Hlavní navigace

Také E-learning se vyvíjí

7. 3. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 74287
Jednou z pravidelných akcí v rámci Března měsíce Internetu je i E-learning forum, které se letos konalo již po osmé. Co je to e-learning, už asi všichni víme, ale jaké jsou vlastně aktuální trendy v oblasti elektronického vzdělávání? Čeká na nás třeba vzdělávání ve virtuálních světech nebo rapid e-learning.

Více než sto účastníků z firem, institucí a školství se sešlo ve středu 5. března v hotelu Olympik na 8. ročníku konference E-learning forum 2008. Jako vždy zazněla celá řada příspěvků mapujících aplikaci systémů elektronického vzdělávání v českém prostředí, probíraly se různé případové studie, a diskutovalo se i nad dalším vývojem. Akce se konala v rámci Března měsíce Internetu.

Úvodní slovo pronesl Bohumír Fiala ze společnosti SEMIS (která byla jedním z hlavních organizátorů), a Jaroslav Winter ze Sdružení BMI pak ještě v rychlosti připomněl alespoň hlavní aktivity letošního „března“ (podrobnosti viz článek Březen, měsíc Internetu, díl jedenáctý. Poté už začala první část konference nazvaná „jednání v plénu“, která spočívala v pásmu několika hlavních přednášek. Odpoledne pak přišly na řadu workshopy, ale k tomu se dostanu na konci.

elearning_01

Trendy ve vzdělávání

Hned první příspěvek posloužil jako příjemný úvod do celé problematiky. Lucie Melicharová ze společnosti Learn2grow se v něm věnovala tématice vzdělání a jeho aktuálním trendům. Zdůraznila, že vzdělání musí odrážet dnešní pracovní život, nikoliv styl práce z minulosti. To bývá bohužel problém některých učitelů či lektorů klasického vzdělávání, kteří dlouhá léta jednou ve svých „kolejích“, a častokrát ani neberou v úvahu fakt, že existuje něco jako „počítače“.

Každopádně v současné době dochází k mnohým změnám. E-learning do jisté míry kopíruje vývoj ICT a změny na Internetu, takže nastupují koncepty wikinomie a masové spolupráce na tvorbě obsahu, šíří se sociální a formální networking, klade se důraz na otevřené standardy a myšlenku open-source atd. Co se týče obsahu kurzů, upřednostňují se kratší a relevantnější informace, obsah bývá mnohdy tvořen společně, a samotné učení je více založené na objevování, hře, prožitku…

Vedle klasických textových článků (občas doplněných obrázky či multimédii) se objevují i nové formy předávání informací, jako jsou wiki, blogy, simulace či podcasty (ať už audio nebo i video). Experimentuje se i s využíváním digitálních her a virtuálních světů, jako kupříkladu projekt Second Life (o kterém jsme již také podrobně psali). E-learning se zkrátka neustále vyvíjí a proměňuje, a bude nepochybně zajímavé sledovat, které trendy přetrvají a které pro změnu zaniknou.

elearning_02

Ukázka virtuální univerzity v Second Life

Rapid e-learning

Dana Egerová a Ludvík EgerFakulty ekonomické ZČU v Plzni představili další zajímavý směr, kterým se některé kurzy ubírají. Jedná se o tzv. „rapid e-learning“, což je v podstatě e-learningová aplikace vytvořená rychle a jednoduše. Není kladen tak silný důraz na grafickou stránku nebo multimediální obsah, hlavním cílem je právě ona rychlost. Díky předem připraveným autorským šablonám se tvůrci kurzu nemusejí starat o programování rozhraní, ale jen doplní obsah přednášek a případně testy, a aplikace je hotová. Tento přístup tedy snižuje cenu, šetří čas, minimalizuje zdroje a zrychluje přenos informací.

Rapid e-learning ale není řešení, které by mělo klasický e-learning nahradit. Jedná se jen o specifický druh, který ten původní doplňuje a hodí se k trochu jiným účelům. Například hlavním cílem je transfer informací a jejich porozumění, zatímco u tradičního e-learningu je primární osvojit si nové vědomosti z nějakého předmětu či tématu. Rapid se tedy nepoužívá na klasické výukové kurzy, kde je potřeba získat mnoho nových znalostí, ale je dobrý pro průběžné opakování, a nebo pro potřeby rychlého proškolení zaměstnanců (kupříkladu když je třeba informovat o novém produktu či službě a podobně).

elearning_03

Mozaika

O projektu „Mozaika profesního vzdělání“ hovořil Milan Černoch ze společnosti Tangram, která projekt vyvíjí. Jedná se o myšlenku otevřeného e-learningového systému, který nabídne celou řadu různých kurzů, které bude možné ještě následně upravovat, doplňovat či rozšiřovat. V současnosti se připravuje cca 21 kurzů (např. „každodenní psychologie“, „telemarketing“ či „nástroje IT“) rozdělených do šesti tematických okruhů (například „osobní rozvoj“, „komunikační dovednosti“ či „firemní procesy“).

Celý koncept kurzů je také velmi specifický, s důrazem na hravost a barevnost. Virtuálním průvodcem studentů je animovaná postavička, která může látku doplňovat krátkými tipy nebo dalšími příklady. Součástí projektu je i vývoj internetového portálu „Fórum“, díky kterému je možné jednotlivé kurzy spouštět. Navíc budou k dispozici i další služby jako „knihovna“ (seznamy literatury včetně anotací), postupně rostoucí databáze pojmů, diskusní fóra a další.

elearning_04

Náhled portálu „Mozaika profesního vzdělávání“

Online vzdělávání pro všechny

Zatímco e-learning je formou samostudia, online learning (neboli „o-learning“) je výuka v reálném čase s živým lektorem – ale samozřejmě také distanční, elektronickou formou. Pro fungující o-learning je potřeba v podstatě jen počítač s připojením na Internet, nějaký mikrofon a sluchátka (nebo volitelně webkamera). Hana Urbanová ze sdružení CELN představila aplikaci OLE zaměřenou na výuku jazyka, přičemž podtrhla, že se jedná skutečně o online řešení, které nevyžaduje instalaci např. nějaké klientské aplikace. I přesto je ale možné (kromě samotné komunikace) sdílet třeba dokumenty nebo využívat různé interaktivní nástroje (jako whiteboard). Výuka může být individuální, nebo pro skupiny až šesti studentů.

Online learning má ale co nabídnout i lidem s nějakým handicapem. Na konferenci se hovořilo konkrétně o portálu Eliška, který je určený lidem se sluchovým postižením. Jak zdůraznila Helena Burianová ze sdružení Labyrint, řada lidí si pravděpodobně řekne, že bez sluchu se lze na Internetu dost dobře obejít – ale není tomu tak. Znakový jazyk je totiž typologicky a strukturálně velice odlišný, takže kvůli absenci sluchových podnětů je pro ně čeština tak cizím jazykem, jako pro nás dejme tomu čínština. Pochopitelně se ji časem naučí, ale problémem zůstává pochopení složitějších obratů nebo tvorba vlastních vět. Kurzy, které představil Alexandr Zvonek ze střediska Teiresiás, jsou založeny na online komunikaci s lektorem znakového jazyka, který může studenty pozorovat a testovat, jestli správně chápou všechny souvislosti. Kurzy jsou umístěny na e-learningovém portálu FF MU.

elearning_05

Náhled e-learningové sekce na webu MUNI

Odpolední workshopy

V odpolední části konference proběhly ještě čtyři tematické workshopy, které většinou navazovaly na dopolední přednášky. První workshop se nazýval „Jak využít e-learning v různých typech vzdělávání“. V něm bylo představeno řešení firmy Wyda a také některé pilotní kurzy. Svoji prezentaci měla i společnost Datron operující zejména v Libereckém a Ústeckém kraji. Workshop číslo 2 moderovali pracovníci společnosti Trask Solutions, a věnovali se zejména případovým studiím ve společnosti Zentiva, kde se jednak využívají některé e-learningové nástroje, a jednak i systém pro eHR management, tedy elektronickou správu lidských zdrojů.

Cloud23

Třetí workshop nesl název „Úplné řešení vzdělávání s e-learningem“, jednalo se o prezentaci firmy CCA Group a ukázky jejich aplikací a systémů pro plánování a řízení kvalifikačního rozvoje. Poslední workshop se týkal začlenění e-learningu do vysokoškolských vzdělávacích programů. Ludvík Eger hovořil o projektu EDO zaměřeném na tvorbu elektronických distančních opor pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Zuzana Horváthová představila inovace studijních programů na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze a věnovala se kritériím výběru LMS (learning management systémů), a Zuzana Sládková představila úspěšně dokončený e-learningový projekt na Ústavu informačních studií a knihovnictví (FF UK Praha), který se zaměřuje na přípravu doktorandů UISK k vědecké a pedagogické práci.

elearning_06

Usměvavá dvojice: Bohumír Fiala a Zuzana Sládková

Už jste někdy zkoušeli e-learning?

Autor článku

Autor vystudoval obor Informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současnosti pokračuje oborem Studia nových médií tamtéž.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).