Hlavní navigace

Krajské televize: významné médium na okraji zájmu?

26. 6. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Televizní stanice působící v krajích prohlubují svoji spolupráci. Mají společné obchodní zastoupení a jednotně přistupují i k některým ze svých dodavatelů. Plánují přitom plnohodnotný vstup na pole celostátní reklamy.

Komunikační mixy mediálních agentur a jejich klientů získaly v posledních letech ustálenou podobu: televize, rozhlas, outdoor, méně printu, více internetu. Pod pojmem televize si přitom klienti obvykle představí televizi celoplošnou, patrně stále ještě pod vlivem masivního nástupu televize Nova do sféry komerčního televizního vysílání v polovině devadesátých let.

Zatímco rozhlasový trh od počátku vyrůstal na třech pilířích, zahrnujících rozhlas veřejné služby, celoplošná soukromá rádia a regionální soukromá rádia, krajské a lokální televize zůstávaly poněkud na okraji zájmu. Přitom je tento sektor mimořádně zajímavý.

Na trhu regionálních a lokálních televizí v současné době působí několik desítek subjektů. Některé jsou spíše produkčními společnostmi, které své pořady zařazují do vysílání různých celostátních subjektů, některé fungují samostatně.

Jedná se zejména o deset krajských televizí sdružených do Asociace krajských televizí a nabízejících svůj reklamní čas prostřednictvím společného zastoupení Czech Regio TV. Tato pestrá síť jinak nezávislých subjektů dokáže klientovi nabídnout zásah obyvatel prakticky celé České republiky, a to za zajímavějších podmínek než zavedené celoplošné televize.

Přínosem pro klienty je hlavně možnost televizní reklamy na národní úrovni, ovšem s výhodou regionální modulace kampaní, kterou lídři na televizním trhu nenabízejí.
Czech Regio TV zastupuje silné krajské stanice s úspěšnou historií na trhu, které mají vlastní realizační a zpravodajské týmy, vlastní program, produkci pořadů a 24hodinové vysílání. Většina z těchto televizí vysílá v MUX 4 společnosti Czech Digital Broadcasting Radima Pařízka. Každá z nich je něčím zajímavá, každá má za sebou zajímavý vývoj. A především, mají mimořádné zkušenosti a znalosti svých krajů.

Rozdíl oproti televizím první volby

Krajské televize, a v tom je jejich hlavní odlišnost od celoplošných kanálů, vytváří různě dlouhé programové bloky (od půl hodiny do několika hodin), které poté reprízují obvykle 24 hodin. Důvod je jednoduchý. Nejedná se o televizi první volby, a pokud chce svým divákům v každém okamžiku nabídnout užitečný servis, musí ho vystavit „staticky“. Pro klienty to ale znamená úplně jiný pohled na zásah diváků. Krajské televize je „nabalují“ postupně celý den, jak k nim přicházejí například v průběhu reklamních breaků velkých televizí. Podle dosavadních výzkumů sledovanosti je přitom tento zásah překvapivě vysoký.

Brno TV, používající zkratku btv, je mezi krajskými televizemi zřejmě nejambicióznější. Terestricky sice v současné době vysílá pouze na Jižní Moravě, prostřednictvím kabelu a IPTV se ale snaží oslovit celostátní publikum. Tomu je přizpůsoben i obsah, střídající „brněnskou“ a „centrální“ hodinu. Prostředí druhého největšího města v ČR přitom dává btv možnost vytvářet pestré vysílání, zahrnující vedle zpráv a publicistiky i řadu lifestylových pořadů.

Podobně ambiciózní je také televize Polar, působící ve vysoce konkurenčním prostředí Moravskoslezského kraje. Provozuje krajské a městské televizní vysílání, vyrábí propagační a jiné videopořady a také poskytuje internetové služby. Těží z více než 25 let zkušeností, sdružuje přes 50 profesionálů a specialistů a drží řadu ocenění z mezinárodních filmových festivalů.

Praha TV je několikátým pokusem o krajskou televizi v hlavním městě, kde se dosud tomuto typu televizí příliš nedařilo (posledním neúspěšným předchůdcem byla Metropol TV, která vystřídala několik vlastníků a nakonec skončila s vysokou ztrátou). Na rozdíl od většiny ostatních krajských televizí nešíří svůj program v MUX 4, ale prostřednictvím Prague Digital TV svého spolumajitele Leoše Pohla. Dalšími majiteli jsou dlouholetý televizní manažer Přemysl Svora a nově také miliardář Ivo Valenta, který má s touto televizí bezesporu velké záměry.

Také východočeská televize V1 prošla v nedávné době změnou vlastníka. Zmenšila přitom své pokrytí ze tří krajů (Královéhradecký, Pardubický a Liberecký) na širší okolí hradecko-pardubické aglomerace. Každou celou hodinu nabízí krajskou zpravodajskou relaci, vysílání je navíc doplněné nejen o magazíny z vlastní produkce, ale také o nakoupené zahraniční pořady. Jako jediná z krajských televizí dnes vysílá v MUX 8 Českých Radiokomunikací.

Olomoucká TV MORAVA je jedna z pouhých dvou krajských televizí, které přežily rozchod z televizí Prima. V roce 2014 získala TV MORAVA novou samostatnou krajskou televizní licenci na vysílání pro území Olomouckého kraje. Vrátila se ke své původní značce TVM a divákům přináší pravidelné krajské zpravodajství a krajsko-lokální magazíny.

Druhou z dosud fungujících „post-primáckých“ televizí je ZAK TV plzeňského podnikatele Aloise Valtra. Každý den přináší aktuální zprávy a zajímavé pořady z Plzeňského a Karlovarského kraje. Také její signál je šířen ve čtvrtém multiplexu. Valtrovi patří také jihočeská televize JTV, která stejně jako ZAK TV vysílá půlhodinovou televizní smyčku, zahrnující vedle aktuálních zpráv také diskuse a pořady z kraje.

Regionální televize Slovácko vysílá na části území Zlínského a Jihomoravského kraje. Má osmnáctiletou tradici výroby a vysílání krajského zpravodajství a publicistiky, původně prostřednictvím kabelu, nyní i terestricky.

i-Vysočina.cz je jediná televize na Vysočině, která vysílá program o Vysočině 24 hodin denně v klasickém terestrickém vysílání DVB-T. Využívá k tomu síť vlastních vysílačů. Televizní projekt je úzce propojen se zpravodajským portálem i-vysocina.cz.

Content First 2022_tip temata

Televize rtm plus vysílá v Libereckém kraji od července loňského roku, kdy projekt původně malé regionální televize RTM převzal dlouholetý šéfproducent zpravodajství na Primě a autor tohoto článku. Postupně se je pokusil profesionalizovat a rozšířil jeho vysílání na celý kraj.

Dlouhodobou snahou těchto deseti subjektů, sdružených do Asociace krajských televizí, je kultivovat krajské televizní vysílání a přispívat k většímu povědomí o jeho přínosech, a především o jeho unikátní a nezastupitelné roli na mediální mapě České republiky.

Autor článku

Autor je studentem oboru Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně.