Hlavní navigace

Know-how: Tak tedy kolik?

31. 10. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Rozhodli jsme se podnikat, připravili vlastní nápad a zhodnotili konkurenci. Víme, že naše služba je zajímavá a má potenciál na ekonomickou existenci. Zbývá však otázka, na kterou musíme v každém podnikatelském záměru bezpodmínečně odpovědět -- kolik nás to všechno vlastně bude stát peněz a máme odkud je čerpat?
Shrnutí: Tak máme definitivní obrázek o situaci kolem nás, včetně náročnosti, s jakou budeme naše plány realizovat. Zanalyzovali jsme konkurenci a pokusili jsme se najít partnera, se kterým bychom si mohli vzájemně pomoci v získávání zákazníků. Jednání s Treknet.cz a Dobrodruh.cz proběhlo. Bude ještě trvat, než budou nalezena společná řešení a produkty, ale první krok byl vykonán. V našem seriálu máme vytvořený podnikatelský záměr – co chceme dělat a jak. Víme, že naše služba je zajímavá a má potenciál pro ekonomickou existenci.

Počítáme zisk, nebo náklady?

To je otázka, na kterou si pro konstrukci byznys plánu musíme odpovědět, když se zamýšlíme nad vlastním podnikáním. Začneme teď náklady – investicemi do internetového projektu, které nám pomohou urovnat si myšlenky. Jejich předpokládaná výše nás bude motivovat ve snaze k zajištění „pramenů“ příjmů v projektu.

Investice do projektu můžeme sledovat v několika rovinách:

  • vlastní zdroje – poměr vlastních zdrojů (peněz, know-how apod.) by z celkové investice neměl překročit 30 procent, abychom měli dostatek zdrojů pro běžné provozní náklady
  • nájem – je výhodný při neznalosti obratu na začátku, můžeme si techniku vzít do nájmu a nemusíme tak hned zaplatit celou částku
  • leasing – v případě nedostatku finančních prostředků a nedostatku zástav za úvěry je cestou pro zajištění vybavení pro podnikání, vyžaduje zajištění příjmu, který nám pokryje náklady na předmět leasingu
  • úvěr – vyžaduje záruku a historii v podnikání a v případě internetového podnikání není dobrý

Z naší předpokládané činnosti vznikají fixní a variabilní náklady, které bychom si měli uvědomovat během plánování nášeho projektu.

Fixní náklady  – nájmy, splátky, registrační poplatky – náklady, které nejsme schopni snížit.

Variabilní náklady – nákupy zboží, literatury, spotřeba energií, dopravné, marketingové materiály – náklady, které se mění a jsme je schopni nejen sledovat a předpokládat jejich vývoj, ale je i regulovat.

Zběžně byste měli uvažovat o těchto druzích nákladů – někdy vás to překvapí, kolik utratíte jen za to, že můžete publikovat svoje nápady prostřednictvím Internetu.

Příklady nákladů, které můžeme očekávat u našeho projektu:

  1. Registrace domény a udržovací poplatek – realizace svých stránek bez vlastní domény je zajímavá, na druhou stranu si rozmyslete způsob prezentace vašeho řešení, máte-li pouze elektronickou formu svého podnikání, bez kamenného obchodu. Vlastní doména je dobrá.
  2. Kam s projektem? Hosting a email – hostingu bylo věnováno dost článků na tomto serveru. Po zkušenostech s volnými službami svaté trojice serverů na českém trhu používám Ignum.cz. Freemailová schránka – dostupná odkudkoli pro komunikaci se zákazníky – by měla být schopná přesměrování, až se rozhodnete mít vlastní email. Efektivní je kombinace hotmail.com a messenger. Obě služby jsou dostupné například i z Peru, na rozdíl od služeb Atltasu, Centra či Seznamu.
  3. Na čem budeme projekt provozovat? Počítač, hardware, software a připojení – pokud je již vlastníte, nemusíte s nimi v prvním roce počítat v nákladech. Můj Butterfly DX4–75 pracuje ještě dnes. V takovém případě neuvažujme o odpisech a ostatních nákladech na technologie. Náklady na software a jeho pořízení jsou odvislé od našeho záměru. Řada volných nástrojů může zlegalizovat naši činnost nejen před finančním úřadem. Nedílnou součástí naší práce je připojení k Internetu – nejbolestivější místo při podnikání. Je třeba se s připojením naučit zacházet – já pracuji na dvou místech – doma a v kanceláři. Doma v noci a přes den na bezdrátu nesdílených 64 kbit/s – limitovaných. V našich záměrech sice uvažujme o nutnosti komunikovat přes den, ale s velkou mírou podílu práce v noci a v dávkách.
  4. Náklady na rozvoj a fungování projektu – účetní, poštovné, právníci, správní poplatky, kolky, žádosti a ostatní záležitosti vám opět mohou výrazně ovlivnit náklady. Do této sekce by také mohly patřit náklady související s marketingem našeho záměru. K zajištění projektu patří také náklady na židli, topení papír, tiskárnu, tonery, žárovky, samolepky, nábytek, prasklý LCD display, obchodní obědy a večere.
  5. Vaše vlastní existence – pro zjednodušení počítám s tím, že jste student, nebo zaměstnanec a nehledáte svůj hlavní příjem – tedy podnikáte s projektem ve volném čase tak, aby potenciálně nahradil současného dárce finančních prostředků na vaše konto. Bydlíte u rodičů, přítelkyně, přítele a nemusíte se starat o náklady – praní, žehlení a stravování.

Sečteno a podtrženo?

Podle předchozích bodů 1.680 + 4.680 + 30.000 + 0 + 0 = 36.360 / 12 = 3.030 korun měsíčně budete muset vyndat z peněženky, jen abyste mohli svou myšlenku rozvíjet na Internetu. Podotýkám, že takto stanovené náklady nedosahují zcela své horní hranice, spíše naopak.

K této částce ještě připočítejte náklady na používání vozu, mobilního telefonu, pronájmu kanceláře a výplatu. S částkou předpokládanou pro výplatu/mzdu souvisí ještě další odvody/náklady ve výši 35 procent.

ICTZ23

Mnohdy při rozhodování zda podnikat, nebo být zaměstnancem, je opomenut právě fakt nákladů, které naši činnost zatíží, aniž bychom měli možnost reálně ovlivnit jejich vznik – s ohledem na efektivitu a akceschopnost naší vlastní osoby. Rozhodnout se, že člověk bude podnikat samostatně, znamená připravit se o stabilní zdroj příjmů a úhrady sociálního a zdravotního pojištění ze zaměstnavatelova rozpočtu. Podnikání s sebou však přináší volnost v organizaci práce, určování priorit a odpovědnost za práci.

Úkol: Sledujte výdaje, které realizujete během měsíce vašeho života a vynásobte 12 měsíci (jídlo, noviny, jízdenky, parkovné, kuřné, potápění apod.). Zkuste k nim připočíst náklady na troje boty, troje oblečení, tři dovolené, 12 splátek nájmu včetně inkasa a na závěr připočtěte 30.000 na náhlé události a průšvihy. Vydělte celkové číslo 12 a vynásobte 1,5. Potom se zamyslete.

Jaké jsou vaše měsíční náklady?

Autor článku

Autor je potápěčem a kameramanem, který se na suchu věnuje krizovému managementu, personálnímu poradenství a virtuálním komunitám Dobrodruh.cz, aby získal prostředky pro projekt Modraplaneta.