživatelů, objem kapitálu… Poměrně důležitá věc je objem půjčeného kapitálu, tzn. míra zadluženosti společnosti. V tomto ohledu bych řekl, že Media Vision je na tom nejlépe, jak může být, tj. že nemáme jedinou korunu půjčenou. A to je u jakékoli firmy, jejíž obrat se pohybuje v řádu stovek milionů, velmi vzácná věc na českém trhu jako takovém, nejen u satelitní televize. Co se týče počtu uživatelů na trhu, tak pokud vím, jsme na druhém místě.

Kolik tedy máte zákazníků?

Daniel Klička: Aktuálně přes 350 tisíc.

Jenom v České republice, nebo i na Slovensku?

Daniel Klička: V České republice.

Luboš Jetmar: Speciálně u některých firem je dobré rozlišovat čísla za Českou republiku a Slovensko. Pokud je začneme směšovat, museli bychom je sčítat u všech, tedy hodnotit celkový počet bez ohledu na teritorium. Některá čísla, která se srovnávají, se u jednoho netýkají pouze České republiky, u jiného ano a tím pádem vzniká značně zavádějící srovnání.

Asi mluvíte o Skylinku. Ten je ale na rozdíl od CS Linku vidět, upozorňuje na sebe.

Luboš Jetmar: Ano, to je pravda. My budeme nyní vidět více než v minulosti, zejména na podzim.

Daniel Klička, Luboš Jetmar - 1

Proč na podzim?

Luboš Jetmar: Jistě jste zaznamenal, že jsme si pronajali nový transpondér u Astry. Do tohoto rozhovoru by bylo ještě předčasné říkat, jak bude naše nová nabídka vypadat, nicméně chystáme určité zásahy, nabídneme více kanálů. Chceme vyjít víc vstříc divákům, aby to nebylo tak černobílé a každý si dokázal vybrat to, co ho bude zajímat.

Budete výrazně jiní než Skylink?

Luboš Jetmar: Struktura naší nabídky bude jiná, než ostatních. Skylink se v tuto chvíli zřejmě spíše soustředí na HDTV. My chceme jít nejdříve cestou širší nabídky kanálů.

Ve standardním rozlišení?

Luboš Jetmar: Primárně ano. K přechodu na HD kanály musí zákonitě dříve nebo později dojít, nicméně je otázka, kdy bude poptávka po HD natolik veliká, aby se ji vyplatilo naplnit. Skylink se rozhodl být řekněme průkopníkem HD kanálů, my se chceme soustředit především na to, aby naše programová nabídka byla pestřejší a struktura této nabídky co nejbližší uživatelovým potřebám.

Budete mít třeba více různých zpoplatněných programových balíčků a ty samé programy i jako a la carte, tedy předplatné pro samostatné televizní kanály?

Daniel Klička: Nabídka a la carte zůstane zachovaná. Myslím, že bude pro diváky zajímavé poskládat si nabídku tak, jak jim to bude vyhovovat.

Vyplatí se jim to ale? A vyplatí se vám nabízet předplatné jednotlivých programů?

Daniel Klička: Pokud to není jediná cesta, ale dáváte ji divákovi jako možnost, tak tím v podstatě pokryjete obě dvě poloviny uživatelů. V zásadě se dají rozlišit dva přístupy: jeden, který říká: „nabídněte mi nějaký univerzální balík programů, ale hlavně ať neplatím příliš“. Druhý říká: „nechci platit za něco, o co nemám zájem, chci si vybrat. Mám rád určitý žánr či kanál a chci platit pouze za to, co mě zajímá“. Zatím všichni provideři na českém trhu jdou cestou základního placeného balíku, do kterého buď přidávají nové kanály a zdražují ho, nebo je již natolik obsáhlý, že je spíše potřeba pracovat s cenou. Pro lidi nemusí být takový model přijatelný. Máte-li statisíce zákazníků, každý má určité potřeby, které se mohou lišit. Každopádně se snažíme zacílit své kroky na většinu.

Zůstáváte tedy jediným operátorem, který nabízí předplácení jednotlivých programů?

Daniel Klička: Ano, již nějakou dobu jsme jediní. Je to součást naší strategie, systém a la carte zachováme, protože když například na zákaznickém centru komunikujeme s našimi abonenty, často nám říkají, že to byl důvod, proč si vybrali zrovna naši službu. Ideálním příkladem je kanál Fishing and Hunting, protože je více vyhraněný a cílený na určitou skupinu lidí. Rybář je typickým příkladem diváka, který nemusí o placenou televizi jako takovou mít skutečný zájem, ovšem kanál, kde se 24 hodin denně rybaří, prostě mít musí. A takové skupiny lidí potom zvolí spíš naši kartu.

Ale ne všechny programy lze nabízet jednotlivě, někteří provozovatelé to neumožňují. Třeba Eurosport je proti a chce být vždycky součástí většího programového balíku.

Daniel Klička: Ano, ale to jsou jen výjimky. Pokud vím, tak v tuto chvíli máme ze 14 kanálů, které nabízíme v placeném balíčku Géčko, pouze tři, které nelze nabízet a la carte. Je to jasná menšina. S tímhle omezením u konkrétních provozovatelů ale nemůžeme skoro nic dělat. Je to otázka licencí a práv k pořadům, vlastní strategie studií, která pořady vyrábí. Eurosport je velký hráč. Určuje si pravidla pro celou Evropu, takže pravděpodobnost dohody o úpravě takových pravidel je malá.

Na jaké nejkratší období můžete nabízet programy, které prodáváte divákům samostatně?

Daniel Klička: Nabízíme ho na měsíční bázi. Nabízeli jsme i týden, ale nyní od toho ustupujeme, je to neefektivní.

Když ale srovnám s Telefónikou ve Španělsku, ta ve svém IPTV nabízí a la carte předplatné třeba jen pro jediný sportovní přenos a pak ten kanál divákovi zase zakóduje.

Luboš Jetmar: To už se dostáváte do režimu video on demand. To je trošičku jiný směr. Možná k tomu u nás jednou také dojde.

Daniel Klička: Bude dobré počkat na nový kódovací systém Pi-sys, který přijde buď ještě letos, nebo v průběhu příštího roku. Tento nový systém obsahuje mnoho nových funkcí, kromě jiného i toto. Druhou otázkou je, že když už budeme mít nástroje, které to umožňují, zda o to vůbec bude dostatečný zájem. Z uživatelského hlediska to jistě vypadá slibně, skutečné využití však mnohdy neodpovídá avizované poptávce. V tuto chvíli to není prioritou.

Luboš Jetmar: Princip je v tom, že my vysíláme jeden celý televizní program, do kterého nemůžeme svévolně zasahovat. Nemůžeme prodávat jednotlivé části tohoto kanálu. Kdyby se tady objevil subjekt, který bude říkat, že má k dispozici práva na určitý sportovní přenos, a nikdo jiný by je v té zemi neměl, pak by to šlo. Technicky to realizovat půjde. Ale my zatím nemůžeme vytrhnout fotbalový přenos z jakéhokoli kanálů a prodat ho jen tak dál.

Luboš Jetmar - 1

Takže kdybyste se třeba domluvili s Telefónikou O2, která má práva na přenosy hokejové extraligy pro svoji službu O2TV, mohli byste potom prodávat jednotlivé přenosy svým divákům?

Luboš Jetmar: Teoreticky by to nejspíš šlo.

Před měsícem začal CS Link nabízet televizi Nova ve vysokém rozlišení (HD). Pro přenos signálu používáte vlastní kapacitu na vlastním transpondéru, i když tu samou Novu HD na stejné satelitní pozici nabízí i konkurenční Skylink. Proč jste se nedohodli na sdílení tohoto programu a nepodělili se o náklady?

Daniel Klička: To se budete muset zeptat Skylinku.

Ptám se vás.

Daniel Klička: Jednání jsme iniciovali, osobně jsem se několikrát snažil toto dohodnout. Je totiž evidentní, že by to oběma platformám přineslo nejenom úspory, ale i možnosti uplinkovat na volnou kapacitu další programy. Bohužel k dohodě nedošlo.

A důvod?

Luboš Jetmar: Řekněme, že to je nejspíš v rovině soupeření. Oni se rozhodli pro tuto cestu a my jsme to respektovali.

Ale CS Link už se Skylinkem některé programy sdílel nebo sdílí. Třeba HBO vysíláte společně z jedné frekvence.

Luboš Jetmar: Tato spolupráce nadále trvá a smluvní vztah je stejný jako dřív. Nicméně u Novy HD jsme nenalezli odezvu. Nabízeli jsme variantu simulcryptu, nemohu to však blíže vysvětlit, je to rozhodnutí jiného subjektu.

Daniel Klička: Ono to není jenom o Nově HD, můžeme se bavit o jiných kanálech, které byly poptávány u nás a má odpověď byla a je stále stejná – žádný problém. Když se podíváte do světa, nebo jen k sousedům – do Polska, Maďarska, všude je běžné, že byť i nejbližší konkurence, tím spíše na stejné pozici, má-li zájem o stejné kanály, sdílí je. Nemá přeci smysl, aby každý zvlášť platil 100 procent nákladů za distribuci. Návrh simulcryptovat zazněl z mé strany principiálně: chtěl jsem se dohodnout, že budeme sdílet kanály, ať už za 50 procent skutečných nákladů na distribuci, anebo výměnou jeden kanál za druhý. Bohužel k té dohodě nedošlo, třeba jednou, někdy později.

A jak to funguje o HBO? To nabízela společnost Media Vision jako zprostředkovatel ještě samostatnému Gitalu i společnosti Trade and Technology, ze které se stal později Skylink. Teď tedy Media Vision jako přímý provozovatel CS Linku zprostředkovává signál HBO konkurenčnímu Skylinku?

Daniel Klička: Dřív, když se CS Link jmenoval Gital, byla Media Vision mimo tyto dva subjekty, které provozovaly samostatné konkurenční satelitní platformy a byla pro ně zprostředkovatelem HBO. Došlo k tomu, že smlouva, která se uzavřela dřív mezi nynějším provozovatelem Skylinku a společností Media Vision, platí dál. Tím, že Gital přešel pod společnost Media Vision, to dnes vypadá, že CS Link poskytuje HBO svému konkurentovi. Je to vlastně jen z historických důvodů se snahou uzavřít novou dohodu na všechny kanály to nesouvisí.

Dělí se tedy CS Link společně se Skylinkem o náklady na distribuci HBO? Nebo si za zprostředkovávání HBO berete od Skylinku nějaký „jeho“ program?

Daniel Klička: Je to za smluvenou odměnu.

Skylink má zájem, aby tato spolupráce pokračovala?

Daniel Klička: To nemůžu komentovat. Zatím tato spolupráce pokračuje a nevím, jaké mají zájmy. Nezaznamenal jsem, že by chtěli HBO zrušit nebo řešit jeho distribuci jinak. Pakliže toto zruší nebo-li nám pošlou výpověď smlouvy, budeme to řešit.

Luboš Jetmar: Zatím ta spolupráce běží a nemáme žádné indicie o tom, že by měla skončit.

Neuvažujete výhledově o zařazení kanálu HBO HD? Luboš Jetmar byl dlouhá léta šéfem české pobočky HBO, máme tedy asi dobré kontakty.

Luboš Jetmar: HBO HD je velmi specifická záležitost. V tuto chvíli dává logiku v digitální kabelové televizi. Nejsem si úplně jistý, zda při současné penetraci HD satelitních přijímačů a při počtu lidí, kteří mají zájem o HBO, by to bylo ekonomicky správné. V momentě, kdy se změní poměr zákazníků s HD přijímači, půjde o jinou situaci. V tuto chvíli to ještě není to správné číslo.

Není to také o tom, že HBO by chtělo nabízet všechny svoje základní kanály v jednom balíčku, takže kromě HBO HD byste museli nabízet i standardně rozlišené HBO, HBO 2 a HBO Comedy? To by znamenalo další kapacitu navíc.

Daniel Klička: Myslím, že v tom to až tak není. Když od HBO kupujete kanál, není nezbytné kupovat jen v balíku, nyní máme také pouze hlavní HBO. Co se týče kapacity, je samozřejmě něco jiného, když transpondér zaplníte rovnou třemi kanály. Tím si zavřete dveře pro jiné kanály. A jak říkal Luboš, pokaždé, když zvažujeme nějakou investici, která není malá, musíme mít představu o tom, že existuje určitý počet uživatelů, kteří nám ty náklady v nějakém rozumném čase přinesou zpátky.

Luboš Jetmar: Jestliže dnes má většina lidí v této zemi SD přijímače, tak je určitě pro CS Link zajímavější nabídnout nové kanály ve standardním rozlišení, které si mohou diváci předplatit, než zabrat kapacitu HD programy a nabídnout je výhradně o poznání menší skupině lidí, kteří jsou na jejich příjem technicky připraveni.

Daniel Klička - 2

GES Holding, který vstoupil do CS Linku, je zároveň spolumajitelem televize Prima. Využijete nějak tento vlastnický vztah k obohacení programové nabídky CS Linku? Ať už jde o případné nové kanály Primy, nebo Primu HD, která experimentuje v pozemním digitálním vysílání v Praze?

Luboš Jetmar: V tuto chvíli jsou tyto dvě aktivity oddělené. GES vlastní Primu z 50 procent a manažersky ji řídí švédská společnost MTG. Co se týká spolupráce ve smyslu dalších kanálů Primy, tak samozřejmě pokud by se objevily, budeme mít zájem je do CS Linku zařadit. U Primy HD je to věc, kterou zvažujeme. Ale pro nás je v tuto chvíli skutečně prioritní nabídnout zákazníkům větší nabídku kanálů ve standardním rozlišení.

K Primě HD byste ale měli díky vlastnickému propojení exkluzivní přístup, byla by to vašeho výhoda oproti Skylinku.

Luboš Jetmar: Myslím, že k ní máme přístup stejně jako kdokoli jiný. Určitě je v zájmu Primy, aby se na její kanály dívalo co nejvíc lidí. Bude hledat různé distribuční cesty k tomu, aby se dostala k divákům a není důvod vymezovat se exkluzivně k jednomu z operátorů, aby ji šířil. To by z pohledu Primu bylo nejspíš kontraproduktivní.

Šlo mi spíš o to, že Skylink se dohodnul na exkluzivním zařazení Novy HD do svojí nabídky o půl roku dříve než vy, takže by to v případě Primy mohlo být naopak.

Daniel Klička: Skylink jen dospěl dříve než my k rozhodnutí, že chce mít HD kanály. My jsme Novu HD zařadili v polovině června, tedy zanedlouho poté. Otázkou je, jak velkou konkurenční výhodu vám poskytne jeden terestrický kanál v HD rozlišení. Kdybychom řešili něco podobného s Primou, nemělo by to žádný velký význam. Ani z principu to nestojí za to, nepouštíme se do podobných taktik, které tady v minulosti byly. Osobně si myslím, že se rivalita mezi CS Linkem a Skylinkem přeceňuje.

Jsem přesvědčený o tom, že v této době, kdy probíhá digitalizace, kdy dělají obě tyto platformy velmi slušné prodeje, by se tady uživily i čtyři takové platformy. Necítím tedy žádnou potřebu vymýšlet, jak uškodit Skylinku. Ano, existovaly tady nekorektní zprávy o tom, že kvůli situaci v Gitalu je naše platforma v ohrožení a podobně, ovšem kdo sleduje CS Link pravidelně, zaznamenal jistě, že jsme zařadili koncem minulého roku nové programy, další na jaře, teď přibyla Nova HD, tudíž fungujeme dál. A co víc, rosteme, jak v uživatelích, tak i personálně, ekonomicky, atd. Nehodlám se zabývat tím, kdo takové informace vypouští a proč. Tím méně chci vyvíjet nějaké aktivity jako odvetu a podporovat nesmyslnou spirálu akcí a reakcí. Pokud čas strávíme přemýšlením, co bychom s naší platformou mohli udělat lépe a jak získat více uživatelů, bude to mnohem efektivněji vynaložený čas.

Před příchodem do CS Linku jste působil v další tuzemské satelitní platformě UPC Direct. Co říkáte na jeho plánovaný přesun z Astry na Telenor, novou pozici 1 stupeň západně?

Daniel Klička: Stalo se to, co se dlouho plánovalo. Diskutovalo se o tom už roky, tedy ještě v dobách, kdy jsem byl v UPC. Věřím, že to splní účel, a tím je jasná úspora nákladů na kapacitní prostor.

Pomůže ten přesun nějak CS Linku?

Daniel Klička: Nejspíš lze očekávat různé reakce. Někteří uživatelé mohou mít problém s přesměrováním paraboly, a ti pak mohou znamenat potenciál pro naši platformu. Jiní, kteří dnes ještě nemají žádnou formu placené televize, mohou na základě této změny reagovat, čímž se sníží potenciál dosud nerozděleného trhu.

Vy sami neuvažujete o změně satelitní pozice, když teď bude 19,2 stupně východně volná?

Daniel Klička: Pozice 23,5 stupně východně, kde vysíláme, nám vyhovuje. Dává to smysl. Bohužel to není podpořené simulcryptem, ale i tak si myslím, že tento model je ekonomicky správný a zatím nevidím důvod ho měnit.

Budete se Skylinkem na podzim válčit v cenících za nové programové nabídky?

Luboš Jetmar: Cenová válka je možná v momentě, kdy nabízíte stejný produkt. Což není tento případ. My chceme udělat od podzimu novou programovou strukturu, kterou avizujeme, a pak je to spíš otázka zajímavosti nebo pestrosti a výhodnosti. Třeba v tom, že když divák nebude chtít celý balík programů, bude si moci sestavit vlastní nabídku z programů a la carte. To už je taková odlišnost, že nepůjde o souboj cen.

Budete dál nabízet základní programy za jednorázový aktivační poplatek?

Daniel Klička: To je model, který se nám osvědčil, funguje, a tak ho určitě budeme nabízet dál.

Jak to vlastně ekonomicky funguje? Televize zařazené do této nezpoplatněné nabídky si platí využívání satelitní kapacity samy? A pokud ne, vyplatí se vůbec takový model?

Daniel Klička: Některé televize si kapacitu platí samy, jiné ne.

Tak třeba Nova: platí si sama za využitou kapacitu? Ona to vždycky chtěla po operátorovi, před třemi lety to byla její podmínka pro vstup na satelit.

Luboš Jetmar: Na to vám nemůžeme odpovědět, je to předmětem obchodního tajemství plynoucího ze vzájemné smlouvy.

A jednorázově zaplacenou kartou od vašich zákazníků se provoz těchto programů v CS Linku zaplatí?

Luboš Jetmar: Ano. Kdyby se nám to nevyplatilo, tak bychom od toho určitě ustoupili.

Nedoplácí na provoz těchto bezplatně šířených programů zákazníci placených kanálů?

Daniel Klička: Určitě ne, a dá se to jednoduše doložit počtem lidí, kteří využívají placenou nabídku. U nás jejich počet sice rapidně roste, ovšem tento trend se objevil o dost později než začala fungovat platforma. Do té doby byl celý byznys postavený na přístupových kartách k neplaceným programům.

Dá se říci, kolik procent zákazníků CS Linku má tuto základní neplacenou nabídku?

Daniel Klička: To má několik různých úhlů pohledu. Existují různé interpretace různých čísel.

Je to většina?

Daniel Klička: Ano, je to většina.

Je to drtivá většina?

Luboš Jetmar: I tak to můžeme říct.

Chystáte se v CS Linku nabízet nějaké doprovodné služby, třeba připojení k internetu, které nedávno začal prodávat Skylink? Nebo třeba rovnou triple play včetně hlasových služeb?

Daniel Klička: Změny, kterými teď procházíme, nás zaměstnávají natolik, vzhledem k tomu, kolik jich je a v jakém jsou rozsahu, že na nejbližší měsíce máme co dělat. Pochopitelně se snažíme nejenom přidávat nové kanály, ale zpříjemňovat i rozsah funkcionality, nicméně například triple-play v tuto chvíli zkrátka není na pořadu dne. Jsou tu projekty, které mají vyšší prioritu.

Daniel Klička, Luboš Jetmar - 2

CS Link se chystá testovat nový kódovací systém od Irdeta, zmíněný Pi-sys, který by měl nahradit stávající Cryptoworks. Co to bude znamenat pro vaše zákazníky?

Daniel Klička: Nový systém je napsaný tak, aby umožňoval souběžný provoz starého systému Cryptoworks. V době, kdy Irdeto koupilo Cryptoworks, vyhlásilo termín, kdy přestane podporovat, a tím je rok 2012. Do té doby by mělo dojít k přechodu od Cryptoworksu k Irdetu. Tím, že nový systém umožňuje oba druhy šifrování, vlastně mizí riziko jednoho okamžiku vypnutí původního systému. Bude to tedy souvislém procesu. Pakliže přistoupíme ke změně v příštím roce, pochopitelně všechny nové karty už poběží následně na Pi-sysu a do té doby aktivované budeme průběžně vyměňovat. Za dva až tři roky jsme jistě schopni vyměnit všechny karty, byť i velmi pozvolna.

Jak řešíte požadavek slovenských televizí na vyřazení z programových nabídek českých operátorů placené televize?

Daniel Klička: Máme na rozdíl od jiných operátorů funkcionalitu přepnutí regionu pro příjem CS Linku a navíc o žádném požadavku tohoto typu, který by nám přišel do českého CS Linku, nevím. Spíš se snažíme vysvětlovat uživatelům, kteří nás kontaktují s dotazy na volné šíření slovenských programů na ostatních platformách, tedy proč nejsou i u nás. Říkáme jim, že naše právní vyhodnocení této situace je zkrátka takové, že nechceme porušovat zákon. Proto máme rozlišení regionů, pro které vysíláme a volba regionu a tím i odpovědnost je pouze na uživateli.

Takže jste nějakým způsobem dohodnuti se slovenskými televizemi, že je můžete zařadit do svojí, třeba placené a kódované nabídky pro Českou republiku?

Luboš Jetmar: Po přepnutí regionu.

Přepínání regionu chápu, pro Slovensko má CS Link jinou programovou nabídku. Ale v české nabídce tedy máte nějaké slovenské programy?

Luboš Jetmar: Nemáme. Pokud si při registraci karty zvolíte region Česká republika, naskočí vám české programy.

A když jste klient CS Linku v České republice a navolíte si region Slovensko? Nebo změníte region posláním sms? To se vám otevře nabídka pro Slovensko se všemi slovenskými televizemi.

Luboš Jetmar: V podstatě ano, ale v tu chvíli přebíráte odpovědnost za to, co děláte, vy. Je to stejné, jako když pojedete na Slovensko, koupíte si tam slovenskou kartu, která dekóduje slovenské programy, a přivezete si ji do České republiky. Je to úplně stejný princip.

Daniel Klička: Je to pochopitelně určité omezení pro uživatele, my se však chceme vyvarovat případných konfliktů z titulu licenčních ujednání.

Říkáte, že CS Link má nyní 350 tisíc zákazníků v České republice. Kolik jich chcete mít koncem letošního roku? Plánujete třeba dohnat nebo předehnat Skylink?

Daniel Klička: Slýcháme různá tvrzení o tom, kolik aktivních karet má u nás ten či onen poskytovatel. O některých víme, že nejsou přesná, ať už zmíněným slučováním se Slovenskem či například dvojím započítáním jednoho uživatele, kterému v minulosti byla provedena výměna karty. Rozhodně naším primárním obchodním cílem není dosažení pocitu, že jsme byť o jednu kartu lepší než někdo jiný. Máme vlastní rozpočet a plán. Pro nás je důležité, aby výsledek dával smysl z pohledu naší vlastní ekonomiky. Karet chceme pochopitelně prodat co nejvíc. V loňském roce jsme jich prodali 186 tisíc a chceme v tom pokračovat. Takže letos bychom chtěli dosáhnout podobného výsledku.

KL22_nominace

Luboš Jetmar: Společnost má samozřejmě nastavený růstový plán. Ono v podstatě nejde o to, jestli je platforma větší nebo menší, jestli je první, druhá nebo třetí, ale o to, jestli dosáhnete určité kritické masy, která znamená, že společnost má před sebou dobrou budoucnost. Primárně se chceme věnovat rozvoji placené televize, a v tomto duchu chceme jít kupředu.

Foto pro DigiZone.cz: Filip Singer

Která z českých satelitních platforem je podle vás nejlepší?