Hlavní navigace

Měsíc do světové radiokomunikační konference WRC 2015 v Ženevě: rozhodne o osudu DVB-T?

29. 9. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Už za měsíc začíná ve Švýcarsku velká plánovací konference národních regulátorů rádiového spektra, na které by měla padnout rozhodnutí o budoucnosti terestrické televize.

Padne definitivní verdikt o pásmu 700 MHz

Nejistota ohledně dalšího směřování terestrického televizního vysílání v Evropě by měla už za měsíc skončit. V Ženevě odstartuje dlouho očekávaná Světová radiokomunikační konference WRC-2015, na níž by si měly jednotlivé státy ujasnit, zda a kdy se bude uvolňovat pásmo 700 MHz, které nyní náleží televiznímu vysílání, pro potřeby mobilních operátorů a jejich sítí pro mobilní broadband. O tom, že televize o pásmo 700 MHz přijdou, je v podstatě již rozhodnuto, nyní se už hraje pouze o to, jak rychle jej budou muset opustit a zda si mobilní operátoři poté nebudou nárokovat ještě další kmitočty. Neformálně se hovoří o pásmu 600 MHz, což by znamenalo praktickou degradaci terestrického televizního vysílání i po očekávaném přechodu na novější standard DVB-T2 a využití kompresního standardu MPEG-4.

Již na minulé Světové radiokomunikační konferenci v roce 2012 bylo pásmo 700 MHz schváleno pro koprimární využití jak televizními vysílateli, tak mobilními službami s tím, že k jasné definici, komu nakonec připadne, dojde na letošní WRC-15. Konference by zároveň měla zajistit ochranu televizního vysílání v přilehlých pásmech, tedy i v pásmu 600 MHz, a jednotlivé členské státy ITU (Světová telekomunikační unie) se mají postarat o migraci vysílacích služeb na nový standard a do alternativních pásem. To vše za předpokladu, že jak mobilní služby, tak televizní vysílání se nebudou navzájem rušit, jak se to v současnosti děje i v České republice u základových stanic LTE a televizních vysílačů operujících v blízkosti pásma 800 MHz. To byl uvolněno v rámci tzv. I. digitální dividendy právě pro potřeby mobilních operátorů.


Foto: archiv DigiZone.cz

Čekají nás další akce s vrtulníky u vysílačů Českých Radiokomunikací?

Kdy se bude vypínat? Před, nebo po roce 2025?

Evropská unie počítala s uvolňováním pásma 700 MHz již od roku 2020, což přivítali mobilní operátoři, ale rozčarovalo to provozovatele televizního vysílání i operátory sítí DVB-T. Celoplošné televizní multiplexy v České republice totiž mají kmitočtové příděly platné do let 2021 až 2024 a sami provozovatelé televizního vysílání nechtějí DVB-T opouštět před rokem 2025. Mezitím by měly odstartovat přechodné sítě DVB-T2 a do tohoto standardu by se postupně mělo překlopit celé terestrické televizní vysílání. Standard DVB-T2 poskytne při použití komprese MPEG-4 výrazně větší prostor oproti DVB-T a ušetří kmitočty, protože celoplošné sítě bude možné sestavit jen ze dvou nebo tří vysílacích kanálů. Na druhou stranu tím padne možnost regionalizace celoplošných sítí. Další výhodou je vysílání v HD kvalitě, u kterého je ale velká otázka, zda bude pro koncového uživatele zadarmo.

HD programy zdarma poskytuje divákům pouze veřejnoprávní Česká televize, v Praze takto vysílá i Prima, ale komerční stanice se obecně snaží na HD kvalitě vydělávat jako na určitém nadstandardu. Operátoři vysílacích sítí se shodují na tom, že obsah v multiplexech DVB-T2 už nebude kompletně celý zadarmo, zřejmě dojde ke kombinaci volně šířených programů a placených služeb, přičemž do zpoplatněné nabídky by spadala právě většina HD kanálů. Teoreticky by se tak mohlo stát, že místa v terestrice po přechodu na DVB-T2 spíše ubude, pokud se velké komerční televize rozhodnou nabízet SD verze svých programů volně zdarma a ty samé programy v HD kvalitě za poplatek. Prostor pro nové hráče by se tak významně zúžil a rozvoj terestrické televizní platformy by se fakticky zastavil.

Toto logo budou obsahovat i produkty, které do budoucna umožní sledování digitální terestrické televize v Německu
Foto: dvb-t2hd.de

Oficiální logo DVB-T2 v Německu

„Zaplácnou“ DVB-T2 placené HD kanály?

O tom, že přechod na DVB-T2 bude znamenat fakticky jen překlopení programů z DVB-T na nový standard a zablokování dalšího vývoje, na odborných konferencích v Česku opakovaně mluvil šéf projektové kanceláře České televize a bývalý vedoucí projektu digitalizace ČT Pavel Hanuš. Není přitom jasné, zda se v nových sítích DVB-T2 dostane opravdu na všechny televize, které dnes vysílají v DVB-T. Vedle celoplošných multiplexů se totiž musí brát v potaz i regionální sítě DVB-T, jichž za poslední dva roky vyrostlo jako hub po dešti a mají omezenou životnost do roku 2017. Právě jejich klienti budou hledat nový vysílací prostor jako první, a pokud největší televizní hráči na trhu nebudou chtít riskovat „zaplevelení“ multiplexů DVB-T2 nechtěnou konkurencí, budou muset zatlačit na to, aby přechodné sítě pro digitální televizi nové generace odstartovaly co nejdříve.

Brzký start DVB-T2 by ale znamenal i brzký konec DVB-T, protože televize odmítají platit dlouhý souběh obou standardů, jako tomu bylo při přecházejí ze zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání. Tehdy trvaly souběhy obou typů vysílání až dva roky, po které televize musely platit Českým Radiokomunikacím jak za šíření analogového signálu, tak za vysílání v DVB-T. Pro firmu to tehdy znamenalo velmi slušné příjmy, které později už nedokázala zopakovat. Nyní se jí nabízí podobná situace, jenže televize jsou už obezřetnější a nechtějí na dlouhý souběh obou vysílacích standardů přistoupit. Nejasná je zatím role České televize, která byla tahounem televizní digitalizace v Česku, ale stejnou roli při přechodu na DVB-T2 donedávna odmítala. O přechodu na DVB-T2 totiž hovořila jako o „nevynuceném kroku“ a „komerční záležitosti“.

ICTZ23


Foto: archiv DigiZone.cz

Vrátí se Nova HD do terestriky? Patrně ano, ale zadarmo ji nenaladíme.

Česká televize opět tahounem přechodu?

Situaci ale výrazně změnil tlak mobilních operátorů na uvolňování pásma 700 MHz a reálné riziko, že by terestrické televizní vysílání mohlo přijít o značnou část kmitočtového spektra. Toto riziko navíc spojilo všechny veřejnoprávní televize v Evropě, které ve věci druhé digitální dividendy postupují vůči Evropské unii i mezinárodní telekomunikační unii ITU společně. Letos v dubnu se ozvaly prostřednictvím své Evropské vysílací unie (EBU) a vyzvaly Evropskou unii k zachování silné terestrické televizní platformy v Evropě, neboť jde o nejpopulárnější způsob příjmu televizního signálu, který využívá víc než 100 milionů domácností. Ve většině evropských zemí je DTT klíčovým prvkem audiovizuálního modelu. Díky své univerzálnosti a kvalitě umožňuje obyvatelům všech států snadný přístup k free-to-air, tedy nekódované nabídce, která je součástí lineárních televizních služeb, konstatovala EBU.

Terestrické televizní vysílání by podle EBU mělo hrát i do budoucna významnou roli jako distribuční platforma, a to i pro technologie, které se teprve chystají (např. zmiňovaný standard DVB-T2). Správně zvolená strategie pro správu spektra je tedy důležitým předpokladem k tomu, aby tato platforma zůstala nadále životaschopnou a konkurenceschopnou, dodala EBU. Zda se jí podařilo přesvědčit evropské politiky, budeme moci zjistit už po 2. listopadu, kdy v Ženevě začne Světová radiokomunikační konference. Některé státy ale nečekají ani na tuto konferenci a pásmo 700 MHz se rozhodly uvolňovat již nyní. Například Německo jej již vydražuje a televizní vysílání z něj chce „vypudit“ již v roce 2019. To významně ovlivní i televizní vysílání v České republice, jemuž hrozí vzájemné rušení s německými základovými stanicemi LTE.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.