Hlavní navigace

Kmitočty Jaromíra Nováka: Od aukce přes velkoobchodní nabídky až po zákon

15. 1. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: ČTÚ
Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu v pravidelném sloupku popisuje novinky ve světě telekomunikací a regulací. Vychází od ledna 2019, každou druhou středu.

Přetočili jsme si datumovky, máme rok 2020. Nový rok, nová přání, nové výzvy a předsevzetí. Nejen pro mě osobně, ale i pro Úřad. Na konci minulého roku na svém posledním zasedání Rada ČTÚ schválila Plán činnosti pro rok 2020. I když se tomu bude zevrubně věnovat první monitorovací zpráva, dovolte mi letmý výčet alespoň těch hlavních úkolů, které ČTÚ tento rok čekají.

Pokud bych začal vyjmenovávat úkoly podle abecedy, nutně musím začít „A“ jako „Aukce“. Pravidelný čtenář ví, že pro další rozvoj sítí a služeb elektronických komunikací chceme vytvořit podmínky pro prohloubení soutěže na mobilním trhu a podpořit budování moderních přístupových sítí nové generace, včetně mobilních sítí 5. generace. Tento cíl chceme splnit realizací výběrového řízení formou aukce na udělení práv ke kmitočtům pásma 700 MHz a 3400 až 3600 MHz.

Aukci jsme připravili maximálně zodpovědně a pečlivě a dle našeho přesvědčení má potenciál splnit cíle, se kterými byla seznámena vláda minulý rok, tedy zejména posílení konkurence vstupem celoplošného infrastrukturního čtvrtého operátora a nastartování rozvoje 5G sítí. Vidíme to i na ohlasech z trhu, kdy existuje reálný zájem nových hráčů o účast v aukci, i obava stávajících operátorů z nové konkurence, která by rozpohybovala soutěž v segmentu domácností a celoplošně zajistila lepší podmínky pro zákazníky.

Nastavené podmínky aukce směřují k trvalé strukturální změně českého mobilního trhu, neboť i ze zkušeností ze zahraničí je zřejmé, že čtyři celoplošní hráči přináší trvale nižší ceny spotřebitelům. Chceme, aby se Česká republika zařadila mezi vyspělé země, které umožní průmyslu a uživatelům využívat moderní služby, a současně dojde k trvalému tlaku na snížení cen.

Aby mohla proběhnout aukce, musí se samozřejmě dokončit proces uvolnění pásma 700 MHz od zemského digitálního televizního vysílání a přechod na DVB-T2. Opakovaně musím pozitivně zmínit roli České televize, která podle mého názoru dělá v rámci informační kampaně maximum možného.

Další naší aktivitou bude i implementace harmonizačního rozhodnutí ke kmitočtovému pásmu 26 GHz s cílem zpřístupnit k využití úsek 1 GHz (!!!) spektra v tomto pásmu. Prvotní dokument je podroben veřejné diskuzi zde.

Jako i doposud chceme aktivně spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu při realizaci opatření (dotačních i nedotačních) a při podpoře výstavby nových moderních sítí. Budeme pomáhat realizovat opatření z Akčního plánu 2.0 pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací. Ostatně analýzu fungování zákona na snížení nákladů na výstavbu NGA infrastruktury s návrhem zlepšení jsme na MPO zaslali minulý rok.

Také navážeme na aktivity, které jsme započali již v uplynulém roce, kdy jsme zahájili nové kolo analýz relevantních trhů. Na svém posledním zasedání v minulém roce Rada schválila rozšíření relevantních trhů o trh č. 5 (velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám), klíčovým úkolem pro nový rok tedy bude dokončení samotné analýzy tohoto nového trhu.

V oblasti cen a cenové regulace se zaměříme na úroveň cen velkoobchodních 4G nabídek podle podmínek aukce 4G a současně na základě nového zmocnění z poslední novely zákona o elektronických komunikacích vytvoříme vlastní nástroj pro srovnávání cen a minimální kvality veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Ani naše kontrolní týmy nebudou sedět s rukama v klíně. Ať už se jedná o dostupnosti signálu mobilních sítí, zajištění procesu přenositelnosti telefonních čísel u operátorů v souladu s novými podmínkami (zejména tzv. one-stop-shop) podle poslední novely zákona o elektronických komunikacích a konečně i umístění a funkčnosti telefonních budek (byť se jedná už o dosluhující telekomunikační zařízení). V oblasti poštovních služeb se podíváme zejména na dodávání poštovních balíků zařazených mezi základní poštovní služby. Dále budeme samozřejmě pokračovat v kontrolách využívání rádiových kmitočtů a leteckých pásem a řešení interferencí televizních terestrických sítí s mobilními sítěmi. Mezi naše další povinnosti bude patřit i kontrola plnění vybraných rozvojových kritérií držiteli přídělů pro pásma 800, 1800 a 2600 MHz a ověření pokrytí dálniční sítě ČR signály digitálních rozhlasových sítí DAB+ ve III. pásmu.

BRAND23 Workshop

I v roce 2020 chceme udržet dosavadní vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a uživatelů služeb elektronických komunikací a poštovních služeb. Důležitá bude příprava a zprovoznění již zmíněného nástroje pro uživatelské srovnávání cen a kvality vybraných služeb elektronických komunikací. Samozřejmostí bude průběžné monitorování změn smluvních podmínek vybraných poskytovatelů služeb elektronických komunikací a jejich konkrétních dopadů na spotřebitele, včetně pravidelné informace do monitorovací zprávy ČTÚ, stejně jako monitoring obchodních praktik při poskytování služeb elektronických komunikací a provádění cílených kontrol se zaměřením na nekalé obchodní praktiky. To samozřejmě zahrnuje i úzkou spolupráci s ČOI například při kontrolách rádiových zařízení.

A jsme u písmene „Z“. „Z“ jako zákon. Náš zákon. Pro další rozvoj trhu elektronických komunikací bude totiž důležité včasné a správné provedení implementace Evropského kodexu pro elektronické komunikace (EECC) do národní legislativy. Implementační hodiny už tikají (návrh zákona je v současné době v meziresortním připomínkovém řízení). ČTÚ se proto bude i v roce 2020 aktivně podílet na projednávání implementační novely ZEK. Proč? Protože jen díky kvalitní legislativě, která jasně vymezuje pravomoci nezávislého regulátora, práva a povinnosti podnikatelů i účastníků/spotřebitelů, může probíhat efektivní dohled nad tak dynamickým trhem, jako je trh elektronických komunikací. A protože při psaní zákonů na každém slově záleží (to ví legislativci i lobbisti, viz například náš boj nad protispotřebitelskou novelou v roce 2014, zda má mít právo na maximální smluvní pokutu 20 % každý účastník, nebo „jen“ spotřebitel). Držme si palce, aby tentokrát lobbisti tahali za kratší konec. A to je konec. Mějte hezký rok 2020.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).