Hlavní navigace

National Light Rail

21. 11. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Američané při pořizování linek pro počítačové sítě historicky tíhli spíše k pronájmu služeb než k budování vlastních tras. Na jejich komunikačním trhu je tlačenice, ceny mírné, služby kvalitní. Nyní se však hnuly ledy a skupina institucí se pustila do vybudování vlastní optické sítě napříč USA. Projekt se jmenuje National Light Rail.

Jak je u podobných projektů obvyklé, je motivován potřebami výzkumu a vzdělávání. Ostatně právě výzkum je na čelním místě předpokládaného využití budované sítě. Vedle něj se počítá také s experimenty ve vzdělávání, medicínskými aplikacemi, gridy (distribuovanými výkonnými počítači) a dalšími. Výsledná síť by měla svým uživatelům nabídnout takové komunikační a výpočetní služby, které nejsou běžně na trhu.

Největší pozornost je věnována end-to-end komunikaci. Snahou projektu je přivést velmi kvalitní přenosové kanály až ke koncovým zařízením – počítačům, senzorům, specializovaným přístrojům a podobně. Proto se v rámci projektu počítá i s rozvojem koncových sítí. Výstavba lokálních optických sítí a širokopásmových bezdrátových sítí představuje významnou (a možná rozhodující) část National Light Rail (NLR).

Autoři projektu očekávají, že v porovnání s lokálními konci bude vybudování národní páteře poměrně snadné. V první fázi, která by měla být v provozu během první poloviny roku 2003, se předpokládá jediná lineární trasa, vedená z Los Angeles přes Seattle a Chicago až do Washingtonu. Její podobu vidíte na přiloženém obrázku.

756

Později by měla přibýt jižní větev (Atlanta, Houston) a mělo by dojít k uzavírání okruhů. Topologie pak bude připomínat „obyčejnou“ síť Internetu2 nazvanou Abilene.

Síť by měla být postavena na vlastních vláknech, po nichž bude provozována technologie DWDM. Optické zesilovače na trasách budou dimenzovány na 40 nezávislých vlnových délek po 10 Gbit/s.

V počátcích však budou využívány jen čtyři z nich. Po jedné poběží sdílené IP služby. Druhá bude rozdělena na osm nezávislých kanálů po 1 Gbit/s. O využití zbývajících dvou se zatím diskutuje. Rozdělení na nezávislé gigabitové okruhy lze pochopitelně uplatnit i na další vlnové délky, což dává NLR možnost přenášet potenciálně až stovky gigabitových tras.

Jednou z důležitých vlastností návrhu sítě je snadná rozšiřitelnost – jak geografická, tak kapacitní (přidávání dalších vlnových délek). Od ní si autoři slibují velkou životnost investic. Předpokládají také napojování podobně koncipovaných sítí na národní či regionální úrovni. Ostatně, právě z těchto sítí by měli pocházet uživatelé NLR.

Dost neobvyklá jsou velmi volná pravidla používání. Většina podobně koncipovaných projektů bývá (vzhledem ke zdroji financování) omezena na využití pro vědecké, výzkumné a vzdělávací účely.

cyber-obecný tip

NLR naproti tomu razí velmi jednoduché principy použití: pokud je provoz legální a neruší ostatní uživatele, je přípustný. Touto politikou by se měla řídit většina služeb sítě, včetně všech sdílených. Omezená pravidla použití se očekávají jen u některých vyhrazených výzkumných a experimentálních kanálů, kde si to vyžádá povaha projektu či jeho sponzor.

Dlužno přiznat, že NLR se zatím nachází ve velmi rané fázi. Informaci o něm přivezli kolegové z podzimního setkání Internetu2. Zatím ani nemá své stránky – na webu najdete jen několik prezentací. Jako zdroj dalších informací se v nich uvádějí poštovní adresy „otců zakladatelů“. Navazuje však na dobré výsledky, kterých bylo v podobné oblasti dosaženo v Kalifornii. Pravděpodobnost jeho úspěšné realizace je tedy dosti vysoká.

Autor článku

Autor dělá nepořádek v příslovích, protože sítě nejen dělá, ale i učí a dokonce také řídí. Působí na Ústavu nových technologií a aplikované informatiky na Technické univerzitě v Liberci. Píše knihy.