Hlavní navigace

Optimalizace telefonního účtu: MobilAudit

30. 7. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V současné době je velice obtížné orientovat se ve využití jednotlivých tarifů. V případě jednoho telefonu si ještě zákazník dokáže sám spočítat náklady na telefonování, ale pokud je například ve firmě používáno již více jak pět telefonů, je to nad vlastní síly. Právě pro takové společnosti je určena nabídka společnosti MobilAudit (MA).

MA se zabývá optimalizací telefonních poplatků pro firemní i soukromou klientelu a poradenstvím v oblasti telekomunikací. Na základě několika podrobných měsíčních výpisů provede analýzu a doporučí optimální službu i operátora. Výsledkem je snížení měsíčních nákladů na provoz telefonů až o padesát procent. Tato služba je určena jak pro firemní klientelu, tak pro soukromé osoby.

Pracovníci firmy MA si vyžádají výpisy hovorů za několik měsíců (obvykle tři) nazpět, do analýzy zahrnou také všechna speciálně tarifovaná čísla, zvláštní tarify apod. Jak bude analýza podrobná, závisí na zvoleném produktu. MA v současnosti nabízí čtyři základní produkty (služby) pod obchodním označením: Optimalizace, Simulace, Analýza a Oprava.

Při optimalizaci telefonních poplatků pomocí služby Optimalizace se zjišťuje, zda tarif, který používáte, je tím nejvhodnějším. V případě, že tomu tak není, navrhne společnost MA změnu tarifu u stávajícího operátora (ostatní operátoři nejsou uvažováni). V rámci Optimalizace obdržíte pro každý auditovaný telefon návrh nejlevnějšího a nejvýhodnějšího tarifu včetně všech dalších doprovodných služeb (např. víkendová volání, data&fax, WAP, hlasové schránky apod.). MA zpracuje závěrečnou zprávu, z níž je patrné, jaké tarify a služby je vhodné změnit nebo aktivovat pro daný auditovaný telefon. Produkt Optimalizace je zpoplatněn pevnou částkou 900 korun. Druhou část poplatku tvoří 15 procenty z ročních úspor. Pokud tedy na základě doporučení MA nic neušetříte, pak ani nic nezaplatíte.

Služba Simulace navazuje na předcházející produkt Optimalizace. V této variantě jsou do analýzy zapojeny i tarify ostatních operátorů a náklady jsou přepočteny i na jiné dostupné operátory v České republice. Simulace je zpoplatněna pevnou částkou 1.400 korun a 15 procent z ročně uspořené částky.

Služba Pevná částka (Kč bez DPH 5 %) Procenta z uspořené částky
Optimalizace 900 15
Simulace 1400 15
Analýza 2900
Oprava 190 za telefonní číslo a měsíc

Při využití služby Analýza, která je dodávána pouze se službou Optimalizace nebo Simulace, je proveden podrobný rozbor, jakým způsobem se telefonuje. Služba je určena především pro firemní klientelu a jejím cílem je zjištění vytíženosti jednotlivých linek (často volaná čísla a podobně). Cena za službu Analýza je 2.900 korun, ale je nutné připočítat ještě cenu za Optimalizaci nebo Simulaci.

Při optimalizaci pomocí služby Oprava se nepracuje s podrobnými výpisy volání jako v předchozích případech, ale pouze s běžnou fakturou operátora. Tato metoda analýzy je oproti ostatním méně přesná, ale je schopna odhalit hrubou chybu v nastavení tarifů. Oprava je účtována částkou 190 korun za telefonní číslo a měsíc. Tato služba je dodávána pouze samostatně a provádí se z vyúčtování (faktury), a to obvykle za dva měsíce zpět. K této částce je třeba připočítat ještě 75 korun na zpracování faktur, dobírku a odeslání k zákazníkovi.

Kromě výše uvedených základních služeb, nabízí společnost MA ještě další služby označené jako Top-Line. Jedná se o Nonstop, Klient a Komplex. Nonstop je založena na pravidelném měsíčním provádění auditu telefonních poplatků. Díky tomu lze eliminovat nebo naopak předvídat výkyvy v jednotlivých měsících. Prakticky to znamená, že se okamžitě dozvíte o cenových novinkách operátorů a jejich vhodnosti pro vás a vaši firmu.

Služba Nonstop je zpoplatněna pevnou měsíční částkou 200 korun a pohyblivou částkou 80 korun nebo 130 korun v závislosti na typu podrobného rozpisu hovorů (80 v případě elektronického rozpisu a 130 v případě tištěného rozpisu).

MM socky3

V případě, že vyžadujete od MA zastupování při vyjednávání s telekomunikačními operátory, je možné využít službu nabízenou pod označením Klient. Za cenu, která závisí na délce jednání, se nemusíte zabývat administrativou a MA to udělá za vás v případě, že ji zplnomocníte. Další obdobnou službou (nabízenou za 1800 korun za hodinu) je Komplex, v jehož rámci je poskytován celkový pohled na telekomunikace ve firmě, a to nejen na mobilní telefony, ale i na Internet, datové přenosy a další možné telekomunikační služby. Komplex zahrnuje rovněž kompletní organizaci výběrového řízení na mobilního i pevného operátora, výběr vhodných kandidátů, vyžádání nabídek a jejich posouzení, jednání o vylepšení a závěrečné doporučení nejvhodnější varianty.

Další společností zabývající se optimalizací telefonních účtů a poradenstvím v oblasti telekomunikací na zakázku je Optikom. Nabídka služeb Optikomu bude popsána v některém z dalších článků věnovaných tématu optimalizace telefonního účtu.

Využijete v budoucnu služeb pro optimalizaci telefonního účtu?