Hlavní navigace

Nova bude mít na satelitu vlastní multiplex. Dočkáme se ho také v DVB-T?

8. 10. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 118483
Satelitní platforma CS Link chystá významnou změnu v distribuci kanálů televize Nova. Konkrétně půjde o TV Nova, Nova Sport a Nova Cinema. Tato změna si podle vyjádření technického ředitele Novy Iva Ferkla pro DigiZone.cz klade za cíl otevřít možnost realizace tzv. statistického multiplexu. Kritikem přesunu se však v minulých dnech stal výkonný ředitel konkurenční platformy Skylink Jaromír Glisník, která některé programy s CS Linkem sdílí. A bylo by vůbec možné, aby taková síť vznikla i v DVB-T?

Oficiální důvod – optimalizace satelitní kapacity

V období od 28. září letošního roku do 31. ledna příštího roku dojde k významné změně v satelitní distribuci kanálů televize Nova. Vysílat se budou na samostatném transpondéru, tedy frekvenci, což si pochopitelně vyžádá přesuny některých kanálů. Satelitní platforma CS Link, která změny iniciuje, nejprve komunikovala tuto zásadní novinku pouze prostřednictvím konkurenčního webu Parabola.cz, ale později se informace objevila také na internetových stránkách platformy CS Link a česká komerční televizní jednička k nim nakonec vydala stručnou tiskovou zprávu. Oficiální důvod, který platforma zveřejnila na webu, je optimalizace satelitní kapacity. Vážení zákazníci, abychom vám umožnili příjem kvalitnějšího signálu, rozhodli jsme se optimalizovat satelitní kapacitu a přesunout některé TV kanály na nové frekvence, uvádí CS Link na svých webových stránkách. Všechny kanály budou po určitou dobu vysílat souběžně na původní i nové frekvenci.

Ivo Ferkl

Technický ředitel televize Nova Ivo Ferkl. Foto: archiv DigiZone.cz

Ivo Ferkl: Cílem je otevřít realizaci statistického multiplexu

Poměrně překvapivý byl ale nejprve přístup k problematice ze strany samotné Novy, která sice k této významné změně v distribuci svých kanálů vydala tiskovou zprávu, ale jaksi v ní zapomněla uvést to nejzásadnější – důvod, proč k tomuto kroku dochází. Vysílání televizních stanic pod hlavičkou TV Nova bude během následujících dvou měsíců přesunuto na společný satelitní transpondér, a to na satelitu ASTRA 1G 23,5°E. Po určitou dobu bude vysílání zajištěno jak z původního, tak z nového satelitního transpondéru. U Novy Sport bude překryv trvat čtyři týdny, u Novy Cinema tři týdny a u TV Nova čtyři měsíce, uvedla česká komerční jednička v tiskovém sdělení a dále už následovaly pouze jednotlivé frekvence a bližší seznámení s technickými parametry. Server DigiZone.cz se samozřejmě snažil zjistit bližší informace, takže získal vyjádření od technického ředitele stanice Ivo Ferkla. Tím, že se soustředí programy Novy na jednom transpondéru, otevře se možnost realizace statistického multiplexu. Záměrem není šetřit kapacitu, ale zvýšit obrazovou kvalitu distribuovaných programů, uvedl.

CS Link se snaží přechod ulehčit

Na příslušných satelitních frekvencích (transpondérech) jsou již nyní vysílány údaje o finálním uspořádání programů. To znamená, že při naladění programů se do předvoleb satelitního přijímače uloží všechny současné i budoucí pozice přesunovaných programů. Před zahájením vysílání na nové frekvenci je vysílání možno sledovat na dosavadní předvolbě, během souběhu vysílání na dosavadní i nové předvolbě a po dokončení přesunu programu již jen na nové předvolbě v satelitním přijímači. To ale konkurenční platformě Skylink nestačí. Právě ona plánovaný přesun kritizuje nejvíce. Není divu, právě s CS Linkem totiž sdílí některé programy ve standardním rozlišení, včetně stanic Novy. Svoji nespokojenost vyjádřil pravděpodobně nejhlasitěji v rozhovoru pro server satCentrum.com výkonný ředitel společnosti TradeTec, provozovatel Skylinku, Jaromír Glisník. Připomeňme, že změny se týkají hned tří transpondérů, a to 11,876, 11,992 a 12,070 GHz.

Nova - přesuny na satelitu

Na přesun čekají kromě Novy i některé další stanice. Zdroj: CS Link

Skylink je nespokojený

Oproti CS Linku totiž u Skylinku programy, kterých se přeladění týká, přijímá podstatně více zákazníků. Načasování změn považujeme za velmi nešťastné. V době, kdy vrcholí prodejní a marketingová kampaň, se budou montážníci zabývat zbytečným přelaďováním a pořadníky na nové instalace budou narůstat, vyjádřil v rozhovoru svou nespokojenost Glisník a dodal, že stejně naladěni budou určitě i abonenti. Přelaďování je z různých důvodů občas nutné. Takové operace je však třeba dělat vždycky mimo špičku a postupně, konstatoval k vybranému termínu výkonný ředitel společnosti TradeTec. Pokud se CS Linku podařilo získat souhlas Novy k této revoluční operaci, nezbývá nám, než se přizpůsobit. Jediná stanice, u které jsme měli možnost „zatáhnout za záchrannou brzdu“, byla Nova, kde máme smlouvu o zajištění distribuce přímo s Media Vision. Tam se nám podařilo posunout termín vypnutí z listopadu na leden příštího roku, posteskl si Jaromír Glisník.

Samostatný multiplex také v DVB-T

Pokud bychom se pohybovali v čistě teoretické bázi, podobný multiplex by mohl vzniknout také v některé terestricky šířené digitální síti (DVB-T). V současné době sice může Nova díky přistoupení k Technickému plánu přechodu (TPP) šířit pouze svůj hlavní program a stanici Nova Cinema, netají se však tím, že by chtěla mít vysílací kanál vždy sama pro sebe. O změnu zákona se už snažila několikrát lobbovat, zatím neúspěšně. S obsahem takového multiplexu by prý nebyl problém. Této problematice už jsme se ostatně věnovali nedávno v samostatném článku. Nastiňme si asi nejpravděpodobnější možný scénář. Nedávno z terestrického multiplexu 3 odešla hudební televize Óčko, která tak uvolnila jednu pozici. Svou budoucnost má zatím stále nejistou i zpravodajská Z1. Kdyby došlo k tomu, že České Radiokomunikace převezmou síť 3 společnosti Czech Digital Group, mohla by pak tato firma provést rošádu, v podobě přechodu televize Public do sítě 2 a přesunu Novy do samostatné sítě.

Ještěd - výměna antény

Pokud by multiplex televize Nova vysílal také pozemně, mohl by ho šířit např. i severočeský Ještěd. Foto: archiv DigiZone.cz

ICTZ23

Ke spekulacím se nikdo nebude vyjadřovat

Protože v našem digitálním Kocourkově už se toho stalo mnoho, není tato teoretická představa zas tak úplně mimo. Ten kdo ji ale rozhodně odmítá komentovat, je právě „technický patron“ multiplexů 1 a 2, společnost České Radiokomunikace (ČRa). ČRa mají se společností CET 21 (vlastník licence pro TV Nova, pozn. red.) uzavřenou smlouvu, a jelikož její obsah podléhá obchodnímu tajemství, ČRa nebudou tuto hypotetickou situaci komentovat, uvedla pro server DigiZone.cz stručně mluvčí telekomunikačního operátora Marie Fianová. A co Český telekomunikační úřad (ČTÚ)? Ten není k regulaci obsahu šířených prostřednictvím sítí elektronických komunikací zmocněn. V případě sítí pro šíření digitálních televizních multiplexů mají operátoři pouze ČTÚ stanovenou podmínku, že ve svých sítích mohou šířit pouze programy v souladu s platnou legislativou. Z uvedeného vyplývá, že v případě, že to legislativa umožní, může Nova i kdokoliv jiný obsadit celý multiplex, uvedla mluvčí ČTÚ Dana Marklíková.

Nova by musela být sama sobě operátorem

Přidělení kmitočtů na provozování vlastní sítě Novou by však bylo podle Makrlíkové možné pouze v případě, že by se televize stala operátorem digitální sítě na základě přídělu rádiových kmitočtů vzešlých z výběrového řízení podle Zákona o elektronických komunikacích (ZEK). Celou problematiku ještě jednou na závěr shrnul technický ředitel TV Nova Ivo Ferkl: Průběh procesu digitalizace je podřízen Technickému plánu přechodu a dlouhodobým smlouvám, které uzavřeli provozovatelé vysílání s operátory sítí. TV Nova již na samém počátku procesu měla velký zájem o možnost postupně zaplnit celý samostatný multiplex svými programy. To by jí umožňovalo mimo jiné i operativně hospodařit s datovým tokem na jednotlivých programových kanálech dle aktuálně vysílaného obsahu. Obávám se však, že realizace této varianty by byla v tuto chvíli velmi obtížná, znamenala by zásadní změnu celého konceptu přechodu podmíněnou souhlasem všech subjektů, které se tohoto procesu účastní.

Jak hodnotíte krok televize Nova, vybudovat vlastní multiplex na satelitu?

Autor článku

Od září 2007 do ledna 2016 byl redaktorem DigiZone.cz. Kromě problematiky pirátství satelitní TV se zajímá také o dálkový příjem televize a VKV rozhlasu.