Hlavní navigace

Nákupy v zahraničních e-shopech: Jak je to s clem a DPH a kdy poště zaplatíte 96 Kč navíc

16. 11. 2012
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Co čeká zásilku ze zahraničního e-shopu po vstupu na české území? U jakých zásilek je třeba počítat se zaplacením daně z přidané hodnoty a cla? A jaké poplatky si účtuje Česká pošta, a má na ně vůbec právo?

Minulý týden jsme si představili některé ze zahraničních e-shopů, které zasílají zboží do České republiky, a podívali jsme se na služby, které zprostředkují dodání zboží z ciziny. Kromě ceny zboží a poštovného ale při nákupu v zahraničním obchodě musíte počítat ještě s dalšími náklady.

Nejjednodušší je situace v případě, že nakoupíte v e-shopu, který zboží odesílá z členského státu Evropské unie (EU). Takové zásilky jsou totiž osvobozeny jak od daně z přidané hodnoty (DPH), tak od cla. DPH totiž bývá zpravidla odvedeno ve státě, ze kterého je zboží odesíláno.

Zásilky ze zemí mimo EU jsou osvobozeny od DPH a cla pouze v případě, že splňují určité podmínky. Od DPH a cla mohou být slovy zákona osvobozeny „zásilky zboží nepatrné hodnoty“ nebo „zásilky zboží mezi soukromými osobami“.

V obou případech se musí jednat o zboží neobchodní povahy, čili o takové zboží, které je určeno pro potřebu adresáta, nikoli pro další prodej. Některé oblasti EU jsou pro účely výpočtu DPH a cla považovány za území mimo EU. U DPH se jedná Kanárské ostrovy, Alandy, Normanské ostrovy, francouzské zámořské departementy, ostrov Helgoland, území Büsingen, Ceutu, Melillu, Livigno, Campione d' Italia. Naopak Monacké knížectví a ostrov Man jsou v tomto případě brány za součást EU.

Pro účely výpočtu cla jsou jako oblasti mimo EU považovány Faerské ostrovy a Grónsko, ostrov Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla a některá zámořská území Francie.

Zásilky nepatrné hodnoty

Zásilky nepatrné hodnoty jsou osvobozeny od DPH, pokud jejich hodnota nepřesahuje 22 eur. A osvobození od cla se vztahuje na zásilky, jejichž hodnota nepřesahuje 150 eur. Do těchto limitů se nezapočítává poštovné. To však platí pouze v případě poštovní přepravy. Pokud si necháte zboží poslat kurýrní službou, pak se cena přepravy do hodnoty zásilky naopak zahrnuje.

Osvobození od DPH a cla se nevztahuje na alkoholické nápoje, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky. Pro stanovení limitů pro osvobození zboží od cla a DPH se používají kurzy, které na svých webových stránkách zveřejňuje celní správa na začátku každého měsíce. Kurz zpravidla platí po celý měsíc. Pokud si zboží objednáte například koncem října a do Česka dorazí až v listopadu, použijí celníci pro stanovení hodnoty zboží přepočet platný pro měsíc listopad.

Autor: Celní správa České republiky

Když hodnota zásilky přesáhne 22 eur, vyměří celní úřad DPH. Do základu pro výpočet daně se započítává hodnota zboží a poštovné, případně i clo. Pokud hodnota zásilky přesáhne 150 eur, je nutné počítat také s vyměřením cla.

Do celní hodnoty dováženého zboží, tedy do základu pro výpočet cla, se v případě listovních zásilek a balíků započítává hodnota zboží. U zásilek typu EMS se do celní hodnoty zahrnuje také poštovné. Výše cla se liší podle druhu zboží a řídí se celním sazebníkem.  

Plánujete letos koupit některý z vánočních dárků v zahraničním e-shopu?

Dárková zásilka

Zásilky ze zemí mimo EU mohou být za určitých podmínek deklarovány také jako dárková zásilka mezi soukromými osobami. Takové zásilky jsou osvobozeny od cla a DPH, pokud jejich hodnota nepřesáhne 45 eur.

Na rozdíl od zásilek nepatrné hodnoty, lze od cla a DPH u dárkové zásilky osvobodit i jednotlivé položky. Pokud je celková hodnota zásilky vyšší než 45 eur, ale obsahuje více položek, z nichž některá má hodnotu nižší než 45 eur, lze takovou položku od placení daně osvobodit.

Zajímavý může být tento druh zásilky při dovozu tabákových výrobků, alkoholu či parfémů. U zásilek nepatrné hodnoty se platí DPH a clo z takového druhu zboží vždy, tedy i v případě, že hodnota zásilky je nižší než 22 eur.

U dárkové zásilky mezi soukromými osobami je možné přiznat osvobození od cla do limitu 45 eur i pro určité množství tabákových výrobků, alkoholu či parfémů. Limit pro osvobození od cla je stanoven na 50 kusů cigaret nebo 10 doutníků, 250 ml toaletní vody či litr lihoviny se skutečným obsahem alkoholu vyšším než 22 %.

Zákon ovšem výslovně předpokládá, že za dárkovou zásilku mezi soukromými osobami může být považována pouze taková zásilka, kterou adresát obdrží, aniž by odesílateli cokoli platil. Adresát tedy musí prokázat, že se jedná o dárkovou zásilku a záleží pouze na celníkovi, zda ji jako takovou také proclí.

Záleží např. na tom, jak jsou vyplněny poštovní průvodní doklady od odesilatele a na dalších okolnostech (množství, druh dováženého zboží atd.), říká Josef Kovář z Celního úřadu Praha Ruzyně.

Dvorana poštovního a telegrafního úřadu Praha 1, 1928.
Autor: Česká pošta

A takhle se balíky rozvážely v roce 1928 – dvorana poštovního a telegrafního úřadu Praha 1

Pošta jako celní deklarant

Zásilky ze zahraničí na českém území většinou doručuje Česká pošta. Poté, co zásilky převezme, roztřídí je na základě průvodních dokladů a za využití RTG na ty z členských a nečlenských zemí EU. Zásilky z členských států EU a zásilky ze zemí mimo EU, jejichž hodnota nepřesahuje 22 eur, navrhuje pošta celníkům na propuštění a doručení adresátovi. Takové zásilky obdrží adresát obvykle oražené razítkem BEZ CLA. Celníci kontrolují tyto zásilky namátkově. Oficiálně hovoří o „provádění cílené kontroly u vybraných zásilek.“

Ostatní zásilky (s hodnotou vyšší než 22 eur) nebo zásilky, u nichž chybí nebo jsou neúplné průvodní doklady, ukládá pošta do skladu a posílá adresátovi oznámení o příchodu zásilky, ve kterém specifikuje, jaké dokumenty jsou nutné pro to, aby zásilka mohla být celně odbavena.

Adresát může tyto dokumenty dodat osobně na vyclívací poštu, která se nachází v pražské Plzeňské ulici. Zde může zaplatit případné DPH či clo. Je to jediná pošta v Česku, kde si může adresát zásilku osobně vyzvednout.

Cestu na vyclívací poštu absolvuje zlomek lidí. Podle České pošty si adresáti přebírají na vyclívací poště jen přibližně pět procent zásilek, které procházejí celním řízením.

Požadované dokumenty můžete poště také zaslat a pověřit ji, aby vás v celním řízení zastupovala. Tedy aby například uhradila vyměřené DPH a clo, které pak adresát poště zaplatí při převzetí zboží. Pošta si za tuto službu účtuje poplatek ve výši 180 korun. Dá-li adresát poště plnou moc k zastupování při celním řízení, platí tato plná moc do odvolání. Za každou zásilku ovšem poště zaplatí při doručení poplatek 180 korun.


Autor: Česká pošta

Česká pošta – plná moc

Připravte se na poplatek 96 korun

Pokud je zboží uloženo v dočasném skladu, účtuje si pošta poplatek ve výši 96 korun za „předložení jedné zásilky celnímu úřadu, vyhotovení souhrnné deklarace (SD).“ Je lhostejno, zda jsou průvodní doklady v pořádku, nebo je po adresátovi vyžadováno dodání doplňujících dokumentů. V praxi tedy poplatek zaplatíte vždy, když hodnota zboží přesáhne 22 eur nebo je zadrženo z jiných důvodů (např. neúplné průvodní doklady, neuvedená cena zboží a podobně). Pošta také navrhuje výši cla a DPH. Dříve vyměřovala clo a DPH sama celní správa bez návrhu České pošty.

Poplatky vybírá pošta od 1. dubna 2011, kdy se stala celním deklarantem. Od tohoto data také navrhuje u poštovních zásilek celní správě výši DPH a cla. V ten samý den začala platit novela zákona o DPH, která snížila limit pro osvobození od DPH u zásilek zaslaných ze zemí, které nejsou členem EU, a to ze 150 eur na 22 eur. Pošta se podle svých slov stala celním deklarantem proto, aby vyhověla platným právním předpisům, zejména Celnímu kodexu Evropského společenství.

V internetových diskusích vyvolává šestadevadesátikorunový poplatek negativní reakce. Někteří diskutující například argumentují tím, že zaplacení poštovného předpokládá, že zboží bude doručeno od odesílatele k adresátovi, aniž by musel adresát dodatečně platit jakýkoli další poplatek. 

Pošta ale zmiňovaný poplatek na základě platné legislativy vybírat může, a to na základě článku 18 Světové poštovní úmluvy (PDF) (článek 18), kterou ratifikoval český parlament (PDF). Kolik pošta na zmíněném poplatku od loňského dubna  vybrala, nechce podnik prozradit. Podle tiskové mluvčí Marty Selicharové, ale poplatek ve výši 96 korun nepokrývá skutečné náklady, které poště v souvislosti s celním řízením vznikají.

Ostatní mezinárodní dopravci, kteří zboží ze zemí mimo EU doručují i na území Česka, podobné poplatky nevybírají. Zastupování v celním řízení totiž bývá zpravidla obsaženo již v ceně za odeslání zásilky.

Roste počet balíčků z Číny a Hong Kongu

Když jsme loni připravovali článek o nákupech dárků v zahraničí, zeptali jsme se České pošty, zda se snížení limitu pro osvobození zásilek ze zemí mimo EU od DPH projevilo negativně na počtu zásilek ze zahraničí.

Legislativní změna se neprojevila poklesem počtu dovozních zásilek. Obecně počet zásilek ze všech států mimo ES roste, uvedla tehdy Marta Selicharová. Letos ale pošta hlásí meziroční pokles.

Z počátku roku mírný vzestup, v průběhu roku tendence opačná. Počty „balíkových“ zásilek (B+EMS) v období leden – říjen meziročně klesly o cca 15 %, u listovních „balíčků – petit paquettes“ je cca 10% nárůst s převahou příchodu těchto zásilek z JV Asie – Hong Kong, Čína, říká Marta Selicharová.

Počet zásilek ze zemí mimo EU, u kterých bylo vyměřeno DPH, stoupl meziročně podle Josefa Kováře z Celního úřadu Praha Ruzyně přibližně o pět procent.

BRAND

Meziroční pokles zásilek může být způsobený tím, že v prvních třech měsících loňského roku nakupovali Češi v zahraničních e-shopech jako o život, aby využili vyšší limit pro osvobození zásilek od DPH.  Celkově byl za první tři měsíce loňského roku počet balíků, které procházely celním řízením (RTG kontrolou), vyšší než za celý rok 2010.

Užitečné odkazy:

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).