Hlavní navigace

Může Rada Českého rozhlasu vypnout Rádio Wave?

7. 3. 2007
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Logo Českého rozhlasu 4 - Radio Wave Autor: 115393
Nemůže. Přesto o to žádá generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka. Přesněji řečeno chce, aby veřejnoprávní rozhlas neprodleně ukončil vysílání ČRo 4 – Rádia Wave na analogové frekvenci 100,7 MHz z vysílače Cukrák a vrátil na ni regionální program pro Středočeský kraj. Usnesení z minulého týdne je napsané velmi chytře: rada sama o sobě nic vypínat nemůže, na druhou stranu může takové usnesení považovat za upozornění na porušování zákona, po kterém by mohla kdykoli Kasíka odvolat z funkce.

Jak k tomu došlo

Rádio Wave začalo vysílat loni 13. ledna jako čtvrtý okruh Českého rozhlasu s tím, že by se z něj výhledově (po přechodu na digitální vysílání) mohla stát další celoplošná veřejnoprávní rozhlasová stanice zaměřená na mladé posluchače. Kvůli nedostatku frekvencí a také kvůli formulaci v zákoně o ČRo, která umožňuje veřejnoprávnímu rozhlasu provozovat jen tři celoplošné okruhy v pásmu VKV (ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha a ČRo 3 – Vltava), ale „čtyřka“ zahájila vysílání podobně jako tři předchozí specializované digitální stanice D-dur, Rádio Česko a Leonardo na internetu. Časem se měla a také se objevila i v přechodném digitálním multiplexu A, určeném především pro televizní vysílání.

Tím by ale start dlouho očekávané veřejnoprávní stanice pro mladé naprosto zapadl, takže se Kasíkův management rozhodl pro riskantní krok: odebrat středočeskému regionálnímu studiu ČRo lukrativní frekvenci 100,7 MHz na vysílači Cukrák a spustit na ní analogové vysílání Rádia Wave. Stalo se tak právě 13. ledna 2006 a vedení rozhlasu slíbilo, že středočeskému studiu ČRo obstará náhradou několik méně výkonných vysílačů. S takovou výměnou ale nesouhlasila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která už dva týdny po startu Rádia Wave zahájila s ČRo správní řízení pro porušení zákona. Toho se měl rozhlas dopustit tím, že začal na frekvenci 100,7 MHz vysílat program, pro který nemá podle zákona oprávnění.

ČRo 4 Kasík moderátorka studio

O co šlo velké radě

Předseda RRTV Václav Žák tehdy vysvětloval, že analogově mohou vysílat pouze studia ČRo zřízená podle zákona, a tím podle něj Rádio Wave nebylo. Rozhlas navíc radě ani neoznámil úmysl využívat středočeskou frekvenci pro nějaký jiný účel, než je středočeské regionální vysílání. Už koncem února 2006 proto RRTV vyzvala vedení ČRo, aby do patnácti dnů vrátil na frekvenci 100,7 MHz program ČRo Region Střední Čechy. Proti tomu se ale ozval tehdejší mluvčí rozhlasu Ladislav Pavlík, který serveru RadioTV.cz řekl: ČRo 4 – Rádio Wave je rozhlasovým studiem, řádně zřízeným na základě zákona o Českém rozhlase, a jako takový může využít VKV vysílač – tedy Cukrák 100,7 MHz. O rozhlasových studiích podle něj jasně hovoří § 12 zákona o Českém rozhlase.

Zmíněný paragraf říká, že součástí ČRo jsou zejména rozhlasová studia v sídlech krajů, případně rozhlasová studia zřízená na základě § 9, odstavce 8 zákona o ČRo. V něm se praví: Generální ředitel s předchozím souhlasem Rady ČRo zřizuje a zrušuje rozhlasová studia s výjimkou zrušení rozhlasových studií v sídlech krajů. Úmysl vytvořit speciální stanici pro mladé označovanou jako ČRo 4 – Rádio Wave rozhlasová rada Václavu Kasíkovi skutečně schválila, a to opakovaně od března 2005 až po březen 2006, kdy dokonce výslovně odhlasovala, že „schvaluje zřízení studia ČRo 4 – Rádio Wave, které zahájilo vysílání dne 13.1.2006“ (tedy zpětně). Z tohoto usnesení ale nebylo jasné, zda lze Rádio Wave považovat za celoplošnou stanici, nebo za regionální studio.

Je Wave celoplošnou stanicí?

Velká mediální rada také namítala, že podle jiného paragrafu může Český rozhlas provozovat analogové pozemní vysílání v pásmu VKV pouze u tří celoplošných okruhů a jasně definovaných regionálních studií. Podle dosaženého pokrytí nemohlo být Rádio Wave další celoplošnou stanicí, ale zároveň ho nebylo možné považovat za regionální studio ČRo zřízené podle zákona (i když rozhlas ho za něj považuje). Proto RRTV trvala na ukončení jeho vysílání z Cukráku a na návratu středočeského regionálního programu ČRo na frekvenci 100,7 MHz. Rádio Wave mělo ukončit analogové vysílání do 5. dubna 2006, rozhlas ale neposlechl a z Cukráku dál vysílal Wave.

ČRo 4 mapka pokrytí

Když toto vysílání pokračovalo až do června, rozhodla se RRTV uložit rozhlasu milionovou pokutu (rozhodnutí RRTV – TIF, 518kB). Zdůvodnila ji mimo jiné i tím, že Rádio Wave vzniklo jako projekt digitální stanice, která Prahu i střední Čechy dostatečně pokrývá prostřednictvím digitálního multiplexu A, zatímco na analogových frekvencích nemá co pohledávat. Proti tomu se ale ostře postavilo vedení rozhlasu a podalo proti rozhodnutí RRTV žalobu k Městskému soudu v Praze. Ten už 14. prosince 2006 pokutu zrušil (verdikt soudu – PDF, 670kB) a vrátil celou věc k dalšímu prošetření velké mediální radě, čímž se spor vrátil znovu na začátek. RRTV se proto letos v lednu obrátila na Radu ČRo, aby se k situaci vyjádřila a zaujala jasný postoj k výměně programů ČRo na středočeské analogové frekvenci 100,7 MHz.

Nastupuje rozhlasová rada

Dana Jaklová

Onen postoj deklarovala rozhlasová rada na svém zasedání 28. února. Pět z osmi radních schválilo návrh místopředsedkyně Dany Jaklové, že vysíláním Rádia Wave na středočeské frekvenci 100,7 MHz rozhlas nenaplňuje povinnosti při plnění veřejné služby, protože tímto rozhodnutím došlo k výraznému snížení pokrytí území Středočeského kraje programem regionálního studia ČRo Region Střední Čechy. Podle radní Marie Ptáčkové totiž obyvatelé Benešova a Berouna přišli o možnost poslouchat středočeské vysílání ČRo a místo něj naladí pouze Rádio Wave. Na to si ostatně stěžoval i středočeský hejtman Petr Bendl (ODS). Radní zároveň na návrh Jaklové konstatovali, že Rádio Wave svým programem neplní povinnosti spojené s vysíláním regionálního studia, za které ho vedení rozhlasu vydává.

Nejdůležitější je ale závěrečná část rozhodnutí rozhlasové rady: Rada ČRo doporučuje generálnímu řediteli, aby neodkladně zajistil naplnění úkolů veřejné služby pokrytím území Středočeského kraje programem regionálního studia ČRo Region Střední Čechy šířeném na VKV, a to v takovém rozsahu, který umožňovalo vysílání tohoto programu na kmitočtu Praha – Cukrák 100,7 MHz/50kW před jeho užitím pro šíření programu studia ČRo 4 – Rádio Wave. Jinými slovy, radní upozornili Kasíka na porušování zákona a požadovali okamžitou nápravu, což převedeno do řeči paragrafů znamená, že si otevřeli cestu pro jeho odvolání. Zároveň překročili svoje pravomoci, protože do využívání frekvencí Rada ČRo nesmí generálnímu řediteli mluvit.

Digitální svět

Audio z jednání Rady Českého rozhlasu o Rádiu Wave

Poslechněte si nahrávku ze zasedání (WMA, 12,2 MB) 28. února 2007, na kterém Rada Českého rozhlasu vyzvala generálního ředitele Václava Kasíka, aby ukončil analogové vysílání ČRo 4 – Rádia Wave na středočeské frekvenci 100,7 MHz. Zároveň si můžete přečíst doslovný přepis té části jednání, které se týkalo právě Rádia Wave (doc, 88kB). Do třetice nabízíme analýzu radního Štěpána Kotrby (doc, 289 kB), který s ukončením analogového vysílání Rádia Wave nesouhlasí a tvrdí, že Rada ČRo touto výzvou překročila svoje pravomoci.

Porušování, nebo nenaplňování zákona?

Štěpán Kotrba

Radní fakticky odhlasovali konec analogového vysílání Rádia Wave přesto, že jim generální ředitel Kasík předložil analýzu právníka Filipa Wintera, podle níž je toto vysílání po právní stránce naprosto v pořádku. Winter zastupoval ČRo také ve vyhraném sporu s RRTV o platnost milionové pokuty za vysílání Rádia Wave z Cukráku. Radní Maria Ptáčková ale argumentovala tím, že jí nejde o to, jestli rozhlas analogovým vysíláním Rádia Wave porušuje zákon, ale zda-li nevysíláním středočeského regionálního studia na téže frekvenci nedochází k situaci, kdy není naplňován zákon o veřejnoprávním rozhlasu. Z mého pohledu došlo ke zhoršení pokrytí regionu signálem regionálního studia a rozhlas by se takového zhoršování neměl dopouštět, vysvětlila.

Podle radního Štěpána Kotrby ale zákon nehovoří o dostupnosti signálu regionálních studií podle územního rozsahu, nýbrž podle počtu obyvatel: Do prázdných lesů se většinou nevysílá. A tam, kde se vysílá, se vysílá dle technických možností. S tím ale Ptáčková nesouhlasila: Beroun ani Benešov nejsou zalesněná krajina, ale významné aglomerace s významným počtem obyvatel v rámci Středočeského kraje. Je bez pochyby, že došlo ke snížení příjmu vysílání regionální stanice v těchto oblastech. Jenže pak radní narazili na ještě jeden problém. Vyplatí se vůbec financovat vysílání Rádia Wave, pokud by nemohlo vysílat analogově pro Prahu a střední Čechy? Podle radního Richarda Seemana nikoli: Já mám pocit, že tím těch 18 milionů nebo kolik věnujeme na stanici Wave, ztrácí smysl.

Neodraďme mladé posluchače

Richard Seeman

Pokud je Rádio Wave zaměřené na mladé posluchače, mělo by být podle Seemana dostupné prostřednictvím mobilních přijímačů, a to je zatím možné jenom prostřednictvím analogového vysílání. Zatím neexistují takové digitální přístroje. Digitálně si ho můžu pustit na set-top-box, prostřednictvím notebooku, ale nikoli u lidí, kteří se pohybují, upozornil Seeman. S tím souhlasí i Václav Kasík: Pokud bychom této stanici sebrali analogový vysílač, v podstatě bychom působnost této stanice zrušili. Je určená mladým lidem a ti ji v současné době poslouchají převážně v analogu. Na dokrytí kraje středočeským regionálním vysíláním se podle Kasíka pracuje. V okamžiku, kdy se digitální vysílání díky pokroku technologií rozšíří na přijatelnější úroveň, tak bychom se samozřejmě – a teď mluvím konkrétně o vysílači Cukrák – vrátili třeba k využití pro středočeský Region.

V zachování analogového vysílání Rádia Wave by se radní s Kasíkem celkem shodli. Vůbec nenavrhuji to, že se má zrušit vysílání Rádia Wave v analogu, jenom mi vadí, že došlo ke snížení pokrytí regionálního vysílání pro Středočeský kraj, uvedla radní Ptáčková. Potíž je v tom, že neexistují dva Cukráky a dvě stejné analogové frekvence, na kterých by mohlo vysílat zároveň Rádio Wave i středočeský Region. Pokud tedy rada vyzvala Kasíka k obnovení původního pokrytí studia ČRo Region Střední Čechy, pak ho tím samým usnesením vyzvala i k vypnutí analogového vysílání Rádia Wave. Byť Kasík s takovým rozhodnutím nesouhlasí a varuje před ztrátou mladých posluchačů: Tím pádem o tyto posluchače přijdeme, protože vysílání stanice Wave je určeno pro mladé a není naděje, že by tito mladí lidé přešli k poslouchání jiných stanic ČRo.

ebf 24 - tip duben

O co by mohl rozhlas přijít

Řečí čísel by rozhlas přišel minimálně o 22 tisíc posluchačů denně a 52 tisíc posluchačů týdně, což je výsledek, kterého dosáhlo Rádio Wave podle posledního měření Radio projektu za třetí a čtvrté čtvrtletí loňského roku. Od startu Rádia Wave loni v lednu poslechovost této stanice raketově vzrostla, podle prvního měření ji totiž loni na jaře ladilo jen 11 tisíc lidí denně a 32 tisíc týdně. Oproti tomu vysílání studia ČRo Region Střední Čechy v době, kdy vysílalo i na frekvenci 100,7 MHz z Cukráku, denně ladilo okolo 11 tisíc lidí a týdně 20 tisíc posluchačů. Těsně před spuštěním Rádia Wave sice poslechovost středočeského vysílání ČRo stoupla na 24 tisíc lidí denně a 42 tisíc týdně, ale i tak je nyní Rádio Wave s mnohem menším pokrytím poslouchanější.

Nemluvě o tom, že je nesmysl, aby středočeské regionální studio ČRo pokrývalo svým signálem Prahu, pro kterou vysílá veřejnoprávní stanice Regina. Mimochodem, i po ztrátě frekvence 100,7 MHz počet posluchačů středočeského regionálního vysílání ČRo neklesl pod dlouhodobý průměr, ba dokonce mírně stoupl. Za třetí a čtvrtý kvartál loňského roku na 16 tisíc lidí denně a 22 tisíc týdně.

Mělo by se na Cukrák vrátit středočeské vysílání Českého rozhlasu?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).